Den 19 februari arrangerade Vänsterpartiet Malmö ett seminarium med anledning av de islamofoba attackerna mot moskéer runt om i Sverige den senaste tiden. Seminariet, som arrangerades tillsammans med ABF Malmö och Ibn Rushd Studieförbund, drog fullt hus på Inkonst när cirka 150 personer kom för att lyssna och diskutera. I panelen deltog Sarah Delshad, frilansskribent och debattör inriktat på muslimsk identitet och feminism, Mattias Gardell, religionshistoriker, Uppsala universitet, Hanna Thomé (V), antidiskrimineringskommunalråd, Othman Tawalbeh, muslimsk teolog verksam i Ibn Rushd Södraoch Salahuddin Barakat, imam och teolog på Islamakademin. Modererade gjorde Momodou Jallow, antirasistisk aktivist och en av Vänsterpartiet Malmös representanter i kommunstyrelsen.

Samtalet spände över många områden: om de många hatbrott som drabbar muslimer, både i form av attacker på gator och torg, såväl som mot moskéer och andra bönelokaler. Vidare diskuterades medias roll som upprätthållare och islamofobiska stereotyper och Europas historia av brott mot muslimer som man aldrig har gjort upp med.

 

Hallå där Daniel Sestrajcic, riksdagsledamot i skatteutskottet och ordförande för Vänsterpartiet Malmö, som har kallat finansministern till ett möte med anledning av de nya reglerna för ideell second handverksamhet.

Du har i skatteutskottet tagit ett initiativ för att ändra momskraven för second hand-branschen. Varför?

– De nya momskraven på 25 procent hotar den ideella secondhand-branschen. Vi vill att Myrorna, Stadsmissionen, Emmaus med fleras viktiga arbete för utsatta grupper ska kunna fortsätta bedrivas under rimliga villkor. I Malmö gör dessa organisationer ett viktigt arbete och verkar för social rättvisa och stöd till utsatta samtidigt som man gör en stor klimatinsats genom sin återanvändningstanke. För Malmös del skulle det vara en katastrof om dessa organisationer tvingas i konkurs.

Vad händer nu?

– På dagens möte i skatteutskottet tog Vänsterpartiet upp förslaget till ett utskottsinitiativ för att pressa regeringen att snabbutreda frågan Efter diskussion och förslag från utskottets ordförande Per Åsling (C), som utskottet ställde sig bakom, att kalla finansministern till skatteutskottet, väljer Vänsterpartiet att avvakta med utskottsinitiativet.

– Jag är mycket glad för att utskottet enades om att kalla finansminister Magdalena Andersson till utskottet. Det krävs snabbare och tydligare agerande från regeringens sida och en viljeinriktning att lösa denna fråga.

Hur ser du på villkoren för second handverksamheten?

– Det brådskar att ta fram såväl en akut lösning som en långsiktig lösning på problematiken där utgångspunkten bör vara att dessa organisationers möjligheter att verka inte kraftigt försvåras. För alla organisationer är det uppenbart att det redan nu drabbar deras verksamhet och de allra minsta har svårast att klara sig.

– Jag kommer att bevaka denna fråga noggrant och hoppas att finansministerns besök innebär att hon presenterar konkreta förslag eller alternativ och en färdplan för hur frågan ska lösas Vänsterpartiet är fortsatt  beredda att komma med  förslag till utskottsinitiativ, avslutar Daniel Sestrajcic

Läs mer:

 

För mer information:

 • Daniel Sestrajcic, ledamot i skatteutskottet (V), 0768-51910

 

Tal av Martina Skrak (V) vid manifestation mot väktarvåld, Stortorget i Malmö den 10 februari 2015. Obs! Det talade ordet gäller!

Varenda nerv i kroppen skriker när jag ser videon på hur en vuxen man sätter sig på en liten pojke. Ett barn på nio år, ett litet barn som är rädd, gråter och kippar efter luft medan en stor hand hålls för hans mun. Barnet skakas och huvudet slås i golvet. Ett barn på nio år.

”Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” Detta är ur lagen.

Och varje nerv i min kropp kommer fortsätta skrika – för det slutar inte här – det slutar inte med att enskilda vuxna beter sig bortom rimlighetens gräns.

För det som hände är så mycket värre. Vi har en väktare, en uniformerad man som ska vara utbildad för att skydda och ingripa, som gör såhär mot ett barn.

Det blir ännu värre när ansvarig säkerhetschef refererar till barnet som ”kriminell” och att de har  rättigheter som vakter när de ska omhänderta brottslingar.

Nej, du har inte rätt att bruka våld mot ett barn ens om det spottas, sparkar och rivs. Det finns inga undantag.

Det blir värre när barnet inte ens ses som ett barn utan blir ett ”hot”, “en kriminell”, ”den andre”.  Hade det låtit likadant om pojken talat ett språk väktarna förstod, om han varit blåögd med blonda lockar? Det är ännu värre när det legitimerar rasism, när ett barn inte är ett barn utan ”något annat”.

Det blir värre när polisen först lägger ner utredningen och verkar undvika att höra vittnen. Med förklaringen att det inte var övervåld. “Pojken behövde hållas kvar.” Den som tror att ett barn som är rädd ska hållas kvar genom att man dunkar det i golvet, lägger handen för munnen och sätter sig på det, har uppenbarligen missat något i vad det innebär att vara vuxen. Att ta ansvar. Och att se till barns bästa.

”Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”

Polisen har öppnat utredningen igen, och ja, det är det enda rimliga.

Ta inte i med övertoner hälsar Jernhusen, de som anlitat vaktbolaget,  oss som protesterar på Twitter – jo vi ska höja våra röster och ta i så att det skakar.

För vi ska ställa krav.

Krav om en rättvis behandling av den utsatta pojken.

Krav om en ordentlig utredning av vaktens agerande.

Men vi ska också ställa krav på polisen.

För polisen är de som utbildar, förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakter.

Och gårdagens händelse vittnar om att det är uppenbart att det krävs utbildning inom både polisen och bland ordningsvakter.

Det krävs en fristående myndighet för att utreda den här typen av övergrepp. Dagens system där poliser utreder sig själva och dem de förordnar är inte hållbart.

För det blir värre om vi inte reagerar, om vi inte höjer våra röster och skriker med varje nerv för att Malmö ska vara en stad där barn är trygga. En stad där vi vet att hur vi behandlas som barn påverkar oss hela livet. Att varje unge förtjänar en bra start i livet. En stad byggd på solidaritet och gemenskap. En stad där vi, liksom flera tusen igår, tar tydlig ställning mot rasism. En stad där varje barn ska mötas med kärlek och respekt.

Ett barn är ett barn och vi vuxna har ett ansvar, som vuxna, som samhälle och som människor som ska sätta standarden för vilket samhälle vi vill ha. Barnaga och övervåld ingår inte här.

”Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”

Om detta kompromissar vi aldrig.

Under måndagskvällen hade Pegida Sverige utlyst en demonstration. Pegida är en tysk, antimuslimsk organisation som har ordnat en rad hatmarscher i olika städer och som man nu försöker exportera. Den tyska organisationen har efter bara några månader splittrats och fallit isär efter att dess ledare Lutz Backmann på facebook poserat utklädd till Hitler. Den svenska sektionen har skapats på initiativ av Henrik Rönnqvist, gallerist som är aktiv i det antimuslimska kretsarna i Malmö och som under sommaren 20145 blev dömd för hatbrott mot en av Vänsterpartiets medlemmar då han på sitt galleri ställde ut den nazianstrukna provokatören Dan Park.

_MG_9325-1

Det som skulle ha blivit Pegidas lansering i Sverige slutade i ett praktfiasko. Siffrorna varierar men uppskattningsvis mellan 8 och 50 av Pegidas anhängare dök upp på Stortorget i Malmö medan motdemonstranterna samlade över 3000 personer.

De tal som Pegida höll överröstades av slagord och burop. De som hade samlats på Stortorget var en brokig skara människor av gamla såväl som unga som förenades i motståndet mot Pegida. Från Vänsterpartiet fanns bland annat Pål Brunnström och Hanna Gedin från partistyrelsen på plats tillsammas med Jallow Momodou som är ersättare i kommunstyrelsen.

_MG_9321-1

Pål Brunnström och Hanna Gedin

Jallow Momodou

Jallow Momodou

 

Läs mer:

Arne_HellmarkHallå där Arne Hellmark från Vänsterns Studentförbund Malmö, som just nu drar igång en kampanj mot rasism på högskolan genom sidan univleaks.net.

1) Vad är univleaks.net?

Univleaks.net är en del av Vänsterns studentförbund arbete mot rasism på högskolor och universitet. Det är en blogg med en tips-funktion för att anmäla rasism inom högskolan. Tipsen hanteras anonymt. När vi får in anmälningar/tips kan informationen publiceras på bloggen. Det är ett sätt att synliggöra och medvetandegöra kring hur rasismen tar uttryck, och att på så sätt också få in ännu fler tips om folks erfarenheter. Det är också ett sätt att engagera folk i den antirasistiska kampen.

2) Varför har ni startat kampanjen?

Vi vill synliggöra den strukturella rasismen i samhället och hur den tar sig uttryck på högskolor och universitet. En studie från Malmö högskola menar att var tionde student har upplevt hat och diskriminering, ofta baserat på kultur, etnicitet och/eller ras. Vi vill visa att rasifierade och antirasister inte är ensamma och att vi kan bekämpa rasismen, om vi arbetar tillsammans.

Universitetsvärlden har en mörk historia av rasbiologi, kolonialism och fungerar även idag som en ideologisk möjliggörare för förtryckande system. Det vill vi lyfta fram till ljuset och konfrontera.

Det är vår skyldighet som socialister och antirasister att kritisk angripa den kunskap som produceras inom akademin som gynnar rasismen, fascismen och makten.

3) Vad händer nu?

Vänsterns studentförbunds antirasistiska arbete ska leda till verklig skillnad för studenter. Vi kommer att använda informationen på univleaks.net för att konfrontera ansvariga lärare och personal på universitetet för att få till förändring.

Under våren kommer vi anordna en workshop om härskartekniker och rasism och hur de bemöts för att stärka antirasistiska och rasifierade studenter.

Vi kommer arbeta för att bygga en antirasistisk rörelse och opinion inom högskolan. Rasismen och fascismen växer, den vill vi krossa. På gatorna, i klassrummen och i tanken.

Läs mer:

 

Måndagen den 9 februari planerar den rasistiska gruppen “Pegida Sverige” sin första hatmarsch mot muslimer på Stortorget i Malmö. Pegida är ett rasistiskt nätverk med bas i Dresden i Tyskland, där man sen slutet av förra året regelbundet har arrangerat antimuslimska hatmarscher.  Nu försöker de etablera sig på andra orter och i andra länder, men överallt där de har kommit har de mötts av många fler antirasister. Nu visar vi att Malmö är en stad som inte har plats för rasism och fascism.

Gruppen #NOPEGIDA har kallat till motdemonstration: “Samling sker på Stortorget i Malmö klockan 18.00 måndag den 9 februari och vi backar inte en millimeter för rasisterna – stoppa hatmarschen!”

Facbookeventet: Stoppa hatmarschen – Pegida är inte välkomna i Malmö!

Verksamhetsplanen för 2015 antogs. Feminism, antirasism, arbetsrätt och klimat kommer att vara några av de områden som står i fokus för partiföreningen. Årsmötet utsåg en ny styrelse och riksdagsledamoten Daniel Sestrajcic fick förnyat förtroende som ordförande.

– Det är fantastiskt roligt och jag är ödmjuk inför uppgiften. Vänsterpartiet växer kraftigt och därför måste 2015 handla om medlemsvård. Det är medlemmarna som är Vänsterpartiet Malmö och alla ska känna att de har en plats och kan bidra till att förändra samhället, säger Daniel Sestrajcic.

Årsmötet antog även en valutvärdering. Vänsterpartiet Malmö gjorde en historisk valrörelse både vad gäller antalet deltagande människor och aktiviteter och i termer av valresultat. Mellan den 10 augusti och den 14 september deltog 420 aktivister i sammanlagt drygt 800 utåtriktade aktiviteter på 130 platser runt om i Malmö. I kommunvalet ökade Vänsterpartiet med drygt 60 procent.

– Framgången är resultatet av ett långsiktigt arbete kring aktivism och parlamentarism som bedrivits under många år. Vi gör konkret skillnad i människors liv när vi bekämpar klassklyftor, ojämställdhet och rasism, säger Martina Skrak, kommunalråd och medlem i valutvärderingsgruppen.

Årsmötet antog ett uttalande med kritik mot de partier som nu anpassar sig till Sverigedemokraternas retorik.

– Den växande rasismen är ett stort problem. Vänsterpartiet har alternativ till de obehagliga förslag som nu läggs fram, säger Hanna Thomé, antidiskrimineringskommunalråd.

 

Läs mer:

 

Lördag 31 januari håller Vänsterpartiet Malmö årsmöte på Ungdomens Hus. Årsmöte innebär att det gamla verksamhetsåret läggs till handlingarna och att nya val och planer fastslås.

1) Vad kommer att hända under årsmötet?

Vänsterpartiet Malmö har växt explosionsartat under de senaste åren så först och främst kommer det att vara mycket nya och gamla medlemmar på plats. Tillsammans diskuterar vi året som gått men planerar framförallt för kommande årets verksamhet. Den viktigaste diskussionen blir den om Vänsterpartiets roll framöver som jag tror att diskussionen kring valutvärderingen leder till. Men också diskussionen kring vår framtida politik kring EU-migranternas situation. Sen blir det spännande att få höra Ali Esbati en av Vänsterpartiets budgetförhandlare som kommer till årsmötet. Sen kommer det att vara mycket annat också – bokbord, gruppfoton, chans att teckna autogiro och så klart årsmötesmiddagen på kvällen.

2) Hur skulle du beskriva året som gått?

Det har varit ett galet, fantastiskt och framgångsrikt år! Vi har genomfört två valrörelser som varit de största som vi någonsin gjort i Malmövänstern. Vi ökade mest av alla partier i Malmö och gick fram med över 3 %. Allt fler söker sig till Vänsterpartiet och vi är snart 1000 medlemmar i partiföreningen. Som ordförande är jag såklart väldigt glad över att vänstern är mer relevant än någonsin i Malmö.

3) Vad är dina förhoppningar inför 2015?

Först och främst hoppas jag på ett lyckat årsmöte. Det brukar vara ett tillfälle att komma samman, diskutera och fatta kloka beslut. Vi ska dessutom välja medlemmar till förtroendeuppdrag under året och för mig är det fantastiskt att se nya och gamla medlemmar ta ett steg framåt och växa med sina uppdrag. I övrigt hoppas och arbetar jag för jämlikt Malmö och en annan värld. Kanske att vänstervågen från Grekland och Spanien rullar ut över den europeiska kontinenten och når över bron under våren?

4) Något mer du vill tillägga?

Efter en snabb utveckling är det dags för Vänsterpartiet att fokusera vidare på att bredda och bygga organisationen så att fler får komma in och ta ansvar, fler får leda och äga Vänsterpartiet Malmö, fler känner att det är en viktig plattform att engagera sig. Samtidigt så ska vi ta chansen att studera och skola oss mer, diskutera politik och bryta åsikter mot varandra för att nå fram till ställningstaganden som utvecklar vår kamp för ett solidariskt och rättvist Malmö.

Läs vidare:

 

Veckans Uppdrag Granskning handlar om antisemitism i Malmö. Programmet visar på ett tydligt sätt hur judar utsätts för trakasserier och rasism och hur detta tar sig uttryck i gatubilden. I Vänsterpartiet är vi bestörta över att judar inte kan känna sig trygga i sin stad. Arbetet mot antisemitisk får aldrig ta en paus och Vänsterpartiet arbetar aktivt och står i första ledet i kampen mot antisemitism, rasism och alla former av diskriminering.

Malmö Stad där Vänsterpartiet sitter med i styret, har under de senaste åren tagit en rad initiativ för att motarbeta antisemitism. Arbetet har bland annat inkluderat följande punkter:

 • Arbetet mot hatbrott har lyfts flera gånger. Bland annat har krav ställts på att regeringen i sitt regleringsbrev till polisen ska prioritera hatbrott. I det samverkansavtal som slöts med polisen i augusti 2012 valde Vänsterpartiet att lyfta arbetet med hatbrott. Vänsterpartiets antidiskrimineringskommunalråd Hanna Thomé sade då att ”[v]i har stora problem med hatbrott i Malmö. Ett problem är att många anmälningar läggs ner och att mörkertalet är stort.”
 • Malmös Stad inrättade år 2010 ett dialogforum för att samla olika aktörer mot kränkningar, diskriminering och rasism. I gruppen ingår bland annat representanter för Judiska församlingen i Malmö. 2012 breddades uppdraget till att särskilt fokusera på hatbrott.
 • Som ansvarigt kommunalråd har Hanna Thomé stött de rörelser som arbetat aktivt mot antisemitism, exempelvis genom att gå med i flera av de kippavandringar som arrangerats för att ta ställning mot trakasserier mot judar i Malmö.
 • Malmö Stad har som första kommun i Sverige antagit en strategisk utvecklingsplan mot diskriminering. Utvecklingsplanen tar ett systematiskt grepp om antidiskrimineringsfrågorna och hela kommunen arbetar nu aktivt  mot diskriminering.
 • 2012 antog jämställdhetsberedningen i Malmö Stad en plattform för att säkra minoriteters rättigheter. Stort fokus lades på den strukturella rasismen samt hatbrott mot minoritetsgrupper.
 • Malmö Stad är en aktiv del i ”European Coalition of Cities Against Racism” (ECCAR), ett nätverk med över 100 andra städer som 2012 hade möte i Malmö. Anders Neergaard (V) är vice ordförande och Malmö Stads representant.
 • Malmö Stad har skapat ett lärarnätverk mot rasism, detta efter en studie som visat att många elever utsatts för rasism och diskriminering. Det har också skapats ett elevnätverk mot rasism.

Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti och arbetar mot antisemitism och hatbrott. Som parti har vi den senaste tiden agerat på följande sätt:

 • När Judiska församlingen i Malmö attackerades i början av augusti 2014 antog Vänsterpartiet Malmös styrelse ett uttalande om händelserna där man bland annat skriver följande: ”I Malmö ska ingen behöva utstå hot och våld på grund av sitt ursprung eller sin religion. Malmös judiska befolkning ska inte behöva leva under konstant hot om att utsättas för glåpord, hot eller våldsamma attacker på stan”. Uttalandet uppmärksammades av Sydsvenskans ledarredaktion som menade att fler partier borde vara lika tydliga som Vänsterpartiet.
 • Sedan två decennier tillbaka uppmärksammar Vänsterpartiet tillsammans med andra organisationer minnet av Kristallnatten/Novemberpogromerna. Det är ett arrangemang som ordnas den 9 november varje år i Malmö. 2014 talade kommunalrådet Hanna Thomé för Vänsterpartiets räkning (lyssna på talet här).
 • Vänsterpartiet Malmö har varit tydlig med att Malmös judiska befolkning aldrig ska behöva svara på eller på något sätt ställas ansvariga för statens Israels agerande.
 • Vänsterpartiet motarbetar nazistiska och rasistiska organisationer som försöker etablera sig och göra sin röst hörd i vår stad, senast i samband med det nazistiska Svenskarnas Partis torgmöte i Limhamn i augusti 2014.

Detta är några exempel på hur Malmö Stad och Vänsterpartiet motarbetar antisemitism och rasism. Kampen mot rasism och all former av diskriminering måste fortsätta med kraft i hela vår stad.