På medlemsmötet den 18 december ska vi välja en kommunikatör för Vänsterpartiet Malmö.

Vi söker en kommunikatör som kan arbeta med våra tidningar, sociala medier, hemsida, tryckmaterial och internkommunikation. Det är en person med mycket god kompetens i arbetet med sociala medier, redaktörskap och materialproduktion. Det är meriterande om personen också kan arbeta som organisatör med att stötta vår organisation, med kampanjer, mobilisering och logistik. I det arbetet är det bra om personen är bra på planering, struktur och uppföljning. God social förmåga är nödvändig.

Våra heltidsförtroendevalda är spindlar i nätet för partiföreningen, och med och driver partiföreningen framåt såväl organisatoriskt som politiskt. Du behöver vara en god projektledare, med bra samarbetsförmåga som samtidigt är van att arbeta självständigt. God kunskap om partiföreningen och den verksamhet som finns idag är nödvändigt.

Kommunikatören och de övriga heltidsförtroendevalda kommer att fördela arbetsuppgifterna mellan sig, i samråd med styrelsen som är de som är ansvariga för arbetsledningen.

Tjänsten är en allmän visstidstjänst  på 18 månader, med tillträde snarast möjligt.

I Vänsterpartiet Malmö ses dessa uppdrag som förtroendeuppdrag och årsmöte har beslutat att dessa val därför ska göras av medlemmarna på medlemsmöte. Vilket innebär att valberedningen bereder och föreslår personer till uppdragen men medlemsmötet väljer.

Det är därför dags att nominera den du vill se inneha denna post för Vänsterpartiet Malmö.

För att nominera/söka tjänsten mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Förhandsnomineringsstopp är den 12 december.

 Om du har frågor om vad uppdraget innebär  eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar.

Du når oss på valberedningmalmo@vansterpartiet.se, eller genom att ringa sammankallande Minna Skans på 072-5569299.

 

Här följer det förslag till val som Vänsterpartiet Malmös valberedning tagit fram inför medlemsmötet den 1 december 2018.

Valberedningens arbete

Valberedningen har i sitt arbete följt partiets stadgar och den arbetsordning som har beslutats på partiföreningens årsmöte. Arbetsordning för valberedningen finns här: http://www.vmalmo.se/arbetsordning-vansterpartiet-malmos-valberedning/

Kandidater har fått sina erfarenheter, meriter och lämplighet prövad i en omfattande process. Valberedningens förslag som här presenteras är ett helhetsförslag. Valberedningen har strävat efter att ha en representation av arbetarklass och rasifierade grupper som motsvarar befolkningsgenomsnittet. Förslaget följer stadgans § 21 med krav på könsrepresentation, som säger att kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta.

Valberedningen som har arbetat fram detta förslag består av följande personer.

 • Anders Andersson
 • Hanna Gedin
 • Olof Holmgren
 • Mats Högelius
 • Anfal Mahdi
 • Minna Skans (sammankallande)
 • Gunnel Suneson
 • Morgan Svensson
 • Susanne Björkenheim

Ledamöter i valberedningen som kandiderat till ett uppdrag har inte deltagit i beredningen av förslaget.

Det tidigare valtekniska samarbetet

När utlysningen av dessa uppdrag gjordes i slutet av oktober ingick Vänsterpartiet i ett valtekniskt samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Detta samarbetet har nu upphört, då Socialdemokraterna valt att samarbeta med Liberalerna. Detta innebär förändringar i de val vi nu ska ska göra.  

När dessa utlysningar gjordes så hade vi fler platser i nämnderna, på grund av samarbetet,  än de vi nu ska välja.

Detta innebär även att vi inte har möjlighet att välja de två ytterligare politiska sekreterare som tidigare utlyst. Dessa hade vi också rätt till endast så länge de valtekniska samarbetet fanns.

Det förslag som nu ligger till medlemsmötet bygger på de nya förutsättningar som vi står inför idag.

Valberedningens förslag till nämnder

Arbetsmarknads- och socialnämnden   2 ordinarie, 2 ersättare

 1. Mats Högelius
 2. Linda Svensson
 3. Anfal Mahdi
 4. Mansour Ghaliche-Chi

Kommentar: Det finns en möjlighet att antalet ledamöter i nämnden krymps, vilket skulle innebära att Vänsterpartiet skulle få 1 ordinarie och 1 ersättare. I detta fall inträder personerna i ordningen som är angiven ovan.

Fritidsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie:  Carlos González

Ersättare: Ulrika Wiliamsson

Funktionsstödsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie:  Carin Gustafsson

Ersättare:  Anna Larsson

Förskolenämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Joel Nordström

Ersättare: Ana-Maria Stuparich Clementi

Grundskolenämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Lisa Stople

Ersättare: Helena Olsson

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Alexandra Thomasson

Ersättare: Holger Cannerfors

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Birgitta Ehlin

Ersättare: Madeleine Håkansson

Kulturnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Mirjam Katzin

Ersättare: Hanna Granér

Miljönämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Tobias Petersson

Ersättare: Gunilla Ryd

MKB:s styrelse 1 ordinarie

Ordinarie: Morgan Svensson

Servicenämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Roland Nilsson

Ersättare: Banesa Martinez

Stadsbyggnadsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Mikael Andersson

Ersättare: Sara Andersson

Tekniska nämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Susanna Lundberg

Ersättare: Mats Billberg Johansson

Valnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Alexandra Hellman

Ersättare: Ahrne Christiansson

Överförmyndarnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Anne Ruponen

Ersättare: Kalle Eriksson

Valberedningens förslag till råd under kommunstyrelsen

Råd för demokrati och trygghet – med fokus på grupper som är särskilt utsatta för hatbrott, 1 ordinarie

Showan Shattak

Råd för den nationella minoriteten romer, 1 ordinarie

Emma-Lina Johansson

Råd för funktionshinderfrågor, 1 ordinarie

Carin Gustafsson

Pensionärsråd, 1 ordinarie

Anders Andersson

 

Övriga nominerad som har tackat ja till respektive nämnd/råd

Arbetsmarknads- och socialnämnden  

 • Adam Blomgren
 • Alexandra Kronqvist
 • Anne Ruponen
 • El Häkkinen
 • Emma Eliasson Åström
 • Joel Nordström
 • Kalle Eriksson
 • Roland Svensson
 • Shirin Shahide Skoog

Fritidsnämnden

 • Adam Blomgren
 • El Häkkinen
 • Roland Svensson
 • Stefan Mariñas Severin

Funktionsstödsnämnden

 • Dan Jacobsson
 • Mihai Gruia
 • Susanne Adielsson

Förskolenämnden

 • Carlos González
 • Mihai Gruia

Grundskolenämnden

 • Adam Blomgren
 • Ana Maria Stuparich Clementi
 • Carlos González
 • Gabriella Haramaty
 • Jesper Eriksson
 • Mihai Gruia
 • Roland Svensson

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 • Allis Greco
 • Gabriella Haramaty
 • Helena Olsson
 • Hodan Omar
 • Jens Neumann
 • Jesper Eriksson
 • Mihai Gruia
 • Roland Svensson
 • Shirin Shahide Skoog
 • Viktor Stenman
 • Adam Blomgren

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden

 • Adam Blomgren
 • Anders Ekberg
 • Anton Flink
 • Mihai Gruia
 • Roland Svensson
 • Shirin Shahide Skoog
 • Susanne Adielsson

Kulturnämnden

 • Adam Blomgren
 • Anne Ruponen
 • El Häkkinen
 • Mats Billberg Johansson
 • Jerry Segerberg

Miljönämnden

 • Jerry Segerberg

MKB:s styrelse

 • Adam Blomgren
 • Boel Pettersson
 • Jens Neumann
 • Joel Nordström
 • Mats Billberg Johansson
 • Sanna Lundberg

Servicenämnden

 • Shirin Shahide Skoog

Stadsbyggnadsnämnden

 • Boel Pettersson
 • David Sundqvist
 • Mats Billberg Johansson
 • Shirin Shahide Skoog
 • Jerry Segerberg

Tekniska nämnden

 • Adam Blomgren
 • Banesa Martinez
 • Maria Öhrn
 • Morgan Svensson
 • Roland Svensson
 • Sadiye Altundal
 • Shirin Shahide Skoog
 • Jerry Segerberg

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Råd för demokrati och trygghet – med fokus på grupper som är särskilt utsatta för hatbrott

 • El Häkkinen
 • Elisavet Johansson Tziampazis
 • Sadiye Altundal

Råd för den nationella minoriteten romer

 • Anders Skans
 • Ioana Cojocariu
 • Nina Jakku

Råd för funktionshinderfrågor

Pensionärsrådet

 • Birgitta Ehlin
 • Trudi Neergaard
 • Anton Flink

Emma-Lina Johanssons tal från ljusmanifestation mot det patriarkala våldet den 25/11 2018:

Hej,

Jag heter Emma-Lina Johansson och är kommunalråd för Vänsterpartiet här i Malmö. Det känns viktigt för mig att få vara här idag, tillsammans med er för den feministiska kampen.

För ett år sedan sprack glastaket en aning. Vi höjde våra röster. Skådespelare, journalister, musiker, jurister, politiker och mängder med flickor, kvinnor, gäris och ickebinäris sa tillsammans att nu får det faktiskt vara nog. Under hashtaggen #metoo samlades berättelser om sexuella övergrepp, förtryck och trakasserier.

(more…)

 

Det är hög tid att nominera inför årsmötet den 26 januari 2019.

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc.

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen.

Val på årsmötet

På årsmötet väljer vi ny ordförande, styrelse samt andra organisatoriska val.

På årsmötet ska vi göra följande val:

 • Ordförande för partiföreningen
 • Styrelse för partiföreningen
 • Revisorer
 • Två ledamöter och en ersättare till föreningen Vänsterns hus
 • Två ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse

Nomineringsstopp är den 6 januari. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter 6 januari, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt.

Zetkin Foundation AB bolagsstyrelse

På årsmötet 2019 ska vi även välja styrelse till Vänsterpartiet Malmös helägda bolag Zetkin Foundation AB. Bolaget arbetar med att utveckla det digitala verktyget Zetkin. Stora delar av arbetet sker ideellt. Läs mer om Zetkin Foundation på zetkin.org

Nomineringsstopp är den 6 januari. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter den 6 januari, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt.

Val av valberedning 

Val av valberedning bereds av styrelsen. Nomineringar skickas till malmo@vansterpartiet.se.

Det är med bestörtning vi läser söndagens artikel i Sydsvenskan där Socialdemokraterna i Malmö förklarar sin oerhört starka kompromissvilja gentemot Liberalerna. Att de skulle välja att gå högerut förvånar nog knappast någon, men besvikelsen över att de väljer att sälja ut sig till högern så fullkomligt är ändå stor.

Socialdemokraterna fick i valet i Malmö 20 mandat – nu väljer de att uppvakta ett parti som är en femtedel av deras storlek, 4 mandat, genom att lova att de ska få igenom ”minst hälften” av sitt kommunpolitiska handlingsprogram för mandatperioden. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kan prata om kompromisser hur mycket hon vill, vi ser det för vad det är – en total utförsäljning av sossarnas politik.

Så, vad är det då S ska kompromissa om? Det är inga små frågor de erbjuder Liberalerna påverkan i: Hur fler Malmöbor ska klara sin egen försörjning, hur Malmös skolor ska utvecklas och hur det ska jobbas med demokrati och sammanhållning i staden.

Vilken skolpolitik är det man vill ha?

Där Vänsterpartiet vill se mer tillit till professionen och personalen och låta lärarna utföra sitt pedagogiska arbete, vill L bland annat införa ordningsomdömen, nolltolerans mot ogiltig frånvaro och mobilförbud i klassrummen.

Där Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen skola där bra undervisning anpassad till eleven garanteras – det ska inte handla om ifall man valt ”rätt” skola eller inte – vill L stärka det fria skolvalet och se fler friskolor i Malmö.

Där Vänsterpartiet kämpar för mindre barngrupper och mer personal i skolan, vill L förändra riktlinjerna vad gäller barns möjlighet till att vistas utomhus på raster, dela upp barn utifrån förutsättning för inlärning genom att införa nivågruppering i klassrummet och skapa elitklasser.

Kriget mot de fattiga

S har redan på egen hand påbörjat en politik vi i Vänsterpartiet starkt motsätter oss, men med Ls förslag gällande arbetsmarknad och socialtjänst kommer högersvängen bli än skarpare och slå än hårdare mot Malmöborna.

L vill bland annat ge förtur till bostäder för nyinflyttade med arbete samtidigt som man vill sälja av MKBs bestånd. L vill se fler ”enkla jobb” i Malmö, reformera försörjningsstödet och införa ännu hårdare krav på motprestation för att människor drabbade av ekonomisk kris ska få ta del av samhällets yttersta skyddsnät. Vad hände med devisen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” Katrin Stjernfeldt Jammeh?

L vill också se till att fler privata, vinstdrivande företag i välfärden får etablera sig i Malmö och att kommunen inte ”ska konkurrera med privata företag”. Hur gick S från att vara arbetarrörelsens företrädare till att springa näringslivets ärenden?

Vänsterpartiet har en tydlig vision för Malmö: vi vill se ett jämlikt Malmö, ett Malmö för alla. Frågan är vilket Malmö S egentligen vill ha?

Emma-Lina Johansson, kommunalråd Vänsterpartiet Malmö

Under dagens kommunfullmäktigemöte valdes Emma-Lina Johansson och Anders Andersson till Vänsterpartiets kommunalråd för den kommande mandatperioden.

Emma-Lina Johansson har under de senaste året lett Malmövänsterns valrörelse till det bästa valresultatet för Vänsterpartiet någonsin i Malmö och hon ser nu fram emot att fortsätta med kommunpolitiken.

– Det ska bli fantastiskt roligt att driva vår politik framåt i kommunen, och det ska bli fantastiskt roligt att göra det tillsammans med vår växande partiförening, säger Emma-Lina Johansson.

Anders Andersson är undersköterska till yrket, har suttit i kommunfullmäktige under den föregående mandatperioden och ser kommunpolitiken som en möjlighet att förändra samhället.

– Jag känner mig redo att ta mig an detta. Jag vill bygga ett samhälle där jag vill leva, ett samhälle värt att bevara, säger Anders Andersson.

Gruppledare Anders Skans är nöjd med dagens resultat.

– Det här kommer bli en spännande mandatperiod i kommunpolitiken, vi ser fram emot att bedriva vänsterpolitik tillsammans.

3D786B78-DB96-43BC-9A02-4B1AB7AC201F

 

DF08CE92-44C4-404D-8AF8-34DFBB474F5C

Lördagen den 15 september hölls en manifestation till minnet av militärkuppen i Chile 1973 och för att minnas alla de som aldrig återsågs i livet. Den tog många liv, och många tvingades fly. Den socialistiska presidenten Salvador Allende störtades och dog, sedan började kaoset under makten av Pinochet.

I lördags visade deltagarna solidaritet för våra chilenska överlevare, och mindes även de som inte överlevde utan som mördades och torterades till döds av diktaturen. De många tusen försvunna, de många tusen mördade, de många tusen i exil. De som slogs för ett bättre Chile. 

Malmövänsterns styrelseledamot Gunilla Ryd deltog i manifestationen, läs hela hennes tal här:

(more…)

Vi vill rikta ett enormt tack till alla våra aktivister, till alla glada Malmöbor vi mött på stan, till alla som röstade på oss.

Vi i Vänsterpartiet Malmö har gjort en alldeles fantastisk valrörelse, tack vare alla er. Vi har varit 600 aktivister som har gjort tusentals aktiviteter på över hundra platser i hela Malmö, vi har slagit alla rekord! Vi vill tacka er alla, varenda en av er, för allt ni har gjort.

Tillsammans har vi ringt tusentals väljare och medlemmar, hållit utbildningar i hur man möter och ringer väljare, vi har serverat 8 500 koppar kaffe, delat tusentals flygblad, sprungit i trappor, stått i debatter, affischerat, lastat bilar, dekorerat lokaler, byggt valstugor, cyklat cyklar, agiterat för vår politik men också förklarat, förklarat och förklarat lite till hur valet fungerar, vem som får rösta, var man röstar, varför det är viktigt att rösta. Det har också varit fantastiskt att se att så många har tagit så stort ansvar, aldrig har valrörelsen varit mer kollektivistisk. Vi har haft människor som har slitit dag efter dag, inte bara på sina pass utan också för att lösa uppkomna situationer och att göra förbättringar till nästa dag. Många har trots jobb, småbarn, problem och hinder i livet, gjort allt det de har kunnat utifrån sin förmåga, utmanat sig själva och lyckats.

Vi kan bara konstatera att vi har gjort det bästa valresultat i Vänsterpartiet Malmös historia och vi vågar påstå, en valrörelse som saknar motstycke i Sveriges historia.V for victory

I Malmö har vi levererat över 11 procent i både riksdag, region och kommunvalet. Vi har fått 500 nya medlemmar i år och har aldrig någonsin varit så här stora, starka och folkliga. Vi har med hjärta och värme levererat hopp, visioner, ilska och en politik som påverkar människors liv. På så många håll här i stan har vi nått fram till människor med budskap som berör oss på riktigt. Alla vi har lyckats förmedla vårt politiska engagemang till människor runt omkring oss i Malmö.

Högern må ha lyckats sätta agendan för debatten och fått det att låta som om det här valet enbart handlar om frågor om migration, kriminalitet och hårdare tag, men vi vet att det inte stämmer. Vi var många som på valnatten kände en viss besvikelse, inte bara för rasisternas frammarsch utan också för vårt eget valresultat. Det är naturligt eftersom vi såg hur vi slet och vad vi levererade. Hade resultatet varit i paritet med det, så hade det varit högre. Men sanningen är ju att det är så mycket som händer utanför vår kontroll. Medias logik som har gjort att Vänsterpartiet får minst utrymme under flera år, att frågor om brott, hårdare tag och flyktingar som ett problem, får exceptionellt stort utrymme gör att vi har jobbat i motvind. Människors rädslor för rasisterna har också gjort att alldeles för många har röstat på Socialdemokraterna i tron att de måste göra det för att inte SD ska vinna.

Vi kan inte styra denna kontext, vi kan bara ta ansvar för vår valrörelse. Och det har vi gjort! Vi har skapat en samtalston som är respektfull och varm inte bara mellan oss, utan också utåt. Det är något som kommer ge ringar på vattnet för lång tid framöver. Vi har också haft samtal med barn och personer som inte har rösträtt i det här valet, även det kommer vi skörda frukterna av längre fram.

Vi har visat att vi står fast, att vi inte vänder kappan efter vinden och att vi verkligen tror på att ett annat samhälle är möjligt.

Vi har den här valrörelsen tillsammans, trots allt, lyckats flytta det politiska samtalet till att handla om det som det bör handla om – ett jämlikt Malmö, ett jämlikt Skåne, ett jämlikt Sverige: ett Sverige för alla.

Vi tar med oss vetskapen om att vi står starkare än vad vi någonsin har gjort. Kampen fortsätter i och utanför parlamenten. TACK!

Tack för en fantastisk valrörelse. Så bra vi är och så oerhört många vi har blivit. I två val har vi växt explosionsartat både i antal röster och medlemmar. Att vara kommunalråd i Malmös bästa parti har varit fantastiskt, något av det finaste en människa kan göra. Det går inte i ord beskriva den glädje och stolthet jag känner inför det förtroende ni gett mig de senaste åtta åren. Jag älskar er och jag älskar vår rörelse.

Men efter noga övervägande har jag nu kommit fram till att jag inte kommer att kandidera till kommunalråd för en mandatperiod till. Att vara kommunalråd är inget livstidsuppdrag utan något vi gör en kortare period i livet. För mig är den perioden slut nu och dags att gå vidare. Och det känns skönt att vara trygg med att det finns massor av kompetenta kamrater som kan ta vid.

Det fina med vår rörelse är att det aldrig handlar om enskildas prestationer utan om hur vi tillsammans organiserar oss och formar ett motstånd mot förtryckarna och ett hopp för alla oss andra.

Vi ses i kampen och i partiet mina vänner.

Hanna Thomé

 

Den 20 oktober håller Vänsterpartiet Skåne höstkonferens  i Malmö. Då samlas ombud från Skånes alla partiföreningar för att tillsammans diskutera och besluta frågor som rör hela distriktet. På denna höstkonferens kommer val av förtroendeuppdrag i Region Skåne att göras vilket  bland annat innebär val av regionledning, politiska sekreterare och nämndsuppdrag.

(more…)