Den 27 och den 28 november diskuterar Malmö kommunfullmäktige budgeten för 2015. Den rödgröna majoritetens budgetförslag innebär bland annat satsningar på skola och vård- och omsorg.

– Vi lägger en stark budget med fokus på att utjämna klyftor och skapa jämlik hälsa. Vi höjer skatten med 30 öre för vi vet att ett välfärdssamhälle som bygger på att alla bidrar efter förmåga och får efter behov är ett samhälle som står sig starkt i längden och som ökar jämlikheten, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd.

Alla i vänsterpartiets fullmäktigegrupp kommer att delta i tvådagarsdebatten som sänds direkt via Malmös Stads webbplats.

Mer info:

 

 

Martina Skrak, vänsterpartistiskt kommunalråd i Malmö med ansvar för jämställdhet, var en av talarna när UN Women nationell kommitté Sverige, Lokalförening Malmö, Malmö Jämställdhetsbyrå, IOGT-NTO, MHFF (Malmö Högskolas Feministiska förening), ABF Malmö och Malmös FN-förening uppmärksammar den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Martina har under många år varit aktiv i den feministiska rörelsen och i rollen som jämställdhetskommunalråd har hon varit med att driva fram ett jämställdhetsarbete i Malmö som blivit en förebild för andra kommuner i Sverige.

– Våld mot kvinnor är den värsta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. I Malmö jobbar vi brett med kvinnofrid och med jämställdhet för att omfördela makt och resurser, för frågorna hänger ihop. Jämställdhet ökar kvinnors möjligheter att lämna destruktiva relationer och det ökar möjligheterna att arbeta förebyggande mot våldet. I dag är det viktigt att lyfta frågan om mäns våld mot kvinnor och synliggöra problemet, men också för att visa att vi inte ger upp, sade Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd.

Läs hela talet här

(det talade ordet gäller)

Vi står här idag, på internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, för att det handlar om oss. Våldet mot kvinnor handlar om oss. Om dig och mig, om väninnan, om grannen, om dottern, om mamma, om chefen, om snabbköpskassörskan och om henne långt där borta som vi inte känner.

De allra flesta kvinnor känner eller vet om en annan kvinna som är eller har varit utsatt. Men nästan ingen annan man känner en man som slår.  Vi behöver också tala om förövaren, att 98% av de som är misstänkta för sexualbrott är män, att 96% av offren är kvinnor. Vi behöver prata om att våldet drabbar inom alla kategorier oavsett ursprung, klass eller religion – statistiska sambandet är att det oftast är en man närstående kvinnan som är förövaren. Våldet ser olika ut, finns i samkönade relationer, det kan vara flera förövare eller få fall kvinnor som är förövarna, och vi ska möta alla efter just hens behov.

Vi behöver se att våldet är en extrem konsekvens av ojämställdhet. Att våldet är en fråga om makt. Att våldet hänger ihop med ett samhällssystem där kvinnor som grupp har mindre makt, resurser och inflytande än män som grupp.

Vi står här idag för att det handlar om oss. Om dig och mig, om brodern, om arbetskamraten, om dottern, om busschauffören, om mostern, om snabbköpskassörskanoch om henne långt där borta som vi inte känner.

Våldet är en konsekvens av ett maktsystem som drabbar oss på livets alla områden. Att vi har en inkomstskillnad i Sverige på över 5000 kr i månaden, miljonbelopp under ett liv. Att kvinnor är de som har de sämsta villkoren på arbetsmarknaden,  att kvinnor är som de som är anhörigvårdare eller de fattigaste ensamstående föräldrarna. Att man i den nya varianten av Playstationspelet  Grand Theft Auto 5 kan köpa sex med en prostituerad för att sedan  misshandla henne till döds eller att vi fortfarande på skolgården får höra att kärlek börjar med bråk.

Men det går att göra skillnad. Vi ska kräva ett arbete för att göra skillnad. Ett aktivt arbete mot våld, ett förebyggande arbete, och ett aktivt arbete för jämställdhet. Malmö är en av de kommuner som ligger längst fram i jämställdhetsarbetet. Vi är det för att vi menar allvar med att omfördela makt och resurser, att vi menar allvar med att gå från ord till handling.

Därför har vi höjt lönen med 1000 kr i månaden för lågbetalda kvinnodominerade grupper, satsar på genuspedagogik i skolorna, ökat stödet till kvinnojourerna, på papperslösa och satsar på jämställd fritid för unga, för att bara nämna några få saker.

I kommunen får vi vår styrka till förändring för att ni finns. För att vi är många tillsammans som driver på för rättvisa och förändring. Ni är styrkan och ni är nödvändigheten.

Så därför står vi här idag och kämpar tillsammans kvinnor och män –  för det handlar om oss. Om dig och mig, om eleven, om grannen, om dottern, om pappan, om systern,  om snabbköpskassörskan och om henne långt där borta som vi inte känner.

Tillsammans är vi starka. Starka nog för att stoppa våldet. 

Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd Malmö

LÄS MER:

Bilder: Gabriel Pérez Santiago

Martina Skrak, vänsterpartistiskt kommunalråd i Malmö med ansvar för jämställdhet, är en av talarna när Malmö Stad och Studentkåren uppmärksammar den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Martina Skrak har under många år varit aktiv i den feministiska rörelsen och i rollen som jämställdhetskommunalråd har hon varit med att driva fram ett jämställdhetsarbete i Malmö som blivit en förebild för andra kommuner i Sverige.

Under dagen kommer seminarier ordnas och utställare vara på plats på Malmö Högskolans Orkanen mellan klockan 14-18. Senare anordnas en ljusmanifestation vid Triangeln kl 1830. Martina Skrak kommer att tala vid båda platserna.

Läs mer:

Från facebookeventet:

poster_fndagen_25nov_20141030_slutlig (2)-page-001Malmö stad tillsammans med Studentkåren Malmö uppmärksammar FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen arrangeras även i samarbete med Malmö Högskolas Feministiska Förening, ATIM kvinno- och tjejjour och Kvinnorättsförbundet.

Syftet med dagen är att sprida olika typer av kunskap kring våld genom en utställning och olika föreläsare. Vi lyfter frågan eftersom det är viktigt för alla att få kunskap kring våld, både privat och i sin professionella roll.

Plats: Orkanen, Malmö högskola (entréplan) Datum: Tisdagen den 25 november Tid: Programmet pågår kl.14.00–18.00

Under eftermiddagen kommer vi bland annat att få insyn i Rättsläkarnas vardag, höra om Kriminalvårdens arbete med personer som använder våld, Malmö stads insatser vid våld i nära relationer, initiativet Huskurage som engagerar grannar vid misstanke av våld, information om Studenthälsans verksamhet och FATTA-rörelsens kämpande mot sexuellt våld.

Fotoutställningen ”Hopp” är ett arbete av klass ES12F från Malmö Latin gymnasieskola som kommer att visas upp i samband med dagen.

Missa inte heller Ljusmanifestation mot våld mot kvinnor vid Triangeln kl.18.30. Kör och brandtal anordnat av UNWOMEN nationell kommitté Sverige, lokalförening Malmö, Malmö Jämställdhetsbyrå, IOGT-NTO och ABF.

Det var den nystartade Vänsterns Interreligiösa Grupp (VIG) som ordnade ett samtal på Inkonst i Malmö som lockade ungefär 130 nyfikna åhörare. Deltagarna fick lyssna på före detta ärkebiskopen KG Hammar samtal på temat “Rotad radikalitet” och samtalet svepte över stora ämnen som politik, religion, historia, tro och det sekulära samhället. KG Hammar berättar i klippet nedan om hur han på 1960-talet bemöttes som vänster inom kyrkan:

– Då hette det alltid att vi politiserade kyrkan, det vill säga därför att det inte var samma gamla högerpolitik utan det var vänsterpolitik. Att politisera betyder ju egentligen att väcka frågor utifrån ett annat perspektiv än det vanliga traditionella […] Politiskt är vad vi än gör. Är vi passiva är det också politiskt hållning. Då lämnar man fältet fritt. Är man aktiv så är det en annan politisk hållning. Vi kommer aldrig undan.

Efter KG Hammars uppskattade inledning hölls en frågestund där saker som solidaritet, krig, fred och mycket annat diskuterades. Därefter informerade Vänsterns Interreligiösa Grupp om sin verksamhet och välkomna alla på kommande möten – oavsett trosinriktning är alla välkomna som vill samtala om frågor som rör tro och politik.

Nedan finns hela samtalet inspelat.

Läs mer:

 

 

Flera hundra människor samlades på Möllevångstorget för att högtidlighålla minnet av Kristallnatten och Förintelsen söndagen den 9 november 2014. Facklor lös upp den mörka novembernatten när tal blandades med musik. Nu finns alla tal från manifestationen att lyssna på i efterhand. Kvällens talare var:

  • Hanna Thomé, vänsterpartistiskt kommunalråd med ansvar för kultur och antidiskriminering
  • Marian Wydow, Romskt informations- och kunskapscenter
  • Petter Larsson, journalist
  • Mirjam Katzin, aktivist
  • Josefin Jallow, Ung Vänster

 

 

Mirjam Katzins tal kan också läsas här: Ondskans institutionalisering: från Förintelsen till REVA

 

MER:

Det talade ordet gäller!

Kamrater, vi har samlats här idag för att minnas. Men också för att samla kraft och mod för att fortsätta kampen mot rasism och för människovärdet.

Vi glömmer aldrig de människor som kämpat innan oss och vi kommer aldrig glömma alla de människor som föll offer för nazismen terror.

Och vi vet att nazismen tyvärr inte bara är historia. I Malmö blev det extra kännbart på åttonde mars då medlemmar ur svenskarna parti överföll och nästan mördade våra kamrater.

Alla vi som inte tillhör normen, vi som inte är vita eller heterosexuella cispersoner. Eller vi som demonsterar och uttalar vänsteråsikter vi känner det. Att klimatet hårdnat, att behöva vända sig om en extra gång.

Nazister är farliga. I nazistisk ideologi har våldet ett egenvärde det renar individen och de smälter samman den egna gruppen. Nazister vill skrämma oss, de vill att vi ska vara rädda, att vi ska sluta vara dem vi är och tystna. De vill utrota oss…

Det kommer de inte att göra, vi är starka vi är många fler.

Idag sitter nazister i fullmäktige på i ett par städer i Sverige. Vår förra regering släppte en rapport där vänsterextremister är farligare än nazister. I valrörelsen släpps svenskarnas parti in på vissa skolor och Sverigedemokraterna arbetar hårt med att tvätta sin fasad för att framstå som rumsrena. Den afrosvenska rörelsens kamp mot rasitiska stereotyper förlöjligas. Muslimska kvinnor blir hånade och utsatta för hat och hot för att de bär slöja. Vi har en polis som förra året gav tillstånd för svenska motståndsrörelsen att demonstrera på minnesdagen för kristallnatten.

På detta sätt normalisera rasism och nazism. Det får inte ske.

Alla vi som står här idag vet det och vi kommer att kämpa emot. Nazismen får aldrig normalisera, bortförklaras och förminskas. Nazismen är ett reelt hot mot hela vårt samhälle och ett dagligt hot mot många människor.

Det är inte fel att vara rädd, det är inte fel att vara förtvivlad för det som många av oss utsätts för.

Vi är människor av kött och blod, med känslor och olika egenskaper. Vi är inte bara vårt kön, vår hudfärg eller vår sexualitet.

Vi må vara rädda ibland men vi är också arga och organiserade och fast beslutna om att krossa rasismen och nazismen.

Och vi vet att vi kommer göra det tillsammans. Den antirasistiska rörelsen är stor.

När våra vänner attackeras fylls gatorna med 10 000 människor, när Rumänien och antiziganismen driver romer på flykt till miserabla levnadsförhållanden i Malmö organiserar vi solidaritetsarbete, när antigaylagar stiftas i Europa fyller vi gatorna med hbtq personer som står upp för vår gemensamma rätt och när en muslimsk kvinna misshandlas för att hon bär slöja deltar vi i hijabuppror.

I parlamenten kämpar vi för en mer human flyktingpolitik. I Malmö protesterar vi mot REVA och går i bräschen av landets kommuner i vårt arbete mot diskriminering i våra egna verksamheter. Vi deltar i samarbeten mot rasism, vi ser kommunen som en oerhörd viktig aktör i kampen mot rasism och vi tar det ansvaret på allra högsta allvar.

Och det mina vänner ska vi fortsätta göra. Rasisterna och nazisterna finns på alla arenor. Det ska vi också göra. Vi antirasistiser behövs överallt, i parlamenten och utanför. Det är först då riktigt förändring kan ske.

Nazistisk ideologi förenar kvinnohat, hbtq-hat och rasism och är ett hot mot hela vårt demokratiska samhälle.

Samtidigt som nazismen växer här och i Europa så växer också motståndet och frihetsrörelser. Vi som hyllar människovärdet.

Det är fantastiskt att se er här idag. Vi är många fler än nazisterna och vi är beredda att kämpa för allas rätt, för människovärdet. En kamp jag vet att vi kommer att vinna, en solidaritet som gör att min rädsla bleknar och ilskan tar över.

 Hanna Thomé, Malmö den 9 november 2014

Lyssana på talet här:  

 

MER:

 

 

 

 

 

Julinsamling2014Svårt med idéerna till jul? Är du trött på prylhetsen och ogillar att trängas i julstressen? Vill du ge bort en solidarisk julklapp som bidrar till att göra Malmö, Sverige och världen till en bättre plats? En gåva som dessutom är helt klimatsmart? Nu återupprepar Vänsterpartiet Malmö succén från förra året och gör det möjligt att ge bort en vänstergåva i julklapp. Ge dig själv eller en vän en bättre värld i julklapp genom att stödja Vänsterpartiet Malmös kampfond. Ett bidrag till kampfonden bidrar till en politik och en rörelse som kämpar för en rättvis och jämlik värld. En gåva främjar vårt arbete för ett solidariskt samhälle där alla är lika värda, där miljö sätts före profit och där välfärd går före vinster. För ett grönt, socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt samhälle. Ingen gåva är för liten!

Så här gör du:

1) Det finns tre sätt att skänka pengar:

 Banköverföring

Sätt in din gåva på Vänsterpartiet Malmös bankgirokonto 5434-4015 (Betalningsmottagare: Vänsterpartiet Malmö), märk betalningen “Röd jul 2015”

Swish

Swisha in din gåva via Swish till numret 123 173 33 85, märk betalningen “Röd jul 2015” 

SMS-gåva

Skriv vmalmo 25, vmalmo 50 eller vmalmo 100 och skicka till nummer 72672 för att skänka respektive belopp. Om du exempelvis vill skänka 175 kr så skickar du 3 separata SMS, ett för varje summa.

2) Gåvobevis

Om du skänker upp till 100 kr

Ladda ner och skriv ut ditt gåvobevis. särskilt utformade gåvobrev finns att ladda ner här: Gåvobevis – En god, röd jul.

Om du skänker 100 kr eller mer

Om du donerar 100 SEK eller mer mejlar du dina uppgifter till fundraising@vmalmo.se och får därefter  ett tryckt gåvobrev på särskilt papper hemskickat. I mailet skriver du vem gåvan är från, vem den är till och vilken summa som du har skänkt.  Tack för ditt bidrag och en god, röd jul önskar Vänsterpartiet!

 Facebook:

PressbildMirjamKatzinHallå där Mirjam Katzin…

…aktivist och en huvudtalarna på fackelmanifestationen till minne av Kristallnatten som arrangeras söndag 9 november.

Varför är det viktigt att uppmärksamma minnet av Kristallnatten?

Att minnas Kristallnatten tycker jag handlar både om att hedra offren för Förintelsen men också om att uppmärksamma högerextremismens verkningar idag, att fortsätta att hålla levande minnet av hur brutalt vårt samhälle kan bli om vi inte håller fascismen stången.

Vad ska du ta upp i ditt tal på manifestationen?

Jag har tänkt att tala om just detta: vad kan vi lära oss om vårt samhälle idag av att minnas och försöka förstå Förintelsens grymheter?

3. Vad är det viktigaste i kampen mot högerextremismen? Vad kan man göra idag? Finns det någon fråga som är särskilt central?

Jag tycker självklart att det är viktigt att bekämpa den organiserade fascistiska rörelsen men också att inte glömma bort hur rasistiska strukturer institutionaliseras och blir förgivettagna också i samhällets grundläggande mekanismer. Då tänker jag särskilt på att Europa skyddar sina gränser till priset av ett enormt antal människoliv, som uppenbarligen inte tillmäts samma värde eftersom de så enkelt kan tillåtas dö på ett sätt som är understött av systemet.

Läs mer:

Sedan mitten av september är den syrienkurdiska staden Kobanê belägrad av terrorgruppen IS. Fundamentalisterna i IS använder moderna vapen man erövrat i bland annat Irak och har med all önskvärd tydlighet visat vad som händer i de områden man erövrat: fördrivningar, pogromer och offentliga avrättningar. Striderna runt Kobanê har redan skapat enormt mänskligt lidande och stora flyktingströmmar. Skulle staden falla är risken överhängande att resultatet blir ett blodbad.

IS representerar en reaktionär fundamentalism av det värsta slaget. Mot IS står de kurdiska självförsvarsenheterna YPG och YPJ. Med bristfällig beväpning har man försvarat Kobanê och slagit tillbaka belägrarna. Omvärldens stöd till försvarsenheterna har uteblivit. Tvärtom har Turkiet stängt gränsen och förvägrat leveranser av förnödenheter och försvarsmaterial till Kobanê. I ett geopolitiskt spel offrar den turkiska regeringen folket i Kobanê för sina egna politiska syften.

Vänsterpartiet Malmö uttalar sitt stöd till de kämpande män och kvinnor som står i första linjen i kampen mot IS. Vänsterpartiet anser att det är nu viktigt att omvärlden agerar snabbt och kraftfullt för att förhindra att Kobanê faller och för att skydda civilbefolkningen.

Vi kräver:

  • Turkiet måste öppna sina gränser och underlätta att stöd förs in till Kobanê
  • Sverige skall i internationella organ använda alla medel för att sätta press på de krafter som understödjer IS
  • Sverige skall genom praktisk solidaritet stödja de kurdiska försvarsstyrkor som just nu kämpar mot IS.

Antaget av Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte den 29 oktober 2014

 Läs mer:

 

 

 

Vänsterpartiet gör avtryck i budgeten. Efter förhandlingar  har Vänsterpartiet drivit igenom följande förändringar som kommer att innebära ett mer rättvist Sverige. Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson förklarar.

1) Storsatsning på fler anställda inom äldrevården

Vänsterpartiets tyngsta satsning sker inom äldreomsorgen. Efter förhandlingar avsätter regeringen två miljarder kronor per år 2015-2018 till bemanningen i äldreomsorgen. – Vi har sett alltför många år av besparingar och nedskärningar som försämrat kvaliteten inom äldreomsorgen. För att vända den utvecklingen behöver fler anställas så att bemanningen ökar. Vi är väldigt nöjda över att ha fått gehör för detta och att regeringen nu lägger en rejäl satsning i budgeten, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Målet med satsningen är ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. En stärkt bemanning leder till bättre äldreomsorg genom att skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med de äldre, men också större möjlighet att gemensamt utveckla verksamheten. – Det är främst kvinnor som arbetar i äldreomsorgen och de drabbas när bemanningen är för låg. Anhöriga får ta ett större ansvar och även då är det främst kvinnor. Satsningar på fler anställda i äldreomsorgen är därför en viktig feministisk reform. Äldre ska få den omsorg de behöver, säger Ulla Andersson. – Vi ser detta som ytterligare ett exempel på hur viktig skillnaden mellan höger och vänster i politiken är. Utan Vänsterpartiet hade en sådan här satsning inte blivit verklighet, säger Ulla Andersson.

2) Mer pengar till tryggare förlossningar

Vänsterpartiet och regeringen är överens om en satsning på 400 miljoner kronor per år 2015-2018, för insatser som rör barnmorskor och en förbättrad förlossningsvård. Medlen kan även användas till andra insatser som stärker kvinnors hälsa och skapar en mer jämställd hälso- och sjukvård. – Varje kvinna ska kunna känna sig trygg när hon föder barn. Med den här satsningen kan förutsättningarna för det kraftigt förbättras, kommenterar Ulla Andersson.

3) Höjt tak och golv i a-kassan

Vänsterpartiet drivit på för en bättre a-kassa och har fått genomslag för detta i budgeten. Såväl golvet som taket höjs vilket innebär att fler kommer att få ut 80 % av sin inkomst vid arbetslöshet. A-kassan kommer att fungera mer som den försäkring som den faktisk är. – Höjningen är helt nödvändig för att börja reparera de system som slagits sönder av den borgerliga regeringen. Detta har varit viktigt för oss och vi är glada över att det kan bli verklighet, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

4) Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar

I budgetförhandlingarna med regeringen har en av Vänsterpartiets prioriteringar varit att minska inkomstklyftan mellan kvinnor och män. För att göra det har höjt underhållsstöd har varit en viktig fråga. – I många familjer kan det vara det här som avgör om man kan köpa en ny vinterjacka eller inte, säger Ulla Andersson. Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan till den förälder som bor med barnet i de fall den andra föräldern inte betalar sin del. Idag ligger fullt underhållsstöd på 1273 kronor per månad, vilket höjs med 300 kronor till 1573 kronor.

5) Långsiktig finansiering till kvinnojourerna

Vänsterpartiet har fått in en långsiktig satsning på kvinnojourerna i budgeten. Det innebär att 100 miljoner kronor kommer att satsas på år från och med 2015. Kvinnojourerna har tidigare tvingats söka projektpengar, men det kommer nu att ändras: – Kvinnojourerna har under lång tig signalerat att de har väldigt svårt att få en långsiktig finansiering. Deras arbete är oerhört avgörande för väldigt många kvinnor som är utsatta för mäns våld, säger Ulla Andersson.

6) Gratis medicin för barn

I budgetförhandlingarna med regeringen har Vänsterpartiet fått igenom sitt förslag om gratis läkemedel för barn och unga under 18 år. Förslaget blir verklighet 1 juli 2015 och gäller de läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet, det vill säga de flesta receptbelagda läkemedel. – Ingen förälder ska behöva stå inför valet att betala räkningarna eller köpa astmamedicin till sitt barn. Vi vill ha en välfärd att lita på och då ska barn få den medicin de behöver oavsett föräldrarnas ekonomi, säger Ulla Andersson.

7) Sänkta avgifter i kulturskolan

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att satsa 100 miljoner kronor per år på sänkta avgifter i kulturskolan. Det räcker till en genomsnittlig sänkning med 250 kronor per termin. Satsningen införs redan 2015. – Nu får många fler barn möjligheten att spela teater, lära sig något instrument eller rita serier. Det är en rikedom i sig men också en möjlighet till utveckling, kreativitetet och bra självförtroendet. Den möjligheten ska inte avgöras av föräldrarnas tjocklek på plånboken, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet. Själva utformningen av stödet är inte helt klart så kring det kommer Vänsterpartiet och regeringen återkomma. Avgiften till kulturskolan varierar från kommun till kommun men är idag i genomsnitt 658 kronor per termin. Den nya satsningen räcker till att sänka den genomsnittliga avgiften med 250 kronor, till 408 kronor.

Fler reformer som Vänsterpartiet har fått igenom i budgeten kan man läsa om här: Ulla Anderssons presentation av budgeten vid pressträff

Mer info: