Ett energisystem med säker, hållbar och tillräcklig energitillförsel är en förutsättning för ett välmående Malmö. Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om för att minska utsläppen av växthusgaser, samt effektivisera energianvändningen. “Energistrategin för Malmö stad 2022-2030” skall bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Förslaget till strategi visar dock att Malmö stad har liten rådighet över både tillräcklighet och tillförlitlighet för Malmö elsystem. Kommunen saknar kraftfulla verktyg för att uppnå ett leveranssäkert elsystem och för att öka den lokala förnybara elproduktionen.  (more…)

Den 15 maj högtidlighöll Vänsterpartiet Malmö och Ung Vänster Malmö minnet av den stora Palestinska katastrofen, Al Nakba. En av talarna var vår malmöitiska riksdagsledamot Momodou Malcolm Jallow. Här kan du läsa hans tal:

 ***

Idag är vi här för att uppmärksamma och minnas Alnakba , den stora fördrivningen av palestinier för 74 år sen.

  (more…)

Maria Dexborg, ordförande Vänsterpartiet Malmö

Kära partikamrater och första majfirare!

“Idag är det solidaritetens dag! Solidariteten känner inga gränser!  Den blir nära och påträngande i en värld där människor lever i förtryck och förföljelse, i svält och elände, den angår oss alla! Med dessa ord inledde Olof Palme sitt 1 maj tal år 1964 i Kramfors.”

Orden är lika aktuella idag och kampen om alla människors rättigheter är fortsatt lika viktig! Även om 1 maj i år präglas av skratt, glädje och gemenskap så är det även ett tillfälle där vi visar vad vi tycker om det allt hårdare klimatet i Sverige.

För vi lever i tider av kriser stora som små och de påverkar oss alla på olika sätt. Det är i kriser som vår solidaritet synas – hur medmänskligt vårt samhälle är.  Pandemin, klimatkrisen och kriget i Europa visar på att samhället behöver en vänsterpolitik. År av skattesänkningar och privatisering och nedskärningar inom välfärden har satt sina spår.

I tider av kris är det fakta att klassklyftorna ökar, en grupp i samhälle har blivit rikare medan en annan har drabbats hårdare och blivit fattigare. Många människor har förlorat sina jobb och småföretagare har drabbats hårt. Hemlösheten bland barnfamiljer är en verklighet och konsekvens av bla en bristande bostadspolitik och avsaknad av hyresrätter som man har råd att bo i. Sverige har en högre fattigdom bland äldre än övriga nordiska länder. I Rosengård lever just nu vartannat barn i barnfattigdom. Sjukvården var i kris innan pandemin, men har blivit ännu mer belastad nu.Tillgängligheten till adekvat sjukvård har minskat. Personalen inom vård och omsorg går på knäna. Otryggheten på våra arbetsplatser är ett allvarligt samhällsproblem.

Samhället behöver vår vänsterpolitik. En politik som arbetar för en ökad jämlikhet och för en omfördelning av resurser i samhället. En politik som inte sätter kapital och vinst framför människors behov. En politik som inte normaliserar rasism och diskriminering, vi kallar inte människor ur olika minoritetsgrupper för belastningar och vi uppmanar inte polisen att öppna eld mot muslimer.

Nä, för vår politik bygger på solidaritet – precis det som var grundtanken i folkhemmet. Vänsterpartiet kommer inte med några tomma löften utan vi har en politisk vilja och tro på att vi kan förändra samhället tillsammans här och nu! Vi levererar det vi lovar och det visade vi inte minst i kampen mot marknadshyror.

Ett solidariskt välfärdssamhälle bygger på inkludering och hållbarhet. En hållbar välfärd handlar i grunden om en god miljö såsom frisk luft, rent vatten. Vi måste Alla tillsammans sätta press på makthavarna att ta ansvar för kraftfulla hållbara ekologiska lösningar och tydliggöra för kapitalisterna att vår miljö inte är till salu!

Vi, Vänsterpartiet fortsätter den solidariska kampen

  • för en ökad jämlikhet i samhället

  • för en solidarisk flyktingpolitik där vi ger skydd åt dem som behöver det.

  • för krav om en klimatomställning nu!

Vi, Vänsterpartiet säger nej till Nato och ja till fred och frihet!

Upp till kamp för allas välfärd!

 

 Orwa Kadoura, styrelsledamot Vänsterpartiet Malmö

Vänner Kamrater!

Jag heter Orwa Kadoura och sitter som styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö och är också aktivist i Arabisk Vänster.

Jag vill inleda med att skicka en hälsning till en man som inte längre finns bland oss, som är saknad av hela Malmö och som hela sitt liv kämpade för rättvisa, jämlikhet och Palestinas befrielse.  Vila i frid, älskade pappa Mohammed Kadoura.

Vänner!

Det är en stor ära för mig att stå med er idag på 1 Maj.

Idag är vi samlade för att visa vad vill förändra och förbättra. Vi är många som vill ha ett rättvist, jämlikt samhälle och fred. Fred för alla. Fred för det palestinska folket, som lever under israeliskt förtryck sedan 75 år tillbaka.

Det palestinska folket som är isolerande på grund av apartheidmuren, som Israel har byggt runt hela landet. Denna mur som gör situationen ohållbar och begränsar Det palestinska folket frihetsrörelse.  Det är därför palestinska städer förläggs med utegångsförbud. Det är därför Israel bryter mot flest FN-stadgar och mänskliga fri- och rättigheter.

Idag, medan allt det brutala våld som den israeliska ockupationen medför, ska vi fortsätta vår kamp mot den israelska makten som genomför brutala räder och arresterar palestinska män, kvinnor och till och med barn.

Idag visar vi vår solidaritet och tillsammans kan vi förändra denna verklighet. Idag finns olika sätt att visa vår kamp. Det minsta vi kan göra är att bojkotta israeliska produkter, som är blandade med det palestinska folkets blod.

Idag, här och nu ska vi ropa högt: ”bojkotta Israel”

  

Emma-Lina Johansson, kommunalråd Vänsterpartiet Malmö

Möllan! Malmö! Vänner! Kamrater!

Äntligen är det första maj!!

Det är så vackert att se er här, att ni är så många som kommit hit för att ni vill se ett annat Malmö och ett mer jämlikt samhälle. I vår stad finns de allra vackraste vänsterrörelserna och en av de starkaste antirasistiska rörelserna. När högern försöker splittra oss – så organiserar vi oss och samlas för att bygga en gemensam och jämlik framtid. Den kampen är själva grunden för vårt första maj firande.

För vänner, kamrater – vi måste vara många nu. Vi måste vara många som mobiliserar inför årets ödesval. De senaste åren har kapitalismen visat sig gång på gång från sin sämsta sida.

Den visar sig i underbetald och sönderarbetad vårdpersonal som sliter på våra sjukhus och i äldreomsorgen och får applåder som tack istället för fler kollegor, högre löner och bättre arbetsvillkor.

Den visar sig i storpolitik och krig, där några få rika män låter ekonomiska intressen och maktbegär gå före människors liv och hälsa.

Den visar sig när våra skattepengar hellre går till vinster till riskkapitalbolag istället för skolfrukost, ökad lärartäthet och god undervisning till våra elever.

Den visar sig i att privata vaktbolag patrullerar våra gator istället för att kommunen satsar på att minska ojämlikhet och motverka segregation.

Den visar sig när kortsiktiga vinstintressen gång på gång får gå före nödvändiga klimatinvesteringar och omställningen till ett hållbart samhälle.

Men vänner och kamrater – tillsammans kan vi vända det här!

Vi vet hur mycket en organiserad arbetarklass har åstadkommit tillsammans:

Allmän rösträtt. Rätt till sjukförsäkring, till a-kassa, till pension. Rätt till sjukvård och semester. Den breda vänsterrörelsen har drivit på för rätten för oss hbtqia+personer att gifta sig, att få vara föräldrar, för samtyckeslag och inte minst för en grön omställning och en hållbar politik för miljön och klimatets skull.

Vi vet att när Vänsterpartiet får inflytande i parlamenten så händer det bra grejer för alla.

Vi har stoppat marknadshyror!

Vi ska baxa igenom den största pensionshöjningen på år och dag! Kampen för anställningstrygghet och schyssta villkor slutar aldrig!

Vi vet att när vi är många kan vi se till att skapa en välfärd som faktiskt fungerar för alla. Som inte bygger på repressalier och piskor utan på solidaritet och gemenskap.

Möllan! Malmö! 

I år är det valår. Den 11 september får vi alla vara med och bestämma hur framtiden ska se ut.

I år har vi möjligheten att vara den starka rösten för fred och jämlikhet, för solidaritet och arbetares rättigheter, för en blomstrande kultur och fritid, för en grönare stad och ett renare hav, för att alla – oavsett vem du är eller hur tjock plånbok du har – ska ha rätt till ett hem.

Malmö behöver en klar och tydlig antirasistisk röst. Malmö behöver en feministisk röst. Malmö behöver en röst för jämlikhet och solidaritet. Malmö behöver socialism. Just därför behövs Vänsterpartiet i Malmöpolitiken.

Vi är beredda att göra skillnad, vi är beredda att ta ansvar för Malmö och vi är redo att vara det Malmö behöver.

Vår mängd är vår styrka, både idag, på valdagen och alla dagar däremellan.

Tillsammans kamrater, uppåt, framåt!

Länge leve första maj!

 

Coronapandemin visar tydligt att äldreomsorgen eftersatts och underfinansierats under många år. Vänsterpartiet har länge hävdat detta, vår uppfattningen har nu fått ett bredare stöd. Det krävs nya resurser för att öka bemanningen och kvalitén. Det viktigaste för en bra äldreomsorg är tid, kontinuitet och ett socialt innehåll för äldre.

För att skapa förutsättningar för goda relationer mellan personal och gamla krävs det tid. Bemanningen måste därför öka så möjligheten för personalen att stanna en stund och prata finns. Oavsett om tidspressen kallas för minutschema eller inte så behöver personalen tid för att inte behöva stressa. (more…)

Alla barn har rätt till en kognitivt och fysiskt tillgänglig lärmiljö och barn med funktionsnedsättning har särskilda rättigheter enligt konventionen för personer med funktionsnedsättning.

I stadsrevisionens granskning av grundsärskolan lyfts att det ofta saknas möjlighet till fysiska anpassningar utifrån elevers behov vilket påverkar undervisning och inlärning negativt. Precis som flertalet grundskolor i Malmö har flertalet av stadens 12 grundsärskolor äldre lokaler eller baracker som inte är tillräckligt anpassade efter målgruppens behov. Rapporten lyfter även att grundsärskolans behov inte alltid tas i tillräcklig åtanke vid nybyggnation eller renoveringar. I grundskoleförvaltningens lokalförsörjningsplan 2020-2030 lyfts även att prognos för kommande elevunderlag inom grundsärskolan saknas men att rikssnittet är lägre än i Malmö stad. Vänsterpartiet ser med oro på att de lokalbehov grundsärskolan har riskerar drunkna i behoven från grundskolan och att en egen lokalbehovsplan är nödvändig för att säkerställa att målgruppens behov möts.   (more…)

Kommunfullmäktige gav uppdraget att skapa en modell för hur trogna hyresgäster skulle kunna få förtur till nyproducerade lägenheter och därigenom friställa dessa äldre lägenheter med lägre hyror till andra i behov av bostad

Vi ser det som ett steg i rätt riktning att uppdragets intention skrotas, då vi inte kan se att det i någon större utsträckning skulle få en effekt på den rådande bostadsmarknaden i Malmö.

Flyttkedjor är ingen lösning på bostadsbrist och höga hyror, det är som att sätta ett litet plåster på ett brutet ben och säga nu är det omhändertaget. (more…)

Det här blir ju lite av en upprepning från debatten om årsredovisningen, men det är härligt att Hållbarhetsrapporten på ett ännu tydligare sätt visar det jag vill få fram. 

Det går till exempel att läsa att drygt ett barn av tretton i Malmö bor i ett hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. Det är en mer än dubbelt så hög andel som i Göteborg, som ligger näst högst av storstadskommunerna. Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd påverkas på flera sätt. Det handlar inte bara om de vardagliga konsekvenserna av brist på pengar och de begränsningar i livsvillkoren som detta medför, utan även om att många barn känner av och påverkas av den oro som föräldrarna ofta lever med på grund av små ekonomiska marginaler. Forskning visar även att barn som lever under ekonomiskt knappa förhållanden riskerar att ha lågt ställda förväntningar på den egna framtiden och upplever ett utanförskap i samhället (Rädda Barnen, 2021).   (more…)

Klimathotet är en av vår tids allra största utmaning, står det i redovisningen, och Malmö stad är nu inne på sitt andra samlade Miljöprogram, det som ska leda oss fram mot Parisavtalets mål. Malmö ska vara en föregångare vad gäller växthusgasutsläppen. Vad har man då gjort enligt denna årsredovisning? Läget har utretts och åtgärder analyserats, man konstaterar att det finns en stor potential för sol/vindkraft och kraftvärme, en teknik som kommer att presenteras denna vår. Processen med nya cykelstråk har påbörjats och förutsättningarna för en stärkt och hållbar godstrafik utreds. Och Klimatomställning Malmö lägger grunden till den miljömässiga hållbarheten vars fokus har legat på att få så många företag som möjligt att skriva under klimatkontrakt där de åtar sig att minska utsläppen.  (more…)

Jag skulle kunna stå här och prata om hur många miljoner som läggs på hög istället för att satsas på våra barn. Jag skulle kunna stå här och prata om realisationsvinster kommunen gjort när vi sålt ut vår gemensam mark till förmån för engångsintäkter. Jag skulle kunna prata om hur Malmö stad återigen gör stora överskott samtidigt som det går lite sisådär med måluppfyllelsen. Men jag tänker framförallt fokusera på det som är själva grundproblemet i vår stad: Att vi som bor här lever helt olika liv, med helt olika möjligheter i livet, att vi är ojämlika och att det är politiska beslut – eller i vissa fall icke-beslut – som gjort det så.  (more…)

Den 27 april 2022 debatterades bostadspolitik i riksdagens kammare. Vår riksdagsledamot, tillika bostadspolitiske talesperson Momodou Malcolm Jallow deltog i debatten. Här kan du läsa hela hans inlägg:

 

Fru talman

I dag ska vi diskutera Hyresrätten.

Enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen är Vänsterpartiet det parti som har högst förtroende inom bostadspolitiken bland Sveriges 2 miljoner röstberättigade hyresgäster.

Jag blir förstås väldigt glad över att hyresgästerna så tydligt visar att dom förstår att Vänsterpartiet kämpar för dom och för deras rättigheter. Men jag är egentligen inte helt överraskad, eftersom inget annat parti tar den kampen.

Under året som gått har Vänsterpartiet bland annat stoppat införandet av marknadshyror i Sverige. En oerhört viktig insats, som vi genomförde tillsammans med Sveriges samlade hyresgäster.

Vi kommer fortsätta värna den svenska modellen för hyressättning med kollektivt förhandlade hyror enligt bruksvärdesprincipen. Den framtida utvecklingen av förhandlingssystemet ska hanteras av de förhandlande parterna, inte genom statliga ingrepp.

Vi kommer också fortsätta säga nej till marknadshyror. Och vi kommer fortsätta säga Ja till att stärka hyresgästers rättigheter.

Vi kommer aldrig ställa oss bakom ett förslag om att inför fattigbostäder, så kallad Social housing. Att skapa en separat bostadsmarknad för samhällets mest utsatta kommer aldrig leda till något annat än mer boendesegregation. Att överge den generella bostadspolitiken är att frånsäga sig det politiska ansvaret. Och när staten kapitulerar är det alltid samhällets mest utsatta som får betala priset.

Jag kan här och nu lova att Vänsterpartiet varje dag kommer fortsätta slåss för det som borde vara det mest grundläggande i en seriös bostadspolitik – nämligen allas rätt till en bostad.

(more…)