Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Men vår överlevnad är hotad. Vi befinner oss nämligen i den sjätte massutrotningen av arter. Förlusten av biologisk mångfald är lika akut som klimatfrågan, men har hittills fått alldeles för lite uppmärksamhet.  (more…)

Det behövs fler trygghetsboenden i Malmö. Trygghetsboenden är en boendeform för äldre 70+ med en känsla av otrygghet eller ensamhet att finna en ny gemenskap i. Man har sin egen lägenhet, men det finns också gemensamhetsutrymmen. Idag finns det tre trygghetsboenden i Malmö, men bara ett där hyrorna är på en nivå så att alla pensionärer har råd.  (more…)

Vissa ordval blir laddade eftersom de uppfattas som symboler för olika ideologiska perspektiv. Det är därför viktigt att tänka på vilka associationer ett ord ger och vad det säger om den som använder det. Ta till exempel uttrycket att vara ute cykla, det säger nog en del om den lite nedvärderande status som cykeln har fått. Den som eventuellt säger “nu cyklar vi” när när det är dags att sätta igång med något lär knappast framstå som en representant för motormännens riksförbund. När vi säger Parkering eller Parkeringshus så är det nog väldigt få som tänker sig ett ställe i stil det med de som finns i Japan för cyklar, med flera våningar under jorden, man tänker bilar! (more…)

“Supercykelstråk” och “Mobilitetshus” i alla ära (alltså snabba cykelvägar för pendlare och parkeringshus som erbjuder fler resmöjligheter än bilparkering), men vi behöver mer än så för att kunna förflytta oss på ett hållbart sätt i Malmö. Det kräver klimatet av oss! (more…)

Den 21 mars 1960 öppnade polisen eld mot en fredlig demonstration i Sharpville, Sydafrika. Demonstranterna protesterade för första gången öppet mot det apartheidsystem som då rådde i landet. Över 180 människor skadades, 69 dödades, många med skott i ryggen när de försökte fly. Därför har FN beslutat att den 21 mars ska uppmärksammas som den Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering. Dagen är till för att minnas alla offer som blivit utsatta för rasdiskriminering, och för att påminnas om den pågående kampen mot rasism runt om i världen. 

Kampen fortsätter i Black Lives Matter-rörelsen. I kurdernas kamp i Turkiet. I rapporter om antisemitism, i grundskolefotboll mot rasism, i masterstudenters protester. Kampen fortsätter i skolan, på jobbet, i gräsrotsrörelserna, i parlamenten. I Malmö.

Men vi ser också en växande normalisering av rasism i dagens samhälle. I nästan alla parlamentariska församlingar runt om i landet sitter ett rasistiskt parti vars företrädare inte drar sig för att kalla religioner för “avskyvärda” och “ideologier”. Som om islam, kristendom, buddism eller någon annan religion skulle vara en och samma sak världen över, utövas på samma sätt överallt och driva en typ av politik.Vi ser hur en partiledare i Sverige kallar invandrare för “kulturell, social och ekonomisk belastning” och vill att asylrätten, som borde vara absolut, ska upphöra att existera. I Malmö vill de utreda “svenskfientlighet”. 

Vi visste redan innan de senaste veckornas mer explicita uttalanden från Sverigedemokraternas partitopp att det är såhär de ser på världen. De senaste årens nyliberalism och marknadstänk har dragit isär samhället och skapat enorma klyftor på några få decennier. Det är också i det klimatet som brunhögern kunnat växa sig starkare, med enkla lösningar – och ett vi och ett dom. Bara under det senaste året har vi sett högernationalistiska och ultrakonservativa tendenser utöva sin makt, både här och runt om i hela världen. Hat och hot, baserat på rasistiska och sexualiserade tendenser, gör att många personer som rasifieras, kvinnor och hbtqia+personer inte vågar säga sin mening, backar från debatten eller slutar engagera sig för sin sak. Det är ett direkt hot mot demokratin. 

För oss är det ingen nyhet. Vi har fördömt det sedan dag ett, vi förhandlar aldrig med Sverigedemokrater och vi röstar inte på Sverigedemokratiska förslag. Det som oroar oss är snarare andra partiers förmåga att med ena handen fördöma Åkesson och Jomshofs uttalanden, för att med den andra förhandla regeringsmakt eller förbereda ett styre på kommunal nivå. Moderater och Kristdemokrater har sedan länge slirat på linjen, Ebba Busch säger numera att Kristdemokraterna delar ”grundläggande problemformulering och grundläggande riktning på de stora politiska områdena” med SD. Ulf Kristersson (M) att han är beredd att ingå avtal med SD om regeringsmakten, även om det innebär sverigedemokratiska tjänstemän på regeringskansliet som skulle ge partiet full tillgång till den lagstiftande processen. Sorgligt är att även Liberalerna slutat vara en utpost mot antidemokratiska tendenser, i och med deras besked att de vill ingå i en borgerlig regering med SD. 

Vi i Vänsterpartiet är tydliga med vår hållning. Vi vill ha ett samhälle för alla, fritt från rasism. Rasism sorterar och underordnar människor och därför är rasism ett hinder för rättvisa och jämlikhet.Vi kommer att fortsätta kämpa mot rasism av alla de slag, både den 21 mars och alla andra dagar på året. 

 

Momodou Malcolm Jallow (V), riksdagsledamot

Emma-Lina Johansson (V), kommunalråd Malmö

Maria Dexborg (V), ordförande Vänsterpartiet Malmö

 

Den 17 mars är det kollektivavtalets dag och fackligt aktiva manifesterar över hela landet. Det är viktigt att påminna om att det är bara genom att vi är många som organiserar oss fackligt som vi kan försvara avtalen och de rättigheter som finns i dem. Det finns inte någon lag som garanterar vilken lön vi får, att vi får OB, är försäkrade om vi drabbas av en arbetsskada eller får tjänstepension m m. Dessa saker har vi kämpat för att få igenom i våra avtal och de kan försvinna imorgon om vi inte fortsätter att vara många som är med i facket.

Idag har det tyvärr blivit vanligare att oseriösa företag konkurrerar och vinner upphandlingar genom att inte göra rätt för sig mot sina anställda och teckna kollektivavtal. Många på arbetsmarknaden utnyttjas tyvärr till hemska arbetsvillkor och halva lönen eller mindre av cyniska arbetsgivare. Vi kan aldrig acceptera dumpningen av löner! Vi vet att det bara leder till större och större orättvisa och sänkta löner för oss alla. Idag manifesterar vi för allas rätt att organisera sig fackligt.

Vi kräver att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden!

 

Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott

Feminister! Kamrater! 

 

Det är väldigt fint att få samlas tillsammans med er, även om det i år sker med fysisk distans och via skärmar.  Jag heter Emma-Lina Johansson och jag är kommunalråd för Vänsterpartiet Malmö. 

 

8 mars är vår dag. Alla vi som får erfara patriarkatets förtryckande strukturer och alla vi som vill förändra dem. 

 

***

Det senaste året har vi levt i en pandemi som tydliggjort behovet av en stark välfärd, inte minst ur feministiskt perspektiv. 

För oss i Vänsterpartiet handlar det om att bygga ett samhälle för alla.

 

När vi drabbades av pandemin, blev det tydligt var sprickorna i välfärdssystemet finns. 

Äldreomsorgen har sönderprivatiserats och underfinansierats. 

Det är kvinnor som betalar priset: 

som anhörigvårdare, och som lågavlönade vårdarbetare med dåliga arbetsvillkor. 

 

Vi i Vänsterpartiet ställer krav på en rättvis fördelning av ekonomin, jämlikhet är en stor del av vår feministiska kamp.

 

Kvinnor står fortfarande för större delen av det obetalda arbetet, det är vi som drabbas värst av stress och känslan av otillräcklighet i arbetslivet. Därför är kampen för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inte enbart en generell välfärdsreform utan också ett viktigt steg för ökad jämställdhet.

 

Kvinnors arbete undervärderas fortfarande, en kvinna tjänar fortfarande runt 3 miljoner mindre än män genom sin livstid. Vänsterpartiet arbetar för att Malmö ska ta ansvar för att den kollektiva lönediskrimineringen mellan män och kvinnor, och mellan rasifierad och icke-rasifierad personal försvinner. Lika lön för likvärdigt arbete är vårt mål. 

 

Inom kvinnors arbeten förekommer sämre arbetsvillkor, sexuella trakasserier, otryggare anställningar, sämre karriärmöjligheter och delade turer. Det är stor skillnad på vem som tar ut föräldraledighet och vård av sjukt barn. I Malmö kämpar vi för ett aktivt arbete för en jämställd personalpolitik.

 

***

 

En sönderprivatiserad, nedmonterad välfärd hotar de feministiska landvinningarna, som till exempel en bra förskola och skola för alla, reproduktiv vård och rätten till sin egen kropp. 

 

Det senaste årens nyliberalism och marknadstänk har dragit isär samhället och skapat enorma klyftor på några få decennier. Det är också i det klimatet som brunhögern kunnat växa sig starkare, med enkla lösningar – och ett vi och ett dom. 

 

Bara under det senaste året har vi sett högernationalistiska och ultrakonservativa tendenser utöva sin makt, både här och runt om i hela världen. 

 

Hat och hot, ofta via internet och ofta av sexualiserad art, gör att många kvinnor och hbtqia+personer inte vågar säga sin mening eller backar från debatten. 

 

I Polen är aborträtten i princip avskaffad och “hbtq-fria” zoner har införts. 

 

I USA stormar beväpnade män i djurhudar demokratins högborg på jakt efter oliktänkande. 

 

I Palestina fortsätter ojämlikheten gro, tydligt nu senast i tillgång på vaccin och vård, vilket drabbar kvinnor och barn hårdast. 

 

På Medelhavet dör fortfarande människor på flykt varje dag.

 

Den rasistiska rörelsen bygger på och upprätthåller manlig överordning och är ett direkt hot mot kvinnors rättigheter. Kampen mot rasism och högerextremism hör därför nära samman med den feministiska kampen som alltid måste vara solidarisk. För oss i Vänsterpartiet handlar det om makt. 

 

Vi kan inte skilja den feministiska kampen från klasskampen. 

Det handlar om makt över sin ekonomi, sitt arbete, sin fritid. 

 

Vi kan inte skilja den från hbtqia+kampen. 

Det handlar om makt över sin egen kropp, sin sexualitet. 

 

Vi kan inte skilja den feministiska kampen från den antirasistiska. 

Det handlar om makt över sitt eget liv. 

 

***

 

Feminister, kamrater! 

Nästa år kommer vi förhoppningsvis ses på gator och torg igen. 

Vi kommer demonstrera på 8 mars till sambatakter och slagord. Då med vetskapen om att det bara är några få månader kvar till nästa val. 

 

Men vet ni vad, vi kan inte vänta med att göra något – vi måste börja redan nu. 

 

Låt oss se till att de kommande ett och ett halvt åren handlar om att återta makten. 

 

Makten över våra liv, vår gemensamma välfärd, vårt Malmö.

 

För en solidarisk framtid, för en feministisk framtid måste makten åter bli vår. Tack.

 

 

 

Vänsterpartiet föreslår att lokalförsörjningsplanen i Malmö stad ska innehålla en princip att kommunen i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten, och att eventuella undantag tydligt ska motiveras. Vi anser att verksamheter som skolor, LSS-boenden, äldreboenden och socialtjänstens boenden i normalfallet skall bedrivas i lokaler som kommunen äger.

Kommunal verksamhet har ofta så speciella behov och förutsättningar att hyresmarknaden kan begära hyror i nivå med nyproduktion också när det gäller förlängning av kontrakt. Lokaler på hyresmarknaden hyressätts enligt marknadsprinciper. Fastighetsägare kan begära mycket höga hyreshöjningar, Malmö stad har erfarit flera exempel på detta. Framtida omförhandlingar av hyreskontrakt för kommunens verksamheter riskerar att ge stora kostnadsökningar.  (more…)

Åkersberga gör det. Skottland gör det! Försvarsmakten gör det. Mötesplatsen HelaMalmö gör det. Sossarna i Lund VILL göra det. Malmös skolor borde göra det: Tillhandahålla gratis mensskydd till alla som har mens. Mens är en klassfråga.

Att kostnadsfritt kunna erbjuda mensskydd i skolorna är en trygghet för den som inte har råd eller möjlighet att köpa det själv – det bidrar till en mer jämlik hälsa och till att utjämna sociala och ekonomiska skillnader.  (more…)

Vänsterpartiet är försiktigt positiv till planförslaget, då detaljplanen inrymmer bra aspekter utifrån ett klimatperspektiv. Detaljplanen möjliggör en utveckling av hamnrelaterade verksamheter och minskar vägtransporter, vilket är positivt och nödvändigt för hamnanknutna verksamheters utveckling och Malmö som hamnstad.

I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms utbyggnaden inte medföra oacceptabla konsekvenser för miljön. Dock framkommer att den biologiska mångfalden kommer att påverkas påtagligt, vilket behöver kompenseras och som inte är något som ska lättvingligt lastas på vågorna till havs. Ålgräsängar kommer att förstöras, den biologiska floran kommer att ta stryk och det kommer att vara svårt att återställa. Men möjligheten att kompensera det som går förlorat åligger oss att på bästa möjliga sätt ta ansvar för.

Vidare anser Vänsterpartiet att vindkraftverkens totalhöjd inte ska regleras utifrån dagens tekniska förutsättningar. Det är välkommet med utbyggnader av vindkraft som kan bidra till att säkra stadens energiförsörjning. Vänsterpartiet ställer sig bakom de tilläggsförslag som finns att säkra en ökad biologisk mångfald.