Vänsterpartiet Malmö har många medlemmar och därför är det viktigt att så mycket information som möjligt finns tillgänglig för så många som möjligt. Vi har här samlat många av våra styrande dokument för att intresserade enkelt ska kunna bilda sig en egen bild. Alla dokument kan av olika skäl inte finnas tillgängliga offentligt men vi har här gjort en sammanställning av så många av dem som möjligt. Medlemmar som önskar ta del av resten är välkomna att besöka Vänsterns Hus för att se dem på plats.

 

Vänsterpartiet

 

Kommunpolitik Malmö

 

Vänsterpartiet Malmö

Stadgar

Arbetsordning

Policy

Rutiner

Verksamhetsplan