Uppdatering. 2019-09-22: Val av nämndeman kommer inte att genomföras som planerats då den nämndeman som för närvarande innehar uppdraget sitter kvar.

På Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte den 26 september ska ett fyllnadsval till nämndeman i tingsrätten genomföras. Valberedningen har beslutat att föreslå Karin Andersson att väljas till nämndeman.

Mer information om medlemsmötet finns här: Medlemsmöte 26 september

***

Valberedningen består av följande personer:

  • Kalle Eriksson
  • Linn Fristedt
  • Carlos Gonzáles
  • Olof Holmgren
  • Anfal Mahdi
  • Hodan Omar
  • Maria Persdotter
  • Gunnel Suneson (sammankallande)
  • Hanna Thomé

Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Arbetsordning för valberedningen finns här.

 

 

I en debattserie i Sydsvenskan har Liberalernas Sara Wettergren och Vänsterpartiets Emma-Lina Johansson debatterat skolans organisering och finansiering. Här är Emma-Linas slutreplik i debatten.

***

Sara Wettergren (L) anser att min upprördhet över liberalernas oansvariga politik för skolan enbart bottnar i att jag missat inflyttningen till Malmö. Det kan jag då försäkra alla om, att det har jag inte. Min upprördhet bottnar däremot helt riktigt i ideologi. Som Vänsterpartist och socialist vet jag att vi kan organisera samhället på ett helt annat sätt än det ekorrhjul Liberalerna och deras vänner fastnat i. Jag tror inte – till skillnad från dem – att marknaden kommer lösa vare sig integrationsproblem, dåliga skolresultat eller minskade klyftor i samhället. 

Större klasser och andra åtgärder inom de befintliga skolorna är inte “det enda sättet att lösa situationen”, tiden kommer aldrig vara inne för minskat antal elever i varje klass om man inte finansierar verksamheterna ordentligt. 

(more…)

På dagens kommunfullmäktigemöte ändrade sig mittenstyret och biföll ett tillskott till Arbetsmarknads- och socialnämnden, i enlighet med Malmövänsterns yrkande i kommunstyrelsen. 

Kommunalrådet Emma-Lina Johansson höll i samband med ärendet ett anförande, här kan du läsa det i sin helhet.

I den ekonomiska prognosen beräknas årets överskott för Malmö stad bli 625 miljoner kronor, det är alltså 428 miljoner kronor mer än budget. Frågan är ju vad man väljer att göra med alla dessa pengar. 428 miljoner kronor.

(more…)

Efter ett kraftfullt opinionsarbete har det starkt kritiserade “förväntansdokumentet” som skulle införas i skolorna från och med höstterminens start, stoppats. På grundskolenämndens möte idag gick Vänsterpartiet ihop med den borgerliga oppositionen för att dra tillbaka det populistiska dokumentet.

Till höstens skolstart planerade Malmö stad ett massutskick till elevernas vårdnadshavare. Föräldrarna skulle enligt dokumentet lova att vara positivt inställda till skolan och se till att barnen ätit frukost på morgonen.

– Det är ett hån mot många familjer i Malmö, vi har en enorm barnfattigdom och många hemlösa barn i Malmö. Att då ställa krav på att de ska komma utvilade till skolan och ha ätit frukost är ju ett hån mot många familjer i Malmö. Vi tycker verkligen inte det är bra, sa Emma-Lina Johansson (V), kommunalråd, tidigare under året.

Vänsterpartiet anser att det som står i kontraktet är anmärkningsvärda frånsteg från det kompensatoriska uppdrag skolan har.

-Vänsterpartiet har hela tiden motsatt sig dokumentet, det är nu bra att opinionsarbetet gett resultat och en majoritet i grundskolenämnden river upp det tidigare beslutet, säger Lisa Stolpe (V) ledamot i grundskolenämnden.

 

Idag har Vänsterpartiet deltagit i manifestationen för att uppmärksamma IDAHOT 2019, arrangörer var Idahot-kommittén.

Kommunalrådet Emma-Lina Johansson var en av talarna, här kan du läsa hennes tal i sin helhet (det talade ordet gäller).

 

Vänner,

Jag heter Emma-Lina Johansson och är kommunalråd för Vänsterpartiet i Malmö. Jag är oerhört stolt över att få stå här tillsammans med er idag.

Vi har samlats här idag för att vi måste, för att vi kan, för att vi tillsammans kräver rätten till våra kroppar,

rätten till vår sexualitet,

rätten till att må bra både fysiskt och psykiskt,

rätten till frihet att själva bestämma hur vi vill leva våra liv

Vi har samlats för att vi inte tolererar eller accepterar det ifrågasättande och förtryck vi utsätts för, bara på grund av dem vi är.  

 

IDAHOT-dagen är en otroligt viktig dag.

Runt om i världen förtrycks och dödas människor p.g.a. sin könsidentitet, uttryck eller sexuella läggning.

 

Våra rättigheter skiljer sig mycket åt bara mellan olika länder i Europa.  

Säkerheten för hbtqia+-aktivister har på flera håll i Europa försämrats och risken att utsättas för våld har ökat.

Från flera länder rapporteras angrepp på hbtqia+-personers yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

Sverige har inte levt upp till någon av de tre rekommendationer ILGA Europa gav i sin förra Annual Review.

På grund av det kan asylsökande hbtqia+-personer inte garanteras sina rättigheter och transpersoner har fortfarande inte någon möjlighet att själva bestämma över sina liv och kroppar.

Våra liv är en kamp både nationellt och internationellt. Det är en kamp på liv och död, en kamp som måste inkludera alla och skapa allianser.

Den bygger på solidaritet och en vision om att en annan värld är möjlig.

En värld där alla har samma rättigheter, en värld där alla är fria från förtryck.

När högernationalister och fascister breder ut sig i Sverige, i Europa, i hela världen och marscherar in i våra parlament protesterar vi, demonstrerar vi och står upp för våra syskons rätt att leva och leva sina liv som de vill.

Vi gör det för att vi måste och vi gör det för att vi kan.

Om 9 dagar är det val till Europaparlamentet, vi måste och kan se till att begränsa deras makt över våra liv, över kroppar, över gränser. Rasismen, kvinnohatet och hbtqia+-fobin är det de har gemensamt, oavsett om de finns i Sverige, Ungern eller Brasilien – vi kommer att göra allt i vår makt för att inte låta dem vinna.

Vår historia vittnar om styrka, mod och kärlek.

Vår kamp bygger på lojalitet, solidaritet och gemenskap.

Att få vara en del av den är större än allt. Ingen är fri förrän alla är fria.

Tack

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal av Emma-Lina Johansson på manifestationen till minne av Al Nakba 12 maj 2018. Det talade ordet gäller.

 

Jag heter Emma-Lina Johansson och är kommunalråd för Vänsterpartiet i Malmö.

Idag står vi här tillsammans för att sörja den stora katastrofen, Nakba, men också för att sörja att lidandet inte är slut, att det fortsätter och pågår varje dag. Det pågår för varje barn som trakasseras av soldater, för varje människa som ständigt lever sitt liv i en hotfull situation.

 

Idag minns vi och sörjer vi. Idag tänker vi på dem som fortfarande inte har ett hem. Idag står vi tillsammans i solidaritet med det palestinska folket.

 

Vi står här tillsammans för att vi vill ha, behöver, kräver! en värld där mänskliga rättigheter gäller alla oavsett var vi bor.  

 

Israels övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, folkrätten och det palestinska folket inte bara fortsätter utan blir dessutom allt grövre. Konflikten mellan Israel och Palestina är inte en konflikt mellan jämlika parter.

 

Israels ockupation av Palestina har pågått i över ett halvt sekel och skapat en av världens mest segdragna konflikter. Övergreppen mot det palestinska folket fortsätter med oförminskad styrka. Gaza brukar, med rätta, kallas för världens största utomhusfängelse – med drygt 1,8 miljoner invånare varav hälften barn.

 

Ockupationen måste hävas. Israel måste upphöra med att demolera palestinska hem och bygga nya bosättningar.

 

Människorna som bor där har fråntagits möjligheten till försörjning, de får inte resa fritt, deras reningsverk är sönderbombade och inga varor får lämna eller komma till Gaza via havet eftersom Israel regelvidrigt trotsar lagarna om internationellt vatten. Frustrationen och desperationen är stor.

 

Blockaden mot Gaza måste hävas. Människorna i både Palestina och Israel förtjänar en fredlig lösning. Omvärlden måste tydligt markera att Israels brott mot mänskliga rättigheter inte accepteras.

 

Vänsterpartiet vill att Sverige ska ha en tydlig roll i Mellanöstern.

Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara en konsekvent röst för folkrätten och de mänskliga rättigheterna,

mot blockaden av Gaza-remsan,

mot Israels mur på Västbanken,

mot bosättningar och attacker mot civila.

 

Sverige bör avbryta allt militärt samarbete med Israel och införa en tydlig ursprungsmärkning av bosättarprodukter.

Vi vet att det är möjligt att bestraffa Israels handlingar!

Vi vet att det inte är rimligt att behandla en ockupationsmakt som vilket land som helst.

 

Vänsterpartiet står i solidaritet med det palestinska folket.

Solidariteten är enkel och självklar. Solidariteten går i linje med vår politik här i Sverige och i EU, där vi kämpar för ett samhälle för alla, inte bara några få.

 

Vi vet att det går att omfördela makt och resurser så att fler får det bättre. Ibland får man en känsla av att det som har pågått länge ska vara för evigt.

Man kan tro att eftersom kapitalismen har funnits så länge vi har levt och staten Israel har fått hålla på med sin fördrivning av palestinier sedan 40-talet så är det så det kommer vara i framtiden också.

 

Men det är fel!

 

Historien har visat oss att förändring är möjlig.

Glöm inte kampen mot Sydafrikas apartheid som till slut vann!

Minns rösträttsrörelsen som gjorde det möjligt för oss att rösta i fria val!

Tänk på hur kolonialmakt efter kolonialmakt har fallit genom tiderna!

Minns våra vinster och blicka fram med tillförsikt.

 

En dag kommer vi att vinna kampen för ett fritt Palestina!

En dag kommer vi stå här på detta torg och fira att resultatet av vårt långa motstånd mot ockupationen vunnit!

En dag kommer alla flyktingar ha rätt att återvända!

 

Vi står här tillsammans för att finna styrka, för att fortsätta den solidarisk kampen för jämlikhet och frihet. Länge leve den kampen, länge leve ett fritt Palestina!

 

 

 

 

 

Det är hög tid att utlysa klimatnödläge och erkänna att vi står inför en klimatkris menar Vänsterpartiet. Nyligen har det brittiska parlamentet deklarerat nödläge för klimatet och tidigare har bland annat städerna London, Vancouver och Basel gjort samma sak.

Sedan en tid tillbaka finns det ett Malmöinitiativ om att utlysa klimatnödläge i Malmö. Initiativet har fått många underskrifter på kort tid och kommer att behandlas politiskt senare i år.

– Vi måste ta klimathotet på största allvar. Enligt FN har vi nu mindre än 10 år på oss för att ha en chans att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Det krävs därför omedelbara åtgärder för att göra omställningen till ett hållbart samhälle, säger Emma-Lina Johansson (V), oppositionsråd.

Vänsterpartiet stödjer initiativet om att utlysa ett nödläge för klimatet i Malmö.

– Vänsterpartiet vill att vi utlyser ett nödläge för klimatet på nationell nivå, i EU vill vi se en klimatinvesteringsbank och i Malmö vill vi att vi går i bräschen för en hållbar omställning. Att deklarera nödläge för klimatet skulle skicka en mycket stark signal om att Malmö tar frågan på största allvar och är redo att ta täten för att rädda klimatet, säger Emma-Lina Johansson.

I den nyligen avhandlade Miljörapporten kan vi se att Malmö Stad inte uppnår sina miljömål samtidigt som staden går med ett kraftigt överskott på närmare en miljard kronor.

– Pengarna finns, det handlar om politisk vilja att sätta klimatet i första rummet. Vi uppmanar nu de andra partierna att ta ställning för initiativet om ett klimatnödläge i Malmö, säger Emma-Lina Johansson.

Läs hela pressmeddelandet här: Klimatnödläge Pressmeddelande

 

 

Malin Björks 1 maj-tal i Malmö 2019.

(Det talade ordet gäller)

 

Kära kamrater, socialister, feminister, antirasister, kära kampsyskon- kära första maj firare.

Idag är en alldeles speciell dag – det är den dag då vi som vill se en mer rättvis, jämlik framtid samlas och hämtar kraft i varandra.  Det är vår dag idag !

 

Jag är mycket glad över att vara tillbaks i Malmö som första maj talare .Den här staden som har en av de starkaste vänsterrörelserna och en av de starkaste antirasistiska rörelserna – det känns varmt i hela hjärtat att vara tillbaks här.

 

****

Vänner – politiken börjar alltid någonstans. För oss med hjärtat till vänster börjar den med en människosyn där vi ser oss själva i andra, i varandra.

 

Vårt parti vet att vi behöver varandra. Det är hela grunden för vår politik. Att du och jag, de som nyss kommit hit, de som är på väg hit – vi behöver rå om varandra, vi behöver organisera ett samhälle som bygger på medmänsklighet och solidaritet, – inte det hårda och giriga samhälle som högern försöker trycka på oss – där människor skiktas och ställs mot varandra.

 

Medan högern försöker splittra oss – så organiserar vi oss och samlas för att bygga en gemensam och rättvisare framtid.  Det är denna kamp som är själva grunden för vårt första maj firande.

 

****

Det enda vänsterpartiet

Kamrater,

 

Vi är många som med misstro och ilska ser hur politiken dras till höger, en politik som är fientlig mot så många av oss. Mot arbetare, mot kvinnor, mot den som är sjuk, mot den med normbrytande funktionsvariationer, eller den som behöver stöd – mot alla oss som behöver en välfärd att lita på.

 

Vänner, vi är inte en del av deras höger-mitten smörja. Vi ställer inte upp på deras punkter – vi vill inte ha deras marknadshyror och deras inskränkningar i arbetsrätten, deras utvidgade rutavdrag, deras löften om att fortsätta vinstjakten i välfärden, deras krav på lägre löner för nyanlända, deras förlängda tillfälliga lag mot flyktingar.

 

Det är en politik som vi i Vänsterpartiet kommer göra allt för att stoppa. Vi vet att vi kan bättre, att Sverige behöver något helt annat än en regering med Socialdemokrater och Miljöpartister som bedriver högerpolitik. Det betyder också att Vänsterpartiet har en helt annan roll i svensk politik idag – vi är den enda verkliga och riktiga Vänsterkraften !       

****

Rör inte vår arbetsrätt

Vänner – Ordning och reda på arbetsmarknaden brukar Löfvén prata om.

För oss i Vänsterpartiet kräver det en stark facklig rörelse och en stark arbetsrätt.

Bara dagar före 1a maj  – presenterade Socialdemokraterna direktiven för den utredning som ska lägga fram förslag för att på olika sätt försämra arbetsrätten. Ja så är det , vi har en socialdemokratisk regering som tillsätter en utredning för att försämra det som arbetarrörelsen uppnått efter hård kamp.  

Vi har sagt det förut, utred på – men läggs skarpa förlag i riksdagen som försämrar för arbetstagare i hela Sverige , som urholkar strejkrätten och river upp ännu fler revor i arbetslivet för människor – då kommer vi agera.  

Är det något som behövs, så är det en förstärkning av arbetstagares rättigheter på en arbetsmarknad där så många idag utnyttjas . En arbetsmarknad som också skiktar människor utifrån hudfärg och bakgrund. En arbetsmarknad där rasismen spelar in och spelar roll över de arbetsvillkor som råder. Där nyanlända och asylsökande tvingas ta jobb med usla villkor för att ha några rättigheter alls. Den människosyn som ligger till grund för en sån politik får det att isa i kroppen på många av oss..  

 

Vänsterpartiet vill att alla som jobbar i Sverige ska ha lika villkor. Vi ska inte skapa revor och ställa arbetare mot varandra – beroende på var de kommer ifrån eller vilket typ av uppehållstillstånd de har. Det skapar lönedumpning, misstro och slår in kilar mellan oss som rasisterna och högern genast utnyttjar.  

Vi ska ha ett arbetsliv för alla, vi ska stärka den fackliga rörelsen, vi ska skapa ett  jämställt arbetsliv, vi ska ha bättre löner i de livsviktiga omsorgssektorer där många kvinnor idag arbetar med alltför låga löner.  

Vänsterpartiet kommer stå tillsammans med dom fackliga rörelserna och arbetare i alla sektorer – för att bekämpa de attacker som vi ser nu.

 

Ordning och reda för Vänsterpartiet är en trygg anställning.  

Ordning för Vänsterpartiet är en lön vi kan leva på.  

Ordning är ett arbetsliv som ger tid och ork att leva och där våra kroppar håller ett helt liv.

Vänsterpartiet vill kort och gott – se en helt annan ordning!   

****

En rättvis skattepolitik

Vänner , kamrater – Vänsterpartiet driver en politik för alla – inte bara de som redan har, inte de som alltid och bottenlöst verkar tycka sig ha rätt att kräva mer.  

Det är därför vi måste öka trycket för en rättvisare skattepolitik. Sverige har bland den mest orättvisa skattepolitiken i hela Europa.

Det är skatteavdrag för pooler och altaner, och nu tar dom också bort värnskatten, den för det allra rikaste. Vad är det för samhällssyn?  Vilken total arrogans inför det vi har att ta hand om gemensamt, för det som behövs för att vi ska rå om varandra och planeten.

Tror dom att skolor, sjukhus, förskolor, och äldreboenden ska gå på luft? Ser dom inte att det behövs bättre arbetsvillkor, fler kollegor, och högre löner i flera delar av vår gemensamma välfärd?

Lägg till detta att storbolagen flyttar runt sina vinster och trixar och fuskar – allt för att slippa bidra till det gemensamma.Miljarder i skatteintäkter undanhålls från Sverige och alla andra länder. Skatteintäkter som behövs i vår gemensamma välfärd. som försvinner

Moderaterna smider planer på att pressa S och MP regeringen till ytterligare skattesänkningar. De vill att dom rikare ska bli rikare såklart. Men det som också vill är att inga pengar ska finnas kvar till det gemensamma, till den välfärd som kittar ihop samhället. Det är livsfarligt. Bokstavligen.

Men hörrni. Vänstern har redan andra planer. Dom går ut på att det är dags att de rika beskattas mer, dom med högst inkomst. Det får vara slut med skattebidragen till altaner och pooler. Vi kräver också att dom skattefifflande storföretagen betalar tillbaks.  Tillsammans med Vänstern i Europa har vi lagt fram åtgärder som kan sätta dit de fifflande företagen och avskaffa skatteparadisen.

Vänner, Vänsterpartiet vill göra Sverige till världens mest jämlika land igen – för det krävs en rättvis skattepolitik – det är dags nu.  

****

Klimaträttvisa

Första maj firare, inför EU valet den 26 maj verkar alla prata om klimatet. Vi välkomnar att det är fler som kommit på banan, eftersom detta är vår tids ödesfråga. Utan en planet kan vi vare sig älska, eller strida om resten.

Men för den som lyssnar mer noggrant är det uppenbart att vi inte säger samma sak, eller ens pratar samma språk.

Å ena sidan ser ni en höger som verkar mer intresserad av att väcka till liv en 40 år gammal debatt om den ohållbara kärnkraften. Sedan har ni dom som hävdar att Sverige och Europa nu inte ska göra mer, för det ska andra länder istället göra.Och så har vi en regering som förvisso ser problemen, men ändå investerar i fossilgasterminaler och säljer kolgruvor.

I den situationen har vi i Vänsterpartiet en alldeles särskild roll. Sedan lång tid tillbaks har vi systematiskt drivit en politik för rödgrön omställning. Det är inte en slump att vi fått högst betyg av miljörörelsen både här hemma och i EU-parlamentet för vårt klimatarbete.

Den europeiska miljörörelsen har delat in oss partier i tre kategorier. Det finns Dinosaurier – Bromsklossar – och så finns det vi som är Försvarare. Försvarare av planeten och av en radikal klimatpolitik.

När vi ville bjuda in Greta Thunberg att prata i Europaparlamentet sade högergrupperna att hon skulle sitta i skolbänken istället.

Nej dom ska inte sitta i skolbänken. Nej dom ska inte sitta och se på när ansvarslösa vuxna skövlar deras framtid .

Vi fick till slut välkomna henne i ett av utskotten istället- och jag var där och såg henne titta in i EU-elitens ögon och säga – ”marknaden klarar inte det här”.

Klimatkrisen visar med livsfarlig tydlighet att planeten inte överlever mer rå kapitalism, att vinstjakten och rovgirigheten håller på att ta kål på vår planet.

Detta kamrater är ingen nyhet för oss som är socialister. Men alltfler inser att vår – vänsterns – politik behövs för att klara de stora omställningar vi står inför.

Vi vet också att om vi ska fixa det här måste omställningen gå hand i hand med ökad rättvisa. Vi är det enda parti som står för en socialt och ekologiskt hållbar omställning. Jämlika samhällen klarar stora utmaningar bäst. Samhällen där vi känner oss trygga och rår om varandra klarar klimatomställningen. Samhällen som ställer människor mot varandra och ökar utsattheten för vissa grupper – där människor redan är spända till bristningsgränsen i sin vardag – får betydligt svårare.

Dom som förorenar mest måste förändra sin sätt att leva mest.Dom som flyger mest ska betala mer i flygskatt. Låt oss kalla det en Carl Bildt skatt.

De storföretag som förorenar mest ska betala mer. Vi måste alla förändra delar av hur vi lever, men de som förorenar mest ska bidra mest. Det kallas klimaträttvisa.

Vi kräver tuffare klimatmål både här hemma och i EU. Vi kräver att inte en krona eller euro ska gå till fossilindustrin eller klimatskadliga verksamheter, det ska bli billigare och enklare att resa med tåg.

Vänner, klimataktivister – Dinosaurierna dog ut. Framtiden tillhör oss i vänstern – med en politik för omsorg om både varandra och planeten.  – Klimatet behöver en starkare vänster.

****

Högerextrema, nationalistiska, auktoritära krafter vill ta över .

Vi ser det här hemma – och vi ser det i Europa .  

En av deras måltavlor är flyktingar och migranter.   Jag har varit i Grekland, Italien, Spanien, Niger, på Balkan och sett med egna ögon vad EU:s och Sveriges politik leder till, utnyttjande och oerhörda lidanden. Döden i öknen och Döden i Medelhavet. Historiens dom mot den här politiken och de som anpassade sig till dom högerextrema kommer vara hård.

Vi har drivit det enda lagförslaget om en öppen och säker väg till Europa. Vi har tagit avstånd från fästning Europa politiken och vi tar avstånd från att placera tusentals beväpnade EU poliser vid gränserna, mot att betala Turkiets auktoritäre ledare Erdogans och libyska miliser för att stoppa människor från att att sig till Europa.

Vårt motstånd innebär att vi kräver ett öppet Sverige , ett öppet Europa. – Vänsterpartiets Sverige och Europa stänger inte sina dörrar för människor som söker skydd.

***

Vänner,

De högerextrema och deras konservativa allierade  vill också inskränka våra liv på andra sätt. De urholkar demokratin, mediers frihet, demonstrationsrätten. De stänger universitet och dom förbjuder och försvårar för folkrörelser och organisationer som inte faller dom i smaken.

De attackerar kvinnors rättigheter och hbtq personer.De vill bestämma över våra kroppar och sexualitet, de vill inskränka aborträtten och lagstifta bort alla andra familjer är den hetereosexuella kärnfamiljen. De vill skapa en vit, kristen,  och patriarkal dystopi.

Vi är många som inte får plats i deras värld.

Så vi är många som kommer ta strid. Vi är feminister, vi är antirasister, vi är socialister – och vi kommer ta strid mot  deras hat, mot deras attacker på våra liv och vår framtid

Liberalerna i Europa, med Frankrikes president Macron hävdar att dom kan sätta stopp för dom. Med vad frågar vi?  Med mer av samma politik?

Det är deras politik för ökande klyftor, för urholkad arbetsrätt, för försämrad offentlig service, för ökade orättvisor som är dom högerextremas syre. När klyftorna växer, när otryggheten sprider sig, då är banan krattad för högernationalister och rasister – då kliver dom in och ställer den ene mot den andre. Den tredje mot den fjärde.  

Det är vänsterns politik för rättvisa, för ökad jämlikhet, vår feministiska politik. för trygghet på arbetsmarknaden, för bostäder som vi har råd att bo i, som kan dra undan mattan för deras rasistiska smörja.Det är vänsterns politik som är det enda effektiva motgiftet.

****

1a maj firare, I mitt arbete i EU-parlamentet ser jag i mångt och mycket samma skiljelinjer som här hemma.

En hotfull högernationalism med figurer som Ungerns Orbán och Italiens Salvini i spetsen.

Det är också samma höger där som här hemma. Där finns dom, som liksom Moderaterna och Kristdemokraterna vill ta makten med hjälp av extremhögern och rasisterna.

Där finns den nyliberala högern som, likt Centern och Liberalerna, kan tänka sig att utestänga de högerextrema, men villkorar sitt agerande med inget mindre än att dom får igenom sin välfärds- och arbetarfientliga politik.

Och det finns en socialdemokrati som alltmer förlorar kompassen och gör upp med högern om alltifrån EU arméer till den destruktiva åtstramningspolitiken som räddat banker men offrat människor.

Och så finns det en växande vänster som, liksom här hemma, står upp och visar vägen för en annan politik. En politik som sätter människor och planeten i centrum.

Det är vi som tar ledartröjan i arbetet mot EU eliten och de ökade klyftorna, mot dom demokratifientliga handelsavtalen, mot fästning Europa politiken som dödar människor på Medelhavet.

Det är vi som ser till att växla upp arbetet för klimatet och det är vi som står sida vid sida med fackföreningsrörelsen för att försvara arbetstagares rättigheter i Europa.

****

Vänner , kamrater –  Vänsterpartiet växer, det är många som vill vara del av en kamp för en jämlik framtid.

Är du inte redan del i vår kamp, så kom med. Är du redan del, låt oss växa och växla upp arbetet tillsammans, låt oss trycka tillbaks dom som vill förminska våra liv, och ställa oss mot varandra.

Låt vår politik och vår beslutsamhet att skapa ett bättre, rättvisare samhälle ta större plats – Det är vi som är vänsterkraften i svensk politik. Och det är bara en starkare vänster i Europa som kan sätta stopp för orättvisorna  och dom högerextrema.

Vänner – Det är Vänstern som är lokomotivet för ett Sverige – och ett Europa – för alla , inte bara för eliten och dom rikaste.

Tack Malmö !

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma-Lina Johansson 1 maj-tal i Malmö 2019.

(Det talade ordet gäller)

 

Vänner, kamrater!

 

Det är en stor ära att få stå här framför er på 1:a maj och det är en stor lycka att se att vi är så många!

 

Jag blir alltid rörd på den här dagen.

När slagorden skanderas, när plakaten kommer upp, när sångerna sjungs – det är något enormt stort att vara tillsammans i kamp. Och nog sjutton behöver vi vara tillsammans.

 

Klyftorna ökar kraftigt i Sverige. Vi är det OECD-land där ojämlikheten ökar mest. Sverige håller på att återinföra det klassamhälle vi en gång siktade på att utrota.

I hela Europa ökar styrkan hos högernationalistiska partier, kvinnors rättigheter inskränks och ingen vill ta ansvar för klimathotet som hänger över oss.

 

Samtidigt har vi en sosseregering som bedriver klassfientlig högerpolitik. Det är marknadshyror och angrepp på anställningstryggheten, utförsäljning av Arbetsförmedlingen och ökad jakt på bidragstagare. Imorgon läggs förslaget om en inskränkt strejkrätt.

 

I Malmös Sosseliberala styre diskuteras näringslivsförtur i bostadskön och kommunala ordningsvakter.

Här på torget utökar man kameraövervakningen med högtalare som kan vråla ut order – istället för att satsa på det förebyggande arbetet.

Hemlösheten ökar och åtgärderna är att bygga bostadsrätter ingen har råd att bo i, samtidigt som stadens pengar läggs på hög.

 

I fullmäktigesalen i torsdags ställde jag frågan till sossarna:

 

Var det verkligen bara det här, en budget i balans ni drömde om när ni blev politiskt aktiva?

 

Jag fick inget svar.

 

Men det finns något som ger mig styrka och kraft, som ger mig hopp: Ni.

 

Alla ni som står här samlade idag, som protesterar, demonstrerar och organiserar –  för att visa att vi är många som vill någonting annat, som har större drömmar.

 

Ni som är medlemmar i facket, ni som för den antirasistiska kampen varenda dag, som kämpar för era hyresrätter, som står upp för kvinnors rättigheter, som engagerar er i HBTQIA+-kampen eller funkisrörelsen, ni som demonstrerar varenda fredag utanför stadshuset och alla ni som kräver en hållbar omställning för klimatet.

 

Ni som pratar med era grannar, vänner, arbetskamrater om att ni vet att en annan värld är möjlig.

 

Ni som vet att det bara är tillsammans – oavsett olikheter och tack vare vår mångfald – vi kan åstadkomma en förändring.

 

Det är bara när vi blir många som vi på riktigt kan göra något åt det klimathot som hänger över oss.

I Malmö lyssnar vi i Vänsterpartiet på klimataktivisterna som protesterar världen över.

Vi lägger förslag på kommunalt energibolag, koloniområden med kooperativa hyresrätter och färre flygresor.

Vi vet att om vi ska rädda klimatet måste vi bekämpa kapitalet – så gör den riktiga vänstern.

 

Det är bara när vi blir många som vi på riktigt kan göra något åt nedmonteringen av välfärden.

I Malmö kämpar vi i Vänsterpartiet för att förskolornas barngrupper ska bli mindre, hemtjänstpersonalen fler och att socialtjänsten ska få utföra det livsviktiga förebyggande arbete som krävs för att vår stad ska hålla ihop, vara trygg, må bra.

Vi vet att om vi ska få ett samhälle för alla, så måste vi gemensamt dela och omfördela våra resurser – så gör den riktiga vänstern.

 

Det är bara när vi blir många som vi på riktigt kan stå upp mot kapitalets makt.

I Malmö lyssnar vi i Vänsterpartiet på fackförbunden som slåss för sina medlemmar. Vi lägger förslag om sänkt arbetstid, höjda kvinnolöner och bättre arbetsmiljö.

Och vi backar aldrig från kravet: Rör inte strejkrätten! – så gör den riktiga vänstern.  

 

Vänsterpartiet närmar sig 30 000 medlemmar, drygt 2000 av oss finns här i Malmö och vi blir fler för varje dag!

Vi är en del av en bred, växande vänsterrörelse som kämpar för allas rätt till större drömmar, oändliga möjligheter och en ljusare framtid.

 

Ingen är fri förrän alla är fria! Tillsammans står vi enade i kampen – för ett Malmö för alla!

 

Tack.