Sedan mitten av september är den syrienkurdiska staden Kobanê belägrad av terrorgruppen IS. Fundamentalisterna i IS använder moderna vapen man erövrat i bland annat Irak och har med all önskvärd tydlighet visat vad som händer i de områden man erövrat: fördrivningar, pogromer och offentliga avrättningar. Striderna runt Kobanê har redan skapat enormt mänskligt lidande och stora flyktingströmmar. Skulle staden falla är risken överhängande att resultatet blir ett blodbad.

IS representerar en reaktionär fundamentalism av det värsta slaget. Mot IS står de kurdiska självförsvarsenheterna YPG och YPJ. Med bristfällig beväpning har man försvarat Kobanê och slagit tillbaka belägrarna. Omvärldens stöd till försvarsenheterna har uteblivit. Tvärtom har Turkiet stängt gränsen och förvägrat leveranser av förnödenheter och försvarsmaterial till Kobanê. I ett geopolitiskt spel offrar den turkiska regeringen folket i Kobanê för sina egna politiska syften.

Vänsterpartiet Malmö uttalar sitt stöd till de kämpande män och kvinnor som står i första linjen i kampen mot IS. Vänsterpartiet anser att det är nu viktigt att omvärlden agerar snabbt och kraftfullt för att förhindra att Kobanê faller och för att skydda civilbefolkningen.

Vi kräver:

  • Turkiet måste öppna sina gränser och underlätta att stöd förs in till Kobanê
  • Sverige skall i internationella organ använda alla medel för att sätta press på de krafter som understödjer IS
  • Sverige skall genom praktisk solidaritet stödja de kurdiska försvarsstyrkor som just nu kämpar mot IS.

Antaget av Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte den 29 oktober 2014

 Läs mer: