Detta är en långkörare, ett flertal partier under många år velat begränsa våra barns lekyta på förskolorna. Istället för bygga förskolor med tillräckliga uteytor har det diskuterats att barnen kan leka i en närliggande park. Nu har en utredning genomförts, den visar att det är ett dåligt förslag. Ändå vill nu styret gå vidare med det dåliga förslaget. 

Uppdraget som redovisas är tydligt med att förslaget inte fungerar. Att trots detta gå vidare med tanken visar på en total okunnighet om hur förskolor arbetar. Vi som har varit på en förskola vet att det är en enorm skillnad att gå till en park som inte är inhägnad med tillhörande ansvar för barns säkerhet och krav på antal personal som då finns, med att gå ut på den egna inhägnade gården där det går att ha full koll. En utflykt till en park kräver full personalstyrka, det går alltså bara att genomföra några timmar på förmiddagen. Resten av dagen är det inte fulltalig personal på grund av förskolans underbemanning. Då omöjliggörs förflyttning av barnen. Det är dessutom så att föräldrarna kommer och hämtar vid olika tider så då kan inte barnen vara någon annanstans. 

Det grundläggande problemet är egentligen att förskolegrupperna är för stora, hade vi byggt fler förskolor så det kunde varit färre barn per grupp hade även platsen per barn utomhus blivit bra. 

Styret, med stöd av moderater och centerpartister vill med detta förslag försämra barns lekmöjligheter och livsvillkor. Det är cyniskt att spara på barnens utelek, när alla vet hur viktigt det är. Lägg ner projektet, nu har ni utrett och det är en försämring, men ni vill ändå gå vidare, skamligt. Tänk på barnen.