Vänsterpartiet Malmö söker en politisk sekreterare som tillsammans med de övriga anställda kommer vara navet i partiföreningen de närmsta åren och vara med och driva partiföreningen framåt såväl organisatoriskt som politiskt. Sista ansökningsdag är den 21 april.

Arbetsuppgifter

Vi söker en politisk sekreterare som kan jobba som organisatör och med administration för partiföreningen. Arbetet består av att stötta grupper i deras aktivitet, kampanjarbete,  mobilisering, kontakt med medlemmar och administration och logistik på Vänsterns hus. Det kan handla om allt från att välkomna nya medlemmar, hjälpa ett utskott att strukturera upp en ringkampanj för att aktivera fler, till att ansvara för utlåning av utrustning på Vänsterns hus. Arbetet är med andra ord varierande och för att trivas i uppdraget behöver man känna sig bekväm med olika typer av arbetsuppgifter och vara bara på att planera och arbeta strukturerat.

Kvalifikationer

För att lyckas i uppdraget behöver man vara en god projektledare med bra samarbetsförmåga som samtidigt är van att arbeta självständigt.  Likaså är en god social förmåga viktigt, och det är önskvärt att man har en förmåga att entusiasmera och aktivera medlemmar och sympatisörer. Man får gärna ha erfarenhet av föreningsadministration och god kunskap om partiföreningens organisering och aktivitet.

Fördelning av arbetsuppgifter kommer att ske inom arbetslaget, i samråd med styrelsen som är ansvarig för arbetsledningen. Alla i arbetslaget förväntas dock vara beredda att stötta upp där det behövs i partiföreningen.

För att vara aktuell för tjänsten ska man vara medlem i Vänsterpartiet. B-körkort och andra språkkunskaper än svenska och engelska är meriterande.  

Mer om uppdraget

Uppdrag som politisk sekreterare ger enligt lag rätt till omedelbar tjänstledighet från annan anställning.  Tjänsten startar 1 juni eller enligt överenskommelse och löper mandatperioden ut, det vill säga till oktober 2022.  

Lön enligt Vänsterpartiets kollektivavtal, där startlönen är 29 086 kr/månad, avtalet ökar enligt en tariff-trappa varje år utöver procentpåslag. Oreglerad arbetstid, arbete på kvällar och helger förekommer.

Upplysningar

Valet förrättats på medlemsmötet den 9 maj. Tjänsten som politisk sekreterare är ett förtroendeuppdrag och årsmöte har beslutat att dessa val därför ska göras av medlemmarna på medlemsmöte. 

Om du har frågor om vad uppdraget innebär eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar. Du når oss på valberedningmalmo@vansterpartiet.se, eller genom att ringa Olof Holmgren från valberedningen på 079-339 62 63.

Ansökan

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Den nominerade ska vara tillfrågad och tacka ja.

Förhandsnomineringsstopp är den 21 april. Vi vill alltså ha din nominering/ansökan senast den 21 april. Valberedningen kommer att begära in personligt brev och CV av de sökande.

Valberedningen har också utlyst följande poster:

Visionen för Malmö stad är att Malmö år 2020 ska vara jämställd och fri från diskriminering som arbetsgivare. Malmö stad har, precis som Region Skåne – som ansvariga för grundläggande infrastruktur i form av service och tjänster som utbildning, vård och omsorg och i egenskap av stora arbetsgivare, beslutsfattare och opinionsbildare – en nyckelroll i jämställdhetsarbetet. Huvudsyftet med ett aktivt jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete  är att kvalitetssäkra Malmö Stads och Region Skånes arbetsplatser ur ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.

I Malmö har den styrande minoriteten S och L också som mål att Malmö ska vara en stad med bra arbetsvillkor, och i budgeten för 2019 står att allmän visstid “ska användas strikt och begränsas tills det är möjligt att fasa ut den helt”. De senaste siffrorna visar dock att 16% av Malmö stads anställda har anställningsformen allmän visstid, i vissa förvaltningar är andelen betydligt högre. I regionen har allianspartierna visat att de inte vill göra något åt situationen, nu hoppas vi att Socialdemokraterna i Malmö står upp för sitt vallöfte och avskaffar allmän visstid.

(more…)

I dagarna har vi kunnat läsa rapporter om hur den styrande minoriteten i Malmö väljer att ta ut över 133 miljoner i vinst från Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB) för att finansiera övrig verksamhet i staden. Idag landade informationspunkten på kommunstyrelsens bord. Här kan du läsa det särskilda yttrande som lämnades av Vänsterpartiet:

Det kommunala bostadsbolaget (MKB) går med vinst. Malmö stad är ägare av bolaget och genom Malmö Stadshus AB har det nu beslutats om en aktieutdelning på över 133 miljoner kronor ut bolaget. Det är en kraftig höjning mot tidigare år. Det är ett beslut som vi i Vänsterpartiet motsätter oss. Ägaren får enligt huvudregeln ta ut en vinst som motsvarar statsräntan på insatt kapital. Nu används särskilda undantag för att få ta ut en högre vinst.

(more…)

I veckan ställde vår riksdagsledamot Momodou Malcolm Jallow Statsrådet Per Bohlund (MP) till svars gällande ombildningar av gensamt ägda hyresrätter till bostadsrätter. Här kan du läsa frågan och svaret i sin helhet:

Fråga 2018/19:252 Ombildning av allmännyttiga hyresrätter

av Momodou Malcolm Jallow (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

Det råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, i synnerhet i storstadsregionerna. Störst är bristen på hyresrätter med rimliga hyror. Trots det väljer den blågröna majoriteten i Stockholm att öppna upp för ombildningar av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. Totalt kommer 20 000 hushåll i elva stadsdelar att få erbjudande om att ombilda. Antalet allmännyttiga hyresrätter riskerar därmed att minska kraftigt i Stockholm.

 

(more…)

Under gårdagen anordnades en demonstration mot polisens och ordningsvakters övervåld av Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa på Möllevångstorget i Malmö och Vänsterpartiet Malmö fanns självklart på plats.

Vänsterpartiet Malmö representerades av Stefan Severin och här är hans tal (det talade ordet gäller):

 

Hej!

Jag heter Stefan och kommer från Vänsterpartiet! Jag vill bara säga att det är sjukt att istället för att anställa fler socionomer, fritidsledare och fältarbetare så anställs det fler ordningsvakter som patrullerar våra gator.

Jag är själv utbildad väktare och kampsportare som jobbat tio år som fritidsledare och aldrig behövt bruka våld i mitt arbete.

Jag har två barn och en sak Jag kommer lära dom är att det aldrig är ok att slå någon, förutom i självförsvar. Jag lär dom att om dom någonsin behöver försvara sig ska dom inte använda mer våld än vad nöden kräver.

Men i Sverige idag lärs det ut att du bara behöver två veckors utbildning för att bli en del av statens våldsmonopol. För att sedan kunna spöa vem som helst som du upplever bryter mot lagar och vedertagna normer.

Vem drabbas då främst av detta våld? Det ser vi på tv, det hör vi om från våra vänner och bekanta, det vi ser i våra sociala medier.

Idag är jag här för min kompis för att prata om nånting som hänt han gång på gång som en sång på repeat

Men vän blev leggad, blev säckad, blev stop n friskt men till skillnad från mig var han inte politisk aktivist Han var bara påväg hem från jobbet.

Ordningsvakter, väktare och poliser behöver granskas av från polisen fristående organisationer. Idag finns bara vi som kan lägga ihop våra historier för att få fram en sammantagen bild om hur Afrosvenskar drabbas extra hårt i samhället . Hur mina vänner ras-profileras i butiker, på flygplatser, i krogköer, I trafiken. I hela samhället bemöts och döms Afrosvenskar i förtid på grund av föreställningar kring färgen på deras hud.

Detta är nånting som vi ska förändra! Detta är bara möjligt så länge som vi, majoriteten, tillåter det!

Tack för att ni kom hit idag och står upp för era värderingar, ni behövs för att sätta igång denna rörelse. Fortsätt bemöta rasism överallt, i vilken skepnad eller form den än uppstår i din vardag.

Ni som orkar organisera er, gå med i en organisation och jobba långsiktigt. Om ni behöver parlamentariskt stöd så har Vänsterpartiet har alltid dörren på glänt, om ni behöver nåt, bara be oss, så kommer vi och hjälper till med allt vi kan.

Tack.

 

 

 

 

 

 

 

 

I verksamhetsplanen för 2019 står det att en organisationsutvecklingsgrupp ska tillsättas. Nu letar styrelsen efter dig som vill vara med i denna. Nominera dig själv eller någon annan person du tror skulle kunna bidra till detta viktiga arbete.  Är du osäker på vad det innebär? Läs nedan, hör av dig till infoadressen, eller till någon i styrelsen så berättar vi mer!

Organisationsutvecklingsgruppen ska arbeta med en översyn av Vänsterpartiet Malmö i syfte att hitta lösningar som underlättar att aktivera fler och att fler aktiva blir organisatörer. Om gruppen finner det motiverat ska de ta fram konkreta förslag på förändring i till exempel arbetssätt, rutiner och organisationsstruktur.

Gruppen ska ta fram en nulägesanalys av organisationen, som även innefattar översyn av arbetssätt och rutiner. Därefter ska gruppen identifiera områden som vi behöver utveckla för att aktivera fler och bli fler organisatörer, och komma med förslag på hur detta kan ske. Input i det arbetet kan tas från aktiva grupper och utskott och även från andra partiföreningars arbete. Förslagen från gruppen behandlas kontinuerligt i styrelsen, och beslutas i styrelsen eller, om det är större förändringar eller sådant som ligger utanför styrelsens mandat, läggs fram av styrelsen till medlemsmöte eller årsmöte.

Låter det roligt! Tveka inte att skicka in din nominering.

Senast 10 mars behöver vi din nominering, skicka den till malmo@vansterpartiet.se.

Valberedningen söker nu nomineringar till uppdraget som nämndeman i tingsrätten. Tillsättningen är ett fyllnadsval och uppdraget löper över 2019.

Valberedningen vill ha din nominering till valberedningmalmo@vansterpartiet.se senast måndag den 18 februari då förhandsnomineringsstopp är satt. Valet kommer sedan att genomföras på medlemsmötet den 27 februari.

Information om uppdraget

Att vara nämndeman är ett spännande och viktigt uppdrag där du tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstol.

Uppdraget som nämndeman är nära kopplat till det som händer i vårt samhälle och utvecklingen där. Nämndemannauppdraget ställer stora krav på objektivitet och saklighet. Även koncentrationsförmågan sätts på prov. Människor, deras livssituation och problem är kärnan i den verksamhet du kommer i kontakt med. Det är det som gör uppgiften ansvarsfull, stimulerande och utvecklande.

Som nämndeman är du viktig för rättssäkerheten. Tillsammans med en juristdomare kommer du att sätta dig in i mål av många slag och sedan självständigt göra din bedömning. Din röst är lika mycket värd som juristdomarens och de andra nämndemännens.

Har du förslag på rätt person (kan som sagt vara dig själv) skicka då namn och en kort motivering till valberedningen senast den 18 februari.

Har du frågor kring uppdraget hör gärna av dig till valberedningen så berättar vi mera och försöker svara på dina frågor. Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

Venezuela befinner sig i en mycket komplex situation. När den bolivarianska revolutionen inleddes 1999 genomfördes mycket betydelsefulla och framgångsrika sociala och demokratiska reformer: utrotande av analfabetismen, införande av avgiftsfri sjukvård och utbildning, halvering av fattigdomen, erkännande och bejakande av ursprungsfolkens rättigheter, bland mycket annat. Dessa framsteg gav inspiration och näring år progressiva krafter över hela Latinamerika.

Sedan några år tillbaka har den ekonomiska och politiska situationen i Venezuela försvårats. Rekordlåga priser på den internationella oljemarknaden, en mycket aggressiv politik från ett USA som vill lägga beslag på Venezuelas enorma oljeresurser och systematiska ekonomiska sabotage från den inhemska borgarklassen är tillsammans med ett uppsving för nyliberala och fascistoida regeringar i Latinamerika strukturella orsaker som förklarar detta. Till det kommer den venezuelanska regeringens egna brister och oförmåga att hantera situationen på ett tillfredställande sätt.

När Donald Trump och hans allierade i Latinamerika nu för fram Venezuelas oppositionsledare som legitim president och talar om militär intervention, innebär det ett reellt hot om ett anfall mot Venezuela, vilket riskerar att leda till inbördeskrig och sätta hela kontinenten i brand. Oavsett hur vi idag ser på den nuvarande venezolanska regeringen och dess tillkortakommanden, måste hoten om krig och statskupp till varje pris avvärjas. Vägen till en fredligt, demokratiskt och progressivt Venezuela finns endast om de militära hoten mot landet upphör,  genom dialog mellan regeringen och oppositionen.

Vänsterpartiet Malmö tar därför avstånd från alla försök till statskupp, samt militära hot och interventioner mot Venezuela, kräver att USA:s ekonomiska blockad mot landet hävs, samt erkänner Venezuelas principiella rätt till självbestämmande. Vänsterpartiet Malmö kräver att den svenska regeringen tydligt tar ställning mot statskupp och intervention och förespråkar fredlig dialog mellan regeringen och oppositionen.

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Malmös årsmöte den 26 januari 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen den 26 januari håller Vänsterpartiet Malmö årsmöte. Mötet har valt en ny ordförande samt styrelse för partiföreningen.

Till ny ordförande för partiföreningen valdes Richard Olsson. Richard är snart 33 år och arbetar till vardags med programmering. Han har varit styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö i fem år och vice ordförande de senaste två åren.

– Det känns helt fantastiskt att ha blivit vald till ordförande i Vänsterpartiets största partiförening. Vänsterpartiet Malmö för mig är en radikal kraft för förändring, en plats där idéer och medlemmar kan växa – jag ser fram emot det kommande året!, säger Richard Olsson.

Till styrelse valdes:

Richard Olsson (ordförande, nyval)

Anders Neergaard (ordinarie, nyval)

Birgitta Ehlin (ordinarie, omval)

Ehab Khalaf (ordinarie, omval)

Mansour Ghalichechi (ordinarie, omval)

Minna Skans (ordinarie, nyval)

Miranda Borgqvist (ordinarie, nyval)

Morgan Svensson (ordinarie, nyval)

Patricia Escalante (ordinarie, omval)

Sabrin Högelius (ordinarie, omval)

Tove Karnerud (ordinarie, omval)

Anna Gustafson (suppleant, omval)

Joel Nordström (suppleant, nyval)

Elisavet Johansson Tziampazis (suppleant, nyval)

Nina Jakku (suppleant, nyval)

Shifte Mosalli (suppleant, nyval)

 

Samtliga handlingar till årsmötet finns här: http://www.vmalmo.se/arsmote2019/