Martina SkrakEU-migranternas situation diskuteras flitigt i Malmö.  Eftersom intresset är stort för vad Vänsterpartiet Malmö tycker i frågan har vi publicerat ett brevsvar från den 27 december 2014 där kommunalrådet Martina Skrak (V) skriver om Vänsterpartiets politik;

“Frågan hur man ska stötta EU-migranterna har tagit tid, alldeles för lång tid enligt mig, bland annat för att vi inte har varit politiskt eniga om vad som bör göras och vad som är kommunens ansvar. Vänsterpartiet hade velat gå längre och ge mer stöd än vad som erbjuds idag. Vi är ju det riksdagsparti som föreslagit resurser till kommunerna för att stötta i arbetet med att skapa drägligare villkor för de fattiga EU-migranter som kommer till Sverige…”

Läs hela via Malmövänsterns blogg: “Viktigt att förbättra EU-migranternas situation”