Vänsterpartiet Malmö representeras av ungefär 65 personer i Malmö Stad olika politiska organ: kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunalråd, nämnder, beredningar, råd, bolag samt som nämndemän i tingsrätten. Här finns en presentation av samtliga förtroendevalda – klicka på respektive namn för att få mer information.

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter:

Ersättare:

P1020899

Kommunstyrelsen

Kommunalråd

 • Emma-Lina Johansson
 • Anders Andersson

Arbetsmarknads- och socialnämnden

 • Kerstin Håkansson, ledamot
 • Emma-Lina Johansson, ersättare

Fritidsnämnden

Funktionsstödsnämnden

 • Carin Gustafsson, ledamot
 • Anfal Mahdi, ersättare

Förskolenämnden

 • Nina Jakku, ledamot
 • Ana Maria Stuparich-Clementi, ersättare

Grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningssnämnden

 • Alexandra Thomasson, ledamot
 • Boel Pettersson, ersättare

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden

Kulturnämnden

Miljönämnden

 • Tobias Petersson, ledamot
 • Gunilla Ryd, ersättare

Servicenämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Valnämnden

 • Alexandra Hellman, ledamot
 • Ahrne Christiansson, ersättare

Överförmyndarnämnden

 • Anne Ruponen, ledamot
 • Kalle Eriksson, ersättare

Malmö Live AB

 • Daniel Sestrajcic, ledamot
 • Lisa Stolpe, ersättare

MKB

 • Morgan Svensson, ledamot

Centrala pensionärsrådet

 • Anders Andersson

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter

 • Showan Shattak

Rådet för funktionshinderfrågor

Råd för nationella minoriteten romer

 • Emma-Lina Johansson

Direktionen för Dahlgrenska stiftelsen

 • Showan Shattak

Revisorskollegiet

 • Göran Hellberg

VA Syds förbundsfullmäktige

 • Anders Andersson, ledamot
 • Sadiye Altundal, ersättare

 Nämndemän till Tingsrätten på 4 år (2020-2023), 25 st

 1. Hoda Mohammad Ali
 2. Karin Andersson
 3. Lizette Alturken
 4. John Christiansson
 5. Nina Delfin
 6. Nils Eckerbom
 7. Ingrid Johansson Flygare
 8. Magela Fuentes Gonzalez
 9. Mohamed Hamidi
 10. Oscar Hyden
 11. Anette Karbin
 12. Lisette Karbin
 13. Göran Sevelin
 14. Maria Kållberg
 15. Susanne Larsdotter
 16. Pia Ljungquist
 17. Anna Lundberg
 18. Noor Najem
 19. Gertrude (Trudi) Neergaard
 20. Stefan Rosholm
 21. Åsa Segerman
 22. Carin Spjuth
 23. Eva Svegborn
 24. Andreas Innab Tiger
 25. Polly Westerlind