Mellan 12 och 16 på lördagen samlades som mest 600 personer (flera tusen passerade under dagen och stannade upp för en stund) på Vänsterpartiet Malmös innerstadspicnic och gatufest VÅR STAD. Festen som arrangerades för att fira den nya bilfria gatan gästades bland annat av banden The Bandettes och Noria och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt som talade om Vänsterpartiet som grön kraft och vikten av att rösta vänster i det stundande EU-valet.

– I år har du en unik möjlighet att besegra Reinfeldt inte en, men två gånger, i två val under samma år, utropade Jonas och rev ner applåder.

– Vi går till val på parollen Inte till salu. Det finns sådant som inte ska köpas och säljas. Det handlar om våra barn och äldre, vår miljö och vår välfärd. Vi är inte till salu, proklamerade Jonas Sjöstedt i sitt tal, där han även pratade om Vänsterpartiets framgångsrika feministiska arbete i EU-parlamentet.

– Det finns ett parti som slagits för kvinnors rättigheter i EU i tjugo år. Det partiet heter Vänsterpartiet. Nu söker vi ert mandat för att få fortsätta med det arbetet.

Den 17 maj är IDAHOT, International Day Against Homophobia and Transphobia. Därför pryddes festområdet denna dag av extra många regnbågsflaggor, och dagen uppmärksammades även i ett tal av riksdagskvinnan och HBTQ-kämpen Marianne Berg.

Under dagen talade även Matilda Gradin, ersättare i Miljönämnden för Vänsterpartiet, om den lilla seger som det innebär att ännu en del av staden befriats från bilismen. Den bilfria innerstaden är en vision som Vänsterpartiet arbetat för länge. Med välfungerande kollektivtrafik och cykelvägar är den självklart genomförbar. När bilen tvingas lämna innerstaden ges plats för människor och möten, av precis den typ som arrangemanget VÅR STAD gav utrymme för.

Vänsterpartiet Malmö fortsätter arbeta för en grön och bilfri innerstad. Du kan läsa mer om vår politik i vårt kommunalpolitiska program.

Idag öppnat vi vår valstuga på Gustav Adolfs Torg. Under invigningen talade bland annat den lokala EU-parlamentskandidaten Jallow Momodou, om vikten av att rösta och att lägga sin röst på ett EU-kritiskt parti som står upp för socialistiska, feministiska och antirasistiska värden och aldrig offrar demokratin genom att tillåta att mer makt flyttas till Bryssel.

Dessutom talade jämställdhetskommunalråd Martina Skrak, regionfullmäktigekandidaten Sara Svensson och Daniel Sestrajcic, ordförande i Vänsterpartiet Malmö. Våra vänner i Spiken i Kistan stod för musiken.

Valstugan på Gustav Adolfs torg kommer att vara öppen varje dag under de kommande två veckorna. Dessutom hittar du oss varje dag runtom i andra delar av vår stad. Kom gärna fram och prata med oss, eller hjälp till i arbetet.

Idag öppnar den svenska förtidsröstningen i valet till Europaparlamentet. Under maj månad, fram till och med valdagen den 25 maj, går en växande vänster runtom i Europa till valurnorna för att rösta in EU-motståndare, socialister och feminister i Europaparlamentet.

Den europeiska vänstern är på stark frammarsch. I flera länder ligger vänsterpartier omkring 20% i opinionsmätningarna. Vänstern flyttar fram sina positioner både i de länder som drabbats värst av Eurokrisen och länder som Sverige som klarat sig bättre.

(more…)

Vi samlades för en välfärd fri från vinstintresse och för en välfärd där solidariteten styr, en välfärd som i vått och torrt går att lita på. 

– Detta är en historisk styrkemanifestation vi har sett prov på i Malmö idag. Folk är trötta på att regeringen Reinfeldt leker affär med människors grundläggande rätt till skola, vård och omsorg. Det är nog nu. Välfärden är inte till salu, säger Daniel Sestrajcic, riksdagskandidat och ordförande i Vänsterpartiet Malmö.

(more…)

Under flera månader har arbetet med en ny hemsida pågått, och idag på 1 maj är vi glada att kunna publicera den nya sidan. Vänsterpartiet Malmös programmerargrupp har tagit fram den nya looken och utvecklat tekniken bakom. Flera nya funktioner är specialbyggda för våra ändamål.

– Med den nya sidan hoppas vi göra det enklare för människor att engagera sig i Vänsterpartiet och bli aktiva, säger Daniel Sestrajcic, ordförande i Vänsterpartiet Malmö.

Förutom den nya formen består de största förbättringarna av en ny kalender och bättre sätt för människor att hitta en plats i partiföreningen. Delar av sidan är fortfarande under utveckling och nya funktioner kommer att rullas ut successivt.

– Framförallt kommer vi att ta fram ett mer interaktivt, ännu enklare sätt för människor att hitta en arbetsgrupp som passar dem, samt integrera hemsidan mer med vårt kampanjsystem Zetkin, kommenterar Richard Olsson som är kontaktperson för den relativt nya programmerargruppen och har lett arbetet med sidan.

Även i fortsättningen är WordPress plattformen som sidan bygger på. Formen och de specialbyggda funktionerna finns tillgängliga även för andra partiföreningar att använda och hela kodbasen kommer snart att publiceras open-source.

Sidan är precis nysläppt och än kan det finnas en hel del barnsjukdomar. Allt innehåll är inte överflyttat och det dyker alltid upp små fel i samband med en lansering. Rapporter om eventuella problem mottagas tacksamt till r@richardolsson.se.

Vilmer_Andersen2

Vilmer Andersen, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne kommenterar händelserna de senaste dagarna där vårdpersonal på akuten i Malmö har mottagit hot efter att ha gått ut i ett öppet brev i Sydsvenskan. Personalen uttryckte oro för patientsäkerheten och arbetsmiljön inför Jimmie Åkessons besök på akuten i den 9 april.  (more…)

Söndagen den 16 mars slöt ett rekordartat antal människor upp för att protestera mot mordförsöket på flera feminister och socialister. Demonstrationen som gick under parollen “Kämpa Malmö” samlade 10 000 personer i ett demonstrationståg som ringlade sig igenom staden. Så många människor har ett demonstrationståg inte samlat på många år i Malmö.

(more…)

Det är medlemmarna som bestämmer om vad det kommunalpolitiska programmet ska innehålla. Om du som medlem i Vänsterpartiet Malmö vill ändra något i det kommunalpolitiskt program ska du motionerna, alltså skicka in ett förslag på förändringar. Motionen ska tydligt beskriva vad du vill lägga till, ta bort eller förändra. Motioner ska skickas till malmo@vansterpartiet.se.

Förslag till kommunalpolitiskt program 2014-2018 (pdf)

Söndag 9 mars kl. 24.00  är sista dagen för att skicka in motioner. På medlemsmötet tisdag 25 mars kommer medlemmarna att bestämma vad det kommunpolitiska programmet ska innehålla.

En lång demokratisk process har lett fram till förslaget

Arbetet med att ta fram ett Kommunalpolitiskt program 2014-2018 för Vänsterpartiet Malmö har skett i flera steg och många har varit med i arbetet.

Olika förslag på frågor att driva har samlats in genom:

 • ett medlemsmöte
 • en offentlig enkät
 • en inbjudan till olika organisationer att ha synpunkter.

På ett styrelsemöte behandlades förslagen, som också togs upp på ett medlemsmöte. Efter det skickades förslaget ut på remiss som alla intresserade kunde svara på. Allt detta ligger till grund för det förslag som finns nu.

Utbildning har blivit allt viktigare för allt fler. Barn och unga ska inte förvägras rätten till en bra utbildning. För Vänsterpartiet är utbildningsfrågorna ett av de viktigaste politiska områdena i Malmö. Vi ser idag en utveckling där likvärdigheten minskar, det fria skolvalet och de privata skolorna har lett till dagens A- och B-lag bland skolorna.

Alla skolor måste vara bra, det ska inte krävas att du bor i ”rätt” område eller att du väljer ”rätt” skola. Det fria skolvalet har lett till att den svenska skolan, som var bland de mest utjämnande i världen, nu rasar i likvärdighet. Den svenska skolan är idag extrem i jämförelse med omvärlden när det gäller hur stora privata skolkoncerner tillåts plocka ut 100-tals miljoner i vinst, pengar som borde gått till en bättre kvalitet i utbildningen.

Klasskillnaderna förstärks idag i skolan istället för tvärtom. Föräldrar och barn har gjorts till kunder och ges dåligt samvete om de inte väljer rätt. Elevernas språkkunskaper och varierande erfarenheter utnyttjas inte, genom alltfler centrala kontrollprov skapas istället en mall för hur alla förväntas vara. Barn förvägras att delta i den viktiga förskoleverksamheten på grund av om föräldrarna arbetar eller inte. Staten har i över 20 år gjort neddragningar på utbildningsresurserna. Allt detta är exempel på en negativ utveckling som måste brytas.

Vänsterpartiet i Malmö lovar arbeta för att:

 • alla avsatta skattemedel ska gå till att utveckla skolans kvalitet, genom att förbjuda vinstuttag
 • alla barn i Malmös förskolor och skolor ska möta välutbildad personal, genom en bra löne- och personalpolitik, med god tillgång på kompetensutveckling • alla barn ska ha rätt till förskola på samma villkor, genom att avskaffa specialregler om tidsbegränsning av barnens rätt till förskola utifrån föräldrarnas sysselsättning
 • alla förskolor och skolor ska ges resurser efter behov, genom ett resursfördelningssystem till förskolor och skolor för att möta deras olika svåra uppdrag
 • att alla barn ska ha en bra förskola och skola på gångavstånd från hemmet, genom att bygga ut förskolor och skolor i hela staden
 • alla barns och elevers livserfarenheter och kunskaper ska få plats i lärandet, genom pedagogiskt utvecklingsarbetet som tar sin utgångspunkt i förskolornas och skolornas olika förutsättningar, där varierade pedagogiska inriktningar finns i de kommunala förskolorna och skolorna
 • alla barn och elever ska känna sig välkomna och ingen ska diskrimineras på grund av kön eller ursprung, genom att genuspedagogiken utvecklas för att nå alla, och ett tydligt antirasistiskt arbete på alla förskolor och skolor
 • alla barn och elever ska få utveckla alla sina språk, genom en bra modersmålsundervisning och ett utökat språkval där du kan välja flera olika språk, även ditt modersmål, som moderna språk
 • allt skolarbete ska ske inom skoldagens ram, genom att alla skolor har lärarledd läxhjälp där eleverna får handledning till alla sina uppgifter och specialpedagogiskt stöd efter behov
 • fritid och kultur ska ses som viktiga delar i barns lärande, genom en kvalitetssatsning på fritidshemmen med färre barn i grupperna och fler pedagoger, samt mer resurser för att öka barns möjlighet att utöva och tillägna sig kulturupplevelser
 • alla barn och elever ska få kunskap och verktyg för att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle genom en progressiv miljöpedagogik.
 • förskolan och skolan ska få fler lärare samt kunna ha färre barn och elever i grupperna, genom en riktad kommunal skattehöjning för ökade resurser till utbildning.