Vänsterpartiet vill skapa en mänsklig och generös flyktingpolitik i Sverige och Europa. Alla ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelser och alla ska få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. Därför samlar vi in pengar till Fristadsfonden – pengar som går till asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer.

Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land.

Kvinnor som utsätts för våldtäkt under krig och har så kallad den ”tysta” trauman får sällan rätt behandling när de söker asyl. Deras tystnad försvårar situationen i asylprocessen eftersom svårigheten att återberätta det kvinnan har varit med om är som att uppleva det fruktansvärda på nytt. ”Institutionaliserat sexuellt våld” används för våldtäkter som en del av maktutövning ofta i samband med annat våld, som misshandel eller tortyr. Dessa kvinnor hamnar alltid i massmedias skugga. Detta skulle aldrig accepteras om det handlande om svenska medborgare. Hur mycket lidande ska de som flytt den inhumana situationen utsetts för bara för att få stanna i vårt land och leva ett värdigt liv?

Vänsterpartiets julkampanj för Fristadsfonden lyfter upp den fruktansvärda situationen som kvinnor tvingas uthärda i väntan på deportation. Ingen människa skall behöva utsättas för den omänskliga behandlingen.

Att skänka

Skänk en gåva via din telefon – skicka ett SMS till 726 72 och skriv:

  • vmalmo fri20 för att skänka 20 kr
  • vmalmo fri50 för att skänka 50 kr
  • vmalmo fri75 för att skänka 75 kr
  • vmalmo fri100 för att skänka 100 kr

Om Fristadsfonden

Från fristadsfonden.se:

Fristadsfonden hjälper asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land.

Fonden bidrar med pengar till sakkunnig juridisk hjälp, när vi efter en noggrann undersökning har funnit det nödvändigt att gå in med en ny ansökan, som i sin tur kan ändra på det tidigare felaktiga beslutet.

För att kunna övertyga myndigheterna om att flyktingarna har asylskäl, har vi blivit tvungna att bekosta många tortyrutredningar, läkarutlåtanden och psykologintyg. Många behöver tolk vid sina kontakter med svenska myndigheter, även det bekostar vi i samband med t ex en tortyrutredning. Detta gör att de redan tidigare gränslösa behoven av pengar har ökat.

Fristadsfonden instiftades av Vänsterpartiet 1995. Genom fondens hjälp har många flyktingar fått permanent uppehållstillstånd.

Om du vill stödja Fristadsfonden så kan du sätta in pengar på plusgiro 26 31 25 – 7.