En röst på Vänsterpartiet är en röst för att styra politiken vänsterut, en röst för ett mer jämlikt samhälle.

Vi har visat under de år vi satt i styret att vi kan göra skillnad och påverka politiken. Med Vänsterpartiet vet man vad man får. Man får människor med ryggrad, folkrörelse och engagemang.

Det viktigaste för oss är vilken politik som genomförs, inte vilka uppdrag vi får. De frågor vi driver har alla ett gemensamt mål: Att minska klyftorna, öka jämlikheten och gemensamt bygga en hållbar stad där alla har makt över sitt eget liv och möjlighet att påverka vårt gemensamma samhälle.

Vi är det enda parti som uttalat står till vänster. Ett starkt Vänsterparti är en garant för ett styre utan borgerliga partier.