Dags att nominera! 

Det är hög tid att nominera inför årsmötet den 25 januari 2020. 

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc. 

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen. 

Val på årsmötet

På årsmötet väljer vi ordförande, styrelse samt andra organisatoriska val. Mer information om tid och plats för årsmötet presenteras i medlemstidningen Folkviljan samt i kalendariet: Årsmöte 25 januari 2019

På årsmötet ska vi göra följande val:

 • Ordförande
 • Styrelse 
 • Revisorer 
 • Två ledamöter och en ersättare till föreningen Vänsterns hus 
 • Två ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse
 • Styrelseordförande samt styrelseledamöter i Zetkin Foundation AB.
 • 11 ombud till Vänsterpartiet Skånes kongresskonferens den 15 februari i MAlmö (premilinärt)
 • 44 ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens den 29 februari i Eslöv.

Förhandsnomineringsstopp är den 5 januari. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter 5 januari, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt. 

Val av valberedning bereds av styrelsen, mer information om det finns här: Det är hög tid att nominera kamrater till valberedning inför årsmötet 2020.

Valberedningen består av följande personer:

 • Kalle Eriksson
 • Linn Fristedt
 • Carlos Gonzáles
 • Olof Holmgren
 • Anfal Mahdi
 • Hodan Omar
 • Maria Persdotter
 • Gunnel Suneson (sammankallande)
 • Hanna Thomé

Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Arbetsordning för valberedningen finns här.

**

Styrelseordförande för Vänsterpartiet Malmö

Du ansvarar för, att tillsammans med styrelsen, leda och fördela arbetet, utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska kunna delegera arbete men även vara beredd på att företräda partiet utåt.

Styrelseledamot för Vänsterpartiet Malmö

Styrelsen arbetar kollektivt för att utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska vara beredd att ta ansvar för arbetet både under och mellan styrelsemötena.

Revisor

Som revisor granskar du räkenskaperna och verksamheten. 

Ledamöter föreningen Vänsterns Hus

Som ledamot i styrelsen för föreningen Vänsterns Hus fattar beslut om förvaltningen av fastigheten på Nobelvägen 51. 

Ledamöter i Henry Lindberg stiftelse

I Henry Lindbergs stiftelse delar man ut stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiet och för att skapa ett socialistiskt samhälle.

Ledamot i Zetkin Foundation bolagsstyrelse

Som ledamot i denna styrelse är du med i arbetet för att utveckla och driva det digital verktyget Zetkin. Styrelsen fattar bland annat beslut om vilka prioriteringar som ska göras och besluta kring nya organisationer som vill använda Zetkin.

Ombud till kongressförberedande konferens

Vänsterpartiet Skånes kongressförberedande konferens är en formellt rådgivande konferens som tar ställning till vilka kongressmotioner och nomineringar inför kongressen som Skånedistriktet ställer sig bakom. Distriktsstyrelsen kommer vid ett kort möte efter konferensens avslutning bekräfta de beslut som den formellt rådgivande konferensen fattat

Ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens

Vänsterpartiet Skånes årskonferens är partidistriktets högsta beslutande organ som bland annat fattar beslut om verksamhetsplan och budget samt genomför val till ordförande, styrelse, revisorer och valberedning.