Det är hög tid att nominera kamrater till valberedning inför årsmötet 2020.

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Årsmötet utser en valberedning som har det viktiga och ansvarsfulla arbetet att få medlemmar att nominera kamrater, att göra en samlad bedömning och avvägning av de nominerade, samt att därefter lägga fram förslag till medlemsmöten och årsmöten.

Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner styrelsen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till det breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper mm, och med politisk spets.

För att nominera mailar du namn på den du nominerar till valberedning, och gärna en kort motivering samt information om hen är tillfrågad.

Nomineringar skickas till neergaard.anders@gmail.com.

 

Har du frågor, undrar kring uppdraget som valberedare eller processen går det bra att mejla styrelsen valkommitté:

På onsdag och torsdag

är det kommunfullmäktige.

Då ska Vänsterpartiet debattera sin budget.

Debattera betyder att

försöka övertyga varandra

om vem som har rätt.

 

Vänsterpartiet tycker att

Vänsterpartiets budget

är den allra bästa!

(more…)

Förutsättningarna för vår budget är den nuvarande rikspolitiken.  framsidaBudget  Kommunens ekonomi påverkas oerhört mycket av rikspolitiken.När vi nu har en regering som lägger en budget som framförallt gynnar rika och män, måste vi på lokalt plan lägga en budget som motverkar den utvecklingen. Den nationella skattepolitiken ger idag mindre till välfärden men mer i bidrag till de rika genom till exempel rut- och rot- och ränteavdrag. Får vi inte till en förändrad statlig skattepolitik, höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden. Klicka på bilden till höger för att läsa hela budgeten

– Vänsterpartiet anser att politikens främsta uppgift är att skapa ett jämlikt samhälle. Budgeten är ett medel för att åstadkomma detta. Genom den kan vi omfördela makt och resurser. En bra och tillgänglig välfärd utjämnar klassklyftor och ojämlikhet. Utgångspunkten för Vänsterpartiet är att det är Malmöbornas behov av en utbyggd välfärd som ska styra budgeten, inte tvärtom, säger Emma-Lina Johansson (V), kommunalråd.

Vi finansierar våra satsningar med en skattehöjning på 1 krona. En höjd skatt innebär att nivån på välfärden blir högre varje kommande år i förhållande till en oförändrad skatt. Det innebär en kvalitetsökning över tid, till skillnad från tillfälliga inkomstökningar. En kommunal skattehöjning med en krona innebär 125 kronor extra skatt i månaden för dig som tjänar 20 000, tjänar du 25 000 får du bidra med 168 kronor extra. Den som har en månadsinkomst på 100 000 kronor får bidra med en extra tusenlapp i månaden.

– Vänsterpartiet gör inte som den styrande minoriteten, vi finansierar vår budget fullt ut och räknar upp anslagen för prisökningar, att antalet invånare blir fler och att lönerna stiger. Vi vill inte ha fler nedskärningar, en höjd skatt är bättre än en dålig välfärd, säger Anders Skans (V), gruppledare.

 

(more…)

Igår firade Malmö Stads funktionshinderråd 50 år och en av talarna var Vänsterpartiets Carin Gustafsson. Här kan du läsa hela hennes tal:

Mina damer, herrar och icke-binära.

Jag heter Carin Gustafsson och är aktiv i Vänsterpartiet här i Malmö och är ledamot i funktionshinderrådet, funktionsstödsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.

När jag gick på gymnasiet, min dialekt till trots så ja det var på en gymnasieskola här i stan, gjorde Malmö stad någon sorts översyn av tillgängligheten och kom fram till att det saknades handikapptoaletter. Så då anlades det en sådan. På femte våningen utan hiss.

(more…)

Uppdatering. 2019-09-22: Val av nämndeman kommer inte att genomföras som planerats då den nämndeman som för närvarande innehar uppdraget sitter kvar.

På Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte den 26 september ska ett fyllnadsval till nämndeman i tingsrätten genomföras. Valberedningen har beslutat att föreslå Karin Andersson att väljas till nämndeman.

Mer information om medlemsmötet finns här: Medlemsmöte 26 september

***

Valberedningen består av följande personer:

  • Kalle Eriksson
  • Linn Fristedt
  • Carlos Gonzáles
  • Olof Holmgren
  • Anfal Mahdi
  • Hodan Omar
  • Maria Persdotter
  • Gunnel Suneson (sammankallande)
  • Hanna Thomé

Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Arbetsordning för valberedningen finns här.

 

 

I en debattserie i Sydsvenskan har Liberalernas Sara Wettergren och Vänsterpartiets Emma-Lina Johansson debatterat skolans organisering och finansiering. Här är Emma-Linas slutreplik i debatten.

***

Sara Wettergren (L) anser att min upprördhet över liberalernas oansvariga politik för skolan enbart bottnar i att jag missat inflyttningen till Malmö. Det kan jag då försäkra alla om, att det har jag inte. Min upprördhet bottnar däremot helt riktigt i ideologi. Som Vänsterpartist och socialist vet jag att vi kan organisera samhället på ett helt annat sätt än det ekorrhjul Liberalerna och deras vänner fastnat i. Jag tror inte – till skillnad från dem – att marknaden kommer lösa vare sig integrationsproblem, dåliga skolresultat eller minskade klyftor i samhället. 

Större klasser och andra åtgärder inom de befintliga skolorna är inte “det enda sättet att lösa situationen”, tiden kommer aldrig vara inne för minskat antal elever i varje klass om man inte finansierar verksamheterna ordentligt. 

(more…)

På dagens kommunfullmäktigemöte ändrade sig mittenstyret och biföll ett tillskott till Arbetsmarknads- och socialnämnden, i enlighet med Malmövänsterns yrkande i kommunstyrelsen. 

Kommunalrådet Emma-Lina Johansson höll i samband med ärendet ett anförande, här kan du läsa det i sin helhet.

I den ekonomiska prognosen beräknas årets överskott för Malmö stad bli 625 miljoner kronor, det är alltså 428 miljoner kronor mer än budget. Frågan är ju vad man väljer att göra med alla dessa pengar. 428 miljoner kronor.

(more…)

Efter ett kraftfullt opinionsarbete har det starkt kritiserade “förväntansdokumentet” som skulle införas i skolorna från och med höstterminens start, stoppats. På grundskolenämndens möte idag gick Vänsterpartiet ihop med den borgerliga oppositionen för att dra tillbaka det populistiska dokumentet.

Till höstens skolstart planerade Malmö stad ett massutskick till elevernas vårdnadshavare. Föräldrarna skulle enligt dokumentet lova att vara positivt inställda till skolan och se till att barnen ätit frukost på morgonen.

– Det är ett hån mot många familjer i Malmö, vi har en enorm barnfattigdom och många hemlösa barn i Malmö. Att då ställa krav på att de ska komma utvilade till skolan och ha ätit frukost är ju ett hån mot många familjer i Malmö. Vi tycker verkligen inte det är bra, sa Emma-Lina Johansson (V), kommunalråd, tidigare under året.

Vänsterpartiet anser att det som står i kontraktet är anmärkningsvärda frånsteg från det kompensatoriska uppdrag skolan har.

-Vänsterpartiet har hela tiden motsatt sig dokumentet, det är nu bra att opinionsarbetet gett resultat och en majoritet i grundskolenämnden river upp det tidigare beslutet, säger Lisa Stolpe (V) ledamot i grundskolenämnden.

 

Idag har Vänsterpartiet deltagit i manifestationen för att uppmärksamma IDAHOT 2019, arrangörer var Idahot-kommittén.

Kommunalrådet Emma-Lina Johansson var en av talarna, här kan du läsa hennes tal i sin helhet (det talade ordet gäller).

 

Vänner,

Jag heter Emma-Lina Johansson och är kommunalråd för Vänsterpartiet i Malmö. Jag är oerhört stolt över att få stå här tillsammans med er idag.

Vi har samlats här idag för att vi måste, för att vi kan, för att vi tillsammans kräver rätten till våra kroppar,

rätten till vår sexualitet,

rätten till att må bra både fysiskt och psykiskt,

rätten till frihet att själva bestämma hur vi vill leva våra liv

Vi har samlats för att vi inte tolererar eller accepterar det ifrågasättande och förtryck vi utsätts för, bara på grund av dem vi är.  

 

IDAHOT-dagen är en otroligt viktig dag.

Runt om i världen förtrycks och dödas människor p.g.a. sin könsidentitet, uttryck eller sexuella läggning.

 

Våra rättigheter skiljer sig mycket åt bara mellan olika länder i Europa.  

Säkerheten för hbtqia+-aktivister har på flera håll i Europa försämrats och risken att utsättas för våld har ökat.

Från flera länder rapporteras angrepp på hbtqia+-personers yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

Sverige har inte levt upp till någon av de tre rekommendationer ILGA Europa gav i sin förra Annual Review.

På grund av det kan asylsökande hbtqia+-personer inte garanteras sina rättigheter och transpersoner har fortfarande inte någon möjlighet att själva bestämma över sina liv och kroppar.

Våra liv är en kamp både nationellt och internationellt. Det är en kamp på liv och död, en kamp som måste inkludera alla och skapa allianser.

Den bygger på solidaritet och en vision om att en annan värld är möjlig.

En värld där alla har samma rättigheter, en värld där alla är fria från förtryck.

När högernationalister och fascister breder ut sig i Sverige, i Europa, i hela världen och marscherar in i våra parlament protesterar vi, demonstrerar vi och står upp för våra syskons rätt att leva och leva sina liv som de vill.

Vi gör det för att vi måste och vi gör det för att vi kan.

Om 9 dagar är det val till Europaparlamentet, vi måste och kan se till att begränsa deras makt över våra liv, över kroppar, över gränser. Rasismen, kvinnohatet och hbtqia+-fobin är det de har gemensamt, oavsett om de finns i Sverige, Ungern eller Brasilien – vi kommer att göra allt i vår makt för att inte låta dem vinna.

Vår historia vittnar om styrka, mod och kärlek.

Vår kamp bygger på lojalitet, solidaritet och gemenskap.

Att få vara en del av den är större än allt. Ingen är fri förrän alla är fria.

Tack