I dagarna har vi kunnat läsa rapporter om hur den styrande minoriteten i Malmö väljer att ta ut över 133 miljoner i vinst från Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB) för att finansiera övrig verksamhet i staden. Idag landade informationspunkten på kommunstyrelsens bord. Här kan du läsa det särskilda yttrande som lämnades av Vänsterpartiet:

Det kommunala bostadsbolaget (MKB) går med vinst. Malmö stad är ägare av bolaget och genom Malmö Stadshus AB har det nu beslutats om en aktieutdelning på över 133 miljoner kronor ut bolaget. Det är en kraftig höjning mot tidigare år. Det är ett beslut som vi i Vänsterpartiet motsätter oss. Ägaren får enligt huvudregeln ta ut en vinst som motsvarar statsräntan på insatt kapital. Nu används särskilda undantag för att få ta ut en högre vinst.

(more…)

I veckan ställde vår riksdagsledamot Momodou Malcolm Jallow Statsrådet Per Bohlund (MP) till svars gällande ombildningar av gensamt ägda hyresrätter till bostadsrätter. Här kan du läsa frågan och svaret i sin helhet:

Fråga 2018/19:252 Ombildning av allmännyttiga hyresrätter

av Momodou Malcolm Jallow (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

Det råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, i synnerhet i storstadsregionerna. Störst är bristen på hyresrätter med rimliga hyror. Trots det väljer den blågröna majoriteten i Stockholm att öppna upp för ombildningar av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. Totalt kommer 20 000 hushåll i elva stadsdelar att få erbjudande om att ombilda. Antalet allmännyttiga hyresrätter riskerar därmed att minska kraftigt i Stockholm.

 

(more…)

Under gårdagen anordnades en demonstration mot polisens och ordningsvakters övervåld av Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa på Möllevångstorget i Malmö och Vänsterpartiet Malmö fanns självklart på plats.

Vänsterpartiet Malmö representerades av Stefan Severin och här är hans tal (det talade ordet gäller):

 

Hej!

Jag heter Stefan och kommer från Vänsterpartiet! Jag vill bara säga att det är sjukt att istället för att anställa fler socionomer, fritidsledare och fältarbetare så anställs det fler ordningsvakter som patrullerar våra gator.

Jag är själv utbildad väktare och kampsportare som jobbat tio år som fritidsledare och aldrig behövt bruka våld i mitt arbete.

Jag har två barn och en sak Jag kommer lära dom är att det aldrig är ok att slå någon, förutom i självförsvar. Jag lär dom att om dom någonsin behöver försvara sig ska dom inte använda mer våld än vad nöden kräver.

Men i Sverige idag lärs det ut att du bara behöver två veckors utbildning för att bli en del av statens våldsmonopol. För att sedan kunna spöa vem som helst som du upplever bryter mot lagar och vedertagna normer.

Vem drabbas då främst av detta våld? Det ser vi på tv, det hör vi om från våra vänner och bekanta, det vi ser i våra sociala medier.

Idag är jag här för min kompis för att prata om nånting som hänt han gång på gång som en sång på repeat

Men vän blev leggad, blev säckad, blev stop n friskt men till skillnad från mig var han inte politisk aktivist Han var bara påväg hem från jobbet.

Ordningsvakter, väktare och poliser behöver granskas av från polisen fristående organisationer. Idag finns bara vi som kan lägga ihop våra historier för att få fram en sammantagen bild om hur Afrosvenskar drabbas extra hårt i samhället . Hur mina vänner ras-profileras i butiker, på flygplatser, i krogköer, I trafiken. I hela samhället bemöts och döms Afrosvenskar i förtid på grund av föreställningar kring färgen på deras hud.

Detta är nånting som vi ska förändra! Detta är bara möjligt så länge som vi, majoriteten, tillåter det!

Tack för att ni kom hit idag och står upp för era värderingar, ni behövs för att sätta igång denna rörelse. Fortsätt bemöta rasism överallt, i vilken skepnad eller form den än uppstår i din vardag.

Ni som orkar organisera er, gå med i en organisation och jobba långsiktigt. Om ni behöver parlamentariskt stöd så har Vänsterpartiet har alltid dörren på glänt, om ni behöver nåt, bara be oss, så kommer vi och hjälper till med allt vi kan.

Tack.

 

 

 

 

 

 

 

 

I verksamhetsplanen för 2019 står det att en organisationsutvecklingsgrupp ska tillsättas. Nu letar styrelsen efter dig som vill vara med i denna. Nominera dig själv eller någon annan person du tror skulle kunna bidra till detta viktiga arbete.  Är du osäker på vad det innebär? Läs nedan, hör av dig till infoadressen, eller till någon i styrelsen så berättar vi mer!

Organisationsutvecklingsgruppen ska arbeta med en översyn av Vänsterpartiet Malmö i syfte att hitta lösningar som underlättar att aktivera fler och att fler aktiva blir organisatörer. Om gruppen finner det motiverat ska de ta fram konkreta förslag på förändring i till exempel arbetssätt, rutiner och organisationsstruktur.

Gruppen ska ta fram en nulägesanalys av organisationen, som även innefattar översyn av arbetssätt och rutiner. Därefter ska gruppen identifiera områden som vi behöver utveckla för att aktivera fler och bli fler organisatörer, och komma med förslag på hur detta kan ske. Input i det arbetet kan tas från aktiva grupper och utskott och även från andra partiföreningars arbete. Förslagen från gruppen behandlas kontinuerligt i styrelsen, och beslutas i styrelsen eller, om det är större förändringar eller sådant som ligger utanför styrelsens mandat, läggs fram av styrelsen till medlemsmöte eller årsmöte.

Låter det roligt! Tveka inte att skicka in din nominering.

Senast 10 mars behöver vi din nominering, skicka den till malmo@vansterpartiet.se.

Valberedningen söker nu nomineringar till uppdraget som nämndeman i tingsrätten. Tillsättningen är ett fyllnadsval och uppdraget löper över 2019.

Valberedningen vill ha din nominering till valberedningmalmo@vansterpartiet.se senast måndag den 18 februari då förhandsnomineringsstopp är satt. Valet kommer sedan att genomföras på medlemsmötet den 27 februari.

Information om uppdraget

Att vara nämndeman är ett spännande och viktigt uppdrag där du tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstol.

Uppdraget som nämndeman är nära kopplat till det som händer i vårt samhälle och utvecklingen där. Nämndemannauppdraget ställer stora krav på objektivitet och saklighet. Även koncentrationsförmågan sätts på prov. Människor, deras livssituation och problem är kärnan i den verksamhet du kommer i kontakt med. Det är det som gör uppgiften ansvarsfull, stimulerande och utvecklande.

Som nämndeman är du viktig för rättssäkerheten. Tillsammans med en juristdomare kommer du att sätta dig in i mål av många slag och sedan självständigt göra din bedömning. Din röst är lika mycket värd som juristdomarens och de andra nämndemännens.

Har du förslag på rätt person (kan som sagt vara dig själv) skicka då namn och en kort motivering till valberedningen senast den 18 februari.

Har du frågor kring uppdraget hör gärna av dig till valberedningen så berättar vi mera och försöker svara på dina frågor. Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

Venezuela befinner sig i en mycket komplex situation. När den bolivarianska revolutionen inleddes 1999 genomfördes mycket betydelsefulla och framgångsrika sociala och demokratiska reformer: utrotande av analfabetismen, införande av avgiftsfri sjukvård och utbildning, halvering av fattigdomen, erkännande och bejakande av ursprungsfolkens rättigheter, bland mycket annat. Dessa framsteg gav inspiration och näring år progressiva krafter över hela Latinamerika.

Sedan några år tillbaka har den ekonomiska och politiska situationen i Venezuela försvårats. Rekordlåga priser på den internationella oljemarknaden, en mycket aggressiv politik från ett USA som vill lägga beslag på Venezuelas enorma oljeresurser och systematiska ekonomiska sabotage från den inhemska borgarklassen är tillsammans med ett uppsving för nyliberala och fascistoida regeringar i Latinamerika strukturella orsaker som förklarar detta. Till det kommer den venezuelanska regeringens egna brister och oförmåga att hantera situationen på ett tillfredställande sätt.

När Donald Trump och hans allierade i Latinamerika nu för fram Venezuelas oppositionsledare som legitim president och talar om militär intervention, innebär det ett reellt hot om ett anfall mot Venezuela, vilket riskerar att leda till inbördeskrig och sätta hela kontinenten i brand. Oavsett hur vi idag ser på den nuvarande venezolanska regeringen och dess tillkortakommanden, måste hoten om krig och statskupp till varje pris avvärjas. Vägen till en fredligt, demokratiskt och progressivt Venezuela finns endast om de militära hoten mot landet upphör,  genom dialog mellan regeringen och oppositionen.

Vänsterpartiet Malmö tar därför avstånd från alla försök till statskupp, samt militära hot och interventioner mot Venezuela, kräver att USA:s ekonomiska blockad mot landet hävs, samt erkänner Venezuelas principiella rätt till självbestämmande. Vänsterpartiet Malmö kräver att den svenska regeringen tydligt tar ställning mot statskupp och intervention och förespråkar fredlig dialog mellan regeringen och oppositionen.

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Malmös årsmöte den 26 januari 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen den 26 januari håller Vänsterpartiet Malmö årsmöte. Mötet har valt en ny ordförande samt styrelse för partiföreningen.

Till ny ordförande för partiföreningen valdes Richard Olsson. Richard är snart 33 år och arbetar till vardags med programmering. Han har varit styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö i fem år och vice ordförande de senaste två åren.

– Det känns helt fantastiskt att ha blivit vald till ordförande i Vänsterpartiets största partiförening. Vänsterpartiet Malmö för mig är en radikal kraft för förändring, en plats där idéer och medlemmar kan växa – jag ser fram emot det kommande året!, säger Richard Olsson.

Till styrelse valdes:

Richard Olsson (ordförande, nyval)

Anders Neergaard (ordinarie, nyval)

Birgitta Ehlin (ordinarie, omval)

Ehab Khalaf (ordinarie, omval)

Mansour Ghalichechi (ordinarie, omval)

Minna Skans (ordinarie, nyval)

Miranda Borgqvist (ordinarie, nyval)

Morgan Svensson (ordinarie, nyval)

Patricia Escalante (ordinarie, omval)

Sabrin Högelius (ordinarie, omval)

Tove Karnerud (ordinarie, omval)

Anna Gustafson (suppleant, omval)

Joel Nordström (suppleant, nyval)

Elisavet Johansson Tziampazis (suppleant, nyval)

Nina Jakku (suppleant, nyval)

Shifte Mosalli (suppleant, nyval)

 

Samtliga handlingar till årsmötet finns här: http://www.vmalmo.se/arsmote2019/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag har strejken kommit till även Malmös hamn. Konflikten i Göteborgs hamn som nu spridit sig vidare genom landet, där Hamnarbetarförbundet genomför vissa stridsåtgärder för att få igenom sina krav på arbetsgivaren, behöver självklart lösas – men vi i Vänsterpartiet Malmö är noga med att poängtera att det inte sker genom att begränsa strejkrätten för alla Sveriges löntagare. Hamnkonflikten i Göteborg är en ovanlig konflikt. Den fackliga organisation som representerar en majoritet av arbetarna där har inte kollektivavtalet. Det skapar en del komplicerade förhållanden, men inget som legitimerar att urholka den grundlagsskyddade rätten att vidta stridsåtgärder.

Vänsterpartiet Malmö vill noga poängtera vikten av att organisera sig och rätten att organisera sig i det förbund man själv vill, utan att staten lägger sig i ens val. Vi stöttar de arbetare som nu strejkar och deras rätt till facklig representation och skyddsombud.

Om regeringen inskränker strejkrätten kommer det att leda till att man sätter stopp för möjligheten för andra än det kollektivavtalsbärande facket att genomföra stridsåtgärder på en arbetsplats. Det skulle i sin tur öppna för att fler arbetsgivare ägnar sig åt ”avtalsshopping”, alltså att man väljer ett avtal som är ”billigare” och därmed ställer olika fackliga organisationer mot varandra. Risken växer då också för att arbetsgivare bidrar till startandet av egna fackförbund som de kan teckna mer fördelaktiga avtal med.

Vänsterpartiet Malmö säger därför än en gång högt och tydligt: rör inte strejkrätten! Vi behöver stärka arbetstagarnas position på arbetsmarknaden idag, inte angripa en av grundvalarna för ett fritt och välorganiserat arbetsliv.

Sambandet mellan minskad facklig styrka och ökade samhällsklyftor är väldokumenterat. Att begränsa strejkrätten och därmed ytterligare försvaga fackets och arbetstagarnas position på den svenska arbetsmarknaden är inte rätt väg att gå för ett samhälle där ojämlikheten ökat i decennier.

I stället behöver vi en politik för ett modernt, jämlikt och inkluderande samhälle. En politik som stärker arbetstagarnas rättigheter. Det förutsätter trygga, fasta anställningar med en lön som det går att leva på. Det är en politik som Vänsterpartiet med kraft fortsätter att driva, i hela landet.

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Malmö ville se en annan väg i statsministeromröstningen, men respekterar det svåra beslut partistyrelsen och riksdagsgruppen har tvingats ta de senaste dagarna. Vi är helt övertygade om att Vänsterpartiet är den centrala kraften i rörelsen för ett rättvisare samhälle. Att vi nu står så ensamma till vänster är förstås ett otroligt tungt faktum men också ett ansvar och en möjlighet.

Vi ser vi fram emot fyra år av stenhård opposition mot den nyliberala mittenregering som nu kommer styra Sverige. Vi kommer att kritisera, debattera och rösta emot varje borgerligt förslag. Vi kommer kämpa med näbbar och klor för arbetsrätten, för hyresrätterna, för alla oss som kommer att drabbas av regeringens politik. Vi kommer att stå upp för vår politik och de väljare som röstat på den.

Vår roll blir nu att mobilisera en stark rörelse mot högerpolitiken. Politik formas ju inte bara i parlamenten, utan av människor i gemenskap. Vi kommer att tillsammans med fackförbund, hyresgäster, välfärdsarbetare, feminister, antirasister och klimatkämpar – och alla andra som kommer missgynnas av den här regeringens politik, forma en stark folkrörelse för ett annat samhälle.

Vi vet att en annan värld inte bara är möjlig utan helt nödvändig och den kampen fortsätter: för ett samhälle för alla, inte bara för några få.