Verksamhetsplanen för 2015 antogs. Feminism, antirasism, arbetsrätt och klimat kommer att vara några av de områden som står i fokus för partiföreningen. Årsmötet utsåg en ny styrelse och riksdagsledamoten Daniel Sestrajcic fick förnyat förtroende som ordförande.

– Det är fantastiskt roligt och jag är ödmjuk inför uppgiften. Vänsterpartiet växer kraftigt och därför måste 2015 handla om medlemsvård. Det är medlemmarna som är Vänsterpartiet Malmö och alla ska känna att de har en plats och kan bidra till att förändra samhället, säger Daniel Sestrajcic.

Årsmötet antog även en valutvärdering. Vänsterpartiet Malmö gjorde en historisk valrörelse både vad gäller antalet deltagande människor och aktiviteter och i termer av valresultat. Mellan den 10 augusti och den 14 september deltog 420 aktivister i sammanlagt drygt 800 utåtriktade aktiviteter på 130 platser runt om i Malmö. I kommunvalet ökade Vänsterpartiet med drygt 60 procent.

– Framgången är resultatet av ett långsiktigt arbete kring aktivism och parlamentarism som bedrivits under många år. Vi gör konkret skillnad i människors liv när vi bekämpar klassklyftor, ojämställdhet och rasism, säger Martina Skrak, kommunalråd och medlem i valutvärderingsgruppen.

Årsmötet antog ett uttalande med kritik mot de partier som nu anpassar sig till Sverigedemokraternas retorik.

– Den växande rasismen är ett stort problem. Vänsterpartiet har alternativ till de obehagliga förslag som nu läggs fram, säger Hanna Thomé, antidiskrimineringskommunalråd.

 

Läs mer: