Tre av fullmäktiges partier visade idag upp rasistiska tendenser. Att Sverigedemokraterna gör det är ju inte konstigt. Sverigedemokraterna som har sitt ursprung i den rasistiska rörelsen i Sverige som har begått så många brott mot bland annat judar. Det konstiga nu är att Sverigedemokraterna använder en argumentation där de ska framstå som judarnas försvarare i Malmö. Sverigedemokraternas syfte är ju att vända sig mot andra etniska grupper, i detta fallet araber och muslimer.

Sverigedemokraternas rasism är som sagt inte förvånande men att nu även moderater och folkpartister öppet uttalar sig med rasistiska undertoner i kommunfullmäktige är skrämmande. Folkpartisten Allan Widman ansåg att det var ett ordningsproblem om barn talade andra språk än svenska i skolorna. Att förnekas tala sitt språk är rasistiskt. Moderaten Carl-Axel Roslund beskyllde kommunala tjänstemän att inte följa lagen utan som han uttryckte det falla efter för värderingar som inte är svenska. Han ville ha någon form av åsiktspoliser som skulle kontrollera att alla hade svenska värderingar. Att påstå att det finns några generella svenska värderingar är absurt, jag tror inte jag och Carl-Axel Roslund har många gemensamma värderingar.

Anders Skans (v)

Idag var det kommunfullmäktige och folkpartisten Hans Berg ville i en motion att Malmö stad ska uppmana alla rektorer att de ska ge eleverna betygsliknande omdöme. Detta är ytterligare ett led i högerns vilja att individualisera skolansvaret, det ska flyttas till de enskilda barnen. De ska värderas i betygsform så tidigt som möjligt. Mer och mer tid i skolan ska enligt högern läggas på att kontrollera och mäta. Detta leder ju bara till utslagning och sortering i skolan. Denna fråga blev en klar skiljelinje när det gäller fullmäktigepartiernas människosyn . Folkpartiet hejades främst på av Moderaterna och Sverigedemokraterna medan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans visade sitt starka motstånd mot förslaget.

Elever vet ofta vad de behöver stöd och hjälp med. Min uppfattning är att lärare , föräldrar och elever tillsammans ska samtala om hur det går i skolan och vad varje elev är bra på och vad som behöver utvecklas. Detta avfärdar folkpartisten Hans Berg med att det ska minsann inte eleverna ha någon synpunkt på. Tyvärr är det den uppfattningen som gäller i skoldebatten idag hos högerpartierna, vi får hoppas att lärare och rektorer inser vikten av samtal som inte sätter betyg på elever utan istället diskuterar utveckling. Betyg leder inte framåt utan bara till misslyckanden. Skolan behöver mer demokratiska arbetsformer inte mer kontroller och mätningar. Högerns kunskapssyn bygger på en gammal tradition av disciplinering och kontroll, fler betyg och fler prov. Ett gammalt engelskt ordspråk säger att grisen blir inte tyngre bara för vi väger den oftare. Det är likadant i skolan, eleverna lär sig inte mer för vi har fler prov och betyg.

Anders Skans (v)

Folkpartiets Christer Nylander försöker idag i Sydsvenskan försvara folkpartiets vilja att förbjuda barn med ett annat modersmål än svenska ämnesundervisning på modersmålet. Inlägget visar att en folkpartist är alltid kluven, han skriver å ena sidan att ingen ämnesundervisning ska få ske på modersmålet samtidigt vill han satsa på studiehandlening och läxläsning på modersmålet. Studiehandledning är ju just ämnesstöd på modersmålet. Vet han överhuvudtaget vad han pratar om?

När det gäller hans kommentar om att eleverna så fort de kan svenska tillräckligt bra ska de slussas in i ordinarie klasser och få undervisningen på svenska. Här kommer nästa kunskapslucka hos folkpartisten, enligt språkforskare så tar det många år ,5-8 år, att fullt behärska ett andra språk för lärande. Bara för att man kan delta i ett vardagssamtal på sitt nya språk kan man inte använda det till kunskapsinhämtning på en mer avancerad nivå. Konsekvensen av att inte få ämnesstöd på modersmålet är att de eleverna som kommer till Sverige under sin skoltid förlorar flera år av sin ämnesinlärning.

Kluvenheten i folkpartiet är enorm, att som centralt placerad folkpartist skriva att studiehandledningen ska öka ser vi som ett skämt när vi möter folkpartisterna i Malmö som hela tiden vill dra in det stödet.

Anders Skans (v)

I samband med att Davis cup-matchen mellan Sverige och Israel ska spelas i Malmö diskuteras en bojkott. (V)i anser att matchen ska bojkottas och det handlar om att de länder, vi ska ha kulturella, idrottsliga eller andra mellanstatliga utbyte med, måste respektera grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Israel som stat gör inte det därför vill (v)i bojkotta matchen.

Flera debattörer påstår att man inte ska blanda ihop idrott och politik, till exempel i Riksidrottsförbundet i dagens Sydsvenskan. Hur är det möjligt? Det är ju ett lika stort politiskt ställningstagande att ha ett idrottsligt utbyte med Israel som att inte ha det.

Under många år så bojkottades Sydafrika i idrottssammanhang, när Nya Zeelands rugbylandslag bröt den bojkotten resulterade det i en bojkott av OS 1976 i Montereal från flertalet afrikanska länder. USA och många andra länder bojkottade OS i Moskva 1980 för att Sovjetuionen året innan hade invaderat Afganistan. All internationell idrott är politik, vem kan förneka att Kinas OS-arrangemang var politiskt? Exemplen kan göras fler men en sak är säker idrott är politik. Vare sig man spelar eller inte spelar tennis mot Israel är det politik oavsett vad man påstår. Det intressanta är inte om det är politik utan vilken poltik det är.Bojkotta matchen!

Anders Skans (v)