Det är nu beslutat att ett nyval kommer att genomföras söndagen den 22 mars 2015. Vänsterpartiet sökte inte nyval. Vi stod bakom den budget som regeringen och Vänsterpartiet hade förhandlat fram. Det är en budget för  jämlikhet och rättvisa, för att minska skatten för pensionärer och öka den för bankerna och för att satsa på äldrevården, kvinnojourerna och de ensamstående kvinnorna med knappa ekonomiska marginaler. Nu är nyvalet ett faktum och vi står redo för att ännu en gång, den tredje gången på mindre än ett år, gå ut på gatorna och möta folket med vår politik.

Nu när vi går till extraval i mars ber vi din hjälp. Igen. Här är tre saker som du kan göra för en socialistisk, feministisk och antirasistisk framgång i valet:

1) Bli medlem i Vänsterpartiet

Det bästa sättet av stödja Vänsterpartiet är att bli medlem. Att bli medlem i Vänsterpartiet är att ta ställning för solidaritet och rättvisa, för feminism och socialism, mot rasism, kapitalismens utnyttjande av människor och miljöförstörande kortsiktighet.

► Bli medlem direkt på nätet (via vansterpartiet.se)

2) Skänk ett bidrag till valfonden

Ditt bidrag gör det möjligt för oss att trycka upp flygblad och affischer, snickra ihop valstugor och se till att vår budskap får genomslag. Du kan skänka genom SMS, bankkonto eller via autogiro.

► Läs mer om hur du kan skänka en gåva

3) Låna oss ditt engagemang, kunskap och nyfikenhet

Vi är flera hundra som är aktiva i Vänsterpartiet Malmö. Vår ambition är att alla som vill bidra ska kunna göra det, på sitt sätt. Det finns massvis med olika uppgifter redan idag, och har du några andra idéer så välkomnar vi det och hittar ett forum för att förverkliga det.

►Läs mer om hur du kan delta i valrörelsen med start idag!

Sara SvenssonHallå där Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Sara Svensson, ny gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne, är en av talarna på Vänsterpartiets manifestation den 6 december.

Hur ser du på den ekonomiska situationen i Region Skåne?

– Nästa år ser bättre ut än vad vi tidigare har trott på grund av oväntade och tillfälliga inkomster. S och MP lägger en budget utifrån denna situation där de tar bort effektiviseringskravet – kravet att verksamheten ska spara 1 % per år – och de satsar lite grand. Detta räcker inte på långa vägar för att bygga upp en sjukvård att lita på.

Socialdemokraterna gick till val på massiva satsningar i sjukvården som de nu inte kommer att kunna genomföra. Hur ser du på det?

– Åren som kommer efter 2015 ser ekonomin sämre ut. Alla tomma vårdplatser på SUS är krisartad situation som behöver lösas. Det behövs också fler vårdplatser, mer personal och satsningar generellt. Det sistnämnda finns det väldigt liten täckning för i budgeten som S och MP lägger, säger Sara Svensson.

Vilka förslag kommer Vänsterpartiet lägga fram i sitt budgetförslag?

– Vår budget innehåller en välbehövlig skattehöjning och satsningar på fler vårdplatser och mer personal. Vår oppositionsroll kommer vi använda för att peka på vilken riktning som regionen borde ta för att på riktigt bygga en jämställd och jämlik sjukvård, avslutar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Läs mer:

 

danielIdag har SD meddelat att de i riksdagen avser att rösta för alliansens budget. Satsningar på äldreomsorg, skola och kvinnojourer är hotade. Vänsterpartiets och regeringens förslag om bättre villkor för pensionärer, höjd a-kassa, borttagen stupstock i sjukförsäkringen och stopp för vinster i välfärden riskerar att gå om intet. Det får konsekvenser för välfärden i Malmö.

– Att SD har lekstuga i riksdagen får konsekvenser för Malmös barn och gamla. Viktiga satsningar på välfärden kan utebli. Det visar att SD är destruktiva för svensk politik, både genom sin rasism men också genom sin praktik. SD säger sig värna välfärden men när det väl gäller struntar de i arbetsrätten, skolan och pensionärerna. SD är ett högerparti och de som röstade på SD i Malmö har all anledning att känna sig besvikna, säger Daniel Sestrajcic (V), riksdagsledamot från Malmö.

– Risken är att viktiga välfärdssatsningar på kommunerna försvinner. Mitt löfte till malmöborna är att Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt för att värna och utveckla välfärden, säger Hanna Thomé (V) .

För mer info, kontakta:

Daniel Sestrajcic, 0768-519 110

Hanna Thomé, 0709-134 661

Hanna Gedin, presskontakt, 0709-845 661

Jonathan Pontén

Jonathan Pontén

Hallå där…

Jonathan Pontén, 29 år, läkare på SUS Lund och aktiv i organisationen Socialistiska läkare. Han är en av talarna på sjukvårdsmanifestationen den 6 december kl 13 vid Triangelstationen Norra som Vänsterpartiet arrangerar i protest mot sjukvårdskrisen på SUS.

1) Hur märker du av sjukvårdskrisen i ditt arbete?

På SUS lider akuten och den högspecialiserade vården av att våra medicinavdelningar är kraftigt underdimensionerade. Ständiga strykningar av planerade operationer och långa väntetider på akuten gör att den negativa hälsoeffekten av vårdplatsbristen inte bara påverkar gamla och multisjuka, utan riskerar även att göra den friska populationen sjuk i väntan på planerad vård. Sköterskebristen är inte bara ett problem på vårdavdelningarna, patienter kan inte opereras, gastroskoperas eller få pacemaker tillräckligt snabbt vilket förlänger vårdtiden på avdelningarna.

2) Vilka åtgärder ser du att det behövs?

Bemanna upp med sköterskor och undersköterskor, inte bara på vårdavdelningarna, men också på verksamheter som endoskopi och operation. Då kan läkarstaben arbeta mer effektivt och med patientsäkerheten i första rummet korta onödigt långa vårdtider och bereda plats för patienter som fortsatt behöver medicinsk omvårdnad.

3) Vilket budskap sänder du till de som styr?

Värdesätt erfaren personal! En erfaren sköterska kan inte i en handvändning ersättas med en nyanställd kollega. Det tar lång tid att bygga upp en fungerande verksamhet, men går snabbt att rasera med dålig personalpolitik. Höj lönerna för sköterskor och undersköterskor.
Läs mer:

Den 27 och den 28 november diskuterar Malmö kommunfullmäktige budgeten för 2015. Den rödgröna majoritetens budgetförslag innebär bland annat satsningar på skola och vård- och omsorg.

– Vi lägger en stark budget med fokus på att utjämna klyftor och skapa jämlik hälsa. Vi höjer skatten med 30 öre för vi vet att ett välfärdssamhälle som bygger på att alla bidrar efter förmåga och får efter behov är ett samhälle som står sig starkt i längden och som ökar jämlikheten, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd.

Alla i vänsterpartiets fullmäktigegrupp kommer att delta i tvådagarsdebatten som sänds direkt via Malmös Stads webbplats.

Mer info:

 

 

Martina Skrak, vänsterpartistiskt kommunalråd i Malmö med ansvar för jämställdhet, var en av talarna när UN Women nationell kommitté Sverige, Lokalförening Malmö, Malmö Jämställdhetsbyrå, IOGT-NTO, MHFF (Malmö Högskolas Feministiska förening), ABF Malmö och Malmös FN-förening uppmärksammar den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Martina har under många år varit aktiv i den feministiska rörelsen och i rollen som jämställdhetskommunalråd har hon varit med att driva fram ett jämställdhetsarbete i Malmö som blivit en förebild för andra kommuner i Sverige.

– Våld mot kvinnor är den värsta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. I Malmö jobbar vi brett med kvinnofrid och med jämställdhet för att omfördela makt och resurser, för frågorna hänger ihop. Jämställdhet ökar kvinnors möjligheter att lämna destruktiva relationer och det ökar möjligheterna att arbeta förebyggande mot våldet. I dag är det viktigt att lyfta frågan om mäns våld mot kvinnor och synliggöra problemet, men också för att visa att vi inte ger upp, sade Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd.

Läs hela talet här

(det talade ordet gäller)

Vi står här idag, på internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, för att det handlar om oss. Våldet mot kvinnor handlar om oss. Om dig och mig, om väninnan, om grannen, om dottern, om mamma, om chefen, om snabbköpskassörskan och om henne långt där borta som vi inte känner.

De allra flesta kvinnor känner eller vet om en annan kvinna som är eller har varit utsatt. Men nästan ingen annan man känner en man som slår.  Vi behöver också tala om förövaren, att 98% av de som är misstänkta för sexualbrott är män, att 96% av offren är kvinnor. Vi behöver prata om att våldet drabbar inom alla kategorier oavsett ursprung, klass eller religion – statistiska sambandet är att det oftast är en man närstående kvinnan som är förövaren. Våldet ser olika ut, finns i samkönade relationer, det kan vara flera förövare eller få fall kvinnor som är förövarna, och vi ska möta alla efter just hens behov.

Vi behöver se att våldet är en extrem konsekvens av ojämställdhet. Att våldet är en fråga om makt. Att våldet hänger ihop med ett samhällssystem där kvinnor som grupp har mindre makt, resurser och inflytande än män som grupp.

Vi står här idag för att det handlar om oss. Om dig och mig, om brodern, om arbetskamraten, om dottern, om busschauffören, om mostern, om snabbköpskassörskanoch om henne långt där borta som vi inte känner.

Våldet är en konsekvens av ett maktsystem som drabbar oss på livets alla områden. Att vi har en inkomstskillnad i Sverige på över 5000 kr i månaden, miljonbelopp under ett liv. Att kvinnor är de som har de sämsta villkoren på arbetsmarknaden,  att kvinnor är som de som är anhörigvårdare eller de fattigaste ensamstående föräldrarna. Att man i den nya varianten av Playstationspelet  Grand Theft Auto 5 kan köpa sex med en prostituerad för att sedan  misshandla henne till döds eller att vi fortfarande på skolgården får höra att kärlek börjar med bråk.

Men det går att göra skillnad. Vi ska kräva ett arbete för att göra skillnad. Ett aktivt arbete mot våld, ett förebyggande arbete, och ett aktivt arbete för jämställdhet. Malmö är en av de kommuner som ligger längst fram i jämställdhetsarbetet. Vi är det för att vi menar allvar med att omfördela makt och resurser, att vi menar allvar med att gå från ord till handling.

Därför har vi höjt lönen med 1000 kr i månaden för lågbetalda kvinnodominerade grupper, satsar på genuspedagogik i skolorna, ökat stödet till kvinnojourerna, på papperslösa och satsar på jämställd fritid för unga, för att bara nämna några få saker.

I kommunen får vi vår styrka till förändring för att ni finns. För att vi är många tillsammans som driver på för rättvisa och förändring. Ni är styrkan och ni är nödvändigheten.

Så därför står vi här idag och kämpar tillsammans kvinnor och män –  för det handlar om oss. Om dig och mig, om eleven, om grannen, om dottern, om pappan, om systern,  om snabbköpskassörskan och om henne långt där borta som vi inte känner.

Tillsammans är vi starka. Starka nog för att stoppa våldet. 

Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd Malmö

LÄS MER:

Bilder: Gabriel Pérez Santiago

Martina Skrak, vänsterpartistiskt kommunalråd i Malmö med ansvar för jämställdhet, är en av talarna när Malmö Stad och Studentkåren uppmärksammar den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Martina Skrak har under många år varit aktiv i den feministiska rörelsen och i rollen som jämställdhetskommunalråd har hon varit med att driva fram ett jämställdhetsarbete i Malmö som blivit en förebild för andra kommuner i Sverige.

Under dagen kommer seminarier ordnas och utställare vara på plats på Malmö Högskolans Orkanen mellan klockan 14-18. Senare anordnas en ljusmanifestation vid Triangeln kl 1830. Martina Skrak kommer att tala vid båda platserna.

Läs mer:

Från facebookeventet:

poster_fndagen_25nov_20141030_slutlig (2)-page-001Malmö stad tillsammans med Studentkåren Malmö uppmärksammar FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen arrangeras även i samarbete med Malmö Högskolas Feministiska Förening, ATIM kvinno- och tjejjour och Kvinnorättsförbundet.

Syftet med dagen är att sprida olika typer av kunskap kring våld genom en utställning och olika föreläsare. Vi lyfter frågan eftersom det är viktigt för alla att få kunskap kring våld, både privat och i sin professionella roll.

Plats: Orkanen, Malmö högskola (entréplan) Datum: Tisdagen den 25 november Tid: Programmet pågår kl.14.00–18.00

Under eftermiddagen kommer vi bland annat att få insyn i Rättsläkarnas vardag, höra om Kriminalvårdens arbete med personer som använder våld, Malmö stads insatser vid våld i nära relationer, initiativet Huskurage som engagerar grannar vid misstanke av våld, information om Studenthälsans verksamhet och FATTA-rörelsens kämpande mot sexuellt våld.

Fotoutställningen ”Hopp” är ett arbete av klass ES12F från Malmö Latin gymnasieskola som kommer att visas upp i samband med dagen.

Missa inte heller Ljusmanifestation mot våld mot kvinnor vid Triangeln kl.18.30. Kör och brandtal anordnat av UNWOMEN nationell kommitté Sverige, lokalförening Malmö, Malmö Jämställdhetsbyrå, IOGT-NTO och ABF.

Det var den nystartade Vänsterns Interreligiösa Grupp (VIG) som ordnade ett samtal på Inkonst i Malmö som lockade ungefär 130 nyfikna åhörare. Deltagarna fick lyssna på före detta ärkebiskopen KG Hammar samtal på temat “Rotad radikalitet” och samtalet svepte över stora ämnen som politik, religion, historia, tro och det sekulära samhället. KG Hammar berättar i klippet nedan om hur han på 1960-talet bemöttes som vänster inom kyrkan:

– Då hette det alltid att vi politiserade kyrkan, det vill säga därför att det inte var samma gamla högerpolitik utan det var vänsterpolitik. Att politisera betyder ju egentligen att väcka frågor utifrån ett annat perspektiv än det vanliga traditionella […] Politiskt är vad vi än gör. Är vi passiva är det också politiskt hållning. Då lämnar man fältet fritt. Är man aktiv så är det en annan politisk hållning. Vi kommer aldrig undan.

Efter KG Hammars uppskattade inledning hölls en frågestund där saker som solidaritet, krig, fred och mycket annat diskuterades. Därefter informerade Vänsterns Interreligiösa Grupp om sin verksamhet och välkomna alla på kommande möten – oavsett trosinriktning är alla välkomna som vill samtala om frågor som rör tro och politik.

Nedan finns hela samtalet inspelat.

Läs mer:

 

 

Flera hundra människor samlades på Möllevångstorget för att högtidlighålla minnet av Kristallnatten och Förintelsen söndagen den 9 november 2014. Facklor lös upp den mörka novembernatten när tal blandades med musik. Nu finns alla tal från manifestationen att lyssna på i efterhand. Kvällens talare var:

  • Hanna Thomé, vänsterpartistiskt kommunalråd med ansvar för kultur och antidiskriminering
  • Marian Wydow, Romskt informations- och kunskapscenter
  • Petter Larsson, journalist
  • Mirjam Katzin, aktivist
  • Josefin Jallow, Ung Vänster

 

 

Mirjam Katzins tal kan också läsas här: Ondskans institutionalisering: från Förintelsen till REVA

 

MER:

Det talade ordet gäller!

Kamrater, vi har samlats här idag för att minnas. Men också för att samla kraft och mod för att fortsätta kampen mot rasism och för människovärdet.

Vi glömmer aldrig de människor som kämpat innan oss och vi kommer aldrig glömma alla de människor som föll offer för nazismen terror.

Och vi vet att nazismen tyvärr inte bara är historia. I Malmö blev det extra kännbart på åttonde mars då medlemmar ur svenskarna parti överföll och nästan mördade våra kamrater.

Alla vi som inte tillhör normen, vi som inte är vita eller heterosexuella cispersoner. Eller vi som demonsterar och uttalar vänsteråsikter vi känner det. Att klimatet hårdnat, att behöva vända sig om en extra gång.

Nazister är farliga. I nazistisk ideologi har våldet ett egenvärde det renar individen och de smälter samman den egna gruppen. Nazister vill skrämma oss, de vill att vi ska vara rädda, att vi ska sluta vara dem vi är och tystna. De vill utrota oss…

Det kommer de inte att göra, vi är starka vi är många fler.

Idag sitter nazister i fullmäktige på i ett par städer i Sverige. Vår förra regering släppte en rapport där vänsterextremister är farligare än nazister. I valrörelsen släpps svenskarnas parti in på vissa skolor och Sverigedemokraterna arbetar hårt med att tvätta sin fasad för att framstå som rumsrena. Den afrosvenska rörelsens kamp mot rasitiska stereotyper förlöjligas. Muslimska kvinnor blir hånade och utsatta för hat och hot för att de bär slöja. Vi har en polis som förra året gav tillstånd för svenska motståndsrörelsen att demonstrera på minnesdagen för kristallnatten.

På detta sätt normalisera rasism och nazism. Det får inte ske.

Alla vi som står här idag vet det och vi kommer att kämpa emot. Nazismen får aldrig normalisera, bortförklaras och förminskas. Nazismen är ett reelt hot mot hela vårt samhälle och ett dagligt hot mot många människor.

Det är inte fel att vara rädd, det är inte fel att vara förtvivlad för det som många av oss utsätts för.

Vi är människor av kött och blod, med känslor och olika egenskaper. Vi är inte bara vårt kön, vår hudfärg eller vår sexualitet.

Vi må vara rädda ibland men vi är också arga och organiserade och fast beslutna om att krossa rasismen och nazismen.

Och vi vet att vi kommer göra det tillsammans. Den antirasistiska rörelsen är stor.

När våra vänner attackeras fylls gatorna med 10 000 människor, när Rumänien och antiziganismen driver romer på flykt till miserabla levnadsförhållanden i Malmö organiserar vi solidaritetsarbete, när antigaylagar stiftas i Europa fyller vi gatorna med hbtq personer som står upp för vår gemensamma rätt och när en muslimsk kvinna misshandlas för att hon bär slöja deltar vi i hijabuppror.

I parlamenten kämpar vi för en mer human flyktingpolitik. I Malmö protesterar vi mot REVA och går i bräschen av landets kommuner i vårt arbete mot diskriminering i våra egna verksamheter. Vi deltar i samarbeten mot rasism, vi ser kommunen som en oerhörd viktig aktör i kampen mot rasism och vi tar det ansvaret på allra högsta allvar.

Och det mina vänner ska vi fortsätta göra. Rasisterna och nazisterna finns på alla arenor. Det ska vi också göra. Vi antirasistiser behövs överallt, i parlamenten och utanför. Det är först då riktigt förändring kan ske.

Nazistisk ideologi förenar kvinnohat, hbtq-hat och rasism och är ett hot mot hela vårt demokratiska samhälle.

Samtidigt som nazismen växer här och i Europa så växer också motståndet och frihetsrörelser. Vi som hyllar människovärdet.

Det är fantastiskt att se er här idag. Vi är många fler än nazisterna och vi är beredda att kämpa för allas rätt, för människovärdet. En kamp jag vet att vi kommer att vinna, en solidaritet som gör att min rädsla bleknar och ilskan tar över.

 Hanna Thomé, Malmö den 9 november 2014

Lyssana på talet här:  

 

MER: