Med full kraft rullar Israels ockupation av Palestina vidare. Dagliga attacker i det fullskaliga kriget mot Gaza som levt under sju års blockad fortsätter skörda civila dödsoffer. I detta läger bör Malmö stad avsluta allt samarbete med säkerhetsföretaget G4S.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att med alla medel agera mot Israels illegala ockupation av Palestina, säger gruppledaren i kommunfullmäktige Anders Skans, den internationella solidariteten kan också genomsyra kommunpolitiken.

Malmö kommun upphandlar varor och tjänster av olika företag. Enligt Vänsterpartiet bör det råda starka etiska regler kring vilka företag som används. Bland annat ska företaget inte arbeta på ockuperad mark. Idag anlitas G4S av Malmö stad, ett bevakningsföretag som bevakar skolor och andra kommunala verksamheter.

– G4S har verksamhet i Israel och hjälper den Israeliska staten med ockupationen av Gaza och Västbanken. De levererar säkerhetsutrustning till muren, de hjälper till att driva fängelser med mera, fortsätter Anders.

Redan hösten 2012 ifrågasatte Malmö stad på Vänsterpartiets initiativ G4S verksamhet på ockuperad mark.   arbete intensifieras för att G4S inte ska få några avtal med Malmö stad. I The Guardian uppmanar ett antal kända människorättskämpar till en bojkott av företaget.

– Det är nu upp till Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Malmö om vi ska kunna få stopp på G4S verksamhet, avslutar Anders.