Under två medlemsmöten under hösten kommer Vänsterpartiet Malmös representanter att väljas. Valberedningen arbetar just nu med att förbereda valen och uppmanar alla medlemmar att nominera till uppdragen. Alla medlemmar kan väljas till alla poster och det går även att nominera sig själv.  Det är bra (men inget krav) om den man nominerar vet om det och har tackat ja till att kandidera till det aktuella uppdraget.

Listan på alla poster som ska tillsättas (PDF)

Medlemsmötet den 9 december

  • Nämndsposterna och posterna i bolagen väljs. Vi väljer då också ett antal nämndemän till tingsrätten. Det är inte klart hur många ännu. Idag har vi 14.
  • Förhandsnomineringstopp 21 november

Nomineringar skickas till patrik.strand@malmo.se eller Vänsterpartiet Malmö att:Valberedningen, Nobelvägen 51 214 33 Malmö.