Martina Skrak, vänsterpartistiskt kommunalråd i Malmö med ansvar för jämställdhet, är en av talarna när Malmö Stad och Studentkåren uppmärksammar den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Martina Skrak har under många år varit aktiv i den feministiska rörelsen och i rollen som jämställdhetskommunalråd har hon varit med att driva fram ett jämställdhetsarbete i Malmö som blivit en förebild för andra kommuner i Sverige.

Under dagen kommer seminarier ordnas och utställare vara på plats på Malmö Högskolans Orkanen mellan klockan 14-18. Senare anordnas en ljusmanifestation vid Triangeln kl 1830. Martina Skrak kommer att tala vid båda platserna.

Läs mer:

Från facebookeventet:

poster_fndagen_25nov_20141030_slutlig (2)-page-001Malmö stad tillsammans med Studentkåren Malmö uppmärksammar FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen arrangeras även i samarbete med Malmö Högskolas Feministiska Förening, ATIM kvinno- och tjejjour och Kvinnorättsförbundet.

Syftet med dagen är att sprida olika typer av kunskap kring våld genom en utställning och olika föreläsare. Vi lyfter frågan eftersom det är viktigt för alla att få kunskap kring våld, både privat och i sin professionella roll.

Plats: Orkanen, Malmö högskola (entréplan) Datum: Tisdagen den 25 november Tid: Programmet pågår kl.14.00–18.00

Under eftermiddagen kommer vi bland annat att få insyn i Rättsläkarnas vardag, höra om Kriminalvårdens arbete med personer som använder våld, Malmö stads insatser vid våld i nära relationer, initiativet Huskurage som engagerar grannar vid misstanke av våld, information om Studenthälsans verksamhet och FATTA-rörelsens kämpande mot sexuellt våld.

Fotoutställningen ”Hopp” är ett arbete av klass ES12F från Malmö Latin gymnasieskola som kommer att visas upp i samband med dagen.

Missa inte heller Ljusmanifestation mot våld mot kvinnor vid Triangeln kl.18.30. Kör och brandtal anordnat av UNWOMEN nationell kommitté Sverige, lokalförening Malmö, Malmö Jämställdhetsbyrå, IOGT-NTO och ABF.