Den 21-24 maj har Vänsterpartiet partikongress och där ska det antas ett nytt partiprogram. Förslaget och samtliga övriga handlingar hittas här: Handlingar till kongressen
.
Inför kongressen kan medlemmar, partiföreningar och partidistrikt lägga motioner och nomineringar. Dessa behandlas av olika instanser och har därför olika hålltider. En sammanställning av hålltiderna och vart de olika nomineringarna och motionerna ska skickas hittas nedan:
——————————————————————————————————————————————
 • 25/1  V Malmös årsmöte, där partiföreningens ombud till den kongressförberedande konferensen väljs.
 • 9/2  Sista dag att skicka kongressmotioner och nomineringar till V Skånes kongressförberedande konferens  skane@vansterpartiet.se
 • 15/2  Kongressförberedande konferens med Vänsterpartiet Skåne.
 • 20/2  Medlemsmöte där V Malmö behandlar kongressmotioner, motionerna kommer inte förbehandlas.
 • 21/4 Sista dag för publicering av de nationella motionssvar.
—————————————————————————————————————————————
Kongressombud är de medlemmar som blir utvalda att åka på kongressen med tale- och rösträtt. Dessa väljs av distriktet på den kongressförberedande konferensen.
.
Motioner kan skickas till både V Skåne och V Malmö för behandling. Detta kan man göra om man vill att distriktet och/eller partiföreningen ska ställa sig bakom ens motion, om de gör det brukar det av vissa anses att motionen har större tyngd på kongressen. Om man inte vill detta kan man skicka sina motioner direkt till partiet centralt. Samtliga kongressmotioner som skickas till V Skåne eller V Malmö kommer skickas vidare till partiet centralt. Detta omfattar alltså både de som bifalls och de som avslås.
.
Vi ser framemot era motioner och nomineringar!

Dags att nominera! 

Det är hög tid att nominera inför årsmötet den 25 januari 2020. 

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc. 

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen. 

Val på årsmötet

På årsmötet väljer vi ordförande, styrelse samt andra organisatoriska val. Mer information om tid och plats för årsmötet presenteras i medlemstidningen Folkviljan samt i kalendariet: Årsmöte 25 januari 2019

På årsmötet ska vi göra följande val:

 • Ordförande
 • Styrelse 
 • Revisorer 
 • Två ledamöter och en ersättare till föreningen Vänsterns hus 
 • Två ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse
 • Styrelseordförande samt styrelseledamöter i Zetkin Foundation AB.
 • 11 ombud till Vänsterpartiet Skånes kongresskonferens den 15 februari i MAlmö (premilinärt)
 • 44 ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens den 29 februari i Eslöv.

Förhandsnomineringsstopp är den 5 januari. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter 5 januari, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt. 

Val av valberedning bereds av styrelsen, mer information om det finns här: Det är hög tid att nominera kamrater till valberedning inför årsmötet 2020.

Valberedningen består av följande personer:

 • Kalle Eriksson
 • Linn Fristedt
 • Carlos Gonzáles
 • Olof Holmgren
 • Anfal Mahdi
 • Hodan Omar
 • Maria Persdotter
 • Gunnel Suneson (sammankallande)
 • Hanna Thomé

Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Arbetsordning för valberedningen finns här.

**

Styrelseordförande för Vänsterpartiet Malmö

Du ansvarar för, att tillsammans med styrelsen, leda och fördela arbetet, utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska kunna delegera arbete men även vara beredd på att företräda partiet utåt.

Styrelseledamot för Vänsterpartiet Malmö

Styrelsen arbetar kollektivt för att utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska vara beredd att ta ansvar för arbetet både under och mellan styrelsemötena.

Revisor

Som revisor granskar du räkenskaperna och verksamheten. 

Ledamöter föreningen Vänsterns Hus

Som ledamot i styrelsen för föreningen Vänsterns Hus fattar beslut om förvaltningen av fastigheten på Nobelvägen 51. 

Ledamöter i Henry Lindberg stiftelse

I Henry Lindbergs stiftelse delar man ut stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiet och för att skapa ett socialistiskt samhälle.

Ledamot i Zetkin Foundation bolagsstyrelse

Som ledamot i denna styrelse är du med i arbetet för att utveckla och driva det digital verktyget Zetkin. Styrelsen fattar bland annat beslut om vilka prioriteringar som ska göras och besluta kring nya organisationer som vill använda Zetkin.

Ombud till kongressförberedande konferens

Vänsterpartiet Skånes kongressförberedande konferens är en formellt rådgivande konferens som tar ställning till vilka kongressmotioner och nomineringar inför kongressen som Skånedistriktet ställer sig bakom. Distriktsstyrelsen kommer vid ett kort möte efter konferensens avslutning bekräfta de beslut som den formellt rådgivande konferensen fattat

Ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens

Vänsterpartiet Skånes årskonferens är partidistriktets högsta beslutande organ som bland annat fattar beslut om verksamhetsplan och budget samt genomför val till ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. 

Det är hög tid att nominera kamrater till valberedning inför årsmötet 2020.

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Årsmötet utser en valberedning som har det viktiga och ansvarsfulla arbetet att få medlemmar att nominera kamrater, att göra en samlad bedömning och avvägning av de nominerade, samt att därefter lägga fram förslag till medlemsmöten och årsmöten.

Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner styrelsen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till det breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper mm, och med politisk spets.

För att nominera mailar du namn på den du nominerar till valberedning, och gärna en kort motivering samt information om hen är tillfrågad.

Nomineringar skickas till neergaard.anders@gmail.com.

 

Har du frågor, undrar kring uppdraget som valberedare eller processen går det bra att mejla styrelsen valkommitté:

På onsdag och torsdag

är det kommunfullmäktige.

Då ska Vänsterpartiet debattera sin budget.

Debattera betyder att

försöka övertyga varandra

om vem som har rätt.

 

Vänsterpartiet tycker att

Vänsterpartiets budget

är den allra bästa!

(more…)

Förutsättningarna för vår budget är den nuvarande rikspolitiken.  framsidaBudget  Kommunens ekonomi påverkas oerhört mycket av rikspolitiken.När vi nu har en regering som lägger en budget som framförallt gynnar rika och män, måste vi på lokalt plan lägga en budget som motverkar den utvecklingen. Den nationella skattepolitiken ger idag mindre till välfärden men mer i bidrag till de rika genom till exempel rut- och rot- och ränteavdrag. Får vi inte till en förändrad statlig skattepolitik, höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden. Klicka på bilden till höger för att läsa hela budgeten

– Vänsterpartiet anser att politikens främsta uppgift är att skapa ett jämlikt samhälle. Budgeten är ett medel för att åstadkomma detta. Genom den kan vi omfördela makt och resurser. En bra och tillgänglig välfärd utjämnar klassklyftor och ojämlikhet. Utgångspunkten för Vänsterpartiet är att det är Malmöbornas behov av en utbyggd välfärd som ska styra budgeten, inte tvärtom, säger Emma-Lina Johansson (V), kommunalråd.

Vi finansierar våra satsningar med en skattehöjning på 1 krona. En höjd skatt innebär att nivån på välfärden blir högre varje kommande år i förhållande till en oförändrad skatt. Det innebär en kvalitetsökning över tid, till skillnad från tillfälliga inkomstökningar. En kommunal skattehöjning med en krona innebär 125 kronor extra skatt i månaden för dig som tjänar 20 000, tjänar du 25 000 får du bidra med 168 kronor extra. Den som har en månadsinkomst på 100 000 kronor får bidra med en extra tusenlapp i månaden.

– Vänsterpartiet gör inte som den styrande minoriteten, vi finansierar vår budget fullt ut och räknar upp anslagen för prisökningar, att antalet invånare blir fler och att lönerna stiger. Vi vill inte ha fler nedskärningar, en höjd skatt är bättre än en dålig välfärd, säger Anders Skans (V), gruppledare.

 

(more…)

Igår firade Malmö Stads funktionshinderråd 50 år och en av talarna var Vänsterpartiets Carin Gustafsson. Här kan du läsa hela hennes tal:

Mina damer, herrar och icke-binära.

Jag heter Carin Gustafsson och är aktiv i Vänsterpartiet här i Malmö och är ledamot i funktionshinderrådet, funktionsstödsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.

När jag gick på gymnasiet, min dialekt till trots så ja det var på en gymnasieskola här i stan, gjorde Malmö stad någon sorts översyn av tillgängligheten och kom fram till att det saknades handikapptoaletter. Så då anlades det en sådan. På femte våningen utan hiss.

(more…)

Uppdatering. 2019-09-22: Val av nämndeman kommer inte att genomföras som planerats då den nämndeman som för närvarande innehar uppdraget sitter kvar.

På Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte den 26 september ska ett fyllnadsval till nämndeman i tingsrätten genomföras. Valberedningen har beslutat att föreslå Karin Andersson att väljas till nämndeman.

Mer information om medlemsmötet finns här: Medlemsmöte 26 september

***

Valberedningen består av följande personer:

 • Kalle Eriksson
 • Linn Fristedt
 • Carlos Gonzáles
 • Olof Holmgren
 • Anfal Mahdi
 • Hodan Omar
 • Maria Persdotter
 • Gunnel Suneson (sammankallande)
 • Hanna Thomé

Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Arbetsordning för valberedningen finns här.

 

 

I en debattserie i Sydsvenskan har Liberalernas Sara Wettergren och Vänsterpartiets Emma-Lina Johansson debatterat skolans organisering och finansiering. Här är Emma-Linas slutreplik i debatten.

***

Sara Wettergren (L) anser att min upprördhet över liberalernas oansvariga politik för skolan enbart bottnar i att jag missat inflyttningen till Malmö. Det kan jag då försäkra alla om, att det har jag inte. Min upprördhet bottnar däremot helt riktigt i ideologi. Som Vänsterpartist och socialist vet jag att vi kan organisera samhället på ett helt annat sätt än det ekorrhjul Liberalerna och deras vänner fastnat i. Jag tror inte – till skillnad från dem – att marknaden kommer lösa vare sig integrationsproblem, dåliga skolresultat eller minskade klyftor i samhället. 

Större klasser och andra åtgärder inom de befintliga skolorna är inte “det enda sättet att lösa situationen”, tiden kommer aldrig vara inne för minskat antal elever i varje klass om man inte finansierar verksamheterna ordentligt. 

(more…)

På dagens kommunfullmäktigemöte ändrade sig mittenstyret och biföll ett tillskott till Arbetsmarknads- och socialnämnden, i enlighet med Malmövänsterns yrkande i kommunstyrelsen. 

Kommunalrådet Emma-Lina Johansson höll i samband med ärendet ett anförande, här kan du läsa det i sin helhet.

I den ekonomiska prognosen beräknas årets överskott för Malmö stad bli 625 miljoner kronor, det är alltså 428 miljoner kronor mer än budget. Frågan är ju vad man väljer att göra med alla dessa pengar. 428 miljoner kronor.

(more…)