Daniel Sestrajcic

Daniel Sestrajcic

Daniel Sestrajcic är idag ordförande för kulturnämnden samt ordförande för Vänsterpartiet Malmö. Har har en lång bakgrund som politisk aktivist och pådrivare i Malmöpolitiken som började då han vid 20 års ålder flyttade till staden.

– Jag är glad och stolt över att toppa valberedningens förslag till riksdagen. Det är en möjlighet att driva de frågor som Vänsterpartiet representerar. Jag brinner för att göra slut på den privata vinsterna inom välfärden, säger Daniel Sestrajcic.

Genom åren har Malmöborna förknippat många frågor med Malmövänstern och Daniel Sestrajcic: som gräsrotsorganisatör, Palestinaaktivist och som drivande i kulturfrågorna inom kommunen, för att nämna några. Att ta klivet till riksdagen innebär nya möjligheter:

– För mig är det viktiga att förena det som händer i parlamenten med det som händer på gatan. Att knyta ihop den politiska kamp som bedrivs i olika sociala rörelser med de beslut som fattas i riksdagen. Jag vill vara en sådan länk, avslutar Daniel Sestrajcic.