Martina Skrak, vänsterpartistiskt kommunalråd i Malmö med ansvar för jämställdhet, var en av talarna när UN Women nationell kommitté Sverige, Lokalförening Malmö, Malmö Jämställdhetsbyrå, IOGT-NTO, MHFF (Malmö Högskolas Feministiska förening), ABF Malmö och Malmös FN-förening uppmärksammar den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Martina har under många år varit aktiv i den feministiska rörelsen och i rollen som jämställdhetskommunalråd har hon varit med att driva fram ett jämställdhetsarbete i Malmö som blivit en förebild för andra kommuner i Sverige.

– Våld mot kvinnor är den värsta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. I Malmö jobbar vi brett med kvinnofrid och med jämställdhet för att omfördela makt och resurser, för frågorna hänger ihop. Jämställdhet ökar kvinnors möjligheter att lämna destruktiva relationer och det ökar möjligheterna att arbeta förebyggande mot våldet. I dag är det viktigt att lyfta frågan om mäns våld mot kvinnor och synliggöra problemet, men också för att visa att vi inte ger upp, sade Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd.

Läs hela talet här

(det talade ordet gäller)

Vi står här idag, på internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, för att det handlar om oss. Våldet mot kvinnor handlar om oss. Om dig och mig, om väninnan, om grannen, om dottern, om mamma, om chefen, om snabbköpskassörskan och om henne långt där borta som vi inte känner.

De allra flesta kvinnor känner eller vet om en annan kvinna som är eller har varit utsatt. Men nästan ingen annan man känner en man som slår.  Vi behöver också tala om förövaren, att 98% av de som är misstänkta för sexualbrott är män, att 96% av offren är kvinnor. Vi behöver prata om att våldet drabbar inom alla kategorier oavsett ursprung, klass eller religion – statistiska sambandet är att det oftast är en man närstående kvinnan som är förövaren. Våldet ser olika ut, finns i samkönade relationer, det kan vara flera förövare eller få fall kvinnor som är förövarna, och vi ska möta alla efter just hens behov.

Vi behöver se att våldet är en extrem konsekvens av ojämställdhet. Att våldet är en fråga om makt. Att våldet hänger ihop med ett samhällssystem där kvinnor som grupp har mindre makt, resurser och inflytande än män som grupp.

Vi står här idag för att det handlar om oss. Om dig och mig, om brodern, om arbetskamraten, om dottern, om busschauffören, om mostern, om snabbköpskassörskanoch om henne långt där borta som vi inte känner.

Våldet är en konsekvens av ett maktsystem som drabbar oss på livets alla områden. Att vi har en inkomstskillnad i Sverige på över 5000 kr i månaden, miljonbelopp under ett liv. Att kvinnor är de som har de sämsta villkoren på arbetsmarknaden,  att kvinnor är som de som är anhörigvårdare eller de fattigaste ensamstående föräldrarna. Att man i den nya varianten av Playstationspelet  Grand Theft Auto 5 kan köpa sex med en prostituerad för att sedan  misshandla henne till döds eller att vi fortfarande på skolgården får höra att kärlek börjar med bråk.

Men det går att göra skillnad. Vi ska kräva ett arbete för att göra skillnad. Ett aktivt arbete mot våld, ett förebyggande arbete, och ett aktivt arbete för jämställdhet. Malmö är en av de kommuner som ligger längst fram i jämställdhetsarbetet. Vi är det för att vi menar allvar med att omfördela makt och resurser, att vi menar allvar med att gå från ord till handling.

Därför har vi höjt lönen med 1000 kr i månaden för lågbetalda kvinnodominerade grupper, satsar på genuspedagogik i skolorna, ökat stödet till kvinnojourerna, på papperslösa och satsar på jämställd fritid för unga, för att bara nämna några få saker.

I kommunen får vi vår styrka till förändring för att ni finns. För att vi är många tillsammans som driver på för rättvisa och förändring. Ni är styrkan och ni är nödvändigheten.

Så därför står vi här idag och kämpar tillsammans kvinnor och män –  för det handlar om oss. Om dig och mig, om eleven, om grannen, om dottern, om pappan, om systern,  om snabbköpskassörskan och om henne långt där borta som vi inte känner.

Tillsammans är vi starka. Starka nog för att stoppa våldet. 

Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd Malmö

LÄS MER:

Bilder: Gabriel Pérez Santiago