Vänsterpartiet Malmö representeras av ungefär 65 personer i Malmö Stad olika politiska organ: kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunalråd, nämnder, beredningar, råd, bolag samt som nämndemän i tingsrätten. Här finns en presentation av samtliga förtroendevalda – klicka på respektive namn för att få mer information. Senast uppdaterad 2018-09-29

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter:

Ersättare:

27648552317_fcd2b316e8_o

Kommunstyrelsen

 • Emma-Lina Johansson, ordinarie
 • Anders Skans, ordinarie
 • Sadiye Altundal, ersättare

Kommunalråd

 • Emma-Lina Johansson
 • Anders Andersson

Arbetsmarknads- och socialnämnden

 • Mats Högelius, ledamot
 • Linda Svensson, ledamot
 • Mansour Ghaliche-Chi, ersättare

Fritidsnämnden

Funktionsstödsnämnden

 • Carin Gustafsson, ledamot
 • Anna Larsson, ersättare

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningssnämnden

 • Ola Nilsson, ledamot
 • Alexandra Thomasson, ersättare

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden

Kulturnämnden

Miljönämnden

Servicenämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden

VA SYD, ägarnämnd

Nämndemän till Tingsrätten på 4 år (2016-2019), 22 st

 1. Joachim Blomqvist
 2. Nils Eckerbom
 3. Magela Fuentes Gonzalez
 4. Anna-Greta Gunnarsson
 5. Mansour Kafi
 6. Anette Karbin
 7. Bo Kristensson
 8. Sanna Kyllsen
 9. Maria Kållberg
 10. Susanne Larsdotter
 11. Anna Lundberg
 12. Victor Malmberg
 13. Amanda Muren Cederstrand
 14. Trudi Neergaard
 15. Boel Pettersson
 16. Gun Mary Philipson
 17. Stefan Rosholm
 18. Gunilla Ryd
 19. Göran Sevelin
 20. Anna-Maria Stuparich-Clementi
 21. Eva Svegborn
 22. Angelica Wågby

Centrala pensionärsrådet

Rådet för funktionshinderfrågor

Revisorskollegiet

 • Göran Hellberg
 • Anneli Philipson

VA Syds förbundsfullmäktige