Arne_HellmarkHallå där Arne Hellmark från Vänsterns Studentförbund Malmö, som just nu drar igång en kampanj mot rasism på högskolan genom sidan univleaks.net.

1) Vad är univleaks.net?

Univleaks.net är en del av Vänsterns studentförbund arbete mot rasism på högskolor och universitet. Det är en blogg med en tips-funktion för att anmäla rasism inom högskolan. Tipsen hanteras anonymt. När vi får in anmälningar/tips kan informationen publiceras på bloggen. Det är ett sätt att synliggöra och medvetandegöra kring hur rasismen tar uttryck, och att på så sätt också få in ännu fler tips om folks erfarenheter. Det är också ett sätt att engagera folk i den antirasistiska kampen.

2) Varför har ni startat kampanjen?

Vi vill synliggöra den strukturella rasismen i samhället och hur den tar sig uttryck på högskolor och universitet. En studie från Malmö högskola menar att var tionde student har upplevt hat och diskriminering, ofta baserat på kultur, etnicitet och/eller ras. Vi vill visa att rasifierade och antirasister inte är ensamma och att vi kan bekämpa rasismen, om vi arbetar tillsammans.

Universitetsvärlden har en mörk historia av rasbiologi, kolonialism och fungerar även idag som en ideologisk möjliggörare för förtryckande system. Det vill vi lyfta fram till ljuset och konfrontera.

Det är vår skyldighet som socialister och antirasister att kritisk angripa den kunskap som produceras inom akademin som gynnar rasismen, fascismen och makten.

3) Vad händer nu?

Vänsterns studentförbunds antirasistiska arbete ska leda till verklig skillnad för studenter. Vi kommer att använda informationen på univleaks.net för att konfrontera ansvariga lärare och personal på universitetet för att få till förändring.

Under våren kommer vi anordna en workshop om härskartekniker och rasism och hur de bemöts för att stärka antirasistiska och rasifierade studenter.

Vi kommer arbeta för att bygga en antirasistisk rörelse och opinion inom högskolan. Rasismen och fascismen växer, den vill vi krossa. På gatorna, i klassrummen och i tanken.

Läs mer: