Jonathan Pontén

Jonathan Pontén

Hallå där…

Jonathan Pontén, 29 år, läkare på SUS Lund och aktiv i organisationen Socialistiska läkare. Han är en av talarna på sjukvårdsmanifestationen den 6 december kl 13 vid Triangelstationen Norra som Vänsterpartiet arrangerar i protest mot sjukvårdskrisen på SUS.

1) Hur märker du av sjukvårdskrisen i ditt arbete?

På SUS lider akuten och den högspecialiserade vården av att våra medicinavdelningar är kraftigt underdimensionerade. Ständiga strykningar av planerade operationer och långa väntetider på akuten gör att den negativa hälsoeffekten av vårdplatsbristen inte bara påverkar gamla och multisjuka, utan riskerar även att göra den friska populationen sjuk i väntan på planerad vård. Sköterskebristen är inte bara ett problem på vårdavdelningarna, patienter kan inte opereras, gastroskoperas eller få pacemaker tillräckligt snabbt vilket förlänger vårdtiden på avdelningarna.

2) Vilka åtgärder ser du att det behövs?

Bemanna upp med sköterskor och undersköterskor, inte bara på vårdavdelningarna, men också på verksamheter som endoskopi och operation. Då kan läkarstaben arbeta mer effektivt och med patientsäkerheten i första rummet korta onödigt långa vårdtider och bereda plats för patienter som fortsatt behöver medicinsk omvårdnad.

3) Vilket budskap sänder du till de som styr?

Värdesätt erfaren personal! En erfaren sköterska kan inte i en handvändning ersättas med en nyanställd kollega. Det tar lång tid att bygga upp en fungerande verksamhet, men går snabbt att rasera med dålig personalpolitik. Höj lönerna för sköterskor och undersköterskor.
Läs mer: