Under måndagskvällen hade Pegida Sverige utlyst en demonstration. Pegida är en tysk, antimuslimsk organisation som har ordnat en rad hatmarscher i olika städer och som man nu försöker exportera. Den tyska organisationen har efter bara några månader splittrats och fallit isär efter att dess ledare Lutz Backmann på facebook poserat utklädd till Hitler. Den svenska sektionen har skapats på initiativ av Henrik Rönnqvist, gallerist som är aktiv i det antimuslimska kretsarna i Malmö och som under sommaren 20145 blev dömd för hatbrott mot en av Vänsterpartiets medlemmar då han på sitt galleri ställde ut den nazianstrukna provokatören Dan Park.

_MG_9325-1

Det som skulle ha blivit Pegidas lansering i Sverige slutade i ett praktfiasko. Siffrorna varierar men uppskattningsvis mellan 8 och 50 av Pegidas anhängare dök upp på Stortorget i Malmö medan motdemonstranterna samlade över 3000 personer.

De tal som Pegida höll överröstades av slagord och burop. De som hade samlats på Stortorget var en brokig skara människor av gamla såväl som unga som förenades i motståndet mot Pegida. Från Vänsterpartiet fanns bland annat Pål Brunnström och Hanna Gedin från partistyrelsen på plats tillsammas med Jallow Momodou som är ersättare i kommunstyrelsen.

_MG_9321-1

Pål Brunnström och Hanna Gedin

Jallow Momodou

Jallow Momodou

 

Läs mer:

Arne_HellmarkHallå där Arne Hellmark från Vänsterns Studentförbund Malmö, som just nu drar igång en kampanj mot rasism på högskolan genom sidan univleaks.net.

1) Vad är univleaks.net?

Univleaks.net är en del av Vänsterns studentförbund arbete mot rasism på högskolor och universitet. Det är en blogg med en tips-funktion för att anmäla rasism inom högskolan. Tipsen hanteras anonymt. När vi får in anmälningar/tips kan informationen publiceras på bloggen. Det är ett sätt att synliggöra och medvetandegöra kring hur rasismen tar uttryck, och att på så sätt också få in ännu fler tips om folks erfarenheter. Det är också ett sätt att engagera folk i den antirasistiska kampen.

2) Varför har ni startat kampanjen?

Vi vill synliggöra den strukturella rasismen i samhället och hur den tar sig uttryck på högskolor och universitet. En studie från Malmö högskola menar att var tionde student har upplevt hat och diskriminering, ofta baserat på kultur, etnicitet och/eller ras. Vi vill visa att rasifierade och antirasister inte är ensamma och att vi kan bekämpa rasismen, om vi arbetar tillsammans.

Universitetsvärlden har en mörk historia av rasbiologi, kolonialism och fungerar även idag som en ideologisk möjliggörare för förtryckande system. Det vill vi lyfta fram till ljuset och konfrontera.

Det är vår skyldighet som socialister och antirasister att kritisk angripa den kunskap som produceras inom akademin som gynnar rasismen, fascismen och makten.

3) Vad händer nu?

Vänsterns studentförbunds antirasistiska arbete ska leda till verklig skillnad för studenter. Vi kommer att använda informationen på univleaks.net för att konfrontera ansvariga lärare och personal på universitetet för att få till förändring.

Under våren kommer vi anordna en workshop om härskartekniker och rasism och hur de bemöts för att stärka antirasistiska och rasifierade studenter.

Vi kommer arbeta för att bygga en antirasistisk rörelse och opinion inom högskolan. Rasismen och fascismen växer, den vill vi krossa. På gatorna, i klassrummen och i tanken.

Läs mer:

 

Måndagen den 9 februari planerar den rasistiska gruppen “Pegida Sverige” sin första hatmarsch mot muslimer på Stortorget i Malmö. Pegida är ett rasistiskt nätverk med bas i Dresden i Tyskland, där man sen slutet av förra året regelbundet har arrangerat antimuslimska hatmarscher.  Nu försöker de etablera sig på andra orter och i andra länder, men överallt där de har kommit har de mötts av många fler antirasister. Nu visar vi att Malmö är en stad som inte har plats för rasism och fascism.

Gruppen #NOPEGIDA har kallat till motdemonstration: “Samling sker på Stortorget i Malmö klockan 18.00 måndag den 9 februari och vi backar inte en millimeter för rasisterna – stoppa hatmarschen!”

Facbookeventet: Stoppa hatmarschen – Pegida är inte välkomna i Malmö!

Verksamhetsplanen för 2015 antogs. Feminism, antirasism, arbetsrätt och klimat kommer att vara några av de områden som står i fokus för partiföreningen. Årsmötet utsåg en ny styrelse och riksdagsledamoten Daniel Sestrajcic fick förnyat förtroende som ordförande.

– Det är fantastiskt roligt och jag är ödmjuk inför uppgiften. Vänsterpartiet växer kraftigt och därför måste 2015 handla om medlemsvård. Det är medlemmarna som är Vänsterpartiet Malmö och alla ska känna att de har en plats och kan bidra till att förändra samhället, säger Daniel Sestrajcic.

Årsmötet antog även en valutvärdering. Vänsterpartiet Malmö gjorde en historisk valrörelse både vad gäller antalet deltagande människor och aktiviteter och i termer av valresultat. Mellan den 10 augusti och den 14 september deltog 420 aktivister i sammanlagt drygt 800 utåtriktade aktiviteter på 130 platser runt om i Malmö. I kommunvalet ökade Vänsterpartiet med drygt 60 procent.

– Framgången är resultatet av ett långsiktigt arbete kring aktivism och parlamentarism som bedrivits under många år. Vi gör konkret skillnad i människors liv när vi bekämpar klassklyftor, ojämställdhet och rasism, säger Martina Skrak, kommunalråd och medlem i valutvärderingsgruppen.

Årsmötet antog ett uttalande med kritik mot de partier som nu anpassar sig till Sverigedemokraternas retorik.

– Den växande rasismen är ett stort problem. Vänsterpartiet har alternativ till de obehagliga förslag som nu läggs fram, säger Hanna Thomé, antidiskrimineringskommunalråd.

 

Läs mer:

 

Lördag 31 januari håller Vänsterpartiet Malmö årsmöte på Ungdomens Hus. Årsmöte innebär att det gamla verksamhetsåret läggs till handlingarna och att nya val och planer fastslås.

1) Vad kommer att hända under årsmötet?

Vänsterpartiet Malmö har växt explosionsartat under de senaste åren så först och främst kommer det att vara mycket nya och gamla medlemmar på plats. Tillsammans diskuterar vi året som gått men planerar framförallt för kommande årets verksamhet. Den viktigaste diskussionen blir den om Vänsterpartiets roll framöver som jag tror att diskussionen kring valutvärderingen leder till. Men också diskussionen kring vår framtida politik kring EU-migranternas situation. Sen blir det spännande att få höra Ali Esbati en av Vänsterpartiets budgetförhandlare som kommer till årsmötet. Sen kommer det att vara mycket annat också – bokbord, gruppfoton, chans att teckna autogiro och så klart årsmötesmiddagen på kvällen.

2) Hur skulle du beskriva året som gått?

Det har varit ett galet, fantastiskt och framgångsrikt år! Vi har genomfört två valrörelser som varit de största som vi någonsin gjort i Malmövänstern. Vi ökade mest av alla partier i Malmö och gick fram med över 3 %. Allt fler söker sig till Vänsterpartiet och vi är snart 1000 medlemmar i partiföreningen. Som ordförande är jag såklart väldigt glad över att vänstern är mer relevant än någonsin i Malmö.

3) Vad är dina förhoppningar inför 2015?

Först och främst hoppas jag på ett lyckat årsmöte. Det brukar vara ett tillfälle att komma samman, diskutera och fatta kloka beslut. Vi ska dessutom välja medlemmar till förtroendeuppdrag under året och för mig är det fantastiskt att se nya och gamla medlemmar ta ett steg framåt och växa med sina uppdrag. I övrigt hoppas och arbetar jag för jämlikt Malmö och en annan värld. Kanske att vänstervågen från Grekland och Spanien rullar ut över den europeiska kontinenten och når över bron under våren?

4) Något mer du vill tillägga?

Efter en snabb utveckling är det dags för Vänsterpartiet att fokusera vidare på att bredda och bygga organisationen så att fler får komma in och ta ansvar, fler får leda och äga Vänsterpartiet Malmö, fler känner att det är en viktig plattform att engagera sig. Samtidigt så ska vi ta chansen att studera och skola oss mer, diskutera politik och bryta åsikter mot varandra för att nå fram till ställningstaganden som utvecklar vår kamp för ett solidariskt och rättvist Malmö.

Läs vidare:

 

Veckans Uppdrag Granskning handlar om antisemitism i Malmö. Programmet visar på ett tydligt sätt hur judar utsätts för trakasserier och rasism och hur detta tar sig uttryck i gatubilden. I Vänsterpartiet är vi bestörta över att judar inte kan känna sig trygga i sin stad. Arbetet mot antisemitisk får aldrig ta en paus och Vänsterpartiet arbetar aktivt och står i första ledet i kampen mot antisemitism, rasism och alla former av diskriminering.

Malmö Stad där Vänsterpartiet sitter med i styret, har under de senaste åren tagit en rad initiativ för att motarbeta antisemitism. Arbetet har bland annat inkluderat följande punkter:

 • Arbetet mot hatbrott har lyfts flera gånger. Bland annat har krav ställts på att regeringen i sitt regleringsbrev till polisen ska prioritera hatbrott. I det samverkansavtal som slöts med polisen i augusti 2012 valde Vänsterpartiet att lyfta arbetet med hatbrott. Vänsterpartiets antidiskrimineringskommunalråd Hanna Thomé sade då att ”[v]i har stora problem med hatbrott i Malmö. Ett problem är att många anmälningar läggs ner och att mörkertalet är stort.”
 • Malmös Stad inrättade år 2010 ett dialogforum för att samla olika aktörer mot kränkningar, diskriminering och rasism. I gruppen ingår bland annat representanter för Judiska församlingen i Malmö. 2012 breddades uppdraget till att särskilt fokusera på hatbrott.
 • Som ansvarigt kommunalråd har Hanna Thomé stött de rörelser som arbetat aktivt mot antisemitism, exempelvis genom att gå med i flera av de kippavandringar som arrangerats för att ta ställning mot trakasserier mot judar i Malmö.
 • Malmö Stad har som första kommun i Sverige antagit en strategisk utvecklingsplan mot diskriminering. Utvecklingsplanen tar ett systematiskt grepp om antidiskrimineringsfrågorna och hela kommunen arbetar nu aktivt  mot diskriminering.
 • 2012 antog jämställdhetsberedningen i Malmö Stad en plattform för att säkra minoriteters rättigheter. Stort fokus lades på den strukturella rasismen samt hatbrott mot minoritetsgrupper.
 • Malmö Stad är en aktiv del i ”European Coalition of Cities Against Racism” (ECCAR), ett nätverk med över 100 andra städer som 2012 hade möte i Malmö. Anders Neergaard (V) är vice ordförande och Malmö Stads representant.
 • Malmö Stad har skapat ett lärarnätverk mot rasism, detta efter en studie som visat att många elever utsatts för rasism och diskriminering. Det har också skapats ett elevnätverk mot rasism.

Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti och arbetar mot antisemitism och hatbrott. Som parti har vi den senaste tiden agerat på följande sätt:

 • När Judiska församlingen i Malmö attackerades i början av augusti 2014 antog Vänsterpartiet Malmös styrelse ett uttalande om händelserna där man bland annat skriver följande: ”I Malmö ska ingen behöva utstå hot och våld på grund av sitt ursprung eller sin religion. Malmös judiska befolkning ska inte behöva leva under konstant hot om att utsättas för glåpord, hot eller våldsamma attacker på stan”. Uttalandet uppmärksammades av Sydsvenskans ledarredaktion som menade att fler partier borde vara lika tydliga som Vänsterpartiet.
 • Sedan två decennier tillbaka uppmärksammar Vänsterpartiet tillsammans med andra organisationer minnet av Kristallnatten/Novemberpogromerna. Det är ett arrangemang som ordnas den 9 november varje år i Malmö. 2014 talade kommunalrådet Hanna Thomé för Vänsterpartiets räkning (lyssna på talet här).
 • Vänsterpartiet Malmö har varit tydlig med att Malmös judiska befolkning aldrig ska behöva svara på eller på något sätt ställas ansvariga för statens Israels agerande.
 • Vänsterpartiet motarbetar nazistiska och rasistiska organisationer som försöker etablera sig och göra sin röst hörd i vår stad, senast i samband med det nazistiska Svenskarnas Partis torgmöte i Limhamn i augusti 2014.

Detta är några exempel på hur Malmö Stad och Vänsterpartiet motarbetar antisemitism och rasism. Kampen mot rasism och all former av diskriminering måste fortsätta med kraft i hela vår stad.

Vänsterpartiet Malmös ordförande fördömer attentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo. En kriminell handling utförd för att sätta skräck i både fransmän i allmänhet och fri press i synnerhet.

– Vi ser med bestörtning hur oskyldiga journalister, satirtecknare med flera mejas ner i ett allt hårdare samhällsklimat. Det är aldrig acceptabelt och i sig ett hot mot de mångas yttrandefrihet att mörda människor vars idéer man inte delar, säger Daniel Sestrajcic, riksdagsman för Vänsterpartiet Malmö.

Samtidigt kan vi se hur denna attack används av fascistiska krafter för att smutskasta och använda dessa attacker för att spä på islamofobi och hatet mot muslimer. För Vänsterpartiet är det en utveckling som till varje pris måste bekämpas. På samma sätt som vi fördömer attacken mot Charlie Hebdo och dagens gisslantagningar så kommer vi aldrig acceptera islamofobin som växer både i Frankrike och i Sverige och uttrycks genom den sista månadens attacker mot moskéer i svenska städer.

– Precis på samma sätt som yttrandefriheten måste försvaras för journalister och satirtecknare i Paris måste yttrandefriheten och rätten att utöva sin religion försvars i Eskilstuna, Uppsala, Eslöv och var helst islamofobins fula tryne dyker upp, avslutar Daniel Sestrajcic.

Vänsterpartiets kommunfullmäktigeledamot Momodou Jallow talar på en demonstration för yttrandefrihet med anledning av de fruktansvärda attentatet i Paris. Slut upp idag lördag klockan 18.00 på Möllevångstorget: “Vi är Charlie – demonstration för yttrandefriheten”

Martina SkrakEU-migranternas situation diskuteras flitigt i Malmö.  Eftersom intresset är stort för vad Vänsterpartiet Malmö tycker i frågan har vi publicerat ett brevsvar från den 27 december 2014 där kommunalrådet Martina Skrak (V) skriver om Vänsterpartiets politik;

“Frågan hur man ska stötta EU-migranterna har tagit tid, alldeles för lång tid enligt mig, bland annat för att vi inte har varit politiskt eniga om vad som bör göras och vad som är kommunens ansvar. Vänsterpartiet hade velat gå längre och ge mer stöd än vad som erbjuds idag. Vi är ju det riksdagsparti som föreslagit resurser till kommunerna för att stötta i arbetet med att skapa drägligare villkor för de fattiga EU-migranter som kommer till Sverige…”

Läs hela via Malmövänsterns blogg: “Viktigt att förbättra EU-migranternas situation”

Alla bilder är tagna av Vänsterpartiet Malmös fotogrupp.

Året började, som sig bör, med årsmöte i januari. Partiföreningen hade redan innan supervalåret drog igång växt till sig ordentligt. Här är årsmötesdeltagarna under en paus.Screen Shot 2014-02-07 at 18.25.38 Årsmötet valde en styrelse med uppgift att leda och samordna arbetet under valåret. Vänsterpartiet Malmös styrelse 2014 De tre toppkandidaterna inför valet utseddes: Hanna Thomé i kommunvalet, Sara Svensson i regionvalet och Daniel Sestrajcic i riksdagsvalet. Vänsterpartiet gick i början av året ut i en feministisk kampanj Feministisk kampanj Den 8 mars – Internationella kvinnodagen – ordnades en rekordstor demonstration i ett Malmö som badade i vårsolen. 

 

Efter att 4 kamrater blivit attackerade av nazister den 8 mars slöt 10 000 människor upp under parollen “Kämpa Malmö” i en mäktig demonstration.

      I april fyllde Jonas Sjöstedt Ungdomens Hus när han talade om valet och vänstern.  5000 personer slöt upp i Malmövänsterns 1 majtåg. Malin Björk, vänsterns toppkandidat i EU-valet, var huvudtalare. “V övertrumfade S-tåget” skrev Sydsvenskan.

    image IMG_5993

Den 15 maj högtidlighölls minnet av Nakba – fördrivningen av palestinierna från deras land 1948. Riksdagsledamoten Ali Esbati talade för Vänsterpartiet. IMG_6240

I maj arrangerades gatufesten “Vår stad” på gågatan på Södra Förstadsgatan. Plats för människor och cyklar framför bilen, var en av parollerna.  IMG_0066-EditIMG_0421-EditIMG_0313-Edit IMG_9998-Edit-Edit EU-valet i slutet av maj innebar valrörelse och att valstugan var på plats på Gustav Adolfs Torg.

I juni gick SEKO-arbetarna på tåget ut i strejk. Jonas Sjöstedt träffade strejkvakterna och höll ett tal.   Feministisk festival och Folkets Parad arrangerades i juni och Vänsterpartiet var såklart med. Det ordnades flera protester mot Israels massaker i Gaza under sommaren. Sabrin Omar och Momodou Jallow från Malmövänstern var två av talarna.       14823090014_ca8dded00a_k 14638792999_df0e5694b1_k

Regnbågsfestivalen Malmö Pride var ännu ett arrangemang som samlade rekordmånga deltagare under supervalåret.

MalmöPride-9049 MalmöPride-9051

I augusti ordnade Vänsterpartiet gatufestem “B**** Slap – en smocka mot patriarkatet” som svar på den stora festivalen “Big Slap” som inte bokade en enda kvinnlig huvudakt.

Bslap-14 Bslap-16

Valrörelsen – de andra för året – drog igång i augusti och höjde den politiska temperaturen ordentligt. Malmövänstern gick fram mest av alla partier och ökade kraftigt. Det var få människor som missade valarbetarna på gator och torg.

05092014-_MG_9355 05092014-_MG_9371 Vänsterpartiet på Triangeltorget 21082014-_MG_9120Vänsterpartiet på TriangeltorgetVänsterpartiet på TriangeltorgetVänsterpartiet på Triangeltorget30082014-_MG_9270 13092014-_MG_9504

Rädda Kobane! Den Syrenkurdiska staden Kobane hotades av IS och stöddemonstrationer ordnades i hela världen. Här på Möllevångstorget.

_MG_9587-5 _MG_9600-8

Manifestation till minne av Kristallnatten/novemberpogromerna i november.

Ny ledning vald. Vänsterpartiet kommer under de kommande 4 åren att representeras av Martina Skrak och Hanna Thomé som kommunalråd och Jallow Momodou och Jeanette Stojic som ledamöter i kommunstyrelsen.

Martina Skrak, Hanna Thomé, Jallow Momodou och Jeanette Stojic

Martina Skrak, Hanna Thomé, Jallow Momodou och Jeanette Stojic

 

Extraval eller inte? Länge verkade det som att ett nytt val skulle hållas i början av 2015. Malmövänstern ordnade en rad öppna möten för att diskutera förutsättningarna, nedan håller riksdagsledamoten Daniel Sestrajcic en inledning på Ungdomens Hus. Som alla vet blev extravalet senare inställt.

 

Detta var ett litet urval av det som hänt under 2014. Vi önskar alla ett gott nytt år och hoppas träffa både nya och gamla bekantskaper under 2015.

PS: Vill du inleda året med att bli medlem? Det gör du enkelt via vår hemsida. Om ditt nyårslöfte är att bli aktiv i Vänsterpartiet så har vi en träff för nya och nygamla medlemmar den15 januari. Läs mer om det här: Möte för nya medlemmar.