Det är medlemmarna som bestämmer om vad det kommunalpolitiska programmet ska innehålla. Om du som medlem i Vänsterpartiet Malmö vill ändra något i det kommunalpolitiskt program ska du motionerna, alltså skicka in ett förslag på förändringar. Motionen ska tydligt beskriva vad du vill lägga till, ta bort eller förändra. Motioner ska skickas till malmo@vansterpartiet.se.

Förslag till kommunalpolitiskt program 2014-2018 (pdf)

Söndag 9 mars kl. 24.00  är sista dagen för att skicka in motioner. På medlemsmötet tisdag 25 mars kommer medlemmarna att bestämma vad det kommunpolitiska programmet ska innehålla.

En lång demokratisk process har lett fram till förslaget

Arbetet med att ta fram ett Kommunalpolitiskt program 2014-2018 för Vänsterpartiet Malmö har skett i flera steg och många har varit med i arbetet.

Olika förslag på frågor att driva har samlats in genom:

  • ett medlemsmöte
  • en offentlig enkät
  • en inbjudan till olika organisationer att ha synpunkter.

På ett styrelsemöte behandlades förslagen, som också togs upp på ett medlemsmöte. Efter det skickades förslaget ut på remiss som alla intresserade kunde svara på. Allt detta ligger till grund för det förslag som finns nu.