PressbildMirjamKatzinHallå där Mirjam Katzin…

…aktivist och en huvudtalarna på fackelmanifestationen till minne av Kristallnatten som arrangeras söndag 9 november.

Varför är det viktigt att uppmärksamma minnet av Kristallnatten?

Att minnas Kristallnatten tycker jag handlar både om att hedra offren för Förintelsen men också om att uppmärksamma högerextremismens verkningar idag, att fortsätta att hålla levande minnet av hur brutalt vårt samhälle kan bli om vi inte håller fascismen stången.

Vad ska du ta upp i ditt tal på manifestationen?

Jag har tänkt att tala om just detta: vad kan vi lära oss om vårt samhälle idag av att minnas och försöka förstå Förintelsens grymheter?

3. Vad är det viktigaste i kampen mot högerextremismen? Vad kan man göra idag? Finns det någon fråga som är särskilt central?

Jag tycker självklart att det är viktigt att bekämpa den organiserade fascistiska rörelsen men också att inte glömma bort hur rasistiska strukturer institutionaliseras och blir förgivettagna också i samhällets grundläggande mekanismer. Då tänker jag särskilt på att Europa skyddar sina gränser till priset av ett enormt antal människoliv, som uppenbarligen inte tillmäts samma värde eftersom de så enkelt kan tillåtas dö på ett sätt som är understött av systemet.

Läs mer: