Vänsterpartiet gick fram kraftigt i kommunalvalet i september 2014, ökade 3,3 procentenheter, och har därför fått utökad representation i de kommunala organen. Bland annat har Vänsterpartiet nu ordförandeposten i Kulturnämnden, Stadsområde Norr, Förtroendenämnden och Stadsteatern AB.

Under mandatperioden 2014-2018 kommer Vänsterpartiets kommunala representanter i Malmö att bestå av en majoritet kvinnor, både totalt sett men även i förhållande till ordförande- och vice-ordförandeposter.

– Som ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti har vi ett ansvar att omfördela makt och resurser. Därför föreslår valberedningen en majoritet kvinnor på posterna och vi ser till att representationen även omfattar olika åldrar, bakgrunder och livserfarenheter, säger Busi Dimitriu (V), ledamot i valberedningen.

Fiona Winders, blivande ordförande i Malmö kulturnämnd, är hedrad över uppdraget:

– Det är fantastiskt roligt att få förtroendet att vara ordförande för kulturnämnden. Malmö är känt för sitt kulturliv och för att vi från politiskt håll värdesätter kulturen. Min ambition är att öka och bredda tillgången till kultur. Klassbakgrunden ska inte begränsa människors rätt till kultur, säger Fiona Winders (V), nyvald ordförande i kulturnämnden.

– Jag är glad men också bekymrad. När SD och borgarna fällde Vänsterpartiets och regeringens budget så drogs drygt 60 miljoner kronor från äldreomsorgen i Malmö, det får stora konsekvenser. Stadsområdena har redan idag ett skriande behov av mer resurser. Nu ser vi inte ut att kunna öka bemanningen och kvaliteten inom äldreomsorgen som så väl behövs. Det är mycket beklagligt. Jag önskar att kommunledningen nu gör en omprioritering, säger Anders Andersson (V), nyvald ordförande för stadsområde Norr.

Alla valda poster:

Stadsområde Söder

 • Josephine Reijs, ordinarie ledamot
 • Andreas Ek-Sarfraz, ersättare

Stadsområde Norr

 • Anders Andersson ordförande
 • 1. Gunnel Sunesson, ersättare
 • 2. Christer Larsson, ersättare

Stadsområde Öster

 • Sadiye Altundal, vice ordförande
 • Ted Shirazi, ersättare

Stadsområde Innerstaden

 • Emma-Lina Johansson, förste vice ordförande
 • Jörgen Olsson, ersättare

Stadsområde Väster

 • Anton Flink, ordinarie ledamot
 • Ylvar Emanuelsson, ersättare

Stadsbyggnadsnämnden

 • Mikael Andersson, ordinarie ledamot
 • Boel Petersson, ersättare

Tekniska nämnden

 • Anna Helgeson, ordinarie ledamot
 • Kjell Ahrne Svärd, ersättare

Miljönämnden

 • Elisabeth Hellman, förste vice ordförande
 • Matilda Gradin, ersättare

Fritidsnämnden

 • Carlos Gonzaléz, ordinarie ledamot
 • Ulrika Williamsson, ersättare

Förskolenämnden

 • Sara Nilsson-Mohammadi, förste vice ordförande
 • Erik Lensell, ersättare

Grundskolenämnden

 • Petra Grahn, ordinarie ledamot
 • Jesper Eriksson, ersättare

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

 • Ola Nilsson, förste vice ordförande
 • Jeanette Stojic, ersättare

Sociala resursnämnden

 • Susanne Björkenheim, förste vice ordförande och tillika ordförande i myndighetsutskottet
 • Rudy Mengesha, ersättare

Kulturnämnden

 • Fiona Winders, ordförande
 • Mirjam Katzin, ersättare

Valnämnden

 • Ahrne Christiansson, ersättare

Servicenämnden

 • Roland Nilsson, ordinarie ledamot
 • Malin Håård, ersättare

Överförmyndarnämnden

 • Anders Mårtensson, förste vice ordförande

Förtroendenämnden

 • Susanne Adielsson, ordförande

MKB:s styrelse

 • Susanna Lundberg, ersättare

VA SYD, ägarnämnd

 • Anna Helgeson, ersättare

Stadsteatern AB

 • Anneli Philipson, ordförande

MSO

 • Hanna Thomé

Nämndemän till Tingsrätten på 1 år, 22 st

 1. Joachim Blomqvist
 2. Kalle Eriksson
 3. Nils Eckerbom
 4. Anna Greta Gunnarsson
 5. Zandra Hagman
 6. Sonja Jurvanen
 7. Mansour Kafi
 8. Maja Khouani
 9. Bo Kristensson
 10. Maria Kållberg
 11. Alex Lindskog
 12. Viktor Malmberg
 13. Ida Mårtensson
 14. Trudi Neergaard
 15. Boel Pettersson
 16. Gun-Mary Philipson
 17. Gunilla Ryd
 18. Eva Svegborn
 19. Göran Sevelin
 20. Simon Tenghamn
 21. Ewa Westerlund
 22. Elisabeth Hultman