På medlemsmötet den 15 februari ska Vänsterpartiet Malmö välja den person som ska vikariera som politisk sekreterare under perioden 5 mars-14 oktober. Tjänsten har ett fokus på organisation och medlemsarbete.  

Tjänsten utlystes i december och sista ansökningsdag var 15 januari 2018. Valberedningen mottog 9 ansökningar.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår Petter Engvall till tjänsten som vikarierande politisk sekreterare.

Övriga sökanden

 • Tobias Loshe
 • Elin Falck
 • El Häkkinen
 • Ebba Sofiadotter
 • Allis Greco

Övrigt

Tre  personer har efter under processen, av olika anledningar, dragit tillbaka sin ansökan.

Val av årskonferensombud

Den 10 mars är det dags för Vänsterpartiet Skånes distriktsårskonferens. Där ska bland annat riksdagslistan och regionlistan inför valet beslutas. Samt verksamhetsplan antas, och ny distriktsstyrelse väljas.

Vänsterpartiet Malmö har 31 ordinarie ombud, samt därutöver ersättare.

Vi behöver fler som vill åka, så om du kommit på att du är intresserad av att åka på årskonferensen hör av dig till valberedningen innan medlemsmötet den 15/2. Maila till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Valberedningens förslag till 31 ombud till Vänsterpartiet Skånes distriktsårskonferens

 • Alexandra Thomasson
 • Allis Greco
 • Anette Karbin
 • Anna-Greta Gunnarsson
 • Anton Flink
 • Bente Holmen
 • Busi Dimitriu
 • David Jonson
 • Emma-Lina Johansson
 • Hanna Thomé
 • Joel Nordström
 • Josephine Reijs
 • Kalle Eriksson
 • Karl-Kristoffer Johnsson
 • Lina Myritz
 • Linn Fristedt
 • Maria Kållberg
 • Mats Billberg Johansson
 • Mats Högelius
 • Nils Eckerbom
 • Patricia Olsson Escalante
 • Patrik Strand
 • Sadiye Altundal
 • Sara Svensson
 • Stefan Rosholm
 • Steve Krauss
 • Susanna Lundberg
 • Susanne Adielsson
 • Tjatte Hedlund
 • Ulrika Williamsson
 • Vilmer Andersen

Förslag till ersättare till Vänsterpartiet Skånes distriktsårskonferens

 1. Richard Olsson

 

Uttalande antaget på Vänsterpartiet Malmös årsmöte 2018-01-26

Det danskägda företaget APM Terminals tog över containerterminalen i Göteborgs hamn 2012. Företagets destruktiva personalpolitik och dess misskötsel av containerterminalen har påverkat hamnen negativt. Under 2017 genomförde företaget en omfattande lockout på 371 timmar. Sveriges hamnar och Svenskt Näringsliv har använt konfliktåtgärderna mellan Hamnarbetarförbundet avd 4 och APM Terminals som intäkt för att inskränka konflikträtten. Dessvärre har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson genom sin utredning om inskränkningar av konflikträtten och sina uttalanden i media gått Svenskt Näringsliv till mötes. Trots att APM Terminals själva har stått för de överlägset mest omfattande konfliktåtgärderna är det enbart de anställdas strejkrätt som Svenskt Näringsliv och Ylva Johansson vill inskränka.

Grunden för den svenska avtalsmodellen är att arbetsgivarna köper fredsplikt i utbyte mot kollektivavtal med de fackliga organisationerna. Om fackliga organisationer som inte har tecknat kollektivavtal ändå åläggs fredsplikt innebär detta att rätten att själv välja facklig organisation upphävs. Det ger också arbetsgivarna möjlighet att dumpa löner och arbetsvillkor genom att teckna avtal med det fack som ger det mest fördelaktiga avtalet.

Inskränkningar av strejkrätten kommer att försvaga samtliga fackliga organisationers förhandlingsposition. Därför är det en angelägenhet för hela arbetarrörelsen och hela fackföreningsrörelsen att förslaget avvisas.

Släng regeringens utredning i papperskorgen!

Uttalande antaget på Vänsterpartiet Malmös årsmöte den 27 januari 2018

Vänsterpartiet Malmö vill med detta uttalande ställa sig bakom alla kvinnors och ickebinäras kamp och hashtaggen #metoo.

Under hösten 2017 smällde det äntligen till. Glastaket sprack en aning och tjejer – vi höjde våra röster!  Skådespelare, kockar, journalister, vårdarbetare, politiker med många flera sa tillsammans att det nu faktiskt får vara nog. Under hashtaggen #metoo samlades berättelser om sexuella övergrepp, förtryck och trakasserier. Manifestationer ordnades. Vi tog plats, vi berättade och vi fick se män ta konsekvenser av sitt handlande och patriarkatet skakas i sina grundvalar. Även om det inte är alla män, så är det alla sorters män, inom alla samhällsskikt, inom alla branscher, inom alla åldrar.

#metoo är en revolution. I Sverige har över 70.000 kvinnor och icke-binära gett sina vittnesmål och berättelserna fortsätter att forsa fram.

Men det finns de som aldrig vågar protestera, som riskerar sitt jobb genom att vittna eller utsätts för repressalier genom att säga ifrån. Påfallande många av dem som vittnat under hashtagen pekar på ett samband mellan sexualiserat våld och makt på arbetsplatsen. Osäkra anställningsförhållanden, bristande arbetsrättsligt skydd och utsatta arbetssituationer gör kvinnor och icke-binära sårbara för sexualiserat våld. Detta gäller särskilt unga kvinnor i arbetaryrken.

Som till exempel barnskötare, undersköterska, butiksbiträde, servitris eller kallskänka har en person ganska små möjligheter att få vare sig ett fast jobb eller ett på heltid. Det är anställningsgrader som 67,2%, ett sms på morgonen eller säsongsjobb till minimilön som gäller. För unga kvinnor och icke-binära i arbetaryrken är det 50% vanligare med sexuella trakasserier på jobbet om en är anställd på allmän visstid jämfört med en tillsvidareanställning.

Det är på det sättet kapitalismen och patriarkatet kommer så väl överens.

Deras relation skapar en ond cirkel för kvinnor och ickebinära med deltidsarbete, låga löner och ekonomiskt beroende. En samhällelig arbetsdelning som i slutändan leder till sämre pensioner och möjligheter för alla avvikande från den rådande mansnormen.

Vänsterpartiet Malmö kräver därför att anställningsformen allmän visstid avskaffas, att alla ska ha rätt till heltid, lika lön för lika arbete och sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Tryggheten på arbetsmarknaden måste öka och feminism genomsyra klasskampen.

Vi vill också att det inrättas en #metoo-kriskommission. Bland de över 70 000 kvinnor och icke-binära som har vittnat i de olika facebookgrupperna finns många som nu behöver professionellt stöd att hantera det som kommit upp. Vi stöttar Jonas Sjöstedts och Rossana Dinamarcas förslag om att inrätta en nationell kriskommission för att samordna arbetet med de som har berättat och nu behöver samhällets stöd. När systerskapet och stödet i facebookgruppen tystnar får inte den som har utsatts lämnas åt sitt öde.

Vi är med er systrar, er kamp är vår.

 

Lördagen den 27 januari höll Vänsterpartiet Malmö årsmöte. Mötet var välbesökt med drygt 100 deltagare och hälsningsanförande från bland annat ABF, SEKO och Feministisk festival.

Mötet antog också listor till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag. På plats ett till kommunfullmäktige valdes Hanna Thomé, på plats ett till regionfullmäktige valdes Sara Svensson och på plats ett till riksdagen valdes Malcolm Momodou Jallow. Mirjam Katzin fick förnyat förtroende som ordförande.

– Jag är oerhört hedrad att få vara en del av rörelsens röst i parlamenten. Det är vi i vänsterns som säger ifrån när de andra säljer ut hyreslägenheter, det är vi som lägger förslag på hur arbetsmiljön för alla valfärdsarbetare kan förbättras, och det är vi som vågar och vill göra något åt ojämlikhet och fattigdom, säger Hanna Thomé.

– Jag kommer att fortsätta kämpa för att vården ska bli tillgänglig för alla, schyssta arbetsvillkor och för satsningar på kollektivtrafik. Politik är att vilja, jag tycker att det är för lite visioner och för mycket mittenpolitik idag, säger Sara Svensson.

– Att representera Malmöborna i riksdagen är det finaste uppdrag man kan ha. Jag lovar att göra mitt absolut bästa för att vi ska få ännu starkare stöd för vår politik och för ett jämlikt samhälle där alla får plats, inte bara de med fet plånbok, säger Malcolm Momodou Jallow.

– Det ska bli kul att leda detta lag i ett valår. Vi är över tusen medlemmar och jag tror att vi kommer att göra en utomordentlig valrörelse. Det finns ett stort sug efter vänsterpolitik, säger Mirjam Katzin som omvaldes som ordförande för Vänsterpartiet Malmö.

Listorna till regionfullmäktige och riksdag fastställs formellt på Vänsterpartiets Skånes valkonferens den 10 mars.

Läs mer: Alla valda samt vallistor

 

Hands off Jerusalem! Sverige och EU måste agera nu

Uttalande antaget på Vänsterpartiet Malmös årsmöte 2018-01-26

I början av december beslutade Donald Trump att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och att den amerikanska ambassaden ska flyttas dit. Beskedet är ett brott mot internationell lag och folkrätt, och bryter mot ett flertal resolutioner som FN:s säkerhetsråd har antagit de senaste 50 åren (resolutioner som USA har varit med och godkänt). Det är en provokation mot det palestinska folket, mot den muslimska världen, mot hela världssamfundet och är ett hårt slag mot dagens fredsansträngningar. Det stärker den israeliska ockupationen och de högernationalistiska krafter i Israel som för varje år gör allt för att underminera möjligheterna för ett livskraftigt palestinskt samhälle.

Jerusalem är en helig stad för muslimer, judar och kristna och har av FN getts en särskild status. Detta ensidiga och vårdslösa beslut kommer, om det genomförs, att få långtgående följder som är svåra att överblicka.

Vi protesterar mot den amerikanska presidentens farliga beslut. Med samma beslutsamhet kritiserar vi den pågående israeliska ockupationen och fördrivningen av palestinier som har pågått sedan 1948.

Vi kräver att Sveriges regering, genom sin plats i FN:s säkerhetsråd och på andra sätt, framför en kraftfull protest mot USA:s vårdslösa agerande. Tiden för tyst diplomati är slut och våra ledande politiker måste nu tala klarspråk. EU måste verka för att den israeliska ockupationen av Östra Jerusalem och de övriga palestinska territorierna ska upphöra, såväl som blockaden av Gaza. Samtidigt måste FN:s resolution om rätten att återvända genomföras för att freden ska bli möjlig.

Parallellt behöver vi stärka och stödja den rörelse för bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot Israel som hela den palestinska folkrörelsen har ställt sig bakom. Bojkotten är ett uttryck för vår praktiska solidaritet med det palestinska folket.

I vår stad Malmö är Palestina alltid nära. Här finns en stark rörelse för solidaritet och för en rättvis fred. Den upprördhet och vrede som Trumps besked har orsakat måste kanaliseras i politisk handling och förändring. Vi vet att det i Malmö finns många människor som ställer sig bakom de historiska kraven på rättvisa för det palestinska folket – nu är det dags att gå från ord till handling. Befria Palestina!

 

Den 26 januari 2018 genomförde Vänsterpartiet Malmös sitt årsmöte på Ungdomens hus. Förutom interna val genomfördes också val till listor inför valet i september. Nedan presenteras de val som genomfördes.

Ordförande för Vänsterpartiet Malmö

 • Mirjam Katzin

Styrelseledamöter, ordinarie

 • Birgitta Ehlin
 • Ingemar Ekblad
 • Emma-Lina Johansson
 • Tove Karnerud
 • Ehab Khalaf
 • Maria Kållberg
 • Richard Olsson
 • Elin Rutqvist
 • Gunilla Ryd
 • Anders Skans

Styrelseledamöter, ersättare

 1. Sabrin Omar Högelius
 2. Patricia Escalante Olsson
 3. Anna Gustafsson
 4. Ahmed Samir
 5. Mansour Ghaliche-Chi

Revisorer

 • Ahrne Christiansson
 • Anneli Philipsson
 • Maria Persdotter (ersättare)

Ledamot till föreningen Vänsterns Hus

 • Tjatte Hedlund

Ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse

 • Maria Persdotter
 • Gunnel Suneson

Valberedningen

Ordinarie:

 • Lina Al-nahar
 • Anders Andersson
 • Hanna Gedin
 • Olof Holmgren
 • Mats Högelius
 • Anfal Mahdi
 • Minna Skans
 • Gunnel Suneson

Ersättare:

 1. Morgan Svensson
 2. Susanne Björkenheim
 3. Roxana Ortiz

Ledamöter och suppleanter för Zetkin Foundation AB

Ordförande:

 • Daniel Sestrajcic

Ordinarie:

 • Maria Kållberg
 • Kristian Månsson

Ersättare:

 1. Mats Billberg Johansson
 2. Tove Karnerud

Vallistan till kommunfullmäktige

 1. Hanna Thomé
 2. Emma-Lina Johansson
 3. Anders Skans
 4. Daniel Sestrajcic
 5. Sadiye Altundal
 6. Gunilla Ryd
 7. Anders Andersson
 8. Boel Pettersson
 9. Carin Gustafsson
 10. Showan Shattak
 11. Lisa Stolpe
 12. Joel Nordström
 13. Elisavet Johansson Tziampazis
 14. Tobias Petersson
 15. Carlos González
 16. Susanne Adielsson
 17. Ulrika Williamsson
 18. Susanne Björkenheim
 19. Busi Dimitriu
 20. Mirjam Katzin
 21. Fiona Winders
 22. Jeanette Stojic
 23. Anton Flink
 24. Stephen Krauss
 25. Phong Oltner
 26. Linda Sjöö
 27. Birgitta Ehlin
 28. Gunnel Suneson
 29. Patrik Strand
 30. Bente Holmen
 31. Mikael Andersson
 32. Anna Angantyr
 33. Jerry Segerberg
 34. Mansour Kafi
 35. Mats Billberg Johansson
 36. Matilda Gradin
 37. Lorena Mariel Törnlycke
 38. Maria Kållberg
 39. Hedvig Lärka
 40. Sara Nilsson Mohammadi
 41. Anders Neergaard
 42. Ana Süssner Rubin
 43. Ola Brunnström
 44. Oliver Sneath
 45. Alexandra Thomasson
 46. Linn Fristedt
 47. Maria Persdotter
 48. Momodou Malcolm Jallow
 49. Lina Myritz
 50. Carl Aragón
 51. Lars-Göran Ahlström
 52. Linda Svensson
 53. Mats Högelius
 54. Ingemar Ekblad
 55. Pål Brunnström

Vallista till regionfullmäktige

Listan fastställs på V Skånes årskonferens 10 mars

 1. Sara Svensson
 2. Busi Dimitriu
 3. Vilmer Andersen
 4. Morgan Svensson
 5. Lina Myritz
 6. Roland Nilsson
 7. Alexandra Thomasson
 8. Linn Fristedt
 9. Mats Billberg Johansson
 10. Tobias Petersson
 11. Susanne Adielsson
 12. Maria Kållberg
 13. Hedvig Lärka
 14. Patrik Strand
 15. Susanne Bjökenheim
 16. Lorena Mariel Törnlycke
 17. Ola Brunnström
 18. Gunilla Ryd
 19. Mansour Kafi
 20. Ana Süssner Rubin
 21. Tjatte Hedlund
 22. Ulrika Williamsson
 23. Carlos González
 24. Sara Nilsson Mohammadi
 25. Linda Sjöö
 26. Daniel Sestrajcic
 27. Ylvar Emanuelsson
 28. Karl-Kristoffer Johnsson
 29. Anton Flink
 30. Olof Holmgren
 31. Carl Aragón
 32. Sadiye Altundal
 33. Showan Shattak
 34. Matilda Gradin

Vallista till riksdagen

Listan fastställs på V Skånes årskonferens 10 mars

 1. Malcolm Momodou Jallow
 2. Hanna Gedin
 3. Ana Süssner Rubin
 4. Anders Skans
 5. Anneli Philipson
 6. Carlos González
 7. Martina Skrak
 8. Sara Mohammadi
 9. Morgan Svensson
 10. Anders Neergaard
 11. Jeanette stojic
 12. Mirjam Katzin
 13. Carl Aragón
 14. Elisavet Johansson Tziampazis
 15. Lina Myritz
 16. Vilmer Andersen
 17. Mats Högelius
 18. Linda Sjöö
 19. Mansour Ghaliche-Chi
 20. Ulrika Williamsson
 21. Joel Nordström
 22. Linda Svensson
 23. Ola Brunnström
 24. Gunilla Ryd
 25. Per Davidson
 26. Birgitta Ehlin
 27. Pål Brunnström
 28. Maria Persdotter
 29. Mansour Kafi
 30. Lisa Stolpe
 31. Oliver Sneath
 32. Hedvig Lärka
 33. Richard Hedblom
 34. Adam Blomgren
 35. Busi Dimitriu
 36. Karl-Kristoffer Johnsson

Den 10 mars (och eventuellt 11 mars) håller Vänsterpartiet Skåne årskonferens då bland annat vallistorna inför höstens val ska fastställas. Valberedningen vill nu ha in nomineringar till Malmövänsterns 31 ombud och ersättare.

Förhandsnomineringar ska vara inne senast  3 februari för att de ska hinna behandlas av valberedningen innan mötet. Det är bra om nominerade är tillfrågade, men inget krav.

Nomineringarna skickas skriftligen till valberedningmalmo@vansterpartiet.se eller till Vänsterpartiet Malmö, Nobelvägen 51, 21433 Malmö.

Vänsterpartiet Malmö söker en politisk sekreterare med fokus på organisation och medlemsarbete. Tjänsten är ett vikariat som politisk sekreterare under perioden 5 mars-14 oktober. Tjänsten är ett förtroendeuppdrag i Malmö stad vilket innebär att man har lagstadgad rätt att få tjänstledigt från eventuell annan anställning. Sista ansökningsdagen är 14 januari.

Arbetsuppgifter

Som politisk sekreterare med fokus på organisation och medlemsarbete kommer du bland annat att:

 • Arbeta med medlemsvård och i många fall vara en första kontakt med nya medlemmar
 • Projektleda och organisera volontärer i olika arbets- och projektgrupper
 • Understödja de interndemokratiska processerna, exempelvis som stöd till styrelsen och vid medlemsmöten
 • Delta i såväl praktiskt som strategiskt arbete i organiseringen av valrörelsen

Som medarbetare i Vänsterpartiet Malmö är man en del av ett arbetslag som solidariskt och gemensamt delar på en rad uppgifter. Du ska alltså, förutom ditt huvudsakliga arbetsområde, vara beredd på att ibland få andra uppdrag i partiföreningen, exempelvis kampanjarbete och praktiska uppgifter. Att arbeta i en politisk styrd organisation innebär också att ens arbete är inramat av demokratiska beslut och kräver en lyhördhet inför organisationens vilja och behov. Du som söker ska vara beredd på och van vid att arbeta självständigt liksom i samarbeten. Arbetstiderna är flexibla och i vissa perioder intensiva.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten:

 • är medlem i Vänsterpartiet och har god kännedom om Vänsterpartiets politik och organisation
 • är en god projektledare med förmåga att arbeta självständigt
 • har erfarenhet av att genomföra arrangemang, möten, events etc
 • har förmåga att entusiasmera och aktivera medlemmar och sympatisörer
 • har god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt
 • har god datorvana

Annat som är meriterande:

 • Erfarenhet från styrelsearbete inom Vänsterpartiet eller motsvarande organisation
 • Erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer
 • B-körkort

Om Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet Malmö är ett feministiskt, socialistiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Det betyder att syftet med allt vi gör är att skapa ett annat samhälle utan förtryck och orättvisor. För att kunna göra det ställer vi upp i val och representerar våra väljare i parlamenten, men vi arbetar minst lika mycket med det politiska arbete som sker utanför parlamentens väggar. Vi organiserar hundratals aktivister som på olika sätt arbetar mot ett gemensamt mål.

Det högsta beslutande organet är medlemmarna genom årsmötet, däremellan de medlemsmöten som är utspridda över året. Det löpande arbetet leds av den förtroendevalda styrelsen. I organisationen finns även flera självstyrda arbetsgrupper som arbetar med alltifrån olika politikområden till praktiska saker såsom husunderhåll och tidningsproduktion.

Alla politiska poster såsom kommunalråd och ledamöter i Malmö stads kommunfullmäktige, nämnder och beredningar väljs av medlemsmötet, liksom våra heltidsarvoderade tjänstepersoner som föreslås av valberedningen till medlemsmöte som beslutar. Utöver våra politiker företräds Vänsterpartiet Malmö av styrelsen och våra anställda.

Upplysningar

Arbetstiderna är i vissa perioder intensiva och arbete på helg och kväll förekommer. Arbetstiden är heltid med en ingångslön på 32 261 kr/månaden, i övrigt villkor enligt kollektivavtal. Anställningen löper 5 mars – 14 oktober 2018. Beslut om tillsättning fattas på partiföreningens medlemsmöte den 15 februari.

Ansökan

Välkommen med din ansökan. Inkom med personligt brev samt CV till valberedningmalmo@vansterpartiet.se senast den 14 januari 2018.

Vill du veta mer?

Kontakta partiföreningens ordförande Mirjam Katzin (070-307 28 88, mirjam.katzin@vansterpartiet.se).

När Donald Trump tidigare i veckan meddelade att USA nu ska betrakta Jerusalem som Israels huvudstad, trots att delar av staden är palestinsk mark, var det självklart för Vänsterpartiet att markera mot det, vilket bland annat vår partiledare gjorde samma dag.

Vänsterpartiet accepterar inte Israels ockupation av Palestina och de kränkningar av mänskliga rättigheter som konstant pågår i området. Trumps handlande försvårar också arbetet för en långsiktig fred och en tvåstatslösning, där israeler och palestinier kan leva i säkerhet. Vänsterpartiet står konsekvent upp i solidaritet med det palestinska folket mot de folkrättskränkningar och attacker mot civila som den israeliska regeringen, eller bosättare med regeringens goda minne, dagligen utsätter palestinierna för. Vi välkomnar de protester mot Trumps besked och mot ockupationen av östra Jerusalem som har kommit under veckan.

Vad som dock är förfärande och motbjudande är att dessa protester i vissa fall har haft inslag av antisemitism, ett uttryckligt hat mot judar och uppmaningar till våldsamheter mot dessa. Sådana yttringar har ingenting med legitim kritik av USA:s eller Israels regeringar att göra. Tvärtom överskuggar de frågan och fråntar den dess politiska status. Kritiken ska riktas mot den höger-nationalistiska regering i Israel som upprätthåller ockupationen och driver en politik som tjänar till allt annat än fred och välgång för Palestina. Judar som grupp ska aldrig beskyllas för vad den israeliska regeringen gör – när det händer så är det rasism och inget annat!

Vänsterpartiet Malmö arbetar, i de sammanhang vi verkar, ständigt för att kritik mot Israel och stöd till det palestinska folket ska uttryckas på ett sätt där antisemitism är förbjudet och missförstånd ska försöka undvikas. Så kommer vi att göra även nu. I detta ingår bland annat kontinuerliga samtal med de palestinska grupper vi samarbetar med om hur detta ska ske och sprida sig till alla som är engagerade i frågan, i enlighet med en konsekvent antirasism. De palestinska vänner vi solidariserar oss med kan göra denna skillnad och tolererar inte övertramp.

Det är vår fasta övertygelse att det går att rikta kritik mot Israels ockupation utan att detta innehåller några spår av antisemitism och vi kommer fortsätta att kämpa för det, för att rasism är vedervärdigt i alla dess former och för att den palestinska frågan är för viktig för att stjälas av grupper eller människor med en oacceptabel agenda.

Mirjam Katzin, Ordförande Vänsterpartiet Malmö

medlemsmöte den 7 december ska Vänsterpartiet Malmö välja den person som ska arbeta som kommunikatör fram till valet. Tjänsten utlystes i början av oktober och tillträder är den 15 januari.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår Banesa Martinez till den tidsbegränsade anställningen som kommunikatör.

Övriga sökanden

 • Alfonso Orion X Allende
 • Allis Greco
 • Amanda Caldas Helmersson
 • Cecilia Flink
 • Daniel Sestrajcic
 • Emily Bronstorp
 • Ines Alic
 • Iris Tiitto
 • Johanna Svensson
 • Karolina Petrusson
 • Maria Kållberg
 • Mikael Duvskog
 • Monica Brundin Danielsson

Övrigt

Två personer har efter valberedningens förslag dragit tillbaka sin ansökan.

Läs mer: Arbetsordning för Vänsterpartiet Malmös valberedning