I Sydsvenskan kan vi läsa det besked vi hade befarat. 12 miljarder mindre till kommuner och landsting i statsbidrag 2011. Det kan inte finnas nåt annat motiv än att man vill montera ner vår gemensamma välfärd.

2007 till 2009 har kommunernas och landstingens personal minskat med 44 000 personer. Detta innebär sämre kvalité och en ökning av arbetslösheten som inte hade behövts.

Det är ju inte precis bara vi vänsterpartister, som ofta anklagas för att vara extrema, som har insett att välfärd också skapar tillväxt. Tom OECD som inte precis kan kallas för en vänsterorganisation slår fast att ett välfärdsamhälle skapar tillväxt. Minskade klyftor och en tryggare ekonomiska framtid för flertalet innebär att att människor vågar tro på framtiden, kreativiteten ökar, kriminaliteten minskar, arbetskraften mår bra, nya idéer lanseras, osv, osv.

En nedmontering av en förhållandevis god välfärd kan inte ha några ekonomiska motiv. Nej det handlar om ren och skär ideologi. Borgarna vill ha ett samhälle med stora klyftor där det stora flertalet kan exploteras för fåtalets vinning. Vi måste sätta stopp för den utvecklingen nu.

Kom igen vi har ett val att vinna.

Hanna Thomé