Martina Front PosterUnder två år har Malmö stad avsatt över 4 miljoner kronor per år i en jämställdhetspott för att skjutsa igång arbetet med att uppnå en jämställd stad. Idag presenterades resultat och en extern utvärdering av arbetet som bestått av 31 olika utvecklingsarbeten under två år.

Slutrapporten visar att satsning på jämställdhetspotten har gett tydliga resultat. Utvärderingen visar att insatserna gett resultat som ökad kompetens inom jämställdhetsområdet, att användandet av könsuppdelad statistik och genomförda jämställdhetsanalyser har ökat. Det visar sig också att utvecklingsarbetet bidrar till att verksamhet, service och bemötande har blivit mer likvärdigt. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) menar att Malmö ligger i framkant nationellt avseende arbetet med jämställdhetsintegrering. 8,5 miljoner kronor har satsats på att alla kommunens förvaltningar ska arbeta med jämställdhetsintegrering.

Utvecklingsarbetena har till exempel inneburit att man har tagit fram verktyget ”Vägen till jämställdhet” som nu används för att göra jämställdhethetsanalyser i Malmö. Det har även inneburit att analysera hur pojkar och flickor beskrivs och bemöts inom sociala resursförvaltningen. Ett tredje exempel är den jämställdhetsanalys som genomfördes i hela Malmös arbete med biståndsbedömning inom äldreomsorg och LSS. Där fann man omotiverade skillnader som att kvinnor får mer bistånd utifrån SOL-lagsstiftningen och män utifrån LSS-lagstiftningen. Analysen har lett till förändrade arbetssätt.

– Malmö Stads målmedvetna arbete med jämställdhet har gett resultat. Det handlar om att gå från ord till handling. Vi har förändrat Malmö i en mer jämställd riktning. Det är handling vi behöver för att bygga ett mer jämställt Malmö och vi har bara börjat, säger Martina Skrak, jämställdhetskommunalråd (V) Malmö.

 

För mer information kontakta:

Martina Skrak 0708-16 17 09