Det är hög tid att nominera kamrater till valberedning inför årsmötet 2020.

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Årsmötet utser en valberedning som har det viktiga och ansvarsfulla arbetet att få medlemmar att nominera kamrater, att göra en samlad bedömning och avvägning av de nominerade, samt att därefter lägga fram förslag till medlemsmöten och årsmöten.

Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner styrelsen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till det breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper mm, och med politisk spets.

För att nominera mailar du namn på den du nominerar till valberedning, och gärna en kort motivering samt information om hen är tillfrågad.

Nomineringar skickas till neergaard.anders@gmail.com.

 

Har du frågor, undrar kring uppdraget som valberedare eller processen går det bra att mejla styrelsen valkommitté: