Vänsterpartiet Malmö representeras av ungefär 65 personer i Malmö Stad olika politiska organ: kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunalråd, nämnder, beredningar, råd, bolag samt som nämndemän i tingsrätten. Här finns en presentation av samtliga förtroendevalda – klicka på respektive namn för att få mer information. Senast uppdaterad 2018-09-29

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter:

Ersättare:

P1020899

Kommunstyrelsen

Kommunalråd

 • Emma-Lina Johansson
 • Anders Andersson

Arbetsmarknads- och socialnämnden

 • Mats Högelius, ledamot
 • Linda Svensson, ersättare

Fritidsnämnden

Funktionsstödsnämnden

 • Carin Gustafsson, ledamot
 • Anna Larsson, ersättare

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningssnämnden

 • Alexandra Thomasson, ledamot
 • Holger Cannerfors, ersättare

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden

Kulturnämnden

Miljönämnden

 • Tobias Petersson, ledamot
 • Gunilla Ryd, ersättare

Servicenämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Valnämnden

 • Alexandra Hellman, ledamot
 • Ahrne Christiansson, ersättare

Överförmyndarnämnden

 • Anne Ruponen, ledamot
 • Kalle Eriksson, ersättare

Malmö Live AB

 • Daniel Sestrajcic, ledamot
 • Lisa Stolpe, ersättare

MKB

 • Morgan Svensson, ledamot

Centrala pensionärsrådet

 • Anders Andersson

Råd för demokrati och trygghet

 • Showan Shattak

Rådet för funktionshinderfrågor

Råd för nationella minoriteten romer

 • Emma-Lina Johansson

Direktionen för Dahlgrenska stiftelsen

 • Showan Shattak

Revisorskollegiet

 • Göran Hellberg

VA Syds förbundsfullmäktige

 • Anders Andersson, ledamot
 • Sadiye Altundal, ersättare

 

Nämndemän till Tingsrätten på 4 år (2016-2019), 22 st

 1. Joachim Blomqvist
 2. Nils Eckerbom
 3. Magela Fuentes Gonzalez
 4. Anna-Greta Gunnarsson
 5. Oscar Hyden
 6. Mansour Kafi
 7. Anette Karbin
 8. Sanna Kyllsen
 9. Maria Kållberg
 10. Susanne Larsdotter
 11. Anna Lundberg
 12. Victor Malmberg
 13. Amanda Muren Cederstrand
 14. Trudi Neergaard
 15. Boel Pettersson
 16. Gun Mary Philipson
 17. Stefan Rosholm
 18. Gunilla Ryd
 19. Göran Sevelin
 20. Anna-Maria Stuparich-Clementi
 21. Eva Svegborn
 22. Angelica Wågby