Vänsterpartiet Malmös styrelse har den 12 januari 2019 enhälligt beslutat att i frågan om statsministeromröstningen stödja att Vänsterpartiets riksdagsgrupp ska rösta nej.

 

Vårt parti är ett parti med en tydlig ideologisk och politisk kompass. Vi vet att kompromisser krävs för att skapa en stabilitet i den politiska styrningen, men vi tycker inte att man kan släppa igenom vad som helst.

Den överenskommelse som slutits mellan S, C, L och Mp är ett rent högerpolitiskt projekt. Att släppa fram en regering som så uttalat slår mot arbetarklassen, mot oss som bor i hyresrätt, mot hela den fackliga rörelsen, mot oss som är arbetslösa, eller utsätts för diskriminering och rasism för att istället gynna de som redan har; företag och höginkomsttagare – det tycker vi inte att vi kan göra.

 

De partier som träffat överenskommelsen måste ha Vänsterpartiets stöd för att kunna styra, ändå kan vi på dess första sida läsa att “[…] Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.” Att Vänsterpartiet skulle släppa fram en regering vars grund är ett löfte om att just Vänsterpartiet ska hållas utanför inflytande är uteslutet. Vi måste stå upp för vår politik och de väljare som röstat på den.

Vi driver vänsterpolitik. Vi har visionerna för ett helt annat samhälle och det är det vi ska jobba för: ett samhälle för alla, inte bara några få.

Styrelsen Vänsterpartiet Malmö