Under två medlemsmöten under hösten kommer Vänsterpartiet Malmös representanter att väljas. Valberedningen arbetar just nu med att förbereda valen och uppmanar alla medlemmar att nominera till uppdragen. Alla medlemmar kan väljas till alla poster och det går även att nominera sig själv.  Det är bra (men inget krav) om den man nominerar vet om det och har tackat ja till att kandidera till det aktuella uppdraget.

Listan på alla poster som ska tillsättas (PDF)

Medlemsmötet den 9 december

 • Nämndsposterna och posterna i bolagen väljs. Vi väljer då också ett antal nämndemän till tingsrätten. Det är inte klart hur många ännu. Idag har vi 14.
 • Förhandsnomineringstopp 21 november

Nomineringar skickas till patrik.strand@malmo.se eller Vänsterpartiet Malmö att:Valberedningen, Nobelvägen 51 214 33 Malmö.

 

Vänsterpartiet har två beredningsansvar. Hanna Thomé blir ansvarig för kultur och antidiskriminering, och Martina Skrak kommer ansvara för jämställdhet och Vänsterpartiets nya ansvarsområde folkhälsa.

– Det är oerhört kul och hedrande att åter igen ha fått förtroende att under fyra år företräda vänsterpartiet och driva på för en kultur som når alla malmöbor och fortsätta arbetet mot rasism och diskriminering, säger Hanna Thomé. 

– Det är fyra viktiga år vi har framför oss. Vi har fått väljarnas förtroende att driva på för en tydlig vänsterpolitik i Malmö. Det tänker jag göra genom att lyfta frågor om ekonomisk rättvisa i folkhälsoarbetet och för att ta ännu fler steg mot en jämställd stad, säger Martina Skrak .

Som representanter till kommunstyrelsen valdes Jeanette Stojic till ordinarie ledamot och Jallow Momodou som ersättare.

På mötet valdes också politiska sekreterare för mandatperioden. Anders Skans, Hanna Gedin, Patrik Strand, Lina Al Nahar och Olof Holmgren kommer att arbeta som politiska sekreterare under mandatperioden. Anna Angantyr kommer att vara projektanställd som organisationsutvecklare under ett år.

Kommunalråden finns tillgängliga per telefon för kommentarer.

För mer information kontakta: Hanna Thomé 0709-13 46 61 Martina Skrak 0708-16 17 09

IS frammarsch måste stoppas. Omvärlden har ett stort ansvar för utvecklingen genom att ett flertal länder såsom Iran, Saudi-Arabien, Ryssland och USA understött de olika stridande parterna och underblåst kriget. Det är nu avgörande att man gemensamt sätter det syriska befolkningens behov av fred framför egna särintressen. FN behöver omgående hantera krisen och agera för att skydda civilbefolkningen och strypa tillförseln av vapen och resurser till IS.

De krafter som understödjer IS måste sättas under starkt tryck. Sverige bör agera inom EU och FN för att sanktioner införs mot de individer, organisationer och stater som förser IS med resurser och vapen. Grannländerna måste dessutom förmås att kontrollera sina gränser och förhindra att ytterligare kombattanter kan ansluta sig till IS.

Vänsterpartiet stödjer  kurdernas kamp. Vi stöder kurdernas  rätt att få tala sitt språk och uttrycka sin kultur, men också kurdernas rätt att få makt och inflytande över de områden där man lever. Vänsterpartiet har under decennier stött kampen för kurdiskt självstyre. En eventuell självständighet behöver hanteras inom folkrättens ramar om med respekt för de grupper som kommer utgöra minoriteter i en ny statsbildning.

Jag vill tacka alla som deltar på denna manifestation för det kämpade kurdiska folket i Kobane och på andra ställen. Fler behövs i denna kamp!

“Det som förenar oss”

Sadiye Altundal har också skrivit en text med anledning av händelserna i Kobane och Syrien.

Det som förenar oss är drömmen om en bättre värld

Det som splittrar oss är vägen dit

somliga tar till våld för att förverkliga den inneboende världsåskådningen

andra väljer att vara åskådare, sittande på läktaren och tigga i det tysta, för deras drömvärld är en värld där våld samexisterar med fred! De blåser på grannens eldslågor och förhindrar släckandet av eldbrasan så länge vedbrasan inte fattar eld i deras vardagsrum!

Jag tar kliv på de trappsteg som många tagit ett kliv på genom tiden för att trösta sina systrar och bröder

Att blicka över de som hungrar efter att bli tröstade i sin förtvivlan om att finna ord som kan läka de blödande hjärtan på torgen.

Att delge dem att de inte står ensamma med deras kamp, att deras bröder och systrar finns där och står enade med dem…

Mitt själsliga jag blir frihetsberövat när de som utnämnt sig till demokratins portvakter inte tar ansvar för det som sker inom deras eller grannars gränser… det får mig att betvivla demokratins och min existens

Hur kan det vara möjligt att blunda för att människor av kött och blod som jag inte bara blir berövade sina liv utan också torteras på ett sätt som inte är värdig någon mänsklig varelse…

Min önskan är att bidra till;

en plats där existensen av våld är lika oberättigade som fredens existens idag…

en värld där etnicitet, religion eller sexuell läggning inte är avgörande för vilken syn vi har på våra medmänniskor…

en värld där alla har ett värde och behandlas lika

En plats där vi står enade och skapar tillsammans fridens torg

ralph lauren outlet,polo ralph lauren italia,christian louboutin australia,louis vuitton bags uk,ralph lauren outlet online

10256738_10152708410911380_6214026280199410057_oTorsdag den 9 oktober arrangeras en demonstration till stöd för den syrienkurdiska staden Kobane som riskerar att falla i terrorgruppen IS händer. Överallt där IS har dragit fram i både Irak och Syrien har de inlett massförföljelser, avrättningar och andra vidrigheter. När IS intog den irakiska staden Mosul under sommaren 2014 var det precis detta som inträffade. Människor flydde halv över huvud när terrorgruppen närmade sig staden och många tog sin tillflykt upp i bergen.

Just nu är det de kurdiska kämparna i YPG som står i första ledet mot IS terror. Kobane ligger vid den turkiska gränsen och turkiska styrkor har ställt upp pansarvagnar vid gränsen – men utan att stödja de kurdiska styrkorna. Tvärtom hindrar man leveranser av vapen att ta sig in till de dåligt utrustade styrkorna i Kobane. IS å sin sida är välbeväpnade med nya modera amerikanska vapen som stulits av den irakiska armén när man intog staden Mosul.

Omvärlden måste nu stödja kudernas kamp mot IS. Slut upp!

Manifestation torsdag 9 oktober

 • Var: Samling Möllevångstorget, demonstration till Gustav Adolfs Torg
 • När: Torsdag 9 oktober kl 17
 • Arrangör: Malmös Unga Kurder (MAK)
 • Facebookevent här

Medlemsmötet väljer ombud till Vänsterpartiet Skånes höstkonferens, kommunalråd, vår ledamot och ersättare i kommunstyrelsen, vår ledamot i revisionen, samt våra anställda (fem politiska sekreterare för hela mandatperioden och en projektanställd på ett år). Nedan följer valberedningens förslag.

För varje val anges de som föreslagits av valberedningen samt eventuella övriga nominerade. I de fall då det funnits nominerade som tackat nej anges hur stor andel av dessa som varit kvinnor.

Notera att detta är valberedningens förslag. På medlemsmötet den 12 oktober genomförs valen.

Förslag till val av 34 ombud till Vänsterpartiet Skånes höstkonferens

 • Anna Forsander
 • Anna Helgeson
 • Bente Holmen
 • Carlos Gonzaléz
 • Christer Larsson
 • Elin Rutqvist
 • Emma-Lina Johansson
 • Fanny Mäkelä
 • Fiona Winders
 • Gunilla Ryd
 • Gunnel Sunesson
 • Ingemar Ekblad
 • Jan Nilsson Lanzow
 • Jallow Momodou
 • Jeanette Stojic
 • Josephine Reijs
 • Jörgen Olsson
 • Lina Al-Nahar
 • Linn Fristedt
 • Malin Håård
 • Martina Skrak
 • Mirjam Katzin
 • Olof Holmgren
 • Patrik Munthe
 • Paula Mulinari
 • Petra Grahn
 • Pål Brunnström
 • Sadiye Altundal
 • Sandra Jonsson
 • Sanna Lilja-Sveborg
 • Susan Nilsson
 • Ted Shirazi
 • Tove Liljekvist
 • Åsa Svensson

Förslag till val av ersättare

 1. Lisa Svensson
 2. Hanna Thomé
 3. Joachim Blomqvist
 4. Boel Pettersson
 5. Mats Leijon
 6. Hanna Gedin
 7. Anton Flink
 8. Richard Olsson
 9. Stefan Rosholm
 10. Anders Neergaard

Av de som tackade nej till att bli nominerade var 100 % kvinnor.

Förslag till val av två kommunalråd

 • Hanna Thomé (ansvar för kultur antidiskriminering)
 • Martina Skrak (ansvar för jämställdhet och folkhälsa)

Av de som tackade nej till att bli nominerade var 66 % kvinnor.

Förslag till val av ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

 • Jeanette Stojic

Övriga nominerade

 • Jallow Momodou

Förslag till val av ersättare i kommunstyrelsen

 • Jallow Momodou

Övriga nominerade

 • Jeanette Stojic

Av de som tackade nej till att bli nominerade var 50% kvinnor.

Förslag till val av ledamot av revisonen

 • Göran Hellberg

Förslag till val av fem politiska sekreterare

 • Anders Skans
 • Hanna Gedin
 • Lina Al-Nahar
 • Olof Holmgren
 • Patrik Strand

Till projektanställd

 • Anna Angantyr

Övriga nominerade som tackat ja till tjänst som politisk sekreterare och projektanställd

 • Adam Blomgren
 • Ahrne Christiansson
 • Andreas Ek-Zarfraz
 • Boel Pettersson
 • Frida Karlsson
 • Kabir Amiri
 • Morgan Svensson
 • Richard Olsson

Av de som tackade nej till att bli nominerade var 100 % kvinnor.

 

 

De flesta rösterna har räknats och valnattsresultatet är färdigt. Även om resultaten nationellt ser mörka ut med ett SD som vinner mark har vi i Malmö gjort något stort. Vänsterpartiet ser ut att gå fram på bred front i vår stad. Vi ökar mest av alla partier och fördubblar och trefaldigar våra resultat i många viktiga områden. Det är en historisk bedrift och det innebär att rödgrön majoritet säkras i Malmö.

Valresultatet följer en valrörelse utan motstycke i Malmös historia. Redan i EU-valrörelsen fick vi höra från andra partier att “ni är ju överallt, hela tiden”. Då var vi 200 personer. Tre månader senare kom vi tillbaka ännu starkare.

På valdagen den 14 september – en enda dag – var vi 220 personer ute på Malmös gator. Under valrörelsens 34 dagar har mer än 400 personer varit aktiva, i snitt 53 personer om dagen. Vi har vid 800 tillfällen befunnit oss på 130 platser runtom i staden, och dessutom ringt 1500 samtal till våra medlemmar och sympatisörer.

Den lokala valframgången visar att hårt arbete och organisering gör skillnad. Det är det vi ska ta med oss in i det långsiktiga arbete som fortsätter idag. Vi är partiet som klarar av att organisera den samhällsförändring som vi måste få till under de kommande åren.

Tack till alla 420 aktivister som kämpat i den här valrörelsen. Vår insats har gjort skillnad. Kampen fortsätter, och med vår starka organisation siktar vi på att fortsätta göra skillnad i kommunfullmäktige och på gatan. I kampen mot rasismen och arbetet med att bygga vårt samhälle på solidaritet kommer ingen seger gratis. Det är därför vi alltid arbetar vidare även mellan val. Vi ses i kampen.

ralph lauren outlet uk,ralph lauren italia shop,christian louboutin outlet,louis vuitton bags sale uk,ralph lauren polo

Idag söndag 14september kl 19 öppnar dörrarna på Moriska Paviljongen för Vänsterpartiet Malmös valvaka. Vi håller på hela kvällen till 0030 med tal, musik och såklart bilder från SVT:s valvaka. Mat serveras från kl 1930 (matbiljett kostar 100 kr, valarbetare äter gratis). Alla medlemmar och sympatisörer är välkomna! OBS! Sydsvenskan och Moriska Paviljongen kommer samtidigt ha valvaka i spegelsalen. Vänsterpartiet håller till i Stora salen. Välkommen!

Facebookeventet

Moriskan ligger i Folkets Park, kart finns här.

10686925_10152628616926380_5158966967313763395_n

Program

1930 Dörrarna öppnar

20.00 SVT:s vallokalsundersökning presenteras

21.00 Valresultatet presenteras

22.00 The Hula Hoop Orchestra – Kvintett bestående av medlemmar från banden Räfven och Noria. Deras musik kan beskrivas som balkan, klezmer och romska tongångar. Fest och dans!

23.00 DJ Rockadelika – Spelar blues och psykedeliskt influerad rock från 60-tal till nutid.

Under kvällen kommer vi att omväxlande se på SVT:s valvaka med siffror och analyser, och höra korta tal från Vänsterpartiet Malmös ledande företrädare. Om man vill se på SVT:s valvaka hela tiden finns möjlighet att göra detta i på Moriskans/Sydsvenskans valvaka som håller till i Spegelsalen (vägg i vägg).

Mat

Under kvällen serveras en buffé. Alla som har deltagit i valarbetet bjuds på middagen, andra köper en matbiljett för 100 kr.

Dryck

All dryck förutom vatten inhandlas i baren.

 

Idag öppnar den svenska förtidsröstningen i valet till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Från och med idag och fram till valdagen den 14 septemberkan du gå och rösta för en ny riktning i den svenska politiken. För att genomföra visionen om ett samhälle där solidaritet går före det giriga vinstintresset.

Vänsterpartiet är garanten för en välfärd utan vinstintresse och en regering utan borgerliga partier. Inget annat parti är tydligt i frågan om borgerligt inflytande efter valet. Vänsterpartiet behövs för att hålla de övriga rödgröna partierna på rätt sida av mitten, och för att den politik som nästa regering driver ska bli på riktigt röd och på riktigt grön.

Det är oerhört viktigt att du går och röstar för att vi ska kunna göra den skillnad som är så nödvändig i svensk politik. Vi har visionerna och förmågan att genomföra dem. Det har vi visat i Malmö där vi trots våra 5% åstadkommit så mycket under den senaste mandatperioden. Ju starkare vi blir desto mer feminism, socialism och antirasism blir det i parlamenten – och det är precis vad som behövs.

Så gå och rösta redan idag. Du hittar din närmsta förtidsröstningslokal i Malmö på Valmyndighetens hemsida.

Du behövs i valrörelsen

Vill du göra mer än att rösta? Varje aktivist behövs i valrörelsen och det finns massvis med olika typer av uppgifter.

Läs mer om valrörelsen och hjälp till

cheap ralph lauren polo,polo ralph lauren italia online,cheap christian louboutin sale,ralph lauren polo soldes,louis vuitton outlet uk

Vi återpublicerar detta inlägg från augusti 2014 med anledning av den film som framkommit där en polisman under händelserna i Limhamn säger  att man bör “rida ner de svartklädda”. I samband med händelsen i augusti uttalade sig Momodou Jallow från Vänsterpartiet Malmös styrelse. Det han sade då är lika sant och relevant idag med tanke på vad som framkommit.
 

Idag samlades över 2000 människor för att protestera mot det nazistiska Svenskarnas Parti på Limhamns torg. Det var medlemmar ur Svenskarnas Parti som den 8 mars var inblandade i knivattackerna mot antirasister och feminister här i Malmö. Knivattackerna var nära att ta två personers liv. Demonstrationen idag var lyckad så till vida att en handfull nazister mötte tusentals människor, gamla som unga, som visade att de inte var välkomna.

Däremot kännetecknas polisens agerande på plats idag av oproportionerligt övervåld gentemot de personer som protesterat mot nazisterna. Övervåldet har lett till flera allvarligt och lindrigt skadade som protesterat mot nazisterna.

– Polisens agerande vid dagens demonstration är oacceptabelt och skandalöst, säger Jallow Momodou som tillsammans med många andra medlemmar i Vänsterpartiet, Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund idag deltog i demonstrationen.

– Att rida 1000-kilos polishästar rakt igenom folkmassorna i full fart utan någon som helst hänsyn till människors säkerhet är skandalöst och ett brutalt polisvåld som idag har resulterat i flera skadade, fortsätter Jallow Momodou.

När nazisterna hotar demokratin och enskilda medborgares säkerhet är vi alla ansvariga för att stå upp och försvara oss och sätta stopp för den utvecklingen. Det ansvaret tog de tusentals malmöbor som idag slöt upp i demonstrationen. Polisens ansvar är att skapa en lugn och trygg stämning och inte motsatsen. Samstämmiga uppgifter från många håll berättar att polisen idag bär ansvaret för den brutala utvecklingen som skedde på Limhamns Torg.

– Tanken verkar idag inte ha varit att skydda varken demonstranter, hästar eller för den delen polisen. Istället för en lugnt stämningen så jagar man upp den genom att med batonger och pepparspray attackera demonstranter och med hästar chockrida genom folksamlingar. Att köra över en demonstrant med bil kan inte på något sätt kallas ansvarsfullt polisarbete, säger Jallow Momodou.

Det krävs en fullständig och oberoende utredning över polisens agerande.

– Vänsterpartiet kräver att en opartisk granskning omedelbart tillsätts för att gå till botten med polisens agerande under dagens demonstration, så att de ansvariga kan lagföras. I väntan på att en sådan granskning är genomförd bör ansvariga för denna kommendering tas ur tjänst, avslutar Jallow Momodou.

Vår kamp och vårt arbete mot nazism och fascism kommer att fortsätta – det kan varken polisen eller någon annan stoppa. I Malmö kommer vi och tiotusentals andra människor fortsätta med att inte ge en millimeter av vår stad åt den nazistiska rörelsen.

För mer information kontakta: Jallow Momodou, jallow_66@hotmail.com, ledamot i Vänsterpartiet Malmös styrelse och fullmäktigekandidat Daniel Sestrajcic, 0768-51 91 10, ordförande Vänsterpartiet Malmö och riksdagskandidat

Artikelbilden är tagen från en video där man tydligt kan se hur polisen ohämmat rider genom en folkmassa. Videon är filmad av fotografen och doktoranden Victor Pressfeldt.

Natten till internationella kvinnodagen blev fyra feminister och antirasister knivskurna på Möllevången. De blev knivskurna av nazister med koppling till Svenskarnas Parti just för att de är feminister och antirasister. När nazisterna kommer tillbaka fem månader senare är det med ett demonstrationstillstånd från polisen.

Malmö är en mångkulturell stad. Närmare 40 procent av Malmöborna har själva eller föräldrar med rötterna i ett annat land. I Malmö finns allt Svenskarnas Parti hatar – inklusive en stark feministisk rörelse och en stark vänster. Vi i Malmövänstern ställer oss starkt kritiska till att polisen gav SvP demonstrationstillstånd. När nazisterna demonstrerar i Malmö är det inte för att få ut ett politiskt budskap – det är en provokation.

När samma organisation sökte tillstånd att demonstrera i Karlstad fick de avslag med hänvisning till den allmänna ordningen och säkerheten. Nazister ska visserligen inte känna sig välkomna någonstans i Sverige –men allra minst i Malmö.

När polisen inte tar sitt ansvar måste alla malmöbor stå upp och försvara Malmö mot nazisterna. Därför deltar idag medlemmar från Vänsterpartiet, Ung Vänster och Vänsterns Student Förbund i demonstrationen mot SvP.

Daniel Sestrajcic, ordförande Vänsterpartiet Malmö

LÄS MER: Slaget om Limhamn – en text om motståndet på 30-talet