Sara SvenssonHallå där Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Sara Svensson, ny gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne, är en av talarna på Vänsterpartiets manifestation den 6 december.

Hur ser du på den ekonomiska situationen i Region Skåne?

– Nästa år ser bättre ut än vad vi tidigare har trott på grund av oväntade och tillfälliga inkomster. S och MP lägger en budget utifrån denna situation där de tar bort effektiviseringskravet – kravet att verksamheten ska spara 1 % per år – och de satsar lite grand. Detta räcker inte på långa vägar för att bygga upp en sjukvård att lita på.

Socialdemokraterna gick till val på massiva satsningar i sjukvården som de nu inte kommer att kunna genomföra. Hur ser du på det?

– Åren som kommer efter 2015 ser ekonomin sämre ut. Alla tomma vårdplatser på SUS är krisartad situation som behöver lösas. Det behövs också fler vårdplatser, mer personal och satsningar generellt. Det sistnämnda finns det väldigt liten täckning för i budgeten som S och MP lägger, säger Sara Svensson.

Vilka förslag kommer Vänsterpartiet lägga fram i sitt budgetförslag?

– Vår budget innehåller en välbehövlig skattehöjning och satsningar på fler vårdplatser och mer personal. Vår oppositionsroll kommer vi använda för att peka på vilken riktning som regionen borde ta för att på riktigt bygga en jämställd och jämlik sjukvård, avslutar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Läs mer: