Den internationella #Metoo-kampanjen har synliggjort många miljoner kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuellt våld. Det är extremt viktigt att lyssna på kvinnors erfarenheter och nu behövs det politiska beslut för förändring. I Brottsförebyggande rådets senaste skolundersökning anger 24 procent av tjejerna i nionde klass och 6 procent av killarna i nionde klass att de varit utsatta för sexualbrott under det senaste året. Skolan är den plats där flest unga drabbas av sexuella trakasserier och många upplever att de inte får det stöd av skolan som de hade behövt. Bara i år har Diskrimineringsombudsmannen fått in 97 anmälningar gällande sexuella trakasserier i skolan och sexuellt ofredande, förövare har varit klasskamrater eller personal. Malmö stad, med nästan 30 000 grundskolelever, har ett stort ansvar i att motverka sexuella trakasserier.

Vänsterpartiet Malmö presenterar nu 10 förslag som inbegriper såväl det förebyggande arbetet, åtgärder när kränkningen inträffar samt stöd till de som blivit utsatta.

Ett aktivt jämställdhetsarbete är bland de viktigaste insatserna för att förebygga sexuellt våld. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är risken för att ha utövat våld 4,4 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller.

– Kampanjen #Metoo visar att nästan alla kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Mäns våld och makt är ett enormt samhällsproblem. Många unga vittnar om att de främst blir utsatta i skolan. Vi har därför tagit fram 10 förslag för nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan, säger Martina Skrak (V), oppositionskommunalråd och vinnare av Svenska jämställdhetspriset 2016.

– Samhället måste ta ansvar för alla de unga som blivit utsatta. I Vänsterpartiet Malmös budget för 2018 avsätter vi 10 miljoner kronor för att utöka antalet kuratorer på skolorna, så att de som utsätts får möjlighet till professionellt stöd så länge de behöver under sin skolgång, säger Martina Skrak.

 

10 punkter mot sexuella trakasserier

Förebyggande arbete:

 • Feministiskt självförsvar i Malmös grundskolor från årskurs 7, som valbar kurs på gymnasiet.
 • Skärpt och utökat uppdrag gällande genuspedagogik i skola och förskola.
 • Tydligt uppdrag kring sexualundervisningen i Malmös skolor där normkritik är väsentligt.
 • Samarbete med organisationer som arbetar förebyggande mot sexuellt våld t.ex. trans- och tjejjouren. Civilsamhället är ett viktigt komplement till skolan.
 • Malmös skolförvaltningar ska ha tydliga mål för hur de arbetar förebyggande mot sexuellt våld.

När någon blivit utsatt:

 •  Tydliga rutiner och handlingsplaner i skolan för hur man upptäcker sexuellt våld, trakasserier och utnyttjande, det ska tillhöra rutinerna vid elevernas hälsosamtal. Elevhälsan ska förstärkas.
 •  Skolan har en absolut skyldighet att direkt agera. Precis som vid kränkande behandling ska misstanke om sexuella trakasserier leda till direkt utredning där bevisbördan ligger på skolan, inte på den utsatta.
 •  Den som är utsatt ska omedelbart tilldelas vuxenstöd som inte direkt lyder under skolledningen (t.ex. elevhälsan).

Efterarbete:

 • Kraftig förstärkning av antalet skolkuratorer i skolan så att den som behöver kan få stöd så länge hen behöver under sin skoltid.
 •  Personal som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier ska omedelbart skiljas från arbetet.

Valberedningen för Vänsterpartiet Malmö söker nomineringar till uppdraget som ersättare i funktionsstödsnämnden. Nämndens arbete handlar om stöd enligt LSS, det gäller både boende och daglig verksamhet.

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen.

Dags att nominera!

Det är hög tid att nominera de kamrater du vill se representera Vänsterpartiet Malmö framöver. På årsmötet 2018 ska vi bland annat välja styrelse för partiföreningen och  de personerna som ska stå på våra vallistor i valet.

Att representera Vänsterpartiet är lika ärofyllda som viktiga uppdrag, och det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag  vi vill  ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc.

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen.  

Kandidater till vallistorna

På årsmötet ska vi välja de personer som ska stå på vallistan till kommunfullmäktige. Även listorna till regionfullmäktige och riksdagen ska behandlas, dessa fastställs sedan av Vänsterpartiet Skånes årskonferens.

Nomineringsstopp är den 30 november  för kandidater till vallistorna.

Interna val på årsmötet

På årsmötet väljer vi även de som i styrelsen ska leda Vänsterpartiet Malmö under 2018. Vi ska även göra ett antal andra interna val.

På årsmötet ska vi göra följande val:

 • Ordförande för partiföreningen
 • Styrelse för partiföreningen
 • Revisorer
 • Ledamot till föreningen Vänsterns hus
 • Två ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse

Nomineringsstopp är den 10 december för dessa val.

Zetkin Foundation AB bolagsstyrelse

På årsmötet 2018 ska vi även välja styrelse till Vänsterpartiet Malmös helägda bolag Zetkin foundation AB. Bolaget arbetar med att utveckla det digitala verktyget Zetkin. Stora delar av arbetet sker ideellt. Läs mer om Zetkin Foundation på zetkin.org

Nomineringsstopp är den 10 december för detta val.

 

Mer om de olika uppdragen

Kommunfullmäktigeledamot

I kommunfullmäktige driver du Vänsterpartiets politik i kommunens högsta beslutande organ, där politisk inriktning, prioriterade mål och ekonomiska ramar för staden sätts. Perioden 2014- 2018 har Vänsterpartiet 6 ledamöter och 3 ersättare i kommunfullmäktige. 2014 hade vi 52 namn på vallistan.

Regionfullmäktigeledamot

I regionfullmäktige driver du Vänsterpartiets politik i frågor kring bland annat sjukvård, kollektivtrafik och andra frågor som rör hela Skåne. Vänsterpartiet är under perioden 2014-2018 representerade med 8 ordinarie ledamöter i regionfullmäktige.

Riksdagsledamot

Du driver Vänsterpartiets politik i riksdagen, tillsammans med en riksdagsgrupp med företrädare från hela landet. Du deltar i utskottsarbete och i stort att driva Vänsterpartiets politik.

Styrelseordförande för Vänsterpartiet Malmö

Du ansvarar för, att tillsammans med styrelsen, leda och fördela arbetet, utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska kunna delegera arbete men även vara beredd på att företräda partiet utåt.

Styrelseledamöter och ersättare för Vänsterpartiet Malmö

Styrelsen arbetar kollektivt för att utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska vara beredd att ta ansvar för arbetet både under och mellan styrelsemötena.

Revisor

Som revisor granskar du räkenskaperna och verksamheten.

Ledamot föreningen Vänsterns Hus

Som ledamot i styrelsen för föreningen Vänsterns Hus fattar beslut om förvaltningen av fastigheten på Nobelvägen 51.

Ledamöter i Henry Lindberg stiftelse

I Henry Lindbergs  stiftelse delar man ut stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiet och för att skapa ett socialistiskt samhälle.

Ledamot i Zetkin Foundation bolagsstyrelse

Som ledamot i denna styrelse är du med i arbetet för att utveckla och driva det digital verktyget Zetkin. Styrelsen fattar bland annat beslut om vilka prioriteringar som ska göras och besluta kring nya organisationer som vill använda Zetkin.

 

Vänsterpartiet Malmö ordnar den 25-26 november två olika kurser; delsen fördjupande grundkurs som vi kallar Vänsterpolitikens ABC och dels ett Valinternat för Malmövänsterns valvinnargrupp.

Vänsterpolitikens ABC

Är en helgkurs för dig som vill ha fördjupade kunskaper om vår ideologi och politik varvat med praktiska workshops. En viktig del är att lära känna nya och gamla partikamrater samt få möjlighet att utbyta tankar och åsikter. Kursen är ett utmärkt sätt att komma med i Vänsterpartiet Malmö och vårt arbete med tanke på den kommande valrörelsen. Tema för Vänsterpolitikens ABC är våra utgångspunkter och politik vad gäller:

 • En rödgrön miljöpolitik för överlevnad
 • Vår socialistiska analys – för en solidarisk värld
 • Vänsterns feministiska grunder och jämställdhetspolitik
 • En vassare antirasism som förändrar
 • Val 2018: En ekonomi för alla och inte bara några få
 • Så hittar du din plats i Vänsterpartiet Malmö
 • Valbara workshops: tala, skriva och möta väljare

Valinternat för Malmövänsterns Valvinnargrupp (MVG)

MVG är Malmövänsterns valvinnargrupp som tar ansvar för att utveckla vår valrörelse. I MVG kan alla medlemmar som redan nu vill engagera sig i olika projekt inför och under valrörelsen vara med. Tema för Valinternatet är:

 • Inspirationsföreläsningar om valarbete
 • Praktiska workshops om skrivande, video och möta väljare
 • Projektorganisering
 • Vänsterns valberättelse

Praktiskt om kurserna

Helgen är helt kostnadsfri och inkluderar resan till och från kursgården, övernattning, alla måltider och hela programmet. På Falsterbo kursgård finns fina omgivningar, en pool och möjligheter att ta det lugnt och lära känna varandra.

När: Lördag 25 november 08.30 med avslut söndag 26 november 15.00

Plats: Falsterbo kursgård (gemensam resa från södervärn)

Anmälan: Observera att sista anmälan är söndag den 9 november på www.vmalmo.se/zetkin eller till malmo@vansterpartiet.se Hoppas att vi ses på någon av våra spännande kurser. Anmäl dig redan idag eftersom vi har begränsat antal platser och gärna planerar med lite framförhållning.

Valberedningens förslag till medlemsmötet den 12 oktober 2017

Valberedningen föreslår som nämndeperson till tingsrätten

 • Anette Karbin

Valberedningen föreslår som ordinarie ombud (32 ombud) till distriktets höstkonferens den 28 oktober följande personer (17 kvinnor, 15 män)

 • Vilmer Andersen
 • Kalle Eriksson
 • Anton Flink
 • Linn Fristedt
 • Mansour Ghaliche-Chi
 • Anna Gustafson
 • Tjatte Hedlund
 • Elisabet Holmstedt
 • Freja Lina Huhle
 • Mats Högelius
 • Momodou Jallow
 • Emma-Lina Johansson
 • Karl Kristoffer Johnsson
 • Tove Karnerud
 • Mirjam Katzin
 • Ehab Khalaf
 • Alexandra Kronqvist
 • Sandra Lindqvist
 • Hedvig Lärka
 • Anfal Mahdi
 • Banesa Martinez
 • Kristian Månsson
 • Trudi Neergaard
 • Joel Nordström
 • Richard Olsson
 • Gunilla Ryd
 • Ahmed Samir
 • Linda Sjö
 • Patrik Strand
 • Roland Svensson
 • Alexandra Thomasson
 • Mirjana Westermark

Valberedningen föreslår som ersättarombud  till distriktets höstkonferens den 28 oktober följande personer i nedanstående inträdesordning

 1. Malin Håård
 2. Nils Eckerbom

 

Patrik Strand är kommunalare och ordförande i Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott. Han skriver här minnesanteckningar från den fackliga nätverksträffen på Vänsterdagarna, 29 oktober 2017.

Vänsterpartiets nybildade fackliga nätverk hade avspark med en träff under fredagen den 29 september i samband med Vänsterdagarna. Lina El-Yafi, Monika Djurner och Patrik Strand från nätverksgruppen presenterade sig och berättade vad som än så länge gjorts och vad som är på gång framöver. Nätverket är till för att fackligt aktiva vänsterpartister ska ha en arena att träffas. Där ska man kunna diskutera facklig-politiska frågeställningar, byta erfarenheter och hålla varandra informerade om vad som händer på arbetsplatser runt om i landet. Nätverket syftar till att ge Vänsterpartiets sympatisörer och väljare i fackföreningarna en möjlighet till att organisera sig politiskt och kunna bidra till att stödet för Vänsterpartiet ökar. Dels vill vi stärka fackföreningarna som kamporganisation, dels vill vi att fackföreningsrörelsens medlemmar och frågor skall ha en självklar och framstående position i Vänsterpartiet. Våra erfarenheter och koppling till arbetsplatserna stärker Vänsterpartiet som arbetarparti. Till våren kommer en facklig rikskonferens arrangeras med representanter från alla partiets distrikt.

Hur är det att vara fackligt aktiva inom Vänsterpartiet?

Jeanette Stojic, som är klubbordförande på Alfa Laval som är Skånes största Metall-arbetsplats och Magnus Thelander, som är förbundsombudsman på Transport inledde därefter om sina erfarenheter som fackligt aktiva inom Vänsterpartiet. Magnus ersatte Kajsa Bysell som fått förhinder. Jeanette berättade att hon tidigare var aktiv i sossarna. Hon gick ur när Mona Sahlin sa att facket var ett särintresse och att man inte längre var ett parti för arbetare. Det dröjde ett tag innan hon gick in i Vänsterpartiet. Hon såg som många andra Vänsterpartiet som ett parti av och för akademiker. Hon gick med i partiet efter blivit värvad av en av en bekant till hennes moster. På det första mötet hon besökte blev något av en kultur krock. Språkbruket och de frågor som diskuterades kändes väldigt långt från den verklighet som hon befann sig i. Hon upplevde att det fanns ett klassförakt. Man såg ner på de som inte kunde svänga sig med termer som intersektionalitet osv. Men sedan kom hon i kontakt med de fackligt aktiva i partiet och kände där fanns en plats för henne i partiet trots allt.

Magnus fyllde på. Han är mest aktiv inom Transport och det tar det mesta av hans tid. Men han tycker samtidigt att det är viktigt att vara med i partiet eftersom så mycket av de fackliga frågorna påverkas av politiken. Han tycker därför det är viktigt att det finns fungerande kontakter mellan partiets parlamentariker och våra fackligt aktiva. Båda har en viktig roll att fylla. Vänsterpartiet har enligt den mätning som tidningen Arbetet gjorde i förra valet den politik som mest överensstämmer med LO-förbundens åsikter. Då borde fler rösta på oss än idag. Vi måste fundera på vad vi kan göra bättre när arbetarväljarna inte ser oss som ett alternativ.

Debatt följde

Gunnar Westin från SEKO tyckte att vi behöver snacka ihop oss inför kongresser och möten för driva vänsterfrågor inom facket och fackliga frågor inom vänstern.

Eskil Rönér från Hamnarbetarförbundet sa att partiet måste prata frågor som ligger nära arbetande människors vardag. De rasistiska krafterna har ett hemskt budskap men pratar på ett enkelt vis. Det måste vi också lära oss att göra.

Monika Djurner från Vårdförbundet berättade om varför hon gick med i partiet. Hon upplevde att kvinnor inom offentlig sektor inte lyfts fram tillräckligt. Kvinnorna offentlig sektor är den största gruppen arbetare idag men deras arbete värderas lägre för att de är kvinnor. Hon framhöll också att det inte skall vara så att man måste välja mellan att vara fackligt aktiv jobba politiskt. Fackliga uppdrag måste också ses som viktiga inom partiet.

Ciczi Weidby från Handels sa att en självklar uppgift för oss måste vara att besvikna arbetarväljare som flyr sossarna inte skall välja SD. Vi har politiken. Men vi måste föra ut den bara.

Gustav Landfors från Kommunal lyfte frågan om vad det innebär att vara vänsterpartist i fackföreningsrörelsen. Vi behöver nå ut på arbetsplatserna och inte bara stanna vid diskussioner mellan fackliga företrädare som har fackligt uppdrag på heltid.

Holger Cannerfors underströk att det är fullt möjligt att vara i huvudsak fackligt aktiv och under en annan period av livet i huvudsak politiskt aktiv under en annan.

Susanne Björkenheim från partistyrelsen sa det är de viktiga frågorna i folks vardag som vi skall lyfta. Den otrygga låglönearbetsmarkanden måste vara partiets fokus.

Jesper Wiklund sa att nätverket bör samla in positiva exempel på sådant som görs runtom i landet.

Ola Brunnström från SEKO sa att nätverket bör skapa strategier för hur vänsterpartister skall bete sig på arbetsplatsen. Vi måste vara pålästa och kunniga. Det ger ett större intryck än inlägg på sociala medier.

Anders Dahl från Kommunal fyllde på med att säga att vi vänsterpartister bör vara de som driver våra arbetskamraters frågor bäst. Det är så vi får förtroende.

Ali Esbati, vår riksdagsman med ansvar för arbetsmarknadsfrågor underströk att vi behöver mer fackligt-politiskt arbete. Politiskt är vi ganska eniga om vad vi tycker om arbetsmarknadspolitiska frågor. Det är ett problem om vi framstår som ett för akademiskt parti. Vi behöver fundera över vi har våra möten och vad vi prioriterar för frågor. Där behöver vi långsiktigt prioritera arbetsplatsarbetet.

Robert Mjörnberg från Kommunalvänstern lyfte fram att det är viktigt att bygga fler branschföreningar i partiet. Han har aldrig känt sig så hemma i sitt eget förbund. Då blir det desto viktigare att ha en förening som stärker oss som är vänster inom facket.

Patrik Olofsson från Transport sa att organisering gör att vi upplevs som större än vad vi är. Han är aktiv i Transportvänstern. Transports sosseförening tror att Transportvänstern är lika stora de är vilket är långt ifrån fallet. Det är viktigt att arbeta både fackligt och politiskt för att det finns frågor som vi bara kan påverka politiskt. Ett exempel som är närliggande offentlig upphandling där vi kan ställa krav på att det bara skall vara seriösa arbetsgivare som har kollektivavtal som kan lägga anbud. I Stockholm har arbetet med branschföreningar inneburit att det finns upparbetade kontakter med våra parlamentariker.

Jag själv gjorde ett inlägg om att vi i Malmös fackliga utskott satsat mycket på att synas i alla sammanhang där partiet finns. Vi är med i alla introduktionsutbildningar för nya medlemmar för att fånga upp de som är intresserade av fackliga frågor. Vi har fackliga grundcirklar och fortsättningsstudier. Vi har tagit fram en snygg egen folder som är med vi alla partiets bokbord. Vi har större utåtriktade möten för att diskutera aktuella politiska frågor som folk behöver prata om.

Anton Flink från Transport såg det som ett problem att Flamman inte skriver tillräckligt mycket om klasskamps frågor. Han menade att partiet borde anställa en facklig sekreterare på heltid. Vi är antagligen det enda socialistiska partiet av vår storlek som saknar en facklig sekreterare menade Anton.

Kongressdiskussion

Vi gick vidare med att diskuterade vad man kan man motionera om inför kongressen. Anders Dahl funderade över att skriva en motion om sänkt arbetstid för de som arbetar ständig natt.

Jag ansåg att vi i valplattformen borde lyfta fram frågan om att skapa trygga jobb som en prioriterad valfråga. Borgarnas standardlösning är låglönejobb. Vi måste ha ett svar.

Marie Nilsson från Unionen sa att arbetsgivarna vill lyfta fram sifferlösa avtal. Det måste vi ta ställning mot som parti.

Gustav Landström från Kommunal sa att sextimmarsfrågan bör vara huvudfråga. En annan fråga han lyfte var försvaret av asylrätten kopplat till och klasskampen.

Gunnar Westin lyfte frågan om offentlig upphandling. Hamnarbetarkonflikten är ett exempel på hur fel det kan bli. När kommunen valde att privatisera hamnen i Göteborg fick man in en fackföreningsfientlig arbetsgivare. Städningen inom på tågen i Stockholm är ett annat exempel på samma sak. Sopkonflikten ett tredje. Vi borde lyfta fram schyssta villkor vid upphandling. Där borde vi kunna få stöd från delar av socialdemokratin.

En Kommunalkvinna från Småland lyfte att deltidarbetslösheten innebär att många inte kan försörja sig på sitt jobb. Timanställning innebär en livegenskap.

Monika Djurner från Vårdförbundet tog upp frågan om den tudelade arbetsmarknaden. En del som inte får arbete och en del jobbar ihjäl sig. Därför måste vi dela på jobben.

Claudia Velásquez från Vision ansåg partiet borde tala om Fair Trade. New public management bör också lyftas.

Jeanette Stojic summerade. Partiet har misskött de fackliga frågorna under många år. Men den kritiken riktar vi inte mot partiet för att skada partiet utan tvärtom. Vi vill stärka partiet genom att bygga upp dess arbetsplatsarbete och det arbetet börjar nu.

Patrik Strand, kommunalare och ordförande i Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott

Den 28 oktober håller Vänsterpartiet Skåne höstkonferens då motioner inför partikongressen ska behandlas. Vänsterpartiet Malmö skickar 32 ombud som representerar partiföreningen.  Var med och påverkar partiets inriktning inför kongressen!

Valberedningen vill också ha in nomineringar till nämdesperson i tingsrätten.

Du nominerar på mail till valberedningmalmo@vansterpartiet.se senast den 1 oktober. Ombud och nämndesperson väljs på medlemsmötet 12 oktober.

Har du förslag på rätt person (kan som sagt vara dig själv) skicka då namn och en kort motivering till valberedningen senast den 1 oktober. Har du frågor kring uppdraget hör gärna av dig till valberedningen så berättar vi mera och försöker svara på dina frågor.

Han växte upp med en ensamstående mamma och tre syskon i Gambia. Snart tar han plats som ledamot i Sverige riksdag. – Jag är tacksam och stolt över min resa, säger Momodou Jallow.

Denna intervju är från Vänsterpartiet Malmös interntidning Folkviljan, nr 6/2014. Text: Johanna Darnéus, foto: Hugo Nabo

– Du där, följ med oss. Gränspoliserna pekade på Momodou och förde in honom i ett rum på flygplatsen. Där öppnade de hans väska, tvingade honom att klä av sig naken och bombarderade honom med frågor. Momodou, då bara en tonåring, kände sig förnedrad och chockad över bemötandet. – Jag var den enda på planet som förhördes. Varför? För att jag är svart.

Gränspolisen bemötande satte djupa sår som än idag inte har läkts. Men snart visade sig landet från en bättre sida och Momodou stannade. Idag har han bott i Sverige i snart 20 år varav 17 av dem i Malmö. – Malmö är staden som jag förälskade mig i. Jag älskar mångfalden här. Att slippa känna sig avvikande är en underbar känsla.

Händelsen på flygplatsen triggade igång Momodous antirasistiska engagemang. – Mitt jobb är som handläggare men mitt antirasistiska arbete är mitt liv, säger han.

2011 anordnade studenter på Lunds universitet en slavauktion under en fest. Tre personer sminkades och ”såldes” under kvällen. Auktionen var tänkt som underhållning men flera studenter tog illa upp. När Momodou polisanmälde händelsen blev han själv hotad. Då bestämde han sig för att anordna en demonstration mot rasism. Bara ett av de inbjudna partierna dök upp: Vänsterpartiet. – De gjorde vad inget parti tidigare hade gjort – de stöttade mig och visade att de bryr sig om afrosvenskars livsvillkor.

Sedan dess är Momodou aktiv vänsterpartist. Här har han fått utrymme att driva sina frågor. Under höstens val gick partiet kraftigt framåt i Malmö. Momodou var ett av partiets toppnamn och nu sitter han i kommunstyrelsen. – Jag vill påverka politiken så att vi fattar de bästa besluten för alla malmöbor, oavsett hudfärg, kön, religion eller sexuell läggning.

Momodou hoppas att hans arbete och resa ska inspirerar framförallt afrosvenskar men även andra med liknande erfarenheter.

– Att leva i ett samhälle där vithetsnormen råder innebär att icke vita ständigt jämförs med denna i media, litteratur, kultur, eller genom den bristande representationen på alla samhällsnivåer. Våra barn ska inte växa upp och tro att deras enda chans är att bli fotbollsproffs eller musiker.

Momodou är född i Gambia. Familjen levde ett enkelt men bra liv. Men allt förändrades när pappan gick bort. – Från en dag till en annan tvingades jag växa upp och ta stort ansvar.

Trots att pappan dog när Momodou var liten minns han honom väl. Pappan var en omtyckt och respekterad man. Han var osjälvisk och rättvis, minns Momodou. Inspirerad av sina föräldrar och av människorättsaktivister världen över kämpar Momodou nu för rättvisa för alla. – Jag är skyldig att fortsätta den kampen. För mina barn och barnbarns skull.

Men kampen kostar. Hot och rasism är vardag för Momodou. Ett av de mest uppmärksammade fallen är när den kontroversielle konstnären och provokatören Dan Parks, inspirerad av ”slavauktionen” i Lund, avbildade Momodou som slav.

I oktober kom domen: fem månaders fängelse.

– Domen är en tydlig signal. Man kan inte använda sig av yttrandefriheten för att förtrycka människor med annan hudfärg än en själv. Men bilderna finns kvar på nätet. De får jag leva med i resten av mitt liv. Det är en kränkning som inte tar slut.

Läs mer:

Momodou Jallow ny riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Malmö

Momodou Jallow, Malmö, sitter idag i kommunfullmäktige. Han har tidigare suttit i kommunstyrelsen och Vänsterpartiet Malmös styrelse. Momodou Jallow är en ledande aktivist i Afrosvenskarnas forum för rättvisa och känd i stora delar av världen för sitt engagemang mot rasism och alla människors lika värde. Han har bl.a. talat i kongressen i USA kring svartas situation i Sverige och Europa, ett tal som bidrog till att Sveriges regering tog fram den första rapporten med åtgärdförslag mot afrofobi. Momodou Jallow har också varit vice ordförande för ENAR som är en av de största antirastiska organisationerna i Europa.

– Jag är glad och stolt för förtroendet och ser framemot att vara med och driva Vänsterpartiets politik i riksdagen. Min erfarenhet från Malmö och från den antirasistiska rörelsen tror jag kan vara ett viktigt bidrag i riksdagen, säger Momodou.

– Vi ser idag en värld där rasismen vinner mark, där klyftorna ökar och rättvisan urholkas. Jag brinner för att förändra detta, och jag är så oerhört glad för att jag nu får göra detta även i Sveriges riksdag. Att en valrörelse väntar där det politiska klimatet höjs ser jag också framemot. Vi måste ut och prata med människor om att det faktiskt går att välja en annan väg. En väg som heter solidaritet och gemenskap istället för rasism och splittring, säger Momodou.

Momodou Jallow ersätter Daniel Sestrajcic som avsagt sig sin riksdagsplats.

 – Jag känner mig trygg med att Momodou Jallow nu kommer in i riksdagen istället för mig. Han kommer tillsammans med de andra vänsterpartisterna att göra ett jättebra jobb, säger Daniel Sestrajcic.

Läs mer:

Daniel Sestrajcic: “Jag lämnar riksdagen, men fortsätter kämpa för Vänsterpartiet”