Vänsterpartiet Malmö söker en politisk sekreterare med fokus på organisation och medlemsarbete. Tjänsten är ett vikariat som politisk sekreterare under perioden 5 mars-14 oktober. Tjänsten är ett förtroendeuppdrag i Malmö stad vilket innebär att man har lagstadgad rätt att få tjänstledigt från eventuell annan anställning. Sista ansökningsdagen är 14 januari.

Arbetsuppgifter

Som politisk sekreterare med fokus på organisation och medlemsarbete kommer du bland annat att:

 • Arbeta med medlemsvård och i många fall vara en första kontakt med nya medlemmar
 • Projektleda och organisera volontärer i olika arbets- och projektgrupper
 • Understödja de interndemokratiska processerna, exempelvis som stöd till styrelsen och vid medlemsmöten
 • Delta i såväl praktiskt som strategiskt arbete i organiseringen av valrörelsen

Som medarbetare i Vänsterpartiet Malmö är man en del av ett arbetslag som solidariskt och gemensamt delar på en rad uppgifter. Du ska alltså, förutom ditt huvudsakliga arbetsområde, vara beredd på att ibland få andra uppdrag i partiföreningen, exempelvis kampanjarbete och praktiska uppgifter. Att arbeta i en politisk styrd organisation innebär också att ens arbete är inramat av demokratiska beslut och kräver en lyhördhet inför organisationens vilja och behov. Du som söker ska vara beredd på och van vid att arbeta självständigt liksom i samarbeten. Arbetstiderna är flexibla och i vissa perioder intensiva.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten:

 • är medlem i Vänsterpartiet och har god kännedom om Vänsterpartiets politik och organisation
 • är en god projektledare med förmåga att arbeta självständigt
 • har erfarenhet av att genomföra arrangemang, möten, events etc
 • har förmåga att entusiasmera och aktivera medlemmar och sympatisörer
 • har god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt
 • har god datorvana

Annat som är meriterande:

 • Erfarenhet från styrelsearbete inom Vänsterpartiet eller motsvarande organisation
 • Erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer
 • B-körkort

Om Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet Malmö är ett feministiskt, socialistiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Det betyder att syftet med allt vi gör är att skapa ett annat samhälle utan förtryck och orättvisor. För att kunna göra det ställer vi upp i val och representerar våra väljare i parlamenten, men vi arbetar minst lika mycket med det politiska arbete som sker utanför parlamentens väggar. Vi organiserar hundratals aktivister som på olika sätt arbetar mot ett gemensamt mål.

Det högsta beslutande organet är medlemmarna genom årsmötet, däremellan de medlemsmöten som är utspridda över året. Det löpande arbetet leds av den förtroendevalda styrelsen. I organisationen finns även flera självstyrda arbetsgrupper som arbetar med alltifrån olika politikområden till praktiska saker såsom husunderhåll och tidningsproduktion.

Alla politiska poster såsom kommunalråd och ledamöter i Malmö stads kommunfullmäktige, nämnder och beredningar väljs av medlemsmötet, liksom våra heltidsarvoderade tjänstepersoner som föreslås av valberedningen till medlemsmöte som beslutar. Utöver våra politiker företräds Vänsterpartiet Malmö av styrelsen och våra anställda.

Upplysningar

Arbetstiderna är i vissa perioder intensiva och arbete på helg och kväll förekommer. Arbetstiden är heltid med en ingångslön på 32 261 kr/månaden, i övrigt villkor enligt kollektivavtal. Anställningen löper 5 mars – 14 oktober 2018. Beslut om tillsättning fattas på partiföreningens medlemsmöte den 15 februari.

Ansökan

Välkommen med din ansökan. Inkom med personligt brev samt CV till valberedningmalmo@vansterpartiet.se senast den 14 januari 2018.

Vill du veta mer?

Kontakta partiföreningens ordförande Mirjam Katzin (070-307 28 88, mirjam.katzin@vansterpartiet.se).

När Donald Trump tidigare i veckan meddelade att USA nu ska betrakta Jerusalem som Israels huvudstad, trots att delar av staden är palestinsk mark, var det självklart för Vänsterpartiet att markera mot det, vilket bland annat vår partiledare gjorde samma dag.

Vänsterpartiet accepterar inte Israels ockupation av Palestina och de kränkningar av mänskliga rättigheter som konstant pågår i området. Trumps handlande försvårar också arbetet för en långsiktig fred och en tvåstatslösning, där israeler och palestinier kan leva i säkerhet. Vänsterpartiet står konsekvent upp i solidaritet med det palestinska folket mot de folkrättskränkningar och attacker mot civila som den israeliska regeringen, eller bosättare med regeringens goda minne, dagligen utsätter palestinierna för. Vi välkomnar de protester mot Trumps besked och mot ockupationen av östra Jerusalem som har kommit under veckan.

Vad som dock är förfärande och motbjudande är att dessa protester i vissa fall har haft inslag av antisemitism, ett uttryckligt hat mot judar och uppmaningar till våldsamheter mot dessa. Sådana yttringar har ingenting med legitim kritik av USA:s eller Israels regeringar att göra. Tvärtom överskuggar de frågan och fråntar den dess politiska status. Kritiken ska riktas mot den höger-nationalistiska regering i Israel som upprätthåller ockupationen och driver en politik som tjänar till allt annat än fred och välgång för Palestina. Judar som grupp ska aldrig beskyllas för vad den israeliska regeringen gör – när det händer så är det rasism och inget annat!

Vänsterpartiet Malmö arbetar, i de sammanhang vi verkar, ständigt för att kritik mot Israel och stöd till det palestinska folket ska uttryckas på ett sätt där antisemitism är förbjudet och missförstånd ska försöka undvikas. Så kommer vi att göra även nu. I detta ingår bland annat kontinuerliga samtal med de palestinska grupper vi samarbetar med om hur detta ska ske och sprida sig till alla som är engagerade i frågan, i enlighet med en konsekvent antirasism. De palestinska vänner vi solidariserar oss med kan göra denna skillnad och tolererar inte övertramp.

Det är vår fasta övertygelse att det går att rikta kritik mot Israels ockupation utan att detta innehåller några spår av antisemitism och vi kommer fortsätta att kämpa för det, för att rasism är vedervärdigt i alla dess former och för att den palestinska frågan är för viktig för att stjälas av grupper eller människor med en oacceptabel agenda.

Mirjam Katzin, Ordförande Vänsterpartiet Malmö

medlemsmöte den 7 december ska Vänsterpartiet Malmö välja den person som ska arbeta som kommunikatör fram till valet. Tjänsten utlystes i början av oktober och tillträder är den 15 januari.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår Banesa Martinez till den tidsbegränsade anställningen som kommunikatör.

Övriga sökanden

 • Alfonso Orion X Allende
 • Allis Greco
 • Amanda Caldas Helmersson
 • Cecilia Flink
 • Daniel Sestrajcic
 • Emily Bronstorp
 • Ines Alic
 • Iris Tiitto
 • Johanna Svensson
 • Karolina Petrusson
 • Maria Kållberg
 • Mikael Duvskog
 • Monica Brundin Danielsson

Övrigt

Två personer har efter valberedningens förslag dragit tillbaka sin ansökan.

Läs mer: Arbetsordning för Vänsterpartiet Malmös valberedning

Den internationella #Metoo-kampanjen har synliggjort många miljoner kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuellt våld. Det är extremt viktigt att lyssna på kvinnors erfarenheter och nu behövs det politiska beslut för förändring. I Brottsförebyggande rådets senaste skolundersökning anger 24 procent av tjejerna i nionde klass och 6 procent av killarna i nionde klass att de varit utsatta för sexualbrott under det senaste året. Skolan är den plats där flest unga drabbas av sexuella trakasserier och många upplever att de inte får det stöd av skolan som de hade behövt. Bara i år har Diskrimineringsombudsmannen fått in 97 anmälningar gällande sexuella trakasserier i skolan och sexuellt ofredande, förövare har varit klasskamrater eller personal. Malmö stad, med nästan 30 000 grundskolelever, har ett stort ansvar i att motverka sexuella trakasserier.

Vänsterpartiet Malmö presenterar nu 10 förslag som inbegriper såväl det förebyggande arbetet, åtgärder när kränkningen inträffar samt stöd till de som blivit utsatta.

Ett aktivt jämställdhetsarbete är bland de viktigaste insatserna för att förebygga sexuellt våld. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är risken för att ha utövat våld 4,4 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller.

– Kampanjen #Metoo visar att nästan alla kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Mäns våld och makt är ett enormt samhällsproblem. Många unga vittnar om att de främst blir utsatta i skolan. Vi har därför tagit fram 10 förslag för nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan, säger Martina Skrak (V), oppositionskommunalråd och vinnare av Svenska jämställdhetspriset 2016.

– Samhället måste ta ansvar för alla de unga som blivit utsatta. I Vänsterpartiet Malmös budget för 2018 avsätter vi 10 miljoner kronor för att utöka antalet kuratorer på skolorna, så att de som utsätts får möjlighet till professionellt stöd så länge de behöver under sin skolgång, säger Martina Skrak.

 

10 punkter mot sexuella trakasserier

Förebyggande arbete:

 • Feministiskt självförsvar i Malmös grundskolor från årskurs 7, som valbar kurs på gymnasiet.
 • Skärpt och utökat uppdrag gällande genuspedagogik i skola och förskola.
 • Tydligt uppdrag kring sexualundervisningen i Malmös skolor där normkritik är väsentligt.
 • Samarbete med organisationer som arbetar förebyggande mot sexuellt våld t.ex. trans- och tjejjouren. Civilsamhället är ett viktigt komplement till skolan.
 • Malmös skolförvaltningar ska ha tydliga mål för hur de arbetar förebyggande mot sexuellt våld.

När någon blivit utsatt:

 •  Tydliga rutiner och handlingsplaner i skolan för hur man upptäcker sexuellt våld, trakasserier och utnyttjande, det ska tillhöra rutinerna vid elevernas hälsosamtal. Elevhälsan ska förstärkas.
 •  Skolan har en absolut skyldighet att direkt agera. Precis som vid kränkande behandling ska misstanke om sexuella trakasserier leda till direkt utredning där bevisbördan ligger på skolan, inte på den utsatta.
 •  Den som är utsatt ska omedelbart tilldelas vuxenstöd som inte direkt lyder under skolledningen (t.ex. elevhälsan).

Efterarbete:

 • Kraftig förstärkning av antalet skolkuratorer i skolan så att den som behöver kan få stöd så länge hen behöver under sin skoltid.
 •  Personal som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier ska omedelbart skiljas från arbetet.

Valberedningen för Vänsterpartiet Malmö söker nomineringar till uppdraget som ersättare i funktionsstödsnämnden. Nämndens arbete handlar om stöd enligt LSS, det gäller både boende och daglig verksamhet.

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen.

Dags att nominera!

Det är hög tid att nominera de kamrater du vill se representera Vänsterpartiet Malmö framöver. På årsmötet 2018 ska vi bland annat välja styrelse för partiföreningen och  de personerna som ska stå på våra vallistor i valet.

Att representera Vänsterpartiet är lika ärofyllda som viktiga uppdrag, och det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag  vi vill  ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc.

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen.  

Kandidater till vallistorna

På årsmötet ska vi välja de personer som ska stå på vallistan till kommunfullmäktige. Även listorna till regionfullmäktige och riksdagen ska behandlas, dessa fastställs sedan av Vänsterpartiet Skånes årskonferens.

Förhandsnomineringsstoppet till vallistorna har gått ut. Det går fortfarande att nominera/kandidera, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt.

Interna val på årsmötet

På årsmötet väljer vi även de som i styrelsen ska leda Vänsterpartiet Malmö under 2018. Vi ska även göra ett antal andra interna val.

På årsmötet ska vi göra följande val:

 • Ordförande för partiföreningen
 • Styrelse för partiföreningen
 • Revisorer
 • Ledamot till föreningen Vänsterns hus
 • Två ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse

Nomineringsstopp är den 10 december för dessa val. Det går fortfarande att nominera/kandidera, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt.

 • Val av  valberedning

Nominera till detta val senast den 5 januari till malmo@vansterpartiet.se

 

Zetkin Foundation AB bolagsstyrelse

På årsmötet 2018 ska vi även välja styrelse till Vänsterpartiet Malmös helägda bolag Zetkin foundation AB. Bolaget arbetar med att utveckla det digitala verktyget Zetkin. Stora delar av arbetet sker ideellt. Läs mer om Zetkin Foundation på zetkin.org

Nomineringsstopp är den 10 december för detta val.

Mer om de olika uppdragen

Kommunfullmäktigeledamot

I kommunfullmäktige driver du Vänsterpartiets politik i kommunens högsta beslutande organ, där politisk inriktning, prioriterade mål och ekonomiska ramar för staden sätts. Perioden 2014- 2018 har Vänsterpartiet 6 ledamöter och 3 ersättare i kommunfullmäktige. 2014 hade vi 52 namn på vallistan.

Regionfullmäktigeledamot

I regionfullmäktige driver du Vänsterpartiets politik i frågor kring bland annat sjukvård, kollektivtrafik och andra frågor som rör hela Skåne. Vänsterpartiet är under perioden 2014-2018 representerade med 8 ordinarie ledamöter i regionfullmäktige.

Riksdagsledamot

Du driver Vänsterpartiets politik i riksdagen, tillsammans med en riksdagsgrupp med företrädare från hela landet. Du deltar i utskottsarbete och i stort att driva Vänsterpartiets politik.

Styrelseordförande för Vänsterpartiet Malmö

Du ansvarar för, att tillsammans med styrelsen, leda och fördela arbetet, utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska kunna delegera arbete men även vara beredd på att företräda partiet utåt.

Styrelseledamöter och ersättare för Vänsterpartiet Malmö

Styrelsen arbetar kollektivt för att utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska vara beredd att ta ansvar för arbetet både under och mellan styrelsemötena.

Revisor

Som revisor granskar du räkenskaperna och verksamheten.

Ledamot föreningen Vänsterns Hus

Som ledamot i styrelsen för föreningen Vänsterns Hus fattar beslut om förvaltningen av fastigheten på Nobelvägen 51.

Ledamöter i Henry Lindberg stiftelse

I Henry Lindbergs  stiftelse delar man ut stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiet och för att skapa ett socialistiskt samhälle.

Ledamot i Zetkin Foundation bolagsstyrelse

Som ledamot i denna styrelse är du med i arbetet för att utveckla och driva det digital verktyget Zetkin. Styrelsen fattar bland annat beslut om vilka prioriteringar som ska göras och besluta kring nya organisationer som vill använda Zetkin.

Valberedning

Valberedningen förbereder och lägger förslag kring alla val som sker under året.

 

Vänsterpartiet Malmö ordnar den 25-26 november två olika kurser; delsen fördjupande grundkurs som vi kallar Vänsterpolitikens ABC och dels ett Valinternat för Malmövänsterns valvinnargrupp.

Vänsterpolitikens ABC

Är en helgkurs för dig som vill ha fördjupade kunskaper om vår ideologi och politik varvat med praktiska workshops. En viktig del är att lära känna nya och gamla partikamrater samt få möjlighet att utbyta tankar och åsikter. Kursen är ett utmärkt sätt att komma med i Vänsterpartiet Malmö och vårt arbete med tanke på den kommande valrörelsen. Tema för Vänsterpolitikens ABC är våra utgångspunkter och politik vad gäller:

 • En rödgrön miljöpolitik för överlevnad
 • Vår socialistiska analys – för en solidarisk värld
 • Vänsterns feministiska grunder och jämställdhetspolitik
 • En vassare antirasism som förändrar
 • Val 2018: En ekonomi för alla och inte bara några få
 • Så hittar du din plats i Vänsterpartiet Malmö
 • Valbara workshops: tala, skriva och möta väljare

Valinternat för Malmövänsterns Valvinnargrupp (MVG)

MVG är Malmövänsterns valvinnargrupp som tar ansvar för att utveckla vår valrörelse. I MVG kan alla medlemmar som redan nu vill engagera sig i olika projekt inför och under valrörelsen vara med. Tema för Valinternatet är:

 • Inspirationsföreläsningar om valarbete
 • Praktiska workshops om skrivande, video och möta väljare
 • Projektorganisering
 • Vänsterns valberättelse

Praktiskt om kurserna

Helgen är helt kostnadsfri och inkluderar resan till och från kursgården, övernattning, alla måltider och hela programmet. På Falsterbo kursgård finns fina omgivningar, en pool och möjligheter att ta det lugnt och lära känna varandra.

När: Lördag 25 november 08.30 med avslut söndag 26 november 15.00

Plats: Falsterbo kursgård (gemensam resa från södervärn)

Anmälan: Observera att sista anmälan är söndag den 9 november på www.vmalmo.se/zetkin eller till malmo@vansterpartiet.se Hoppas att vi ses på någon av våra spännande kurser. Anmäl dig redan idag eftersom vi har begränsat antal platser och gärna planerar med lite framförhållning.

Valberedningens förslag till medlemsmötet den 12 oktober 2017

Valberedningen föreslår som nämndeperson till tingsrätten

 • Anette Karbin

Valberedningen föreslår som ordinarie ombud (32 ombud) till distriktets höstkonferens den 28 oktober följande personer (17 kvinnor, 15 män)

 • Vilmer Andersen
 • Kalle Eriksson
 • Anton Flink
 • Linn Fristedt
 • Mansour Ghaliche-Chi
 • Anna Gustafson
 • Tjatte Hedlund
 • Elisabet Holmstedt
 • Freja Lina Huhle
 • Mats Högelius
 • Momodou Jallow
 • Emma-Lina Johansson
 • Karl Kristoffer Johnsson
 • Tove Karnerud
 • Mirjam Katzin
 • Ehab Khalaf
 • Alexandra Kronqvist
 • Sandra Lindqvist
 • Hedvig Lärka
 • Anfal Mahdi
 • Banesa Martinez
 • Kristian Månsson
 • Trudi Neergaard
 • Joel Nordström
 • Richard Olsson
 • Gunilla Ryd
 • Ahmed Samir
 • Linda Sjö
 • Patrik Strand
 • Roland Svensson
 • Alexandra Thomasson
 • Mirjana Westermark

Valberedningen föreslår som ersättarombud  till distriktets höstkonferens den 28 oktober följande personer i nedanstående inträdesordning

 1. Malin Håård
 2. Nils Eckerbom

 

Patrik Strand är kommunalare och ordförande i Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott. Han skriver här minnesanteckningar från den fackliga nätverksträffen på Vänsterdagarna, 29 oktober 2017.

Vänsterpartiets nybildade fackliga nätverk hade avspark med en träff under fredagen den 29 september i samband med Vänsterdagarna. Lina El-Yafi, Monika Djurner och Patrik Strand från nätverksgruppen presenterade sig och berättade vad som än så länge gjorts och vad som är på gång framöver. Nätverket är till för att fackligt aktiva vänsterpartister ska ha en arena att träffas. Där ska man kunna diskutera facklig-politiska frågeställningar, byta erfarenheter och hålla varandra informerade om vad som händer på arbetsplatser runt om i landet. Nätverket syftar till att ge Vänsterpartiets sympatisörer och väljare i fackföreningarna en möjlighet till att organisera sig politiskt och kunna bidra till att stödet för Vänsterpartiet ökar. Dels vill vi stärka fackföreningarna som kamporganisation, dels vill vi att fackföreningsrörelsens medlemmar och frågor skall ha en självklar och framstående position i Vänsterpartiet. Våra erfarenheter och koppling till arbetsplatserna stärker Vänsterpartiet som arbetarparti. Till våren kommer en facklig rikskonferens arrangeras med representanter från alla partiets distrikt.

Hur är det att vara fackligt aktiva inom Vänsterpartiet?

Jeanette Stojic, som är klubbordförande på Alfa Laval som är Skånes största Metall-arbetsplats och Magnus Thelander, som är förbundsombudsman på Transport inledde därefter om sina erfarenheter som fackligt aktiva inom Vänsterpartiet. Magnus ersatte Kajsa Bysell som fått förhinder. Jeanette berättade att hon tidigare var aktiv i sossarna. Hon gick ur när Mona Sahlin sa att facket var ett särintresse och att man inte längre var ett parti för arbetare. Det dröjde ett tag innan hon gick in i Vänsterpartiet. Hon såg som många andra Vänsterpartiet som ett parti av och för akademiker. Hon gick med i partiet efter blivit värvad av en av en bekant till hennes moster. På det första mötet hon besökte blev något av en kultur krock. Språkbruket och de frågor som diskuterades kändes väldigt långt från den verklighet som hon befann sig i. Hon upplevde att det fanns ett klassförakt. Man såg ner på de som inte kunde svänga sig med termer som intersektionalitet osv. Men sedan kom hon i kontakt med de fackligt aktiva i partiet och kände där fanns en plats för henne i partiet trots allt.

Magnus fyllde på. Han är mest aktiv inom Transport och det tar det mesta av hans tid. Men han tycker samtidigt att det är viktigt att vara med i partiet eftersom så mycket av de fackliga frågorna påverkas av politiken. Han tycker därför det är viktigt att det finns fungerande kontakter mellan partiets parlamentariker och våra fackligt aktiva. Båda har en viktig roll att fylla. Vänsterpartiet har enligt den mätning som tidningen Arbetet gjorde i förra valet den politik som mest överensstämmer med LO-förbundens åsikter. Då borde fler rösta på oss än idag. Vi måste fundera på vad vi kan göra bättre när arbetarväljarna inte ser oss som ett alternativ.

Debatt följde

Gunnar Westin från SEKO tyckte att vi behöver snacka ihop oss inför kongresser och möten för driva vänsterfrågor inom facket och fackliga frågor inom vänstern.

Eskil Rönér från Hamnarbetarförbundet sa att partiet måste prata frågor som ligger nära arbetande människors vardag. De rasistiska krafterna har ett hemskt budskap men pratar på ett enkelt vis. Det måste vi också lära oss att göra.

Monika Djurner från Vårdförbundet berättade om varför hon gick med i partiet. Hon upplevde att kvinnor inom offentlig sektor inte lyfts fram tillräckligt. Kvinnorna offentlig sektor är den största gruppen arbetare idag men deras arbete värderas lägre för att de är kvinnor. Hon framhöll också att det inte skall vara så att man måste välja mellan att vara fackligt aktiv jobba politiskt. Fackliga uppdrag måste också ses som viktiga inom partiet.

Ciczi Weidby från Handels sa att en självklar uppgift för oss måste vara att besvikna arbetarväljare som flyr sossarna inte skall välja SD. Vi har politiken. Men vi måste föra ut den bara.

Gustav Landfors från Kommunal lyfte frågan om vad det innebär att vara vänsterpartist i fackföreningsrörelsen. Vi behöver nå ut på arbetsplatserna och inte bara stanna vid diskussioner mellan fackliga företrädare som har fackligt uppdrag på heltid.

Holger Cannerfors underströk att det är fullt möjligt att vara i huvudsak fackligt aktiv och under en annan period av livet i huvudsak politiskt aktiv under en annan.

Susanne Björkenheim från partistyrelsen sa det är de viktiga frågorna i folks vardag som vi skall lyfta. Den otrygga låglönearbetsmarkanden måste vara partiets fokus.

Jesper Wiklund sa att nätverket bör samla in positiva exempel på sådant som görs runtom i landet.

Ola Brunnström från SEKO sa att nätverket bör skapa strategier för hur vänsterpartister skall bete sig på arbetsplatsen. Vi måste vara pålästa och kunniga. Det ger ett större intryck än inlägg på sociala medier.

Anders Dahl från Kommunal fyllde på med att säga att vi vänsterpartister bör vara de som driver våra arbetskamraters frågor bäst. Det är så vi får förtroende.

Ali Esbati, vår riksdagsman med ansvar för arbetsmarknadsfrågor underströk att vi behöver mer fackligt-politiskt arbete. Politiskt är vi ganska eniga om vad vi tycker om arbetsmarknadspolitiska frågor. Det är ett problem om vi framstår som ett för akademiskt parti. Vi behöver fundera över vi har våra möten och vad vi prioriterar för frågor. Där behöver vi långsiktigt prioritera arbetsplatsarbetet.

Robert Mjörnberg från Kommunalvänstern lyfte fram att det är viktigt att bygga fler branschföreningar i partiet. Han har aldrig känt sig så hemma i sitt eget förbund. Då blir det desto viktigare att ha en förening som stärker oss som är vänster inom facket.

Patrik Olofsson från Transport sa att organisering gör att vi upplevs som större än vad vi är. Han är aktiv i Transportvänstern. Transports sosseförening tror att Transportvänstern är lika stora de är vilket är långt ifrån fallet. Det är viktigt att arbeta både fackligt och politiskt för att det finns frågor som vi bara kan påverka politiskt. Ett exempel som är närliggande offentlig upphandling där vi kan ställa krav på att det bara skall vara seriösa arbetsgivare som har kollektivavtal som kan lägga anbud. I Stockholm har arbetet med branschföreningar inneburit att det finns upparbetade kontakter med våra parlamentariker.

Jag själv gjorde ett inlägg om att vi i Malmös fackliga utskott satsat mycket på att synas i alla sammanhang där partiet finns. Vi är med i alla introduktionsutbildningar för nya medlemmar för att fånga upp de som är intresserade av fackliga frågor. Vi har fackliga grundcirklar och fortsättningsstudier. Vi har tagit fram en snygg egen folder som är med vi alla partiets bokbord. Vi har större utåtriktade möten för att diskutera aktuella politiska frågor som folk behöver prata om.

Anton Flink från Transport såg det som ett problem att Flamman inte skriver tillräckligt mycket om klasskamps frågor. Han menade att partiet borde anställa en facklig sekreterare på heltid. Vi är antagligen det enda socialistiska partiet av vår storlek som saknar en facklig sekreterare menade Anton.

Kongressdiskussion

Vi gick vidare med att diskuterade vad man kan man motionera om inför kongressen. Anders Dahl funderade över att skriva en motion om sänkt arbetstid för de som arbetar ständig natt.

Jag ansåg att vi i valplattformen borde lyfta fram frågan om att skapa trygga jobb som en prioriterad valfråga. Borgarnas standardlösning är låglönejobb. Vi måste ha ett svar.

Marie Nilsson från Unionen sa att arbetsgivarna vill lyfta fram sifferlösa avtal. Det måste vi ta ställning mot som parti.

Gustav Landström från Kommunal sa att sextimmarsfrågan bör vara huvudfråga. En annan fråga han lyfte var försvaret av asylrätten kopplat till och klasskampen.

Gunnar Westin lyfte frågan om offentlig upphandling. Hamnarbetarkonflikten är ett exempel på hur fel det kan bli. När kommunen valde att privatisera hamnen i Göteborg fick man in en fackföreningsfientlig arbetsgivare. Städningen inom på tågen i Stockholm är ett annat exempel på samma sak. Sopkonflikten ett tredje. Vi borde lyfta fram schyssta villkor vid upphandling. Där borde vi kunna få stöd från delar av socialdemokratin.

En Kommunalkvinna från Småland lyfte att deltidarbetslösheten innebär att många inte kan försörja sig på sitt jobb. Timanställning innebär en livegenskap.

Monika Djurner från Vårdförbundet tog upp frågan om den tudelade arbetsmarknaden. En del som inte får arbete och en del jobbar ihjäl sig. Därför måste vi dela på jobben.

Claudia Velásquez från Vision ansåg partiet borde tala om Fair Trade. New public management bör också lyftas.

Jeanette Stojic summerade. Partiet har misskött de fackliga frågorna under många år. Men den kritiken riktar vi inte mot partiet för att skada partiet utan tvärtom. Vi vill stärka partiet genom att bygga upp dess arbetsplatsarbete och det arbetet börjar nu.

Patrik Strand, kommunalare och ordförande i Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott