När S och Mp presenterar sin budget för 2016 idag ser den ut som vi befarat. Den innebär 100 miljoner i nedskärningar då pris och lön inte räknas upp i sin helhet. Detta drabbar främst personalintensiva verksamheter inom välfärden (se faktarutan nedan).

Under 2016 får kostnaderna för Spillepengen och Malmö Live full effekt. Det är stora investeringar i betong som Vänsterpartiet har varit emot och exempel på kostnader som tränger undan utrymmet för att en bra välfärd i Malmö.

2013 var vi överens om Malmökommissionen som innebär tidiga satsningar i välfärden för ett helt Malmö. Den visionen känns långt bort när vi tar del av S och Mp:s budgetförslag.

– Vi är ledsna för att S och Mp väljer nedskärningar i välfärden framför samarbete med oss och välfärd för Malmöborna. Det finns en annan väg. Det kommer vi att visa i ett eget budgetförslag, säger Hanna Gedin (V), kommunalråd.

– Redan idag prognostiserar stadsområdena 50 miljoner i minus för 2015. Både LSS, socialtjänst och äldreomsorg behöver förstärkningar. I det läget skär S och Mp ner och gör situationen än allvarligare. De statliga äldreomsorgspengarna kommer som bäst att fylla hål. Inom socialtjänst och LSS kommer situationen att förvärras, säger Anders Skans, gruppledare för Vänsterpartiet.

– Sjukskrivningarna ökar i hela kommunen. De anställda får springa allt snabbare. Detta drabbar personal, brukare men också anhöriga. Vi vet att det obetalda anhörigarbetet har ökat. Nedskärningarna i vår gemensamma välfärd drabbar kvinnor dubbelt, som anhöriga och som personal. Att kalla sig för feminister och samtidigt skära i välfärden där nästan 80 % av de anställda är kvinnor klingar falskt, säger Hanna Gedin (V), kommunalråd.

– För första gången på fem år läggs inte en krona på barnkultur, istället drar de ner 2,2 miljoner kronor på kulturen. Det blir fler barn i Malmö men inte en krona mer till barnkultur, det innebär en reell nedskärning på ett område som har varit en stor framgångsfaktor i en stad med Sverige största barnfattigdom. Det märks att Vänsterpartiet inte fått vara med och budgetförhandla, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd.

– Den antirastiska kraftsamlingen i skolan lyser med sin frånvaro i budgetförslaget. Detta tillsammans med att S och Mp inte tillmötesgår grundskolans behov av resurser för nyanländas barns introduktion är mycket allvarligt. Alla barn borde ha rätt till en säker och trygg skolgång, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd.

– Att i en stad med så hög arbetslöshet som Malmö skära så mycket på arbetsmarknadsbudgeten är det rent ut sagt oansvarigt. Att inte täcka behoven inom SFI kommer få svåra konsekvenser för den enskilde och för Malmös ekonomi, säger Anders Skans (V), gruppledare för Vänsterpartiet.

 

Fakta

Att inte fullt ut räkna upp pris- och lön innebär för 2016:

  • Stadsområdena minus 24 miljoner kronor
  • Arbetsmarknad minus 10 miljoner kronor
  • Förskola minus 14 miljoner kronor
  • Grundskola minus 20 miljoner kronor
  • Kultur minus 2,2 miljoner kronor
  • Sociala resurs minus 7 miljoner kronor

 

Läs mer:

 

Vänsterpartiet Malmö bjuder nu in till en serie öppna möten med anledning av budgeten 2016 i Malmö stad. 6 möten arrangeras i ute i stadsdelarna under slutet av maj och början av juni. Mötena kommer att inledas av ett kommunalråd, kommunstyrelseledamot eller gruppledare.

I flera mandatperioder har Vänsterpartiet styrt Malmö tillsammans med S och MP. Vi är övertygade om att politiken blivit bättre med Vänsterpartiet i styret. Nu bryter S och MP den överenskommelse vi slöt efter valet och kräver generella nedskärningar på minst 100 miljoner kronor. Med ett ultimatum har varje konstruktivt försök att komma överens stängts ute om vi inte först accepterat nedskärningarna.

Mötena:

Facebook: Mötesserie om budgeten 2016

 

The Left Party stands for a welfare society that you can rely on. In the last elections we campaigned for developing the welfare society through employing more people in the health care system, the school system, in childcare and in taking care of the elderly. We campaigned for raising taxes for the well-off, to safe-guard our common interests.

This was the promise we put forth to the electorate, and the voters gave us their support. The Left Party of Malmö gained more votes than any other party, and secured a strong majority for the red-green coalition in the city council.

Now the Social Democrats and the Green Party are breaking this common understanding by demanding general cuts amounting to at least 100 million SEK. Through an ultimatum the Left party’s attempts to create a constructive dialogue and mutual understanding has been shut out, and conditioned on us accepting these cuts.

– It is not possible to talk about reducing the class differences in our society if you are not ready to take a stand and support the workers in the welfare sector. We are the ones who are taking responsibility for the welfare of Malmö, and we will keep on working for a more equal city, says Hanna Thomé, deputy mayor in Malmö för the Left Party.

Hanna Thomé, deputy mayor in Malmö för the Left Party.

Hanna Thomé, deputy mayor in Malmö för the Left Party.

The majority ruling the city has historically agreed that when prices, wages, and the number of inhabitants in our city go up, we need to supply the neccesary resources. The Social Democrats and the Green Party seems to have changed there position on this. When the rents to be payed for school buildings go up, the teachers will have to pay with lower wages. Even though the number of children in childcare increases, there will not be money to hire more teachers.

Our position is that it is a question of priorities, a question of going from word to deed. It’s impossible to raise the wages for politicians and at the same time say that there isn’t enough money to pay for schools, health care and social security. It’s not possible to talk about narrowing the gap between the classes if you’re not willing to invest in welfare workers.

The Left Party wants to keep on taking responsibility for the red-green alliance, and for leading Malmö forward. We know that the budget will be a better one if the Left Party is behind it. Taking responsibility is recognizing the needs and desires of the citizens of Malmö – their education, health care andas well as their work environment. This is how we build a strong and prosperous city, both in terms of economy and our quality of human life.

– Our members have said no to cuts, which is in agreement with the proposals we campaigned for this last fall. We have not had opportunity to discuss the budget that the Social Democrats and the Green Party have agreed upon. We have simply beewn put infront of an ultimatum, to say yes of no to, which includes cuts of a 100 million kronor. We want to be part of negotiations to come up with a budget for all off Malmö. We want cooperation, because we know that Malmö will be a better city with the Left Party in power, says Hanna Gedin, deputy mayor in Malmö för the Left Party.

Hanna Gedin, deputy mayor in Malmö för the Left Party

“This is all the information on the budget we got from the Social democrats and the Greens – a blank piece of paper” says Hanna Gedin, deputy mayor in Malmö, to the memblers of the Left Party this week.

 

For more information, please contact press secretary Roxana Ortiz,  +46(0)76-876 77 08 or roxana.ortiz@malmo.se

Under budgetförhandlingarna föreslog S och MP att inte kompensera fullt ut för höjda pris- och lönekostnader, vilket innebär en generell nedskärning av de kommunala verksamheterna med minst 100 miljoner. Det motsvarar 250 anställda i Malmö. Genom att ställa ett ultimatum under pågående budgetförhandlingar bryter detta mot den gemensamma överenskommelse som S, MP och V förhandlade fram så sent som i höstas. I överenskommelsen framkommer det bland annat att alla tre partier vill minska klyftorna och den ekonomiska utsattheten och sätta fokus på arbetsvillkoren i all kommunalt finansierad verksamhet. Vänsterpartiets medlemmar ser de behov som finns i välfärden och ser hur nedskärningspolitiken slår framförallt mot lågavlönade kvinnor som bär upp välfärden.

Medlemmarna beslutade enhälligt att: Inte godkänna S och MP ultimatum om 100 miljoner kronor i generella nedskärningar på Malmö stads budget.

– Våra medlemmar har sagt nej till nedskärningar vilket är i linje med den politik vi gick till val med i höstas. Vi har varken fått förhandla eller fått ta del av den budget som S och MP kommit överens om. Det enda vi har en fått på förhandlingsbordet är att ta ställning till en nedskärning på 100 miljoner kronor. Vi vill förhandla fram en hel budget för Malmö och vi vill ha ett samarbete för Malmö blir bättre med Vänsterpartiet, säger Hanna Gedin (V) kommunalråd.

– Vi tar ansvar för välfärden i Malmö och vi kommer att fortsätta vårt arbete för en mer jämlik stad. Vi har inte gått från förhandlingsbordet och det vi säger nej till är ultimatumet på 100 miljoner kronor i generella nedskärningar. Nedskärningar som slår hårt mot verksamheter där personalen redan går på knäna säger Hanna Thomé (V).

 

1S9J0667-8

Hanna Gedin, kommunalråd, visar ett tomt papper för att illustrera hur S och MP bryter den gemensamma överenskommelsen och att Vänsterpartiet varken fått förhandla eller fått se budgeten.

 

 

Ungefär 100 personer slöt upp under medlemsmötet.

Ungefär 100 personer slöt upp under medlemsmötet.

 

Vänsterpartiet står för en välfärd att lita på. Vi gick till val på att utveckla välfärden, anställa fler i vården, skolan, förskolan och äldreomsorgen. Vi ville höja skatten för att trygga den gemensamma ekonomin.

Med detta löfte vände vi oss till väljarna, som svarade med sitt stöd på valdagen. Vänsterpartiet i Malmö växte mer än något annat parti och säkrade en starkare majoritet för de rödgröna i kommunfullmäktige.

Tillsammans med S och MP ingick vi ett samarbete för att göra Malmö till en hel stad där hållbarhet är ledstjärnan. Alla invånare ska kunna lita på att de får rätt hjälp och jämlika och jämställda förutsättningar samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin. Detta är grunden i den överenskommelse som våra tre partier har ingått.

Nu bryter S och MP den överenskommelsen genom att kräva generella nedskärningar på minst 100 miljoner kronor. Med ett ultimatum har Vänsterpartiets konstruktiva försök att komma överens stängts ute om vi inte först accepterar nedskärningarna.

I majoriteten har vi länge haft en samsyn om att när priser, löner och antalet invånare ökar så ska tillräckliga resurser tillföras. I denna fråga har S och MP nu svängt. När skolornas hyror ökar kommer pengarna behöva tas från lärarna. Trots fler barn på fritidshemmen kommer det inte finnas pengar att anställa fler pedagoger.

Varför tycker inte S och MP att socialsekreterarna ska få resurser att göra sitt jobb? Hur blir välfärden bättre av att undersköterskorna i hemtjänsten måste springa snabbare? Vem tjänar på att våra barn tvingas in i alltför stora barngrupper med alldeles för få vuxna?

Välfärden i Malmö är strukturellt underfinansierad sedan många år. När vi lyssnar på de olika nämnderna i Malmö så är det precis denna bild som målas upp. Inför budgeten har stadens verksamheter uppskattat att de behöver flera hundra miljoner kronor för att tillgodose den växande stadens behov. Utöver de generella nedskärningarna på 100 miljoner har i princip alla sådana äskanden nollats i förhandlingarna av Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Utöver det planerar S och MP att använda satsningar som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen för att fylla hål istället för att exempelvis minska barngrupperna (som pengarna bland annat är avsedda för).

Vi menar att det handlar om prioriteringar och att gå från ord till handling. Man kan inte samtidigt höja politikerlönerna och säga att det inte finns pengar för skola, vård och omsorg. Man kan inte prata om att minska klassklyftorna om man inte är beredd att satsa på de anställda i välfärden.

Vänsterpartiet vill fortsätta ta ansvar för den rödgröna överenskommelsen och leda Malmö i rätt riktning. Vi vet att budgeten blir bättre med Vänsterpartiet. Att ta ansvar är att se behoven och investera i Malmöborna – i utbildning, arbetsmiljö och omsorg. På så sätt bygger vi en stark stad, både ekonomiskt och mänskligt.

Läs mer:

På vilket sätt har S & MP brutit samarbetet?

Efter valet 2014 där V växte mer än något annat parti i Malmö ingick vi ett samarbete med S & MP som utgick ifrån en gemensam plattform.

Överenskommelsen handlade både om politik och om formen för samarbetet. S & MP har brutit på båda dessa punkter – dels politiskt genom att kräva nedskärningar i välfärden och dels genom att med detta som ultimatum stänga ute V från förhandlingar på lika villkor. S och MP vill nu att vi röstar ja till en nedskärningsbudget som vi inte varit med och förhandlat om.

Vad är det för nedskärningar som S & MP föreslår?

Främst handlar det om två saker. Dels kompenseras inte stadens verksamheter fullt ut för att priser och löner ökar varje år (så kallad pris- och lönekompensation) och dels tas inte tillräcklig hänsyn för att en större andel av malmöborna använder kommunens tjänster. Det betyder att verksamheterna inte får tillräckligt mycket pengar för att både ha kvar alla anställda och betala ökade kostnader, exempelvis löner och hyror som höjs varje år.

Tidigare har vi varit överens om att sådana här kompensationer är självklara, men nu har S och MP svängt och vill därmed göra samma typ av smygnedskärningar som den förra borgerliga regeringen.

Dessutom har verksamheterna runtom i Malmö stad signalerat att de behöver flera hundra miljoner ytterligare för att kunna tillgodose den växande stadens behov.

Vilka drabbas av nedskärningarna?

I det ultimatum som S och MP ställde till Vänsterpartiet ingick generella nedskärningar på minst 100 miljoner kronor. Dessutom uteblir alla satsningar på välfärden.

De som drabbas är alla de barn på förskolor och fritidshem där barngrupperna nu växer utan att det kan anställas mer personal. Det är personalen i de kvinnodominerade yrkena inom vård och omsorg som måste springa snabbare och inte får några nya arbetskamrater trots att det totala vårdbehovet ökar. Det är alla vårdbiträden som blivit lovade ett stopp för delade turer – en satsning som omöjligt kan bli verklighet om man samtidigt ska skära ner.

Det går tvärtemot vad Vänsterpartiets vision för Malmö och tvärtemot den överenskommelse som fanns mellan de tre partierna. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Därför är det självklart för oss att ta ansvar för en välfärd som går att lita på.

Vad händer med regeringens satsningar?

Vänsterpartiet är ett oppositionsparti i riksdagen, men har förhandlat fram satsningar på den kommunala välfärden tillsammans med S/MP-regeringen. Det handlar bland annat om satsningar för att minska barngrupperna i förskolan samt pengar till fler anställda inom äldreomsorgen.

I Malmö verkar S och MP främst vilja använda dessa extra pengar till att fylla befintliga hål. I så fall blir det inga satsningar, utan i bästa fall kommer personaltäthet och gruppstorlek att ligga kvar på samma nivå som tidigare år.

Vad är Vänsterpartiets förslag?

Vänsterpartiet vill fortsätta ta ansvar för den rödgröna överenskommelsen och leda Malmö i rätt riktning. Vi vet att Malmös politik blir bättre med Vänsterpartiet. Att ta ansvar är att se behoven och investera i Malmöborna – i utbildning, arbetsmiljö och omsorg. På så sätt bygger vi en stark stad, både ekonomiskt och mänskligt.

Vi menar att välfärden är strukturellt underfinansierad efter åtta år av skattesänkningar. Det leder till ökade såväl sociala som ekonomiska kostnader i form av sjukskrivningar, vårdskador och en skola där varken lärare eller elever tillåts nå sin fulla potential. Vi vill istället satsa på välfärden med fler anställda, bättre arbetsvillkor och mer brukarinflytande. Finansiering ska ske solidariskt genom en höjning av kommunalskatten.

Varför vill ni höja just kommunskatten?

Vi menar att välfärden i Malmö är strukturellt underfinansierad, vilket inte bara försämrar kvaliteten utan också driver upp kostnaderna i form av sjukskrivningar, förhöjd risk för vårdskador och annat. Under åtta år med den förra regeringen sänktes statliga skatter med 140 miljarder – främst för höginkomsttagare och företag – och kostnader flyttades över från stat till kommuner för att täcka upp Anders Borgs budgetunderskott. Vi menar att det är helt nödvändigt att vända den utvecklingen.

I riksdagens driver Vänsterpartiet på för att höja skatter för höginkomsttagare, kapitalägare och bolagsvinster, men S/MP-regeringen verkar ännu inte vara beredda att göra den typen av nödvändiga skattehöjningar. Ute i kommunerna är kommunskatten det bästa verktyget för solidarisk finansiering. För den med låg inkomst innebär vår höjning bara ett fåtal kronor i månaden, medan höginkomsttagare skulle få bidra med några hundralappar extra till Malmös skola, vård och omsorg.

Vill ni riva upp kommunens finansiella mål?

Nej, vi har inte lagt fram något sådant krav. Socialdemokraterna och Miljöpartiet driver nu detta som sin huvudargumentation i ett försök att med högerns retorik utmåla Vänsterpartiet som oansvariga och slippa prata om nedskärningarna. Sanningen är att S och MP ställde ett ultimatum om 100 miljoner i generella nedskärningar. I detta läge gjorde vi konstruktiva försök och vände på varje sten för att försöka hitta ett sätt för den rödgröna majoriteten att slippa skära ned i välfärdsverksamheter.

Vi föreslog skattehöjning, omprioriteringar, och en omvärdering av budgetmålen, men vi krävde aldrig varken det ena eller det andra. S och MP var dock inte intresserade – de vill skära ned i vad de menar är en för dyr välfärd.

Vad händer nu med det rödgröna samarbetet i Malmö?

Det återstår att se. I kommunvalet 2014 gick Vänsterpartiet fram mer än något annat parti och med förstärkt mandat ingick vi samarbetet med S och MP med en gemensam vision. Vi var överens om att ta långsiktigt ansvar, satsa på sociala investeringar och låta malmöbornas behov avgöra nivån på kommunalskatten.

Vi är beredda att fullfölja den visionen och vi vet att det är bara möjligt med Vänsterpartiet. Vår hand förblir utsträckt till S och MP, men bara så länge de är beredda att respektera den riktning vi stakade ut för ett halvår sedan.

Vad innebär det för Vänsterpartiets fortsatta arbete?

Under de två senaste mandatperioderna har Vänsterpartiet ingått i den rödgröna majoriteten och kunnat åstadkomma många förbättringar inom de områden som vi varit ansvariga för – jämställdhet, kultur, fritid och antidiskriminering. Vi har drivit igenom en lönehöjning för lågbetalda, kvinnodominerade yrken i kommunen. Vi har infört 30 timmars förskola för barn till arbetssökande. Vi har satsat på kulturen med mer gratis kultur för barn, och mycket mer.

För oss handlar makten om just detta – att förändra samhället och att förtjäna väljarnas förtroende. Vi är inte intresserade av makt för maktens skull. Vi ingår bara samarbeten om vi upplever att det kan leda till den förändring vi eftersträvar. Nedskärningar är inte en sådan förändring.

Vi menar också att man inte ska underskatta betydelsen av sociala rörelser och utomparlamentariskt arbete. Det är bara genom massmobilisering och påtryckningar underifrån som verklig förändring kan ske i kommunfullmäktige. Vi är vana vid att arbeta på det sättet och kommer fortsätta delta i det politiska arbetet i Malmös såväl i nämnder och kommunfullmäktige som i den utomparlamentariska kampen.

Vi håller det rödgröna löftet och vill fortsätta ta ansvar för vår överenskommelse, för politiken blir bättre med Vänsterpartiet. Vår hand förblir utsträckt när S och Mp är redo att bedriva vänsterpolitik.

Vad händer med Vänsterpartiets förtroendeuppdrag?

Eftersom vi inte är överens om budgeten så finns det inte heller något majoritetssamarbete – vi menar att detta beror på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet brutit vår överenskommelse. Vi förlorar samtliga uppdrag som ordförande och vice ordförande samt representation i bolagen och 7-manna nämnderna. I alla nämnder med 9 ledamöter och uppåt finns vi fortsatt representerade med en ordinarie ledamot och en ersättare. Vi förlorar flera politiska sekreterare vilket innebär att vi behöver minska vår bemanning på kanslierna från sju till fyra personer. Ekonomiskt räknar Vänsterpartiet Malmö med att – utöver tjänsterna – förlora minst 300 000 SEK i partiskatt årligen.

Har du fler frågor?

Om du har några fler frågor kan du kontakta oss via e-post eller telefon eller skriva till oss direkt på Facebook eller Twitter.

Läs mer:

 

När Ship to Gazas nyinköpta fiskebåt ”Marianne” lägger till i Malmö på tisdag 12 maj är Lina Al-Nahar (V), kommunfullmäktigeledamot i Malmö, en av passagerarna. Lina Al-Nahar reser med ”Marianne” på sträckan Helsingborg-Malmö. Väl framme vid Klaffbron kommer Daniel Sestrajcic, riksdagsledamot och ordförande för Vänsterpartiet Malmö hålla tal. Lina Al-Nahar menar att det är en stor ära att få vara en del av Ship to Gaza:

– Båten är mycket mer än symbol för frihet och solidaritet. Båten är ett hopp om framtid för många människor och framförallt barn som lever i krig och förtyck. För mig som är uppväxt i Irak och har varit med om både krig och förtryck, vet behovet och betydelsen av solidaritet som kommer utifrån.

Daniel Sestrajcic har ett långt engagemang för Palestina bakom sig:

– Ship to Gaza visar att man kan förändra världen genom aktivism och praktisk solidaritet. För mig är det viktigt att visa stöd för detta folkrörelseinitiativ. Jag ska bland annat lämna över de pengar som Vänsterpartiet Malmö samlade in under vår 1 maj-insamling som i år var till förmån för Ship to Gaza.

Läs mer:

Hanna Thomés tal vid invigning för utställningar som uppmärksammar Malmö Museum som flyktingförläggning, Det är två utställningar på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum som skildrar Malmö Museums tid som flyktingförläggning våren 1945.  Obs! Det talade order gäller!

***

Malmö har en stolt historia, en historia av solidaritet. 1945 när människor flydde nazismens fasor blev Malmö till ett hoppets hamn. Malmö museum som vi nu står på öppnade sina salar för sängplatser.

Det är en historia vi är stolta för, en solidaritet som vi vill minnas och återskapa i dagens Malmö. Därför är utställningen ”Välkommen till Sverige” så oerhört viktig, därför är jag så glad över att få vara här idag tillsammans med er alla som sätter människovärdet högt.

Än idag tvingas många människor fly från krig, förtyck och fattigdom. Många kommer till Malmö. I vår stad talas över 170 olika språk och hela världen möts. Det är det som gör Malmö speciellt, det är det som är styrkan med Malmö och det är det som återigen kan göra oss till hoppets hamn.

Frågan om allas rätt är en ödesfråga för Malmö. Ett hållbart samhälle skapas genom att ge alla människor lika rätt och lika möjligheter. Och här finns stora utmaningar.

I dag lever vi i ett samhälle där rasistiska strukturer cementeras allt mer och vi som politiker har ett stort ansvar att bryta detta.

Därför har vi dragit igång en antirasistisk kraftsamling i våra skolor. Alla barns historia ska synliggöras i skolan och ingen ska behöva utstå rasism.

Därför utbildar vi alla våra chefer om deras ansvar för att motverka diskriminering

Därför har vi antagit landets första strategiska utvecklingsplan mot diskriminering som innebär att alla våra verksamhetar aktivt arbetar för att upptäcka och motverka diskriminering.

Och därför ser vi kulturens värde. 1945 förstod museet att uppdraget är större än att visa konst, uppdraget handlar om alla människors värde.

Här har vi kulturens oerhörda sprängkraft. Kultur handlar om människovärdet, om att skapa mening i en värld där allt ska fortare och allt ska mätas i pengar. Det handlar om ge människor möjlighet till utrymme, till att formulera motstånd mot förtryck.

Malmö är känt för sitt rika kulturliv. Ett kulturliv som är tillgängligt och där det fria kulturlivet ges stort utrymme.

Jag är stolt för det för det är viktigt i en värld som känns mer och mer hotfull. Där vapen exporteras för pengarnas makt samtidigt som murarna byggs högre för att utestänga de människor som tvingas fly från samma vapens kulor.

Det är viktigt att aktivt ta ställning, att göra de röster som tystas hörda. Det museet och Malmö gjorde 1945 var att ta ställning, att gå ut över de vanliga ramarna för att de tyckte att människovärdet står över allt annat.

Den förmågan till solidaritet är ytterst aktuell idag då vi ser en allvarlig samhällsutveckling där rasismen normaliseras alltmer. Vi har också ett akut läge i Europa med en rasistisk flyktingpolitik som skördar tusentals människoliv över Medelhavet.

Det finns mycket solidaritet i dagens Malmö också. När jag är ute på olika demonstrationer och sammankomster mot hatbrott och för solidaritet träffar jag så många malmöbor. Malmöbor från hela världen, olika sexualiteter och könsidentiteter som alla är ute tillsammans för att just hylla människovärdet. För att samfällt säga att kärleken övervinner hatet. Låt oss bygga vidare på det, och låt oss åter bli hoppets hamn. I ordets alla bemärkelser.

s30 Lönesänkarna_boken– Bra gjort, tänkte jag. Bra gjort att dramatisera och popularisera något ekonomer känt till i många år.

Mats Olsson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och Vänsterpartist, berättar om när han såg dokumentären Lönesänkarna när den sändes i SVT. Dokumentären sändes våren 2013 och handlar om hur politiker håller tillbaka lönebildningen i Sverige. Löneandelen minskar. Det är lönernas andel i praktisk omsättning, det samlade värdet av produktionen, som går till löntagarna. Detta till förmån för näringslivet, som kan plocka ut större vinst. Men det görs väl av en god anledning? I slutändan kommer alla ändå att tjäna på att lönebildningen hålls tillbaka. Ju mer näringslivet tjänar, desto mer kan de investera och anställa ny personal. Med hög arbetslöshet i Sverige låter det som en ganska bra idé, och även solidariskt. Bör man inte avstå högre lön för att fler människor ska få arbeta? Men det är inte riktigt så enkelt. Ekonomen Lars Calmfors, som har förespråkat detta, förklarar det som om det vore det mest självklara alternativet. Tidningen ETC har i en granskning kommit fram till att Calmfors i snitt en gång per år i 25 år har förespråkat lägre löner.

– Ekonomerna som intervjuas i Lönesänkarna framstår som medskurkar, förutom institutionens egen Lennart Schön, det är jag stolt över, säger Mats Olsson.

– Sedan 1980-talet har det skett en kraftig förskjutning av fördelningen av värdet av det som produceras, från löner till vinster, säger Lennart Schön, professor i ekonomisk historia, i dokumentären.

Men det är inga konstigheter, tanken har sedan 1980-talet varit att om löneandelen minskar kan näringslivet gå med vinst och kan investera mer. När Alliansen kom till makten var det uppenbart att de tänkte fortsätta på samma spår.

– Det har varit en medveten regeringspolitik, det formulerades redan i första budgetpropositionen, säger Mats Olsson.

– Den populära förklaringen till jobbskatteavdragen är att det får fart på hjulen, det får igång konsumtion. Men det drar samtidigt in konsumtionen. Man drar in på offentlig konsumtion genom omfördelning med hjälp av jobbskatteavdraget. Det har kostat cirka 100 miljarder per år. Inte ens Anders Borg kan hävda att det stimulerar konsumtion.

Mats Olsson berättar om “läckaget”. De som redan har pengar, får mer pengar. Men de spenderar inte. Istället sparar de vad de får eller spenderar pengarna utomlands. Men det stämmer inte överens med teorin som säger att sänkt löneandel ska ge mer utrymme för investeringar, och då skapa mer jobb. Nils Gottfries, som gjorde en utredning åt alliansregeringen, säger i sin rapport att företagen inte tar ut så mycket i vinst om man jämför med löneandelen. Men han får mothugg från både Lennart Schön och Engelbert Stockhammer, professor i nationalekenomi.

– Påståendet är fel, han har använt förlegade data. Löneandelen har förändrats väsentligt, säger Stockhammer i dokumentären.

Eftersom det inte stämmer överens med den teoretiska modell Gottfries använde, har han inte räknat med möjligheten att företag väljer att ta ut större vinster istället för att anställa personal.

– Det är ett exempel på att man antar att världen är som teorin säger snarare än att man undersöker den, säger Lennart Schön.

I dokumentären framhålls det som nyttigt att löneandelen är lägre. Rune Andersson, företagare, påstår att “man kan inte få ett samhälle att fungera med för små inkomstklyftor”.

– Det finns ingen empirisk forskning som styrker det. Farhågan är att samhället inte utvecklas, att det inte lönar sig att utbilda sig och jobba hårt. Det kan vara så att det måste finnas något incitament för att utbilda sig, men det kan också finnas andra incitament, som att man vill ha ett friare och roligare jobb, säger Mats Olsson.

Det finns ett samband mellan ekonomiskt jämlika länder som utvecklas snabbt. I historiska samhällen har man sett att stora löneskillnader har bidragit till att samhället fungerat dåligt. Stora klyftor ger minskad tillit mellan medborgarna.

– Det finns ett klart samband mellan tillit och ekonomisk tillväxt, säger Mats Olsson.

MAts Olsson

Mats Olsson

Det finns en anledning till att det var just England som var först ut i industrialiseringen i slutet på 1700-talet. Eftersom det var ett höglöneland med mer ekonomiskt jämlika löner tjänade många på industrialiseringen. Jämför man med Kina vid samma tid, som länge varit ledande i innovationer, var arbetskraften så billig att man inte behövde gå över till industriell produktion för att det var så få människor som hade inkomster nog att kunna efterfråga det.

Trots vad historien visar, så väljer man ändå att tro på en lägre löneandel som botemedel. I början av 1980-talet fick näringslivet råd att investera till följd av sänkt löneandel, men de gjorde det inte. Och trots sänkta löner försvann jobb i lågkonjunkturen i början av 1990-talet.

Men teorin finns där, och har hållits fast vid ändå. Annie Lööf har propagerat för sänkt lön och säger i dokumentären:

– Det är bättre att människor har ett jobb att gå till, med lite lägre lön, än att inte ha ett jobb alls.

Men facit säger annorlunda. I USA sänktes minimilönerna på 1980-talet. Det skapade en tjänstesektor med mycket låga löner. De kallas för “junk jobs” och kan vara att städa i privata hem eller packa matkassar i butiker. Det är heltidsjobb som inte går att försörja sig på. Det gör att folk blir mer beroende av lån för att överleva. Skuldsättningarna ökar och skapar den bubbla som vi såg brista i USA 2008.

 

Så till den stora frågan: Fungerar det verkligen med sänkt löneandel?

– Nej, svarar Mats Olsson.

Det går inte att svälta sig ur en lågkonjunktur. Enligt keynesianismen, ett begrepp som kommer från ekonomen John Maynard Keynes, är teorin tvärtom mot vad lönesänkarna propagerar. Man ska öka lönerna, stimulera de som är arbetslösa, öka den offentliga konsumtionen. Hans teorier uppkom på 1930-talet under den stora depressionen. Genom räntesänkning och statliga investeringar i infrastruktur skulle man stimulera ekonomin. I en lågkonjunktur ska staten gå minus för att i en högkonjunktur vara mer återhållsam. Keynesianismen var länge ledande inom ekonomisk teori, men på 1980-talet drogs det åt i en mer liberal riktning. Och det gav oss målet om sänkt löneandel.

– Man kan tänka sig att Sverige deltar i ett race mot botten. Man kan vinna kvar industri som annars skulle hamna i låglöneländer, men det är en illusion att Sverige skulle kunna ligga på en så låg lönenivå. Kapitalet kommer alltid hitta ett billigare land att producera i, ingen ekonom med självaktning kan säga att detta är ett race Sverige bör delta i. Man kan inte konkurrera med industrin som går till låglöneländer, säger Mats Olsson.

Sedan 1980-talet har näringslivet och regeringar medvetet sänkt löneandelen. I svensk industri gick löneandelen uppåt under 1900-talet, men sedan 1980-talet har den sjunkit. Runt 2000–2010 låg löneandelen på samma nivå som under första världskriget. Löneandelen har sjunkit, löftet om ökade investeringar och mer jobb infriades inte. Näringslivet har istället plockat ut mer vinst. Så var är vi nu? Vad kan man göra?

– Det krävs facklig kamp och politiska beslut. Istället för skattesänkningar för de som redan har, istället för att dra in pengar från offentliga sektorn ska man satsa pengar i den offentliga sektorn, det ger direkt högre sysselsättning. Hittills med den nya regeringen fortsätter lönesänkarpolitiken, eftersom vi fick en borgerlig budget. Men tack vare att Socialdemokraterna och Miljöpartiet måste förhandla med Vänsterpartiet, kan vi komma en bra bit på vägen. Det finns hopp, avslutar Mats Olsson.

Text: Malin Håård

Läs mer:

“Bara arbetsgivarna tjänar på låglönekonkurrensen”

Med ena benet i facket och den andra i vänstern