Prognosen pekar på svarta siffror. Det är positivt så klart. Men en delårsrapport handlar inte bara om att budgeten ska hållas utan om att diskutera styrets förmåga att upprätthålla kvalitén i verksamheterna. Hur ser det ut i verksamheterna nu när stora besparingar väntar inför 2016?

Det går att läsa i rapporten att kön växer inom Svenska För Invandrare. I dag står 1 400 personer i kö varav 200 har stått i tre månader. Det säger sig självt att det är ett oerhört slöseri med människor. Här om någonstans borde vi satsa om vi menar allvar med att det är viktigt att människor har ett jobb. Läget är redan bekymmersamt och än mer bekymmersamt är det när vi vet att de ligger stora nedskärningar på nämnden 2016. De 15 miljoner i förstärkning av SFI som behövs avslås. Dessutom görs en riktad besparing på 32 miljoner.

Vidare kan vi läsa om ett prognostiserat underskott i stadsområdena på 55 miljoner. Att det inte blir större beror på åtgärdsplaner för att minska kostnaderna. Citat ”fokus i åtgärdsplanerna är på vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning”. I klartext hamnar nedskärningarna här. Det ska vi ha i åtanke när den styrande minoriteten går ut med att de satsar 30 miljoner i hemtjänsten. Det som skulle vara en satsning från regeringen går till att i bästa fall fylla hål. Och det är illa. Det behövs mer resurser i hemtjänsten. Lyssna på brukare, på personal och anhöriga. Vi får information om att vikarier inte rings in, att de anställda får springa snabbare och att brukarna hamnar i kläm.

Hemlösheten ökar i Malmö. Vi är nog tämligen överens om att det beror på att det byggs för lite. Och att när det byggs blir det dyrt. När vi satt i styret initierades en utredning om ett kommunalt byggbolag. Detta kan ge goda resultat. Vi vet att priser pressas uppåt på grund av oligopol på byggmarknaden. Ett kommunalt byggbolag skulle kunna pressa priser. Jag hoppas att den utredning tas på allvar av styret även när Vänsterpartiet inte är med. Det skulle vara bra för Malmö och malmöborna.

En tredje sak som oroar i stadsområdena är kultur och fritid. Vi vet att stadsområdena kommer att behöva spara nästa år med den budget som ligger för 2016. Ett underskott på 55 miljoner kronor,som inte täcks, plus besparingar på cirka 25 miljoner är den krassa verkligheten som kommer drabba kultur och fritid i stadsområdena. Den största delen av stadsområdenas ansvar är lagstadgat och det betyder att det är sådant som stadsområdena måste göra. Kultur och fritid är inte det: Det är alltså där möjligheterna till besparingar finns. I en stad som Malmö är det extra förödande. Vi minns hur Malmökommissionen kom fram till att en anledning till att det inte var än värre än det är i Malmö beror på det rika och tillgängliga kultur och fritidslivet.

Malmökommissionen kom fram till många bra rekommendationer för hur vi skulle kunna jobba för ett mer jämlikt Malmö. När jag läser delårsrapporten och ser hur verksamheterna måste anpassa sig till en allt stramare budget så blir jag orolig att Malmökommissionen bara är ord: var finns tanken om att satsa tidigt för att minska mänskligt lidande och för att ta långsiktigt ansvar för ekonomin. Var finns visionen om att minska de allt mer växande inkomstklyftor som skapar ett ohållbart samhälle för oss alla?

Jag tycker det är oansvarigt att inte ta Malmökommissionen på allvar. Dels för att vi har lagt så mycket arbete och pengar på den och dels för att den mycket tydligt visar på hur vi kan ta ansvar för ekonomin genom att minska människors lidande.

Anledningen till att budgeten går ihop i år är att Malmö säljer ut mer mark än budgeterat. Det ser bra ut i år men för framtiden är det på samma gång högst oansvarigt. I Vänsterpartiets budget för 2016 fortsätter vi nedtrappningen av detta. Den ny styrande minoriteten verkar inte ha några problem med att sälja ut och använda pengarna till drift.

Att styra en stad handlar om att hålla budget, allt annat vore galet för ett parti som vill utveckla vår gemensamma välfärd. Men det handlar inte bara om det utan om att se till att malmöborna ska få en bra välfärd och att våra anställda ska ha bra arbetsvillkor. Ekonomi måste alltid vara ett medel inte ett mål i sig. Om en läser delårsrapporten och samtidigt tar del av verkligheten så kan en lätt få uppfattningen att det är tvärtom för den styrande minoriteten.

Hanna Thomé, (V)  kommunalråd i opposition, kommunfullmäktige 3 sept 2015

Den 27 augusti  genomfördes en manifestation utanför Migrationsverket i Malmö där ett 50-tal palestinier har upprättat ett protestläger. I enkla tält har man samlats från hela Sverige för att tillsammans ta strid mot en ansiktslös byråkrati som ställt dem inför en omöjlig situation: De får in återvända till Irak eftersom de varit bort från landet i mer än sex månader men får heller inte stanna i Sverige. I väntan på att deras fall ska komma framåt lever de i limbo, i många fall i flera år. Daniel Sestrajcic riksdagsledamot och ordförande för Vänsterpartiet Malmö var en av talarna och han menade att en lösning måste komma till stånd. Vid sitt andra besök i tältlägret talade han om den politiska situationen:

– Vad gör den svenska regeringen för att dessa människor – över 300 personer i samma situation – ska slippa leva i denna limbo? Jag kommer att lyfta frågan i den svenska riksdagen för att hitta en politisk lösning. Att låsa in människor på detta sätt är både orimligt och ovärdigt, sade Daniel Sestrajcic.

Ett flertal tals hölls under manifestationen, bland annat av de protesterande. Fristadsmusikerna Ramy Essam spelade ett uppskattat set och många försäkrade om att detta inte var slutet på protesten utan bara början?

Vill du engagera dig i arbetet för de protesterande?

Skriv på protestlistan nu: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10211

Du kan också skicka ett mail här på facebook eller till malmo@vansterpartiet.se så förmedlar vi en kontakt.

Läs mer:

Valberedningens förslag till medlemsmötet 2015-08-31

Kommunstyrelsen

 • Valberedningens förslag
 • Ordinarie: Hanna Thomé
 • Ersättare: Anders Skans

Övriga nominerade

 • Inga

Tekniska nämnden (ordinarie) och VA Syd ägarnämnd (ersättare)

Valberedningens förslag

 • Magnus Welroos.

Övriga nominerade

 • Johan Söderberg

Nämndeman tingsrätten

Valberedningens förslag är att inget val förrättas utan att Emma-Lina Johansson, som redan är vald av medlemsmötet, går in och tjänstgör när detta uppdrag blir ledigt.

Övriga nominerade

 • Anders Hermansson
 • Alvar Gullstrand
 • Thomas Andersson

Stadsutvecklingsberedningen

Valberedningens förslag

 • Elisabeth Hellman

Övriga nominerade

 • Magnus Welroos
 • Susanna Lundberg

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Valberedningens förslag

 • Hanna Gedin

 

Att ordna en stor konferens som Vänsterdagarna är både spännande och lärorikt – men också arbetsamt. Det är en stor logistik som ska samordnas när över 100 funktionärer från Malmö och Skåne under tre dagar ska genomföra Vänsterdagarna.

Den 11-13 september kommer Vänsterpartiet till Malmö. När Vänsterdagarna invigs så är det den största Vänsterpartträffen sedan 1980-talet – över 1100 medlemmar från hela landet kommer att delta. Det är en 50 % ökning från 2013 och visar att det finns ett stort intresse att komma till Malmö.

– Min förhoppning är att så många som möjligt från vänstern i Malmö och Skåne ska kunna bli en del av Vänsterdagarna genom att göra några pass som funktionär, gå på ett spännande seminarium och känna av atmosfären. Jag tror det kommer att bli hur kul som helst, säger Olof Holmgren, en av de lokala projektledarna för Vänsterdagarna.

 Gräsrotsarrangemang

Trots att Vänsterdagarna har växt är det fortfarande ett gräsrotsarrangemang i den betydelsen att man inte förlitar sig på dyra konferenslokaler och att professionella bokare ska göra jobbet. Malmövänstern har valt att göra precis tvärt om, säger Daniel Sestrajcic, ordförande för Vänsterpartiet och en av dem som arbetar med projektet:

– Vi har hela tiden arbetat efter principen att om det är någonting vi kan göra själva istället för att betala någon annan att göra det, så gör vi det. Vi vet att det inte bara blir billigare utan också bättre.

Ett exempel på att göra saker själva att själva bemanna garderoben, eller att vi bjuder på hembakt fika istället för köpebullar. Det innebär att Vänsterdagarna blir mer vänsterpartistisk helt enkelt.

Olof Holmgren arbetar med att samordna funktionärerna och han var med när Vänsterdagarna genomfördes senast i Malmö 2013:

– Vi tycker att det viktigt att många får chansen att göra en insats som funktionär. Dels eftersom man då blir en del av arrangemanget och får göra en insats för Vänsterpartiet. Att arbeta tillsammans med nya och gamla partikamrater är roligt och en möjlighet att lära känna fler. Sen är det dels ett sätt för oss att pressa kostnaderna. Vi är inget rikt parti och genom att göra mycket själva kan vi se till att arrangemanget mer tillgängligt genom att ha en så lång deltagaravgift som möjligt.

Många av funktionärerna kommer att finnas på Stadionmässan där Vänsterdagarna genomförs. Där handlar det om att se till att alla deltagare hamnar rätt, hälsa välkommen, bemanna bokborden och vara med att ordna barnaktiviteter, för att ta några exempel. Men Vänsterdagarna är inte begränsade till Stadionmässan. Runt om i staden sker olika typer av aktiviteter: på Malmö C kommer Vänsterpartiet ha en monter där vi tar emot deltagare och dessutom passar på att sprida information till allmänheten. Under fredagen den 11 september ordnar vi möten för interna nätverk i Vänsterpartiet i olika lokaler runt om i stan, och på lördagkvällen den 12 september ordnar en stor fest på Tangopalatset.

Funktionärer kommer att finnas med för att göra praktiska saker och att underlätta för alla deltagare. Det innebär att bemanna infodisk och garderob, vara seminarievärd och att hjälpa till att bära och fixa. Alla har en plats på Vänsterdagarna:

– Målet är att det ska bli både praktiskt arbete och politik. Alla som gör ett funktionärspass kan sedan gå på de seminarier där det finns lediga platser. Dessutom får man en festbiljett och, om man är på Stadionmässan, en lunch, säger Olof Holmgren.

 

Läs mer:

 

 

 

 

 

 

 

Hemtjänsten i Malmö larmar om underbemanning och vikariestopp. Arbetsvillkoren och servicen till brukarna är under all kritik. S och Mp i Malmö kontrar idag med att snart förbättras situationen i och med att regeringen tillskjuter 30 miljoner kronor. Detta påstående från Malmös nya ledning är djupt upprörande och vilseledande.

Regeringspengarna som är framförhandlade av Vänsterpartiet centralt skulle användas för att öka bemanningen inom hemtjänsten. Problemet är att stadsområdenas budgetprognos för 2015 är 50 miljoner i underskott. 30 miljoner kronor fyller bara en del hålet. Och situationen kommer att förvärras inför 2016. Nedskärningarna inför nästa års budget på 24 miljoner för stadsområdena plus en prognos på 50 miljoner i underskott kommer oundvikligen drabba hemtjänsten.

s7_Anders skans foto Olof H– Malmöborna har rätt till en bra välfärd. Vi sa nej till S och Mps nedskärningspolitik inför 2016. Men att gå ut och säga att arbetsvillkoren och servicen inom hemtjänsten kommer bli bättre är djupt oroande. Vi inom Vänstern kommer att bedriva en hård oppositionspolitik och syna varje siffra. Det är inte ok att vilseleda Malmöborna på detta sätt, säger Anders Skans, (V) gruppledare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

Här kan du lyssna om Sveriges Radios reportage om Hemtjänstpersonal vittnar om omöjliga scheman som sändes 13 augusti 2015.

Bifogad ”Delårsrapport för Malmö Stad 2015”: på sidan 11 och 12 under rubrik stadsområdena framgår underskottet tydligt och att det är just inom vård och omsorg som nedskärningarna sker.

Delårsrapport jan-april 2015_se sida 11-12

Senast i söndagsnatt fick invånarna vakna till explosionen av en handgranat på Möllevången.  Det eskalerande våldet är ett symptom på att utvecklingen i staden och Sverige går åt fel håll. 

Momodou Jallow – Våldet är helt oacceptabelt och måste få ett slut. Alla Malmöbor har rätt att känna sig trygga i sin stad. Vi måste jobba på alla fronter. Och vi vet att ett jämlikt samhälle är också ett tryggare samhälle för alla Malmöborna, säger Momodou Jallow, ersättare i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet.

Malmös polisledning ska inför kommunstyrelsen på onsdag tala om våldet i Malmö. Frågan är vad Malmös kommunledning kommer att säga när Socialdemokraterna och Miljöpartiet precis klubbat igenom en budget som skär ner på välfärden. Vänsterpartiet anser att våldsspiralen inte stoppas med enbart ”tuffare tag mot kriminella gäng” eller ”öka den polisära närvaron” runt om i Malmös ekonomiskt och socialt diskriminerade områden.  Gång på gång visar forskning att våldet i samhället beror på ökade samhällsklyftor, ökad segregation, hög arbetslöshet, avsaknad av utbildning och inte minst en bristande välfärd. Utöver detta breder sig rasismen och högerextrema grupper allt starkare.

– Det är genom att satsa på välfärden och omfördela resurserna genom skatt som vi på sikt kommer åt gängbildningar och kriminaliteten. Receptet är inte en fortsatt nedbantning av välfärden. Tvärtom! Vi behöver öka resurserna till Malmöbornas välfärd, säger Momodou Jallow (V), ersättare i kommunstyrelsen.

Polisen har ett stort ansvar. Vänsterpartiet vill se en polis för hela Malmö, en poliskår som speglar mångfalden i samhället. Många rasifierade grupper har vittnat om hur de blivit trakasserad av polisen. Forskning visar att fler poliser inte alltid ger ökad trygghet. Det behövs en kombination av kommunala förebyggande åtgärder och polisiär närvaro för att förebygga brott.

Vänsterpartiet Malmö har sedan slutet av 2013 tagit fram och arbetat med ett organisationssystem som vi kallar Zetkin (www.zetk.in). Nu vill vi ta Zetkin till nästa nivå och sprida det utanför Vänsterpartiet Malmö. För det startas en separat organisation (Zetkin Foundation) och till denna söker vi nu en projektkoordinator.

Koordinatorn är en tudelad roll som består dels av det tekniska ledarskapat som huvudutvecklare, dels av den adminstrativa och organisatoriska rollen som projektledare.

Du kommer att vara ansvarig för att koordinera den grupp av ideellt aktiva som bidrar till projektet, samt förbereda och verkställa beslut åt styrelsen.

Som projektkoordinator för Zetkinprojektet måste du först och främst besitta tillräckliga programmeringskunskaper för att kunna utveckla Zetkin. De programmeringsspråk som används är främst Python och Javascript, men i arbetet ingår att fungera som teknisk ledare för arbetet med nya Zetkin och därför är bred teknisk kompetens viktig. Du förväntas kunna fatta beslut om allt från programmeringsspråk och arkitektur till hosting och leverantörer av SMStjänster. Det är meriterande att ha jobbat med att utveckla system som Zetkin tidigare, såväl som allmän erfarenhet av opensourceprojekt.

Som organisatör behöver du vara lyhörd, ha framförhållning och kunna planera, och ha en förmåga att entusiasmera och aktivera personer som vill bidra men kanske inte riktigt vet hur. I dagsläget är ett tiotal personer aktiva i varierande grad i projektet och målet är att engagera så många som möjligt. Du måste också ha förståelse och respekt för den demokratiska beslutsgången i en öppen, ideell organisation.

Tjänsten innehåller också en del som innebär att bygga upp en grundläggande dokumentation samt utbildningspaket för att aktivister och organisatörer på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig zetkin med alla dess delar.

Tjänstegraden kommer att vara uppskattningsvis halvtid med oreglerad arbetstid och en del helgarbete. Du anställs av Zetkin Foundation som har en månadslönen baserad på den enhetslön som används inom Vänsterpartiet Malmö, 29 751 kr (heltid). Den exakta tjänstegraden avgörs av det arbete med fundraisingarbete hos organisationer som visat intresse för zetkin och som pågår nu. Din arbetsgivare blir Zetkin Foundation AB med en egen styrelse som leder arbetet.

Välkommen att skicka din ansökan till malmo@vansterpartiet.se. Sista ansökningsdag är den 31a augusti men vi tillämpar löpande urval för intervjuer och tillsättning.

Frågor om tjänsten och uppdraget: Daniel Sestrajcic, 0768-51 91 10, daniel.sestrajcic@vansterpartiet.se

Frågor om Zetkin och det tekniska: Richard Olsson, 070-400 78 58, r@richardolsson.se

Övriga frågor: Gunnel Suneson, 070-452 46 64, gunnelsuneson@gmail.com

På onsdagens möte, 24 juni, i förskolenämnden ville Vänsterpartiet ge förskolepersonal arbetskläder för utomhusbruk. Men resterande partier ville annat.

Vänsterpartiet vill testa kläder för utomhusbruk i ett förskoleområde redan år 2016 för att skapa underlag inför ett eventuellt införande av arbetskläder år 2017. Men förslaget röstades ner av bland annat Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Förslaget som röstades igenom var att arbetskläder enbart skulle tas i beaktning inför budgeten 2017.

Vänsterpartiet anser att Malmö stad ska vara en feministisk arbetsgivare som aktivt synliggör, motverkar könsorättvisorna i arbetet och ger bra arbetsvillkor. Rätten till arbetskläder anses vara en viktig feministiskt fråga inte minst för arbetstagarna inom välfärden.

– Arbetskläder för utomhusbruk i förskolan är en viktig arbetsmiljöfråga. Vi som arbetsgivare borde stå för slitstarka och tåliga kläder för att använda när förskolebarnen är ute i sol som regn. Vi ser att arbetsvillkoren mellan kvinnor och män skiljer sig och inom tekniska yrken är det en självklarhet att bära arbetskläder. Så varför ska inte förskolepersonal ha slitstarka arbetskläder när de är utomhus? säger Sara Nilsson Mohammadi (V), ledamot i förskolenämnden.

 

Vi håller vårt löfte till väljarna – att bygga en välfärd att lita på. Vänsterpartiet satsar 410 miljoner kronor på välfärden, en satsning som bygger på ansvar för stadens ekonomi och lyhördhet inför medborgarnas behov.

Vi vill utveckla välfärden, inte skära ner. Därför lägger vi vårt fokus på de personalintensiva verksamheterna som förskola, skola, vård och omsorg. Det är verksamheter där det jobbar mesta dels kvinnor och arbetsplatser som kantas av höga sjukskrivningstal. Det är verksamheter där kollegorna är för få, inte för många.

När vi tittar på behoven i Malmö så ser vi att de är stora.

När skolornas hyror ökar kommer pengarna behöva tas från lärarna. Andelen barn på fritidshemmen ökar men det finns inte pengar att minska grupperna. Socialsekreterarna är överhopade med arbete.

Vi måste ställa oss frågan: Hur blir välfärden bättre av att undersköterskorna i hemtjänsten måste springa snabbare? Vem tjänar på att våra barn tvingas in i alltför stora barngrupper med alldeles för få vuxna? För Vänsterpartiet är det självklart att höja skatten om det krävs för att trygga vår gemensamma ekonomi, verksamheterna och villkoren för alla anställda.

Om vi tar till oss det som Malmökommissionen menar – och då menar jag att på riktigt gå från ord till handling – så måste vi satsa på Malmöborna och våra anställda. Det är verkliga sociala investeringar. Det är omfördelning. Det är att på riktigt bekämpa klassklyftor i staden.

Att satsa på välfärden lönar sig i form av mindre sjukskrivningar, bättre arbetsvillkor för arbetstagare och bättre välfärd för Malmöborna.

Det vi satsar idag vinner vi gemensamt imorgon.

En 61 öring i skattehöjning idag, ger trygga barn med god självkänsla imorgon. 4 kronor om dagen idag för någon som tjänar 20 000 kronor ger socialsekreterare som håller i mer än bara ett par år. En satsning på välfärden gör staden mer attraktiv (om man nu tycker att det är viktigt att prata om stadens attraktivitet), människor tryggare, minskar det obetalda hemarbetet och skapar arbetstillfällen.

Vi vill anställa fler för en bättre kvalitet. Därför omvandlar vi försörjningsstöd till fler socialsekreterare så att människor med försörjningsstöd ska får riktig hjälp och socialsekreterarna drägliga arbetsvillkor. Därför anställer vi fler i hemtjänsten, inom förskola, skola och fritids.

Vi vill förbättra arbetsvillkoren för de anställda. En stor majoritet är kvinnor.

I Malmö stad, ska det inte vara möjligt att använda anställda som slit och slängvaror. Det måste bli ett stopp på delade turer. Omgående. Det är bara att sätta igång.

Det får vara slut på otrygga anställningsformer som allmän visstid. Man behöver inte åka till någon kongress och prata om problemet. Det är bara att sätta igång. Här och nu i Malmö.

Det måste bli någon verklighet bakom talet om oönskade löneskillnader mellan män och kvinnor. Vi gjorde något unikt 2012 när S-V-MP höjde lågavlönade kvinnodominerade yrkens löner med 1000 kronor. Vi i Vänsterpartiet är beredda att göra det igen. En feministisk kommunledning måste bruka allvar bakom talet om jämställda arbetsvillkor. Vi vill förkorta arbetstiden i Malmö och för det avsätter vi pengar. 8 timmars arbetsdag kan ju inte vara historiens slutpunkt.

Skattepengar ska användas klokt. Att satsa på de anställda och Malmöbor är klokt. Att bygga administration, byråkrati och stora kontrollapparater är inte klokt.

Det är glädjande att allt fler röster börjar kritisera New Public Management styrningen – en styrning som måhända passar på en fabrik, men knappast inom verksamheter som ska producera omsorg och inte bilar. Vi vill att New Public Management ska avskaffas i Malmö och att mer resurser istället ska nå längst ut i verksamheterna och till Malmöborna och att anställda ska få mer makt och inflytande över sina arbeten. Därför vill vi också att resurser fördelas utifrån behov. Det som blir över när våra skattemedel fördelats till välfärd får gå till att skapa lämplig överbyggnad, administration och chefer. Inte tvärtom.

Vänsterpartiet gick fram kraftigt i valet. Malmöbornas röst var tydlig, de vill ha vänsterpolitik, inte nedskärningar. Vi lägger in de 98 miljoner som S och Mp osthyvlar bort på samtliga verksamheter. Med vår budget möter vi dessutom de behov som nämnderna signalerar finns. Att det behövs fler anställda, mindre barngrupper, bättre villkor. Vi lägger en budget som inte har som ambition att förvalta utan som på riktigt utvecklar vårt gemensamma. För det är så vi bygger en solidarisk och välmående stad där människor är trygga och känner tillit och framtidstro.

Vi gör det på det enda ansvariga sättet. Att höja skatten nu. Inte sedan. Inte imorgon. Inte kanske. ”Man kan inte bromsa sig ur en kurva, man måste gasa, sa min körskolelärare”. Det går fint att applicera det på Malmö. Man kan inte spara i ladorna och oroa sig för kostnadsutveckling när välfärden ropar efter fler arbetskollegor om mer resurser till bättre kvalitet.

Vi värnar vårt gemensamma. Därför påbörjar vi en avveckling av försäljningen av Malmöbornas mark. Det är varken rimligt eller klokt att vår gemensamma mark kortsiktigt ska finansiera välfärdens behov. Det är som att sälja spisen och äta på restaurang. Det är inte heller rimligt att MKBs hyresgäster ska betala dubbelt för att de just råkar bo hos MKB. Nej välfärden ska finansieras solidariskt. I väntan på en regering som på riktigt vågar omfördela från rik till fattig, från skattesänkningar till välfärd så går det att ta ansvar här i Malmö. Politik är vägval. Sällan har valen varit tydligare i Malmö kommunfullmäktige.

Hanna Gedin, kommunalråd

Vi i Vänsterpartiet vill se ett samlat grepp för att på allvar komma till rätta med den arbetslöshet som ligger till grund för många Malmöbors ekonomiska och socialt utsatta situation. 

Vi ser målet för full sysselsättning som en självklarhet när vi talar om arbetsmarknadspolitik. Vi ser att det växer fram arbeten i Malmö, men vem eller vilka får dessa jobb? Vi vet att det i alldeles för liten utsträckning är Malmöbor som får dem.

Vi i Vänsterpartiet vill att de nya arbeten som skapas i Malmö också kommer alla Malmöborna till del och för detta måste vi se till att Malmöborna är välutrustade för den arbetsmarknad som växer fram och som ställer allt högre krav på special kunskap. 

I dag ser vi en arbetsmarknad som är hårt segregerad. En del grupper i samhället har jobb och andra grupper hamnar utanför. Och här är det viktigt att påpeka att arbetslösheten drabbar inte vem som helst! 

I Malmö är 14,7 procent arbetslösa. Och inte nog med detta så är var femte ung i Malmö arbetslös. Men det är en grupp som sticker ut i statistiken och det är utrikesfödda. Hela 28,1 procent av de som är utrikesfödda i Malmö saknar arbete. 

Vi vet från tidigare studier att betyg från sfi har stor betydelse för ens persons sysselsättning. Att lära sig språket är en av de viktigaste sakerna på vägen mot ett arbete och en delaktighet i samhället på alla plan.

Vi vet också att en stor del människor som har utländsk akademisk utbildning arbetar med helt andra saker än vad de har utbildats till. Att många av de som kör taxi i Malmö har en universitetsutbildning i bagaget. 

Vi vill därför sätta ytterligare pengar på att validera och komplettera utländska studier så att de kan arbeta med vad de faktiskt utbildats till.

I Malmö utförs hälften av sfi- undervisningen av privata aktörer och den andra hälften i egen regi. Vår kritik riktas till de privata aktörer som år efter år inte lyckas leverera en god undervisning av god kvalitet. År efter år lovas det att kvalitén ska höjas och att antalet lärare ska öka.

Privata aktörer drivs av vinstintresse och det betyder att dessa behöver spara pengar på exempelvis på lärarnas undervisningstid. Detta leder till att lärarna har väldigt lite tid för planering och förberedelser vilket i sin tur naturligtvis drabbar eleverna. 

Vänsterpartiet vill driva sfi i kommunal regi. Det är hög tid att vi slutar betala pengar till privata företags vinstuttag och istället använda skattepengarna till det det är tänkt till: Undervisning utan vinstintresse och bättre kvalitetskontroll!

Malmö är motorn i regionens arbetsmarknad. Men vi löser tyvärr inte hela problemet med arbetslösheten själv som kommun. De stora tunga verktygen äger regeringen och i en förlängning Arbetsförmedlingen. Vi väntar fortfarande otåligt på satsningar från centralt håll för att kunna komma tillrätta med en skyhög ungdomsarbetslöshet och en diskriminering som drabbar utrikesfödda på ett hänsynslöst sätt. 

Vi vill lägga in 10 miljoner extra på arbetsmarknadsinsatser genom att förstärka vuxenutbildningen. 

Jeanette Stojic, ledamot i kommunfullmäktige och ordinarie i kommunstyrelsen.