Veckans Uppdrag Granskning handlar om antisemitism i Malmö. Programmet visar på ett tydligt sätt hur judar utsätts för trakasserier och rasism och hur detta tar sig uttryck i gatubilden. I Vänsterpartiet är vi bestörta över att judar inte kan känna sig trygga i sin stad. Arbetet mot antisemitisk får aldrig ta en paus och Vänsterpartiet arbetar aktivt och står i första ledet i kampen mot antisemitism, rasism och alla former av diskriminering.

Malmö Stad där Vänsterpartiet sitter med i styret, har under de senaste åren tagit en rad initiativ för att motarbeta antisemitism. Arbetet har bland annat inkluderat följande punkter:

 • Arbetet mot hatbrott har lyfts flera gånger. Bland annat har krav ställts på att regeringen i sitt regleringsbrev till polisen ska prioritera hatbrott. I det samverkansavtal som slöts med polisen i augusti 2012 valde Vänsterpartiet att lyfta arbetet med hatbrott. Vänsterpartiets antidiskrimineringskommunalråd Hanna Thomé sade då att ”[v]i har stora problem med hatbrott i Malmö. Ett problem är att många anmälningar läggs ner och att mörkertalet är stort.”
 • Malmös Stad inrättade år 2010 ett dialogforum för att samla olika aktörer mot kränkningar, diskriminering och rasism. I gruppen ingår bland annat representanter för Judiska församlingen i Malmö. 2012 breddades uppdraget till att särskilt fokusera på hatbrott.
 • Som ansvarigt kommunalråd har Hanna Thomé stött de rörelser som arbetat aktivt mot antisemitism, exempelvis genom att gå med i flera av de kippavandringar som arrangerats för att ta ställning mot trakasserier mot judar i Malmö.
 • Malmö Stad har som första kommun i Sverige antagit en strategisk utvecklingsplan mot diskriminering. Utvecklingsplanen tar ett systematiskt grepp om antidiskrimineringsfrågorna och hela kommunen arbetar nu aktivt  mot diskriminering.
 • 2012 antog jämställdhetsberedningen i Malmö Stad en plattform för att säkra minoriteters rättigheter. Stort fokus lades på den strukturella rasismen samt hatbrott mot minoritetsgrupper.
 • Malmö Stad är en aktiv del i ”European Coalition of Cities Against Racism” (ECCAR), ett nätverk med över 100 andra städer som 2012 hade möte i Malmö. Anders Neergaard (V) är vice ordförande och Malmö Stads representant.
 • Malmö Stad har skapat ett lärarnätverk mot rasism, detta efter en studie som visat att många elever utsatts för rasism och diskriminering. Det har också skapats ett elevnätverk mot rasism.

Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti och arbetar mot antisemitism och hatbrott. Som parti har vi den senaste tiden agerat på följande sätt:

 • När Judiska församlingen i Malmö attackerades i början av augusti 2014 antog Vänsterpartiet Malmös styrelse ett uttalande om händelserna där man bland annat skriver följande: ”I Malmö ska ingen behöva utstå hot och våld på grund av sitt ursprung eller sin religion. Malmös judiska befolkning ska inte behöva leva under konstant hot om att utsättas för glåpord, hot eller våldsamma attacker på stan”. Uttalandet uppmärksammades av Sydsvenskans ledarredaktion som menade att fler partier borde vara lika tydliga som Vänsterpartiet.
 • Sedan två decennier tillbaka uppmärksammar Vänsterpartiet tillsammans med andra organisationer minnet av Kristallnatten/Novemberpogromerna. Det är ett arrangemang som ordnas den 9 november varje år i Malmö. 2014 talade kommunalrådet Hanna Thomé för Vänsterpartiets räkning (lyssna på talet här).
 • Vänsterpartiet Malmö har varit tydlig med att Malmös judiska befolkning aldrig ska behöva svara på eller på något sätt ställas ansvariga för statens Israels agerande.
 • Vänsterpartiet motarbetar nazistiska och rasistiska organisationer som försöker etablera sig och göra sin röst hörd i vår stad, senast i samband med det nazistiska Svenskarnas Partis torgmöte i Limhamn i augusti 2014.

Detta är några exempel på hur Malmö Stad och Vänsterpartiet motarbetar antisemitism och rasism. Kampen mot rasism och all former av diskriminering måste fortsätta med kraft i hela vår stad.