Det är ett trött svar vi får på vår motion. Man föreslår att avslå den med hänvisning till en utredning som gjordes för sex år sedan och påstår att ingenting förändrats sedan dess. Inget kunde vara mer fel. I Malmö har den strukturella hemlösheten ökat lavinartat, även om stadens styre väljer att räkna och hjälpa enbart de med sociala hinder för att få bostad. Frivilligorganisationer och stadens socialarbetare vittnar om förödande konsekvenser, inte minst för barnfamiljer som tvingas flytta runt i otrygga boenden för att de inte har råd att ta sig in på bostadsmarknaden. 

För oss i Vänsterpartiet är bostaden en rättighet. Vi ser med sorg på utvecklingen bort från den tanken. Att Liberaler håller “den fria marknaden” högst förvånar oss inte, men att socialdemokrater gör det, gör det. Partiet som tar äran för folkhemmet och en bostadspolitik för arbetare väljer nu att bortse från att det är just arbetare som skadas av deras politik. Inte nog med att de inte ska få hjälp och stöd av kommunens socialtjänst eller att ett kommunalt byggbolag kan bygga hyresrätter de har råd att bo i –  på riksdagsnivå ska det införas marknadshyror som skapar ännu större skillnader mellan de som har råd att bo och alla vi andra. 

“Vi tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter, ger de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”. Så lyder visionen för Framtidskoncernen. En koncern som finns till för och av göteborgarna. 

Se där! Ett kommunalt byggbolag.

Så nej, även om stadskontoret och i förlängningen kommunstyrelsen inte anser att “Något aktuellt exempel på en kommun som har startat ett byggbolag i egen regi går att finna i Sverige” eller att nya slutsatser behöver dras, håller vi i Vänsterpartiet inte med. Det görs på andra håll i landet, att det inte skulle gå att göra i Malmö för att en trött utredning sa det för sex år sedan är bara hittepå. 

Att sossar inte vill ta ansvar för hemlösheten, för stadsutvecklingen, skapa hem av och för nuvarande och framtidens Malmöbor blir allt tydligare. Så fort Vänsterpartiet inte längre är med och styr lutar sig sossar tillbaka och vänder sig mot den så kallade fria marknaden. Även om Liberalerna vill lura er att tro att den ska lösa Malmös sociala, ekonomiska och klimatmässiga problem så kan jag ge ett stalltips: Tro inte på dem.

Jag förstår att det för politiker som tjänar mer än de flesta någonsin kan drömma om och som kan köpa sina bostadsrätter, villor och i vissa fall gårdar – inte spelar någon roll om hyrorna höjs eller hyresrätterna tar slut. Det är svårt att ta in för alla oss andra. Mitt hem är min borg, även om jag hyr det. Jag vill kunna bo där länge till, men har redan idag en hyra som skulle vara svår att betala om jag skulle tvingas leva på en deltidslön, a-kassa eller sjukförsäkring. Alla människor borde få känna tryggheten i att ha ett hem.

Vi i Vänsterpartiet vill göra någonting åt det. Vi vill stoppa marknadshyror och vi vill agera proaktivt i kommunen. Vi är inte lika trötta och visionslösa som kommunstyrelsen i övrigt – vi kan se vinsterna, både för staden, socialt och för klimatet, med ett kommunalt byggbolag. Bifall motionen.