Ulla Anderssons tal på 1 maj 2015 i Malmö. OBS! Det talade order gäller!

1:a majfirare, vänner

Vi bär alla med oss våra erfarenheter, de har format oss och påverkat våra liv. Jag bär med mig mina erfarenheter in i politiken. Erfarenheter av att vara flicka, kvinna, mamma, mormor. Av att ha hoppat av gymnasiet men fått nya chanser, erfarenhet av att jobbat som timvikarie i äldreomsorg, deltidsanställd i handeln, haft eget litet företag, jobbat i förskolan, varit ensamstående mamma och haft det ekonomiskt tufft. Jag har en åldrande mamma, haft nära och kära som varit alkoholister eller dött i unga år. Allt det har påverkat mig och gjort mig till vänsterpartist. För jag har sett vad omtanke om varandra betyder, vad solidaritet, delaktighet och vad vår gemensamma välfärd betyder för ett bra och fungerande liv inte minst för oss kvinnor.

Alla vi som samlas här i dag bär med oss insikter och erfarenheter som gjort oss till socialister, feminister och antirasister till dem vi är.1.a maj är för oss alldeles speciell dag, en dag då vi kan känna styrkan i varandra och bära den med oss med en insikt om att vi människor behöver varandra, att vi tillsammans är starka och kan förändra.

Nu, efter 8 år av regeringen Reinfeldt, så går det att äntligen få känna lite framtidstro.

I dag, alldeles nyligen, så har Vänsterpartiet och regeringen presenterat en glad nyhet.

Vi har kommit överens om att Sverige ska få en finanskattskatt. Bankerna gör rekordvinster år efter år, de betalar ingen moms och på det så har bankerna under 8 år med Borg fått se sina skatter sänkas. Dessutom bidrar skattebetalarna till bankernas vinster genom indirekt statligt stöd.

Nu äntligen ska de få känna nöjdheten över att få bidra lite extra till välfärden. Det blir de säkert glada för eller hur?

Regeringen Reinfeldt var ledande i Europa när det gäller stora skattesänkningar och att överlämna och sälja ut skattefinansierade verksamheter inom vård, skola och omsorg till privata vinstintressen. Nu har de äntligen fått lämna ifrån sig makten och tack vare oss finns nu en överenskommelse om att ta bort vinstintresset ur välfärden.

Frågan om vinster i välfärden handlar om vem som har makten i samhället.

Vård, skola och omsorg har stort inflytande över våra liv och utgör en stor del av ekonomin. Ju mer av detta som styrs av vinstintresset, desto svagare blir demokratin. Våra motståndare säger att välfärden blir bäst om man låter jakten på pengar, girigheten, få styra den. Vi säger att det är en absurd idé. Välfärden ska styras för dem som behöver den, den ska styras av solidaritet och omtanke. Vi är vi är elever, patienter, vi är äldre i behov av stöd. Vi är medborgare – inte kunder. Det är demokratin som styra – inte girigheten!

Vänsterpartiet och regeringen har en uppgörelse som – om den genomförs – innebär slutet på vinstjakten.

Riskkapitalisterna kommer inte längre kunna svinga fötterna över sängkanten på morgonen och glatt utropa – Halleluja, det regnar manna från skyn! Nu ska skattepengarna gå till det de är avsedda för. Det kommer inte längre att vara möjligt att göra snabba cash på elever, patienter och äldre. Det var vad vi gick till val på och det har vi nu börjat leverera.

Det var så klart en besvikelse att Vänsterpartiet inte fick vara med och bilda regering det hade blivit bättre politik då.

Men Vänsterpartiet är idag med styr fler kommuner och regioner än under förra mandatperioden. Vi är med och styr i mer än 100 kommuner bland annat här i Malmö. Genom att genomföra vänsterpolitik i praktiken visar vi att vår politik fungerar och att vi är ett parti som förtjänar väljarnas förtroende. Vi genomför rätt till heltid, utjämnar löneskillnader mellan kvinnor och män, inför avgiftsfri kollektivtrafik, avgiftsfri mammografi mm- vi gör skillnad!

Vårt alternativ är ett samhälle med en välfärd att lita på, gemensamma lösningar, rättvisa och framsynt demokratisk styrning.

Där jobben är trygga, där kvinnor och män är jämställda och där omtanke och medmänsklighet, inte girighet, är drivkraften i samhällsutvecklingen. Kort sagt ett samhälle där vår gemensamma välfärd inte är till salu, arbetsrätten inte är till salu och våra barns framtid inte är till salu.

S- och Mp-regeringen är trots allt beroende av Vänsterpartiet för att få igenom sin budget.

Det ger oss unika möjligheter de kommande åren. Vi har börjat med att genomföra flera av våra vallöften genom att prioriteringarna i våra budgetförhandlingar med regeringen har varit ökade resurser till välfärden och minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Statsbudgeten ska spegla det samhälle vi vill se.

Fler anställda i äldreomsorgen, ökade resurser till förlossningsvården, höjt bostadstillägg för pensionärer, höjd sjuk- och aktivitetsersättning, glasögonbidrag till barn, gratis medicin för alla barn, slopad stupstock, mer pengar till kvinnojourerna och höjt underhållsstöd – det är konkret feministisk politik som gör skillnad i kvinnors vardag.

Allt detta är reformer som Vänsterpartiet har drivit och fått igenom i budgetförhandlingarna.

Det finns reformer som är mer centrala för kvinnors livsvillkor.

Den stora satsningen på 5 000 fler anställda i äldreomsorgen är en sådan. Den ökar kvaliteten i omsorgen – fler anställda ger mer tid för de äldre, vilka oftast är kvinnor. Det är framför allt kvinnor som är beroende av hur väl utbyggd äldreomsorgen är. Det är vi som går ned i arbetstid – eller slutar jobba helt – för att ta hand om våra anhöriga när välfärden inte räcker till. Därför är det också avgörande för kvinnors rätt till en egen försörjning att äldreomsorgen fungerar.

En majoritet av dem som jobbar i äldreomsorgen är kvinnor.

De sliter och släpar – stressar allt vad de kan för att räcka till, men har ändå svårt att hinna med. Nu kan de få fler arbetskamrater och mindre stress. Arbetsmiljön förbättras. Det kan i sin tur innebära att fler söker sig till yrket vilket är nödvändigt för att klara framtidens utmaningar. Det är helt enkelt välinvesterade pengar.

Vi har fått höra om födande kvinnor som tvingas vända i dörren till förlossningen, om barnmorskor som slår larm för att de för att de tvingas ta hand om för många födande kvinnor samtidigt.

De känner själva att de inte kan garantera den trygghet som de skulle vilja. Att få barn är något av det största en människa kan vara med om. Då är det viktigt att kunna känna sig trygg – att veta att förlossningsvården har tid och plats för en när det är dags. Därför finns det nu en satsning på förlossningsvården i budgeten

Det är inte rimligt att föräldrar tvingas välja mellan att betala astmamedicin eller betala elräkningen.

Vänsterpartiet har fått igenom reformer som ger barn gratis medicin och barn rätt till gratis glasögon. Det är också en signal om vilket samhälle vi vill ha. Det ska inte vara tjockleken på föräldrarnas plånbok som avgör vilka förutsättningar våra barn får.

På tjugo år har underhållstödet för ensamstående föräldrar höjts med 100 kronor.

Under samma tid har kostnaderna för hyra, mat, buss och fritidsaktiviteter blivit väsentligt mycket dyrare. Allt för många ensamstående föräldrar tvingas vända på varenda krona och hur de än vrider och vänder på den räcker den inte till. Nu kommer underhållsstödet äntligen höjas med 300 kronor per barn och månad Jag vet att det inte löser allt, men det kan bli ett viktigt steg på vägen mot en värdigare vardag.

Höjt bostadstillägg för pensionärer och höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen når dem med lägst inkomster.

En majoritet av de som gynnas av de höjningarna är kvinnor. Steg för steg tas genom Vänsterpartiets initiativ för att förbättra kvinnors livsvillkor och minska inkomstskillnaderna mellan könen

Högerns paradgren verkar vara att kränka människor annars skulle de aldrig infört den så kallade Stupstocken i sjukförsäkringen.

Men det är också möjligt att KD fått de andra borgerliga partierna att tro att det är bara att be den sjuka ta sin säng och gå och det har fått styra politiken. Nu kommer stupstocken tas bort. Ekonomisk otrygghet gör inte människor friska. Stupstocken skulle sänka sjuktalen men så blev det inte – för oavsett vad högern tror så är det ju faktiskt så att ingen vill vara sjuk. Det är något som mitt barnbarn Rufus 4 år förstått han säger ”man vill ju inte vara sjuk heller mommo” att inbitna högerpolitiker inte verkar inse det säger en hel del om deras värderingar och människosyn.

Nyligen kunde vi se en dokumentär om de nya moderaternas omvandlingsprocess.

Vi fick höra en intervju med Ulrika Schenström, en av hjärnorna bakom omvandlingen och Reinfeldts högra hand. Hon sa att det var viktigt att sänka ersättningen i A-kassan så folk steg upp från soffan och började jobba. Det är en tydlig skillnad mellan oss och högern, vi tror människor vill arbeta och bidra, kunna försörja sig själva. Högern tror att arbetslös är man för att man är lat.

Vi väljer istället att höja A-kassan.

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en av grundbultarna i den svenska modellen. När vi blir arbetslösa ska vi inte samtidigt drabbas av privatekonomisk kris. Vi ska ha möjlighet att ställa om och fokusera på att aktivt söka och få ett nytt jobb.

I dag är 9 av 10 arbetslösa underförsäkrade.

De senaste 13 åren har inte taken i A-kassan höjts utan tvärtom sänkts. Sverige är det land i OECD där det reella skyddet har sjunkit mest. En genomsnittlig tjänsteman i privat sektor får i dag bara ut 39 procent av sin tidigare inkomst efter skatt. Nedmonteringen av a-kassan var själva paradnumret i den borgerliga regeringens politik. Arbetslösheten skulle pressas ned genom att försämra livsvillkoren för de arbetslösa. Det paradnumret slutade i fiasko. Arbetslösheten var högre när Borg avgick än när han tillträdde, och Borg fick själv gå. Priset blev högt för de drabbade individerna, men också för samhällsekonomin. När nu arbetslöshetsförsäkringen förstärks vårdar vi den svenska modellen i praktisk politisk handling.

Om vi till dessa reformer även lägger till fler utbildningsplatser, satsningar på förskola, fritids och skola, mer resurser till klimatinvesteringar och till järnvägsunderhåll – så blir bilden av vilket samhälle vi vill bygga ännu tydligare.

Vi vill se ett Sverige där vi gemensamt tar ansvar för varandra och bygger ett land där varje människa tas tillvara. Det bör en statsbudget återspegla.

När Anders Borg var finansminister brukade regeringen rita in ”dynamiska effekter” i de fördelningspolitiska analyserna.

En nyhet för i år är att det inte behövs längre.

Nu innebär nämligen den förda politiken att inkomstskillnaderna minskar även i verkligheten, inte bara på låtsas

Arbetskraften blir alltmer uppdelad i en väletablerad kärna med relativt trygga arbetsvillkor och en växande grupp som saknar anställningstrygghet och har små möjligheter att hävda sina rättigheter i arbetslivet.

Unga, kvinnor och utlandsfödda är hårdast drabbade.

Otryggheten på våra arbetsplatser är ett samhällsproblem.

Den påverkar vår vardag – och den påverkar styrkeförhållandena på arbetsmarknaden. På många arbetsplatser tar man fajten. De senaste åren har konflikterna på arbetsmarknaden i allt högre grad kommit att handla om trygga jobb och rimliga villkor. Istället för högre lön kan det handla om rätten till kollektivavtal eller om fasta anställningar. Det kan handla om att få jobba heltid eller att slippa få sparken och sedan tas in som bemanningsanställd. Sämre anställningstrygghet och arbetsvillkor för vissa grupper påverkar i förlängningen allas utsikter till goda arbetsvillkor.

Fackföreningsrörelsen jobbar med de här problemen varje dag.

Men de borgerliga vill göra situationen ännu värre. Det blir ingen förvånad över det ligger liksom i högerns natur. Men tyvärr verkar inte socialdemokraterna och miljöpartisterna i regeringen ta otryggheten på allvar. Det finns enorma behov av att modernisera lagstiftningen för att skapa bra och trygga jobb. Ändå gör regeringen nästan ingenting. Hittills är regeringen faktiskt en besvikelse när det kommer till arbetsrätten.

Vi vill skärpa lagstiftningen för att öka anställningstryggheten.

Allmän visstidsanställning är ett begrepp många av er kanske inte har hört talas om, men det är helt centralt för den ökade otryggheten. Det är en anställningsform som innebär att arbetsgivaren inte längre behöver ange något skäl för att den anställde bara ska ha en tidsbegränsad tjänst.

Självklart behövs ibland tidsbegränsade anställningar men det ska krävas bättre skäl än bara att arbetsgivaren föredrar det. Därför vill vi avskaffa anställningsformen allmän visstid.

De senaste femton åren har antalet bemanningsanställda fördubblats. Vi vet att de har sämre arbetsmiljö och mera stress.

Det blir också svårare att organisera sig fackligt på en arbetsplats när en del av personalen är inhyrd. På så sätt drabbas i förlängningen en stor grupp löntagare av missbruket av bemanningsföretag – inte bara de som själva är inhyrda.

En del av detta är att personal som egentligen borde ha fast anställning på arbetsplatsen där de är, istället hyrs in från ett annat företag.  Därför vill vi göra ett tillägg i lagen så att det inte är tillåtet att använda inhyrd personal för att tillgodose permanenta behov.

Varannan arbetarkvinna arbetar deltid.

Det är en central jämställdhetsfråga att också undersköterskor och butiksanställda ska kunna leva på sin lön. Om arbetsplatser som domineras av män kan avskaffa ofrivilliga deltider så kan det även göras där kvinnor är i majoritet. Lagen om anställningsskydd måste ändras så att heltid blir norm, och deltid en möjlighet – inte ett tvång!

Vi välkomnar att människor från andra länder kan komma till vårt land.

Men vi motsätter oss att löntagare utnyttjas. Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Därför kräver vi att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av svenska

Vänsterpartiet accepterar inte en världsbild där människors rätt att fly, eller för den delen att få leva som de själva vill, ska ställas mot vissa svenskars rädsla för det främmande.

Vi ställer inte olika gruppers behov mot varandra, vi pratar inte om människor som ”volymer” och vi målar inte upp de som har en viss religion som ett hot mot andra. Bostadsbrist, arbetslöshet, dåliga skolor och usel äldreomsorg är problem som arbetarrörelsen har tacklat förr. Vi löste dem genom att bygga en välfärdsstat med möjlighet till bostad, utbildning och arbete, rätt till trygghet för arbetslösa och sjuka och omsorg om barn och gamla. Då som nu var högern emot vår strävan. Vi vet att medmänsklighet vinner i längden. Den skillnaden mellan oss är inget nytt.

Rätten till skydd undan förföljelse är en individuell mänsklig rättighet och den får aldrig tillåtas påverkas av konjunktur eller arbetskraftsbehov.

Sverige ska föra en human och generös flyktingpolitik. Lagliga vägar att söka asyl måste upprättas.

Även den som riskerar förföljelse på grund av kön, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska ges flyktingstatus i Sverige. Sverige ska ha ett värdigt och rättssäkert flyktingmottagande.

För oss i Vänsterpartiet kommer frågan aldrig att vara om vi ska ge skydd åt de som behöver det – utan hur vi kan göra det på bästa sätt.

Vänsterpartiet står beredda med lösningar hur vi ska skapa ett väl fungerande flyktingmottagande och en politik för rättvisa och jämlikhet som omfattar alla, oavsett om du är född i Malmö eller Aleppo.

Vi är alla människor men med olika erfarenheter och insikter, vi kan se olika ut; vi kan vara kvinna eller man, flicka eller pojke, mamma eller farfar men låt oss konstatera att om vi bygger ett samhälle på solidaritet där vi ser varandra som jämlikar och ger varandra samma rättigheter och förutsättningar då bygger vi också ett starkare och rikare land!

 

Läs mer:

 

Jeanette Stojics tal på 1 maj i Malmö. OBS! Det talade ordet gäller!

Hej kamrater, sympatisörer och förstamajfirare! Vad kul att se så mycket folk här. Jag älskar första maj! För mig betyder första maj, denna arbetarrörelsens dag; kamp, glädje, förening och känslan av att allas vår frigörelse är möjlig.

Första maj är arbetarrörelsens dag. Det är dagen då vi samlas under våra röda fanor för att visa kapitalet och hela världen att vi står enade och att våra krav ekar över gator och torg.

Kamrater,

Arbetsmarknaden är idag iskall, hård och hänsynslös.

Kapitalets ständiga mantra när det talas om arbete kan summeras i att hungriga vargar jagar bäst. Det innebär att när de får bestämma så är det otrygga anställningar, låga löner och usel arbetsmiljö som råder.

Och från borgerligt håll odlas en myt: att arbetsmarknaden behöver bli mer flexibel, att den som är ung eller ny på arbetsmarknaden skulle föredra dåliga villkor. Oavsett om detta är i omsorgen, handeln eller i industrin.

Att det skulle vara en särskilt bra form av arbetslivsintroduktion, eller någon slags flexibilitet som många unga och nya i arbetslivet vill ha. Men jag har aldrig mött denna ungdom eller nya på arbetsmarknaden som gillar: dålig lön, dåligt schema, ringvikariat och osäkra anställningar.

Jeanette Stojic

Jeanette Stojic

Tiderna är allt mer oregelbundna och obekväma och det är en arbetsmiljö där människor pressas hårdare och hårdare, ska bli flexiblare och flexiblare och med dagens teknik alltid vara tillgänglig. För de flesta tjänstemän räcker inte 40-timmars arbetsvecka för att få jobbet gjort. Och TCO visar att en av tre tjänstemän använder kvällar, helger och semester för att klara av sina arbetsuppgifter.

Timanställda och personal inom bemanningsbranschen lägger sig med telefonen bredvid kudden i sängen så att de kan höra om de väcks av ett sms eller ett samtal från chefen för några timmars jobb.

Få ting på svensk arbetsmarknad är så cyniska och felriktade som den förra borgerliga regeringens införande av allmän visstid. Det innebär att massvis av människor tvingas ta anställningar utan någon som helst trygghet. Detta enbart för att kapitalet ska kunna slita och slänga människor precis som de själva önskar. Den otryggheten som det skapar leder till tysta arbetsplatser. Arbetsplatser där man inte vågar säga ifrån,

Då man inte vågar säga ifrån

när chefen eller kollegan tafsar på mig,

när man inte vittnar om missförhållanden på arbetsplatsen

när det rasistiska hatet från kollegor får stå oemotsagt

när man inte vågar visa att man älskar någon av samma kön.

Det är arbetsplatser där aktieägare och företagsledare håvar in bonusar och aktieutdelningar på de otrygga förhållandena och på den allt sämre arbetsmiljön. Det är arbetsplatser där facklig kamp kan leda till att timmarna upphör att erbjudas, eller att man inte får komma tillbaka dagen veckan efter, där arbetare ratas som besvärliga. För det finns ju alltid en ny timmis, eller en annan bemanningsanställd att hämta in från gatan som ersättare för den som sticker upp lite för mycket.

Ett ord har vi fått höra länge nu,i många år och i nästan alla sektorer. Finanskrisen! Vi skulle stå tillbaka innan finanskrisen, Vi skulle stå tillbaka under finanskrisen och vi ska även stå tillbaka nu efter finanskrisen

Att använda finanskrisen som ursäkt för att företagarna och kapitalet ska kunna fortsätta mjölka ut vinsterna medan arbetarna får sämre villkor, osäkrare villkor och hot om uppsägning, fungerar inte!

Vänsterpartiet vill ändra på dessa förhållanden.

Kamrater! Det behöver inte vara på det här sättet!

Vi i Vänsterpartiet anser att det är fullständigt orimligt att gå år efter år utan en tillsvidareanställning. Vi anser att det är fullständigt oacceptabelt att otryggheten på arbetsplatserna ökar.

Vänsterpartiet vill avskaffa allmän visstid

Vi vill få bort bemanningsföretagen,

Vi kräver vidare att heltid är en rättighet och att delade turer avskaffas! Vänsterpartiet vill införa riktiga anställningar med riktig trygghet för den anställde.

Så här kommer min uppmaning till statsminister Stefan Löfven, den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen att sluta svamla och göra något åt saken! Avskaffa allmän visstid NU.

Vänsterpartiet vill se de svenska fackföreningarna som de kamporganisationer de måste vara. de svenska fackföreningarna ska föra arbetarnas talan och de ska formulera visionerna för framtiden.

Det är hög tid för fackförbunden att komma med politiska krav för att förändra balansen i arbetslivet och återta initiativet till ett hållbart arbete för alla. Det är med trygga anställningar, med goda löner, med inflytande och möjligheter till utveckling på arbetet som vi skapar den trygghet som krävs för att människor ska orka arbeta och känna sig både friska och behövda till den dag det är dags för pension.

Politiken måste rymma också kollektiva drömmar om en bättre framtid. En framtid av solidaritet och rättvisa.

Vi måste våga tala om demokrati på alla samhällets plan. Demokratins gränser stannar inte vid ekonomin. Vi nöjer oss inte med att enbart välja representanter till riksdagen vart fjärde år. Vi vill mer med demokratin! Vi vill vara med och skapa förutsättningar för arbete åt alla. Vi vill vara dom som sätter stopp för diskriminering på grund av kön, etnicitet och sexuell läggning.

För det handlar om makt!

Det är en fråga om makt och resurser när det främst är på de kvinnodominerade arbetsplatserna det bara erbjuds deltid,

Det är en fråga om makt när den som har ett icke svenskklingande namn inte kallas till anställningsintervju.

Det är en fråga om makt när vi inte ges samma rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden.

Men vi ska hålla ihop och inte låta oss splittras av högerns och rasisternas falska retorik. tillsammans ska vi stå upp för våra rättigheter, för vår rätt till makt och inflytande för ett arbetsliv fritt från diskriminering.

För mig som fackligt aktiv är det en självklarhet att vara Vänsterpartist, för mig som Vänsterpartist är det självklart att vara socialist.

För socialism bygger på insikten om att solidaritet inte är barmhärtighet, att solidaritet inte är en uppoffring, utan att solidaritet är en investering i varandra så att vi tillsammans kan växa framåt mot framtiden, att vi tillsammans kan växa starkare.

Solidaritet bygger på att den som inte har tonårsbarn förstår betydelsen av fritidsgårdar ändå.

Solidaritet och idén om demokrati bygger på att den som är frisk förstår att det inte är något hot mot den friskes frihet och trygghet att den som är sjuk inte behöver leva i fattigdom.

Solidaritet bygger på att den som har ett jobb inser och förstår med hela hjärtat och hela hjärnan att livet också för mig som har jobb blir bättre om en syster och bror som inte har jobb slipper leva i fattigdom. Solidaritet bygger på att vi tillsammans lyfter varandra.

Karmater! Nu fortsätter vi fira denna arbetarklassens högtidsdag! Om en stund i parken sjunger vi Internationalen, glöm aldrig. Enade vi stå – Söndrade vi falla! Leve första maj!

 

Läs mer:

 

Det hörs i Malmö när Vänsterpartiet är på marsch – 5 600 personer deltog i årets rekordstora förstamajdemonstration. Huvudparollen var ”Rätt till arbete – tid att leva”. 

En av flera talare på samlingen vid Möllevångstorget var Benny, som bor i lägret på Industrigatan i Norra Sorgenfri:

– Vi är lika mycket människor som andra. Vi har kommit hit för att det inte är så bra i Rumänien. Vi har barn och familj hemma, och försöker få ihop pengar för att överleva. Vi kräver hjälp från Malmö stad med städning och toaletter, det är det minsta vi behöver för att kunna leva som normala människor. Jag hoppas att politikerna ska inse att vi är människor som de.

Benny (t.v.), EU-migrant från Rumänien

Benny (t.v.), EU-migrant från Rumänien

Vänsterpartiet är i opposition mot den styrande majoriteten i Malmö i den här frågan:

– Vi vill inte köra ut människor. Det är inte ett brott att vara fattig! sa Daniel Sestrajcic, ordförande för Vänsterpartiet Malmö.

Jeanette Stojic, Vänsterpartiets representant i kommunstyrelsen, pratade om de försämrade villkoren och den ökade otryggheten på arbetsmarknaden.

– Kapitalet kan slita och slänga med människor som de önskar. Aktieägare och bolagsägare håvar in pengar, besvärliga arbetare ratas för det finns alltid någon ny timmis att plocka in.

Jeanette Stojic

Jeanette Stojic

Vänsterpartiet vill ha rätt till heltid, ett slut på bemanningsföretag och delade turer. Jeanette Stojic hade ett tydligt budskap till Stefan Löfven:

– Sluta svamla och gör något. Avskaffa allmän visstidsanställning nu!

På torget uppträdde också den egyptiska protestsångaren Ramy Essam, som är Malmös första fristadsmusiker.

Ramy Essam

Ramy Essam

Det rekordstora demonstrationståget rörde sig sedan från Möllan genom stan mot Slottsparken, med slagorden ekandes mellan butikerna på Södra Förstadsgatan. I parken bjöds det på sol, fler tal, musikakter, matförsäljning, hoppborg och barnteater.

Först ut som talare var Ulla Andersson, feminist, förskollärare och vice ordförande för Vänsterpartiet, och hon levererade en nyhet:

– Idag får bankerna ett glatt besked om att de ska bidra mer till vår välfärd. Sverige ska få bankskatt – det ni!

De fyra storbankerna gör miljardvinster (30 miljarder bara det senaste kvartalet), är momsbefriade och delar friskt ut bonusar. Men nu har Vänsterpartiet alltså kommit överens med regeringen om att föreslå en bankskatt.

– Vi visar att Vänsterpartiet sätter dagordningen, vi prickar av reform efter reform. Vi gör skillnad!

Ulla Andersson

Ulla Andersson

 

Läs mer:

“Vi måste göra allt som står i vår makt för att stoppa TTIP”

Smaka på ordet – TTIP eller T-T-I-P om man hellre vill. Låter ju helt ofarligt handlar om – säger förespråkarna – att underlätta handel mellan USA och EU. Kan väl ingen vara emot.

Ändå samlas vi i hundratals städer över 450 städer och har samlat in närmare 2 miljoner namnunderskrifter i EU mot just TTIP.

För TTIP är inte ofarlig, är ingen schysst grej som hjälper oss att förbättra handel och absolut inget för oss som önskar en stark demokrati, en schysst arbetsrätt eller en välfärd att lita på. Oss som tycker att demokrati betyder folkstyre och inte storföretagsmakt.

Det finns många stora – riktigt stora problem – med TTIP och då menar jag inte bara att förhandlingarna pågår bakom stängda dörrar och att över 90 procent av alla möten och synpunkter som hämtas in i processen är från storföretag eller storföretagens lobbyister.

Låt mig ta upp ett par av dessa problem:

  1. Fackliga rättigheter och arbetsrätt hamnar under attack till förmån för företagens intressen. Ofta ansens fackliga rättigheter i denna typ av avtal vara ”handelshinder”. Redan idag ser vi stora skillnader i vilka rättigheter arbetstagare har i EU och USA. USA har exempelvis inte godkänt ILOs konventioner om föreningsfriheten och att förhandla kollektivt. Det måste vara upp till varje stat att själva besluta om hur arbetsrätten och reletionerna på arbetsmarknaden ska hanteras. Med TTIP riskeras detta ännu mer än idag med EU-medemskapet som också försämrat detta.
  1. Privatiseringarna ökar. Alla verksamheter som inte uttryckligen undantas kommer att kunna utsättas för marknadsliberalisering och privatisering. Det innebär också att länder som Sverige – som redan privatiserat mycket hälso- och sjukvård – inte kan ta tillbaka det i offentlig regi och ta bort vinstintresset trots att en majoritet vill det. Privatiseringar riskerar bli norm för många verksamheter. Det amerikanska riskkapitalbolaget KKR som äger Vardaga – som vi alla känner som skandalbolaget Carema – skulle kunna dra Sverige inför rätta om vi som Vänsterpartiet vill förbjuder vinsterna i välfärden.
  1. Demokratin hotas genom investeringsskyddet – ISDS – som innebär att företag kan stämma stater för förlorade vinster om nya lagar införs som minskar den vinst företagen räknat med.

Det är specialdomstolar som inte styrs av något lands rättsväsende eller lagar som fäller avgörandena. Och det här är inget skämt. Redan nu finns mekanismen i olika avtal och det har lett till 568 kända fall där företag stämt länder. Låt mig ta ett par exempel

Miljölagar ska kosta – miljöförstöring ska löna sig

Den mexikanska delstaten Guadalcazar vägrade låta den amerikanska firman Metalclad bygga ut en giftig avfallsanläggning eftersom den ödelade miljön och grundvattnet. Rimligt, tycker de flesta. Metalclad hävdade att det var en ”indirekt” expropriering och stämde Mexiko. Mexiko dömdes att betala 16 miljoner dollar i skadestånd.

Tjeckien räddade inte banker

Saluka Investments, ett nederländskt investmentbolag, stämde tjeckiska staten för att den inte räddat en bank Saluka ägde från att gå i konkurs. Tjeckiska skattebetalare åkte på 236 miljoner dollar i skadestånd.

Ecuador kastade ut oljebolag

Oljebolaget Oxy fick sina exploateringsrättigheter indragna i Ecuador efter att bolaget – i strid med kontraktet man undertecknat med ecuadorianska staten – sålt stora delar av exploateringsrättigheterna vidare till ett annat bolag. Ecuador dömdes ett betala ut svindlande 2,3 miljarder dollar i skadestånd. Summan blev så hög för att man räknade på vilka förväntade framtida vinster Oxy blivit utan.

Som bonus kan jag berätta svenska vattenfall har stämt tyska staten för att Tyskland vill fasa ut kärnkraften vilket gör att Vattenfall förlorar pengar. Tidigare har vattenfall stämt tyska staten för hårda miljöregler kring rening av brunkol. Tyska staten tvingades göra upp i godo och försämrade miljöregler blev en följd.

Ovanstående visar att stora delar av makten flyttas från folkvalda till multinationella företag vars enda intresse är att göra så stora vinster som möjligt.

Avtalet är ett direkt hot mot demokratin och ett effektivt sätt att stoppa eller försena lagar som är bra för miljö, klimat, folkhälsa och mycket annat.

Vi har tidigare lyckats stoppa avtal i denna riktning som ACTA, MAI-avtalet för att nämna två. Vi kan göra det igen. Vi måste sätta press på den svenska S/Mp-regeringen att inte agera för och driva på för ett TTIP-avtal.

Tyvärr måste jag säga att det är just så den svenska regeringen agerar idag där till och med den socialdemokratiske näringsministern Mikael Damberg skriver brev till EU-kommissionen och kräver att ISDS-mekanismen – investeringsskyddet – måste ingå i avtalet. Man tar sig för pannan.

Så nästa gång du hör ordet TTIP så är det dags att reagera. Det är inget ofarligt utan tvärtom livsfarligt.

Vi måste göra allt som står i vår makt för att stoppa TTIP.

Handelsavtalet TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, är ett avtal som just nu förhandlas mellan EU och USA.TTIP är ett hot mot demokratin, fackliga rättigheter, miljölagar, konsumenters rättigheter och mycket mer. Stora delar av de sociala rörelserna är mycket kritiska till avtalet.

Över hela Europa och i USA arrangerades aktiviteter i närmare 450 städer för att protestera mot TTIP. I Malmö arrangerade Nätverket för Gemensam Välfärd och Jordens Vänner en manifestation på Gustav Adolfs Torg. På manifestationen talade Vänsterpartiets riksdagsledamot Daniel Sestrajcic och riktade hård kritik mot avtalet och Sveriges regering.

– Det är chockerande att den svenska regeringen inte agerar mot TTIP utan att näringslivsministern Mikael Damberg istället skriver brev till EU-kommissionen och kräver att den hårt kritiserade ISDS-klausulen måste inkluderas i ett kommande avtal, säger Daniel Sestrajcic.

ISDS-kalusulen gör det möjligt för storföretag att stämma stater för förväntade uteblivna vinster i framtiden om stater exempelvis stiftar nya lagar som skyddar miljön eller folkhälsan. Exemplen är redan många i de avtal där ISDS-klausulen finns. Public Citizen har sammanställ en lista med case studier på några av de 568 kända fall där företag stämt länder. På Skiftets kampanjsida kring TTIP kan du läsa om några av dessa fall på svenska.

– Det finns många anledningar att vara emot TTIP som är ett avregleringsavtal som skyddar storföretagens vinster på bekostnad av välfärden, folkstyret och människors hälsa, säger Daniel, men en av de värsta delarna av avtalet är den långtgående ISDS-klausulen som kommer sätta demokratin ur spel och ge företagen ett enormt inflytande, fortsätter Daniel.

Vänsterpartiet är det enda partiet i Sveriges riksdag som är motståndare till TTIP-avtalet. Regeringen är trots Miljöpartiets deltagande anhängare av avtalet och arbetar aktivt för dess genomförande. Efter att ha sett att frågan väcker starka känslor också i Sverige och flera fackföreningar och organisationer närstående SAP så har även den socialdemokratiska partiledningen konstaterat i sina motionssvar att att man är emot den nuvarande ISDS-klausulen i TTIP.

– Den socialdemokratiska partistyrelsens motionssvar under galgen är välkommet, men räcker inte. Det krävs ingen reviderad klausul utan den behöver skrotas helt och hållet liksom flera andra delar av avtalet. Frågan är om det nuvarande avtalet kan räddas med tanke på att det i huvudsak arbetat fram i nära kontakt med storföretagen och dess lobbyister, avslutar Daniel Sestrajcic.

Arbetet mot TTIP fortsätter och i Europaparlemnetet är vänstergruppen de hårdaste kritikerna. Läs Vänsterpartiets broschyr om TTIP för en sammanfattning av kritiken mot TTIP.

Läs mer:

Vänsterpartiet är nu överens med regeringen om en reform som ger bidrag till alla barn i behov av glasögon. Reformen ligger i regeringens vårproposition och träder i kraft 2016. Den beräknas kosta 120 miljoner kronor per år.

– Glasögon bör ses som ett nödvändigt hjälpmedel och som en rättighet för barn. Föräldrarnas ekonomi – eller i vilket landsting man bor – ska inte avgöra om man får glasögon, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Glasögonbidraget som finns idag gäller för barn t.o.m. sju års ålder. Nu ser vi till att även barn och unga i åldern 8-19 år omfattas. Det finns flera rapporter bl.a. från Majblomman och Socialstyrelsen som visar på att behovet av reformen är stort. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, i folkmun kallad Malmökommissionen, lade i sin slutrapport fram ett antal förslag och rekomendationer för att minska fattigdom och ekonomisk utsatthet bland barn,

Andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll i Malmö är 32 procent, det visar Rädda Barnens årsrapport för 2014.

Landstingens bidrag för glasögon till barn skiljer sig stort i olika delar av landet. Det gäller såväl bidragsbelopp som vilka åldersgrupper som omfattas.

Beskedet välkomnas av Malmös folkhälsokommunalråd Martina Skrak (V)  som menar att det ligger väl i linje med Malmös arbete för att minska skillnaderna i hälsa.

– Jag är glad att vi nu ser en nationell politik för rättvisa och omfördelning, det kommer att få konkret betydelse för många av Malmös barn. Dagens besked innebär en politik för att minska klasskillnader i Sverige och i Malmö, säger Martina Skrak (V), folkhälsokommunalråd.

Läs mer:

Vänsterpartiet: “Glasögonbidrag till alla barn

Pressmeddelande från Malmö Stad: “Malmö välkomnar glasögonbidrag för barn

Stora bilden:

Photo Credit: KzAkabueze – ONEin12 via Compfight cc

s10_ElinRutqvistDe senaste åren har sjukvården varit i kris och det har gjorts stora nedskärningar. I valet förlorade den borgerliga femklövern (Alliansen+MP) makten och efterträddes av ett styre bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Märker du någon skillnad nu när S/MP styr i Region Skåne?

– Det är viss skillnad. Man har beslutat att ingen skall jobba var annan helg. Man har också gjort satsning för lönetillägg till sjuksköterskor inom vissa verksamheter där det saknas folk. Men jag tycker det borde vara en satsning på högre lön åt alla – både sjuksköterskor och undersköterskor. Då kanske fler väljer att jobba inom vården i framtiden.

Vilken är den viktigaste frågan just nu?

– De som sagts upp under borgerliga åren borde återanställts. Det är fortsatt tufft vad de gäller överbeläggningar och bristen på vårdplatser. Det krävs mer resurser och det är nödvändigt att höja regionskatten för att kunna satsa på sjukvården. Ett ökat personalinflytande tror jag är rätt väg att gå för att komma tillrätta med många problem.

På vilket sätt är kampen för en bra sjukvård en del av den feministiska kampen?

– För att sjukvården är en kvinnodominerad verksamhet. Och det är kvinnor som får betala med sina kroppar när man skär ner på vården och arbetsmiljön blir tyngre för oss som arbetar.  Det är dessutom oftast kvinnliga anhöriga som får ta hand om de patienterna i hemmet när sjukvården rustas ner. Underfinansieringen av förlossningsvården och svårigheten att få specialistvård för vissa kvinnosjukdomar är två exempel på hur nedskärningar som har slagit hårt mot kvinnors hälsa.

 

Läs mer:

 

Välfärd handlar om att göra saker gemensamt som tidigare har traditionellt varit kvinnors uppgifter. Exempel på det är omsorgen om äldre och barn som i alla tider varit kvinnans uppgift men som genom välfärdsstaten gjorts till ett gemensamt ansvar. Att bygga ut välfärden är därför en viktig del av Vänsterpartiets feministiska politik. Under de senaste åren har 30 000 platser skurits bort inom äldrevården och de som istället får stå för omvårdnaden av anhöriga är oftast kvinnor.

– Nedskärningar innebär att det vi tidigare gjort tillsammans ska nu lösas individuellt. När välfärden brister vet vi att det är kvinnorna som får ta smällen, säger Martina Skrak.

Det som händer i praktiken är att kvinnor tvingas går ner i tid på sitt jobb för att ta hand om anhöriga. För de som tvingas arbeta deltid kommer det på sikt att innebära lägre pension och sämre ekonomiska villkor. Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen om en nationell budget hösten 2014 skulle ha inneburit 60 miljoner kronor extra för Malmö Stads del – om det hade röstats igenom. De borgerliga och Sverigedemokraternas beslut att fällde budgeten innebar också stopp för denna nödvändiga investering.

Välfärdssektorn har också en nyckelposition som arbetsgivare. Ungefär 80 % av de som arbetar inom kommuner och landsting är kvinnor och undersökningar visar att kvinnor har sämre arbetsvillkor och i högre grad har osäkra arbetsvillkor. Martina Skrak berättar att Vänsterpartiet har prioriterat arbetsgivarperspektivet och har drivit igenom en målsättning som säger att Malmö Stad ska vara jämställt till 2020. Och arbetet är i full gång:

– Ett exempel på vad vi gjort som arbetsgivare är att höja lönen med 1000 kr i månaden för kvinnodominerade yrkesgrupper. Vi såg att kvinnodominerade yrken som socialsekreterare och vårdbitråden hade en lönesättning som var lägre än motsvarande yrken med likvärdiga krav på utbildning och ansvar som var manligt dominerade. Ett annat exempel är att vi nu sett till de som arbetar inom vård och omsorg ska få tillgång till arbetskläder. Inom de tekniska yrkena anses det som självklart att få arbetskläder. Varför är det inte det inom till exempel hemtjänsten? frågar sig Martina Skrak.

Förändring möter motstånd

Fortfarande år 2015 finns det en stor ojämlikhet mellan kvinnor och män. Även om alla partier i teorin ställer upp på målsättningarna om jämställdhet möter feminister hårt motstånd. Martina Skrak menar att det finns en skillnad på vad man säger och vad man gör och att feministiska reformer kräver hårda strider – både i parlamenten och utanför:

– Självklart möter vi motstånd, hade vi inte gjort det hade vi redan haft ett jämställt samhälle. Det är när vi lägger konkreta förslag som protesterna kommer. Välfärdsfeminism handlar om omfördelning av makt och resurser vilket hotar de som sitter på makten idag. När vi höjer kvinnors löner protesterar man. När vi lägger förslag om fortsatt genuspedagogik vill Folkpartiet ställa sig på bromsen.

Vänsterpartiet är Sveriges första feministiska parti och Martina Skrak menar att vänstern ”har visat att vi går från ord till handling”. Vänsterpartiet är också ett socialistiskt parti som menar att frågor om klass och ekonomi måste kopplas till frågan om kön och jämställdhet. Fördelningen av det obetalda hemarbetet är ett exempel på när det blir viktigt. Regeringen Reinfeldt gav de rika skattelättnader i form av RUT-avdrag för att låta en annan kvinna sköta hemarbetet, istället för att dela på det jämställt. Martina Skrak menar att det är nödvändigt med en klassmedveten feminism som tar plats och utmanar.

– Jag brukar säga att det är viktigt med feminister vid makten. Förändring betyder att vi som kämpar för kvinnors rättigheter behöver finnas där makten finns och fortsätta driva det feministiska arbetet. Jag som jämställdhetskommunalråd i Malmö sitter här på grund av att det finns en stark feministisk rörelse i Malmö och Sverige som har drivit dessa frågor.

Tid att leva

Kravet om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön har funnits länge men har fått förnyad kraft. Många menar att nästa stora feministiska reform innebär att ta striden om arbetstiden. Flera kommuner och landsting har börjat med försöksverksamhet kring 6 timmars arbetsdag och flera har fått stor uppmärksamhet. Bättre arbetsmiljö, nöjdare personal och större arbetsglädje är några effekter av en förkortad arbetstid. Då förslitningsskador och sjukskrivningar är vanligare hos kvinnor vore en arbetstidsförkortning en efterlängtad feministisk reform.

– Kvinnor tvingas idag betala själva för sin arbetstidsförkortning genom att man tvingas går ner på deltid för att orka med. Vi har diskuterat möjligheten att starta en försöksverksamhet i Malmö men vi behöver också en nationell lagstiftning. Kostnaden skulle bli ungefär samma som dagens ROT- och RUT-avdrag. Sextimmarsdagen är en feministisk frihetsreform.

Öppen för diskussioner

Vänsterpartiet har startat en feministisk linje. Tanken är att vem som helst ska kunna ringa och ställa frågor om feminismen och vad Vänsterpartiet gör i Malmö. I andra änden svarar jämställdhetskommunalrådet Martina Skrak. Det är alltså en direktlinje till Malmös mäktigaste feministiska politiker.

– Jag tror att det är oerhört viktigt att vara tillgänglig och vara öppen för diskussioner och förslag om hur vi kan fortsätta framåt i det viktiga arbete vi gör. Jag är övertygad om att vi tillsammans har både kraft och kunskap att bygga jämställd stad, avslutar Martina Skrak.

 

Läs mer:

Jag minns när och var jag blev feminist. Det var på en stadsbuss i Lund någonstans i närheten av Lundagård. Jag var fjorton år och insåg plötsligt att busshållplatser, gator och torg var uppkallade efter män och att jag och mitt kön knappt fanns representerat i den offentliga miljön. Det var min uppenbarelse och i min kropp formades en fråga:

Vad gör det med en människa att vara osynlig?

Genom feminismen fick jag ett verktyg att se och förklara orättvisor. Varför jag som sprallig åttaåring inte fick spela match med mitt fotbollslag trots att jag var målspottaren. Det var ju ett pojklag och jag var uppenbarligen tjej. Varför tjejlaget, som jag senare gick med i, fick träna på en sunkig, lutande plan utan belysning och på usla tider. Varför skoltiden gick åt till att behaga och försköna, banta och förgöra. Varför jag uppmanades undvika män och mörka gränder. Varför jag idag behöver uppmärksamma ojämställdheten med denna text.

Vi skolas tidigt in i våra könsroller. Rosa och blått, söt och stark, mjuk och hård, känslosam och intelligent. Könsrollerna ger oss olika förutsättningar i livet. Med könet följer förväntningar.

Eftersom kvinnor tar ut 75 % av föräldraledigheten så påverkas arbetsgivarens förväntningar på alla män och kvinnor. Det är en av anledningarna till att kvinnors arbete nedvärderas – att vi går miste om en lön motsvarande 3 miljoner kronor per livstid och livsöde. Kvinnor jobbar också i större utsträckning deltid och i låglöneyrken. Saker som naturligtvis påverkar pensionen och hela våra liv. Att hälften av alla kvinnor som går i pension blir fattigpensionärer och lever på mellan 5000 och 8000 kronor i månaden efter skatt är upprörande men också logiskt.

Vi växer upp i ett patriarkat där män som grupp har mer makt att påverka samhället och sina livsöden än kvinnor som grupp.

Men patriarkatet är ingen naturlag. Genom att organisera mig för kvinnors rätt till makt och inflytande har jag också sett att en förändring är möjlig. Det är en kamp som inte har några gränser. Förtrycket tar sig olika uttryck men i grund och botten, oavsett var, så kokar det ner till en och samma sak. Män som grupp har högre status och mer makt än kvinnor som grupp.

Det handlar alltså om makt. Att våra möjligheter till ett gott liv inte ska avgöras av vad en har mellan benen. Det handlar om människors lika värde. Därför är jag feminist.

Hanna Gedin

Kommunfullmäktigeledamot (V)

Läs mer: