Idag har strejken kommit till även Malmös hamn. Konflikten i Göteborgs hamn som nu spridit sig vidare genom landet, där Hamnarbetarförbundet genomför vissa stridsåtgärder för att få igenom sina krav på arbetsgivaren, behöver självklart lösas – men vi i Vänsterpartiet Malmö är noga med att poängtera att det inte sker genom att begränsa strejkrätten för alla Sveriges löntagare. Hamnkonflikten i Göteborg är en ovanlig konflikt. Den fackliga organisation som representerar en majoritet av arbetarna där har inte kollektivavtalet. Det skapar en del komplicerade förhållanden, men inget som legitimerar att urholka den grundlagsskyddade rätten att vidta stridsåtgärder.

Vänsterpartiet Malmö vill noga poängtera vikten av att organisera sig och rätten att organisera sig i det förbund man själv vill, utan att staten lägger sig i ens val. Vi stöttar de arbetare som nu strejkar och deras rätt till facklig representation och skyddsombud.

Om regeringen inskränker strejkrätten kommer det att leda till att man sätter stopp för möjligheten för andra än det kollektivavtalsbärande facket att genomföra stridsåtgärder på en arbetsplats. Det skulle i sin tur öppna för att fler arbetsgivare ägnar sig åt ”avtalsshopping”, alltså att man väljer ett avtal som är ”billigare” och därmed ställer olika fackliga organisationer mot varandra. Risken växer då också för att arbetsgivare bidrar till startandet av egna fackförbund som de kan teckna mer fördelaktiga avtal med.

Vänsterpartiet Malmö säger därför än en gång högt och tydligt: rör inte strejkrätten! Vi behöver stärka arbetstagarnas position på arbetsmarknaden idag, inte angripa en av grundvalarna för ett fritt och välorganiserat arbetsliv.

Sambandet mellan minskad facklig styrka och ökade samhällsklyftor är väldokumenterat. Att begränsa strejkrätten och därmed ytterligare försvaga fackets och arbetstagarnas position på den svenska arbetsmarknaden är inte rätt väg att gå för ett samhälle där ojämlikheten ökat i decennier.

I stället behöver vi en politik för ett modernt, jämlikt och inkluderande samhälle. En politik som stärker arbetstagarnas rättigheter. Det förutsätter trygga, fasta anställningar med en lön som det går att leva på. Det är en politik som Vänsterpartiet med kraft fortsätter att driva, i hela landet.

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Malmö ville se en annan väg i statsministeromröstningen, men respekterar det svåra beslut partistyrelsen och riksdagsgruppen har tvingats ta de senaste dagarna. Vi är helt övertygade om att Vänsterpartiet är den centrala kraften i rörelsen för ett rättvisare samhälle. Att vi nu står så ensamma till vänster är förstås ett otroligt tungt faktum men också ett ansvar och en möjlighet.

Vi ser vi fram emot fyra år av stenhård opposition mot den nyliberala mittenregering som nu kommer styra Sverige. Vi kommer att kritisera, debattera och rösta emot varje borgerligt förslag. Vi kommer kämpa med näbbar och klor för arbetsrätten, för hyresrätterna, för alla oss som kommer att drabbas av regeringens politik. Vi kommer att stå upp för vår politik och de väljare som röstat på den.

Vår roll blir nu att mobilisera en stark rörelse mot högerpolitiken. Politik formas ju inte bara i parlamenten, utan av människor i gemenskap. Vi kommer att tillsammans med fackförbund, hyresgäster, välfärdsarbetare, feminister, antirasister och klimatkämpar – och alla andra som kommer missgynnas av den här regeringens politik, forma en stark folkrörelse för ett annat samhälle.

Vi vet att en annan värld inte bara är möjlig utan helt nödvändig och den kampen fortsätter: för ett samhälle för alla, inte bara för några få.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Malmö är mycket stolta över vår partistyrelse som fattat det modiga beslutet att rösta nej till det förslag som ligger på bordet i dagsläget.

Läser man den här överenskommelsen så får man intrycket av att Vänsterpartiet ska stängas ute från allt politiskt inflytande de närmsta fyra åren. Det är en mycket märklig hållning då den regering som Löfven föreslår förutsätter våra mandat.Nu är det upp till Socialdemokraterna att se till att Vänsterpartiet får inflytande över politiken och att vi ska kunna släppa fram Stefan Löfven som statsminister.

Vi har visat att vårt parti har en stark ryggrad och kommer att säga nej till alla högerregeringar. Vi kommer att kämpa hårt för den vänsterpolitik som Sverige så desperat behöver. Vi hoppas att de samtal som nu förs skapar sådana möjligheter, för vi är säkra på att en politik som gynnar klimatet, arbetarrörelsen, bostadspolitiken, feminismen, antirasismen och vår gemensamma välfärd vinner i längden.

Tillsammans kan vi skapa ett bättre samhälle, kom med du också!

Bli medlem här: bit.ly/Vmedlem

Uppdatering: Läs även det senare blogginlägget, efter Jonas Sjöstedts pressträff onsdagen den 16 januari.

Vänsterpartiet Malmös styrelse har den 12 januari 2019 enhälligt beslutat att i frågan om statsministeromröstningen stödja att Vänsterpartiets riksdagsgrupp ska rösta nej.

 

Vårt parti är ett parti med en tydlig ideologisk och politisk kompass. Vi vet att kompromisser krävs för att skapa en stabilitet i den politiska styrningen, men vi tycker inte att man kan släppa igenom vad som helst.

Den överenskommelse som slutits mellan S, C, L och Mp är ett rent högerpolitiskt projekt. Att släppa fram en regering som så uttalat slår mot arbetarklassen, mot oss som bor i hyresrätt, mot hela den fackliga rörelsen, mot oss som är arbetslösa, eller utsätts för diskriminering och rasism för att istället gynna de som redan har; företag och höginkomsttagare – det tycker vi inte att vi kan göra.

 

De partier som träffat överenskommelsen måste ha Vänsterpartiets stöd för att kunna styra, ändå kan vi på dess första sida läsa att “[…] Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.” Att Vänsterpartiet skulle släppa fram en regering vars grund är ett löfte om att just Vänsterpartiet ska hållas utanför inflytande är uteslutet. Vi måste stå upp för vår politik och de väljare som röstat på den.

Vi driver vänsterpolitik. Vi har visionerna för ett helt annat samhälle och det är det vi ska jobba för: ett samhälle för alla, inte bara några få.

Styrelsen Vänsterpartiet Malmö

Den 23-24 mars 2019 håller Vänsterpartiet Skåne årskonferens. Konferensen hålls på Järnåkraskolan i Lund. På årskonferensen väljs:

  • Distriktsordförande
  • Distriktsstyrelse
  • Revisorer
  • Valberedning

V Malmös valberedning vill nu ha in nomineringar till Malmövänsterns 41 ombud och ersättare. Val av ombud genomförs på årsmötet som hålls den 26 januari 2019.

Förhandsnomineringar ska vara inne senast  6 januari för att de ska hinna behandlas av valberedningen. Det är bra om nominerade är tillfrågade, men inget krav.

Nomineringarna skickas skriftligen till valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Läs mer: 

Valberedningens förslag till medlemsmötet 18/12

Här nedan presenteras förslaget till kommunikatör som Vänsterpartiet Malmös valberedning tagit fram inför medlemsmötet den 18 december 2018.

Valberedningens arbete

Valberedningen har i sitt arbete följt partiets stadgar och den arbetsordning som har beslutats på partiföreningens årsmöte. Arbetsordning för valberedningen finns här: http://www.vmalmo.se/arbetsordning-vansterpartiet-malmos-valberedning/

Valberedningen som har arbetat fram detta förslag består av följande personer:

Anders Andersson

Hanna Gedin

Olof Holmgren

Mats Högelius

Anfal Mahdi

Minna Skans (sammankallande)

Gunnel Suneson

Morgan Svensson

Susanne Björkenheim

 

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår medlemsmötet att som kommunikatör för Vänsterpartiet Malmö välja:

Amalia Bartholdson

 

Övriga nominerade som tackat ja:

Erik Järvelä

Dina Krivokapa

Linus Thorsjö

Anna Holmgren

På medlemsmötet den 18 december ska vi välja en kommunikatör för Vänsterpartiet Malmö.

Vi söker en kommunikatör som kan arbeta med våra tidningar, sociala medier, hemsida, tryckmaterial och internkommunikation. Det är en person med mycket god kompetens i arbetet med sociala medier, redaktörskap och materialproduktion. Det är meriterande om personen också kan arbeta som organisatör med att stötta vår organisation, med kampanjer, mobilisering och logistik. I det arbetet är det bra om personen är bra på planering, struktur och uppföljning. God social förmåga är nödvändig.

Våra heltidsförtroendevalda är spindlar i nätet för partiföreningen, och med och driver partiföreningen framåt såväl organisatoriskt som politiskt. Du behöver vara en god projektledare, med bra samarbetsförmåga som samtidigt är van att arbeta självständigt. God kunskap om partiföreningen och den verksamhet som finns idag är nödvändigt.

Kommunikatören och de övriga heltidsförtroendevalda kommer att fördela arbetsuppgifterna mellan sig, i samråd med styrelsen som är de som är ansvariga för arbetsledningen.

Tjänsten är en allmän visstidstjänst  på 18 månader, med tillträde snarast möjligt.

I Vänsterpartiet Malmö ses dessa uppdrag som förtroendeuppdrag och årsmöte har beslutat att dessa val därför ska göras av medlemmarna på medlemsmöte. Vilket innebär att valberedningen bereder och föreslår personer till uppdragen men medlemsmötet väljer.

Det är därför dags att nominera den du vill se inneha denna post för Vänsterpartiet Malmö.

För att nominera/söka tjänsten mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Förhandsnomineringsstopp är den 12 december.

 Om du har frågor om vad uppdraget innebär  eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar.

Du når oss på valberedningmalmo@vansterpartiet.se, eller genom att ringa sammankallande Minna Skans på 072-5569299.

 

Emma-Lina Johanssons tal från ljusmanifestation mot det patriarkala våldet den 25/11 2018:

Hej,

Jag heter Emma-Lina Johansson och är kommunalråd för Vänsterpartiet här i Malmö. Det känns viktigt för mig att få vara här idag, tillsammans med er för den feministiska kampen.

För ett år sedan sprack glastaket en aning. Vi höjde våra röster. Skådespelare, journalister, musiker, jurister, politiker och mängder med flickor, kvinnor, gäris och ickebinäris sa tillsammans att nu får det faktiskt vara nog. Under hashtaggen #metoo samlades berättelser om sexuella övergrepp, förtryck och trakasserier.

(more…)

 

Det är hög tid att nominera inför årsmötet den 26 januari 2019.

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc.

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen.

Val på årsmötet

På årsmötet väljer vi ny ordförande, styrelse samt andra organisatoriska val.

På årsmötet ska vi göra följande val:

  • Ordförande för partiföreningen
  • Styrelse för partiföreningen
  • Revisorer
  • Två ledamöter och en ersättare till föreningen Vänsterns hus
  • Två ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse
  • 41 ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens 23-24 mars 2019 i Lund

Nomineringsstopp är den 6 januari. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter 6 januari, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt.

Zetkin Foundation AB bolagsstyrelse

På årsmötet 2019 ska vi även välja styrelse till Vänsterpartiet Malmös helägda bolag Zetkin Foundation AB. Bolaget arbetar med att utveckla det digitala verktyget Zetkin. Stora delar av arbetet sker ideellt. Läs mer om Zetkin Foundation på zetkin.org

Nomineringsstopp är den 6 januari. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter den 6 januari, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt.

Val av valberedning 

Val av valberedning bereds av styrelsen. Nomineringar skickas till malmo@vansterpartiet.se.

Det är med bestörtning vi läser söndagens artikel i Sydsvenskan där Socialdemokraterna i Malmö förklarar sin oerhört starka kompromissvilja gentemot Liberalerna. Att de skulle välja att gå högerut förvånar nog knappast någon, men besvikelsen över att de väljer att sälja ut sig till högern så fullkomligt är ändå stor.

Socialdemokraterna fick i valet i Malmö 20 mandat – nu väljer de att uppvakta ett parti som är en femtedel av deras storlek, 4 mandat, genom att lova att de ska få igenom ”minst hälften” av sitt kommunpolitiska handlingsprogram för mandatperioden. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kan prata om kompromisser hur mycket hon vill, vi ser det för vad det är – en total utförsäljning av sossarnas politik.

Så, vad är det då S ska kompromissa om? Det är inga små frågor de erbjuder Liberalerna påverkan i: Hur fler Malmöbor ska klara sin egen försörjning, hur Malmös skolor ska utvecklas och hur det ska jobbas med demokrati och sammanhållning i staden.

Vilken skolpolitik är det man vill ha?

Där Vänsterpartiet vill se mer tillit till professionen och personalen och låta lärarna utföra sitt pedagogiska arbete, vill L bland annat införa ordningsomdömen, nolltolerans mot ogiltig frånvaro och mobilförbud i klassrummen.

Där Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen skola där bra undervisning anpassad till eleven garanteras – det ska inte handla om ifall man valt ”rätt” skola eller inte – vill L stärka det fria skolvalet och se fler friskolor i Malmö.

Där Vänsterpartiet kämpar för mindre barngrupper och mer personal i skolan, vill L förändra riktlinjerna vad gäller barns möjlighet till att vistas utomhus på raster, dela upp barn utifrån förutsättning för inlärning genom att införa nivågruppering i klassrummet och skapa elitklasser.

Kriget mot de fattiga

S har redan på egen hand påbörjat en politik vi i Vänsterpartiet starkt motsätter oss, men med Ls förslag gällande arbetsmarknad och socialtjänst kommer högersvängen bli än skarpare och slå än hårdare mot Malmöborna.

L vill bland annat ge förtur till bostäder för nyinflyttade med arbete samtidigt som man vill sälja av MKBs bestånd. L vill se fler ”enkla jobb” i Malmö, reformera försörjningsstödet och införa ännu hårdare krav på motprestation för att människor drabbade av ekonomisk kris ska få ta del av samhällets yttersta skyddsnät. Vad hände med devisen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” Katrin Stjernfeldt Jammeh?

L vill också se till att fler privata, vinstdrivande företag i välfärden får etablera sig i Malmö och att kommunen inte ”ska konkurrera med privata företag”. Hur gick S från att vara arbetarrörelsens företrädare till att springa näringslivets ärenden?

Vänsterpartiet har en tydlig vision för Malmö: vi vill se ett jämlikt Malmö, ett Malmö för alla. Frågan är vilket Malmö S egentligen vill ha?

Emma-Lina Johansson, kommunalråd Vänsterpartiet Malmö