För några dagar sedan briserade nyheten om fyrabarnsfamiljen som saknar bostad och inte får mer än nödstöd av kommunen. De är en familj av många som drabbats av den strukturella hemlösheten, men också av en dum-snål migrationspolitik. Pappa i familjen vet inte vad han ska svara barnen på frågan när de ska gå hem, mamma är helt slut och sonen Erfans 10-årskalas hålls på Skåne stadsmission eftersom han saknar ett hem att hålla det i. Det är ett brutalt reportage, en sorglig bild av vår samtid, men också en konsekvens av den politik som förs. Och just därför går det att förändra. 

(more…)

Varje barn har rätt till en bostad. Det slås fast i Barnkonventionens 27:e artikel. Barnkonventionen anger också att varje barn har rätt till trygghet, lek och vila. Trots det lever många barn med osäkra boendeformer.

Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Vår svenska grundlag och kommunallag anger att ansvaret för bostadsförsörjningen vilar på samhället och framförallt kommunen. Allmännyttan, de kommunala bostadsbolagen, är kommunernas viktigaste verktyg för att kunna ta detta bostadsförsörjningsansvar, och göra verklighet av allas rätt till en bostad. Trots det är många barn hemlösa i Malmö.  (more…)

Två moderater har motionerat till Malmö kommunfullmäktige om att införa ett pris som Årets trygghetsambassadör i Malmö. Alla partier utom Vänsterpartiet vill bifalla det förslaget.   

Vem ska bestämma vad som är trygghet? Alltså vilka som ska kunna få priset Årets trygghetsambassadör? Hur ska vi politiskt kunna bli överens om det?  (more…)

Malmö stad måste förbättra personalens arbetsförhållanden och ta tillvara personalens kompetens att göra ett bra jobb. Det behövs inte bara bättre bemanning och högre löner, utan också tillit till personalen och en organisation där personalen är med och styr verksamheten.

Det har funnits en ambition om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med en ökad tillit till sin personal. Det finns dock mycket som pekar på att det inte blivit så, detaljstyrning och kontroll av personalen fortsätter. Det som gjorts har inte haft någon avgörande betydelse, utan tycks mer handla om ökad tillit till chefen än till personalen.  (more…)

Jag hade lyxen av att växa upp med en trädgård. Om vårarna sådde och planterade vi, på somrarna sprang jag barfota ut och plockade hallon, vinbär, jordgubbar, morötter och sallad. Ärtskidorna åts som godis. På sensommaren gav träden körsbär, plommon och äpplen, på höstarna plockade vi svamp, lingon och blåbär i skogen inpå knuten. Jag har fått lära mig att sylta och safta, konservera och frysa in – men också hur frön gror och var mat kommer ifrån. När jag flyttade till Skåne upptäckte jag snabbt flädern och björnbären, men det är inte alltid helt lätt att veta var man får plocka dem, eller vilken fläder som är god och vilken som är giftig.  (more…)

2020 är året ingen av oss kommer att glömma. Trots att allt ställts på ända måste välfärdens verksamheter fungera, kanske till och med bättre än någonsin. Årsredovisningen för 2020 innehåller mycket beskrivningar om vilken påverkan covid-19 haft på Malmö stads verksamheter. Många delar har staden klarat bra, men mycket av det som inte skett skedde inte året innan heller – det som fattas är nämligen långsiktiga och tillräckliga resurser för att till exempel säkerställa god arbetsmiljö och adekvat kompetensutveckling för stadens medarbetare, att miljö- och klimatmålen kan uppfyllas eller att våra barn och unga får en bra start i livet. Vi behöver skolor och förskolor som ger alla ungar samma möjligheter att göra vad de vill med sina liv, våra barn måste få kosta pengar, måste få möta trygga vuxna med tid att se och stötta dem.  (more…)

Vänsterpartiet har lämnat in en motion eftersom Malmös lekplatser inte är tillgängliga för alla Malmöbor, barn och föräldrar. De är inte tillgängliga för särskilt många av de som har särskilda behov av anpassning och kommunens riktlinjer följs inte heller alltid. Det behövs därför tas fram ett genomgripande program för att göra Malmös lekplatser tillgängliga.  (more…)

Hur länge ska detta pågå? Den offentliga verksamheten privatiseras och en enorm kontrollapparat byggs upp. Kontrollerna är nödvändiga för det är så lönsamt att blåsa det offentliga på pengar, politikens naiva tilltro till privata lösningar har visat att det enda som uppnås är att vissa skrupelfria privatpersoner tjänar storkovan. Kvaliteten blir sämre och arbetsvillkoren blir sämre.  (more…)

Vi har nu att ta ställning till en ny markanvisningspolicy, den är bättre än den tidigare men vi är inte nöjda. Det är viktigt med gemensamt ägda tillgångar i samhället. Genom ett gemensamt ägande ökar demokratin och möjligheten att bygga ett mer solidariskt och rättvist samhälle ökar. Genom att sälja av gemensamma tillgångar, som vår gemensamma mark, ökar istället ojämlikheten och orättvisorna. Privatisering av ägandet är högerpolitik, gemensamt ägande är vänsterpolitik. (more…)

Vänsterpartiet ser med glädje att Malmö nu ska anta ett nytt miljöprogram. Programmet har ambitiösa mål, visar tydligt vad som behöver uppnås inom tidsramen, vad våra medborgare måste göra och det naturen kräver. Målen är kopplade till Parisavtalet, Agenda 2030, de 17 nationella målen och även EU:s Gröna Giv. Vi ser framemot att genom detta program förverkliga den omställning som klimatet och miljön kräver.

Vänsterpartiet har inga problem med målen eller dess indikatorer. Men vi ser problem med att det inte ingår en tydligare handlingsplan, det vill säga programmet går inte in på det praktiska genomförandet. (more…)