Jobba som föreningssekreterare i Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet Malmö ska tillsätta en heltidsarvoderad tjänst som föreningssekreterare, som tillsammans med de politiska sekreterarna och kommunalråden kommer ha en central roll i partiföreningen och vara med och möjliggöra partiföreningens organisatoriska utveckling.

Arbetsuppgifter

Föreningssekreteraren är en ny roll i Vänsterpartiet Malmö, och är ett heltidsarvoderat uppdrag med fokus på administrativa och organisatoriska uppgifter. Som föreningssekreterare kommer du vara ansvarig för administrationen av vårt medlemsregister och andra digitala system, sköta logistiken kring våra lokaler och materiel, och ofta vara en första kontaktperson för medlemmar och andra som söker kontakt med partiföreningen.

Föreningssekreteraren ska också kunna sköta viss ekonomiadministration såsom redovisning och löner för att understödja partiföreningens ideella kassör.

Vänsterpartiet Malmö har ett litet antal heltidsarvoderade som både samarbetar och arbetar självständigt, och utöver de uppgifter som är specifika för föreningssekreteraren kommer du också behöva kunna möta behov som uppstår i andra delar av verksamheten.

Kvalifikationer

Arbetet är med andra ord varierande och för att trivas i uppdraget behöver du känna dig bekväm med olika typer av arbetsuppgifter och vara bra på att planera och arbeta strukturerat.

För att vara aktuell för tjänsten ska du vara medlem i Vänsterpartiet.

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av föreningsadministration och god kunskap om partiföreningens verksamhet
  • God förmåga att arbeta självständigt utifrån av organisationen uppsatta mål
  • Kunskaper inom ekonomiadministration
  • B-körkort
  • Färdigheter inom fler språk än svenska och engelska

Anställningsform, -villkor och lön

Tjänsten är en tillsvidareanställning, som börjar med en provanställning på sex månader, med möjlighet till undantag om den som väljs tidigare varit anställd av Vänsterpartiet Malmö med likvärdiga uppgifter. Tjänsteomfattningen är 100%.

Vi följer Vänsterpartiet Malmös policy om lika lön enligt partiets kollektivavtal för politisk sekreterare.

Arbetstiden är oreglerad – arbete på kvällar och helger förekommer.

Upplysningar kring processen

I enlighet med Vänsterpartiet Malmös årsmötesbeslutade policies väljs föreningssekreteraren på ett medlemsmöte. Valet bereds av styrelsen. Vi hör av oss löpande för att boka in intervjuer, och planerar att hålla dem under vecka 30.

Du kan ansöka själv eller nominera någon annan. Nomineringar/ansökningar skickas till malmo@vansterpartiet.se, du får ett svar som bekräftelse på mottagen ansökan/nominering.

Sista dagen för ansökningar/nomineringar är 19 juli 2020.

Sökande förväntas tillhandahålla CV och ett personligt brev.

Om du har några frågor, kontakta ordförande Richard Olsson via e-post till richard.olsson@vansterpartiet.se eller telefon 0704-007858.