– Min drivkraft är att tillsammans med andra omfördela makt och resurser – från fåtalets till alla människors frihet. Med ett starkt Vänsterparti kan vi bygga en välfärd värd namnet, säger Hanna Thomé föreslagen ett på vallistan till kommunfullmäktige.

Jämställdhetsarbetet i Malmö är konkret och pågår varje dag. Målet är att mota bort skillnaderna mellan män och kvinnors livsvillkor. Tack vare en stark feministisk gräsrotsorganisering, långvarigt arbete av generationer av engagerade kvinnor och Vänsterpartiets toppkandidater som stenhårt drivit jämställdhetsfrågorna i Malmö stad har vi kommit en bit på vägen.

– Jag brinner för att förbättra villkoren för alla kvinnor som sliter för att få vardagen att gå ihop. I Malmö har vi gått från ord till handling när det gäller kvinnors situation. Det är dags att skapa en välfärd som bryter upp könsorättvisorna, säger Martina Skrak, föreslagen tvåa på vallistan till kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet Malmö fastställer kommun-, region- och riksdagslistorna på årsmötet den 25 januari.