Den 27 och den 28 november diskuterar Malmö kommunfullmäktige budgeten för 2015. Den rödgröna majoritetens budgetförslag innebär bland annat satsningar på skola och vård- och omsorg.

– Vi lägger en stark budget med fokus på att utjämna klyftor och skapa jämlik hälsa. Vi höjer skatten med 30 öre för vi vet att ett välfärdssamhälle som bygger på att alla bidrar efter förmåga och får efter behov är ett samhälle som står sig starkt i längden och som ökar jämlikheten, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd.

Alla i vänsterpartiets fullmäktigegrupp kommer att delta i tvådagarsdebatten som sänds direkt via Malmös Stads webbplats.

Mer info: