Det talade ordet gäller!

Kamrater, vi har samlats här idag för att minnas. Men också för att samla kraft och mod för att fortsätta kampen mot rasism och för människovärdet.

Vi glömmer aldrig de människor som kämpat innan oss och vi kommer aldrig glömma alla de människor som föll offer för nazismen terror.

Och vi vet att nazismen tyvärr inte bara är historia. I Malmö blev det extra kännbart på åttonde mars då medlemmar ur svenskarna parti överföll och nästan mördade våra kamrater.

Alla vi som inte tillhör normen, vi som inte är vita eller heterosexuella cispersoner. Eller vi som demonsterar och uttalar vänsteråsikter vi känner det. Att klimatet hårdnat, att behöva vända sig om en extra gång.

Nazister är farliga. I nazistisk ideologi har våldet ett egenvärde det renar individen och de smälter samman den egna gruppen. Nazister vill skrämma oss, de vill att vi ska vara rädda, att vi ska sluta vara dem vi är och tystna. De vill utrota oss…

Det kommer de inte att göra, vi är starka vi är många fler.

Idag sitter nazister i fullmäktige på i ett par städer i Sverige. Vår förra regering släppte en rapport där vänsterextremister är farligare än nazister. I valrörelsen släpps svenskarnas parti in på vissa skolor och Sverigedemokraterna arbetar hårt med att tvätta sin fasad för att framstå som rumsrena. Den afrosvenska rörelsens kamp mot rasitiska stereotyper förlöjligas. Muslimska kvinnor blir hånade och utsatta för hat och hot för att de bär slöja. Vi har en polis som förra året gav tillstånd för svenska motståndsrörelsen att demonstrera på minnesdagen för kristallnatten.

På detta sätt normalisera rasism och nazism. Det får inte ske.

Alla vi som står här idag vet det och vi kommer att kämpa emot. Nazismen får aldrig normalisera, bortförklaras och förminskas. Nazismen är ett reelt hot mot hela vårt samhälle och ett dagligt hot mot många människor.

Det är inte fel att vara rädd, det är inte fel att vara förtvivlad för det som många av oss utsätts för.

Vi är människor av kött och blod, med känslor och olika egenskaper. Vi är inte bara vårt kön, vår hudfärg eller vår sexualitet.

Vi må vara rädda ibland men vi är också arga och organiserade och fast beslutna om att krossa rasismen och nazismen.

Och vi vet att vi kommer göra det tillsammans. Den antirasistiska rörelsen är stor.

När våra vänner attackeras fylls gatorna med 10 000 människor, när Rumänien och antiziganismen driver romer på flykt till miserabla levnadsförhållanden i Malmö organiserar vi solidaritetsarbete, när antigaylagar stiftas i Europa fyller vi gatorna med hbtq personer som står upp för vår gemensamma rätt och när en muslimsk kvinna misshandlas för att hon bär slöja deltar vi i hijabuppror.

I parlamenten kämpar vi för en mer human flyktingpolitik. I Malmö protesterar vi mot REVA och går i bräschen av landets kommuner i vårt arbete mot diskriminering i våra egna verksamheter. Vi deltar i samarbeten mot rasism, vi ser kommunen som en oerhörd viktig aktör i kampen mot rasism och vi tar det ansvaret på allra högsta allvar.

Och det mina vänner ska vi fortsätta göra. Rasisterna och nazisterna finns på alla arenor. Det ska vi också göra. Vi antirasistiser behövs överallt, i parlamenten och utanför. Det är först då riktigt förändring kan ske.

Nazistisk ideologi förenar kvinnohat, hbtq-hat och rasism och är ett hot mot hela vårt demokratiska samhälle.

Samtidigt som nazismen växer här och i Europa så växer också motståndet och frihetsrörelser. Vi som hyllar människovärdet.

Det är fantastiskt att se er här idag. Vi är många fler än nazisterna och vi är beredda att kämpa för allas rätt, för människovärdet. En kamp jag vet att vi kommer att vinna, en solidaritet som gör att min rädsla bleknar och ilskan tar över.

 Hanna Thomé, Malmö den 9 november 2014

Lyssana på talet här:  

 

MER: