I fullmäktige i onsdags diskuterade miljöpartiet och folkpartiet om Malmö borde agera mot storföretaget Doles handlande.

– Försvara yttrandefriheten och filmaren säger Fp

– Försvara Doles ekologiska bananer säger Mp

Försvara bananarbetarna och deras rättigheter säger jag. Mp och Fp missar helt den viktigaste frågan när de harvar runt i fruktsalladen, att multinationella företag utnyttjar arbetare i den fattiga delen av världen och beter sig som svin. Jag är för rättvisemärkning och fair trade, men att tro att ett företag skulle sluta med utnyttjande av fattiga arbetare bara man köper deras ekologiska varor är faktiskt att sila mygg och svälja bananer.

Martina Nilsson (v)

När kommunens ekonomi diskuterades på kommunfullmäktige igår eftermiddag så menade de borgerliga att om stadsdelarna skrotades i Malmö så skulle onödig administration för 200 miljoner försvinna. När de pressades till att förklara vilka tjänster det var som skulle bort så blev svaret att det är inte tjänster som ska bort utan administration….. Tror borgarna att administration är något som inte sköts av människor? De kunde inte peka ut en enda tjänst i kommunen som de ville ta bort. Högerpolitik är alltid en felräkning.

Anders Skans (V)

På gårdagens kommunfullmäktige hade Folkpartiet i Malmö motionerat att centrala riktlinjer ska införas för hur skolk ska hanteras i skolan. Denna misstro från folkpartisterna till lärarnas kompetens att själva avgöra vilka kontakter med föräldrarna som behövs leder in oss i ett kontrollsystem som får negativa konsekvenser, de verkliga problemen döljs bakom statistik. Det datoriserade system som används idag “Skola-24” tillsammans med den offentliga kontrolldebatten leder idag in lärare till att slaviskt följa rigida regler och rapportera in 3 minuters frånvaro för hämtning av skrivbok eller 10 minuter för ett toalettbesök. Vilket intresse har föräldrarna av denna information? Nej överlåt till lärarna att bedöma behovet av föräldrakontakt. Syftet med föräldrakontakten om frånvaro ska vara att hjälpa barn att klara sin skolgång inte mäta tiden för toabesök.

Anders Skans (v)

Anders, Hanna, Anneli, Juha, Carlos, Martina

Sossarna och borgarna har igen gaddat ihop sig i sin ambition att övervaka invånarna i Malmö. På onsdagens kommunstyrelse beslutade man att yttra sig positivt till länstyrelsen om att polisen ska kameraövervaka en allmän gång vid Ramels väg.

Och herregud det är väl inga problem har du rent mjöl i påsen så behöver du ju inte oroa dig för att ständigt övervakas.

Klart att det är ett problem för vår integritet oavsett vår mjölkvalite. Och det är dessutom en kontraproduktiv åtgärd. Kameror signalerar att det är otryggt, människor blir rädda och … det vet vi iaf, rädda människor skapar inte trygga miljöer

Det finns inget som tyder på att kameror minskar brott, brottsligheten flyttar bara och är kameror metoden innebär ju det att vi måste övervaka hela samhället. Riktigt ruggit tycker jag, ett samhälle som övervakas är inte förenligt med demokrati.

Hanna Thomé

På kommunstyrelsen igår diskuterades delårsrapporten och kommunens ekonomi. De tuffare ekonomiska tiderna slår hårt. Den borgerliga regeringens frysning av statsbidragen har lett till att Malmö nu har 100 färre anställda i kommunen. Hade vi haft en annan regering hade det sett bättre ut för Malmö.

I Vänsterpartiets budgetreservation som presenterades i dagarna finns det avsatta pengar till 400 fler anställda i Malmö kommun.

Regeringens skattesänkarmani har helt uppenbart inte lett till fler jobb utan precis tvärt om. Byt regering och byt politik.

Martina

A-kassan ska höjas direkt om Vänsterpartiet sitter med vid makten efter nästa val. Miljöpartiet vill vänta till 2012 med att höja a-kassan. Men vänsterpartiet säger nej till miljöpartiet och menar att taket i A-kassan ska höjas direkt och att a-kasse avgiften ska sänkas.

– Ingen ska behöva betala mer än 100 kronor till a–kassan. Den högsta ersättningen ska höjas så att alla med en sjuksköterske– eller industriarbetarlön ska få ut 80 procent av lönen från a–kassan, säger Josefin Brink, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson till tidningen Kommunalarbetaren

Vänsterpartiet ställer inte som Miljöpartiet de sjuka mot de arbetslösa utan i vänsterpartiets budget finns det utrymme både för att sänka avgiften och höja ersättningen samt att ge stöd till dem som riskerar att bli utförsäkrade från sjukersättningen. Det handlar om prioriteringar där vänsterpartiet prioriterar välfärd och trygghet före skattesänkningar.

Martina

På september kommunfullmäktige behandlades en motion av kristdemokratena om privatisering av äldreomsorgen i Malmö

Man suckar, kristdemokraterna kör blint. Oavsett fakta ska allt privatiseras.

Jag tänker att ibland är ideologi farligt. För att den kan dölja verkligheten. Som i detta ärende. Kristdemokraterna framhävdar att privatiseringar är lösningen på hur äldre ska få påverka sin vård och omsorg. Detta utan att lyssna på de erfarenheter som gjorts

De utvärderingar som gjorts på kundvalsmodeller visar påDen starkt begränsade information gör valen omöjliga att göraKostnaderna kring administrationen ökar kraftigtKonkurrensutsättning har inneburit kvalitetsförsämringar, både för personal och brukare

Det handlar inte om en vilja till valfrihet för äldre det handlar om att man värna privat driftsform framför offentlig. Vänsterpartiet vill att äldre ska påverka sin vård. Men den möjligheten ökar inte genom privatiseringar. Det viktiga kan inte vara att få välja utförare utan det måste vara möjligheten till att få välja innehållet i vården.

På vilket sätt innebär en kundvalsmodell reel valfrihet? Du får välja vilket företag som utför tjänsten. Kanske får du välja mellan 70 olika bolag. Många av de bolagen erbjuder inte allt du behöver utan du får välja städ här och tvätt där osv. Hur ska man orka?

I dagen samhälle möts vi alla av val, val, val. Jag ska välja telefonbolag, elbolag, pensionsplaceringar, förskola, skola. Och hela tiden finns risken att jag väljer fel. Och det finns ingen annan än mig själv att skylla. Det var ju mitt val.

Framförallt när det handlar om vård och omsorg så vill jag känna mig trygg med att det finns en bra vård med hög kvalité. Att vi faktiskt fortfarande lever i en välfärdsstat där kommunen har ett ansvar att ge en god vård och omsorg till våra äldre. Satsa pengarna på att utveckla den kommunala vården i stället för på byråkrati i ett system där någon måste göra fel val.

Hanna Thomé (v)

Efter att ha gjort ett klipp på 300 miljoner när kommunen sålde marken på tok för billigt kommer nu Parkfast Arena och vill ha en kommunal borgen på 32 miljoner för att bygga en träningshall bredvid den stora arenan. Den som förutsatte att det fanns någon sorts planering och kalkyler för en nödvändig träningshall har således varit helt fel ute.

Kommunen vare sig får, eller ska, gynna enskilda.Att tolka kommunallag och borgenspolicy som att kommunen kan gå i borgen för all sorts verksamhet som kan gynna Malmö genom fler arbetstillfällen och ökad besöksnäring är vare sig korrekt eller ens rimligt. En sådan tolkning öppnar upp för att Malmö stad skulle kunna gå i borgen för all privat verksamhet som genererar arbetstillfällen i staden – var skulle vi då hamna?

Såklart röstade vi nej till förslaget när det igår debatterades och beslutades i Malmös kommunfullmäktige.

Anneli Philipson (V)

Miljönämnden i Malmö presenterade idag sin årliga miljöredovisning i kommunfullmäktige. Det var en imponerande redovisning av vad Malmö stad gör inom miljöområdet. Alla partier ville ta åt sig äran för detta. Trots detta engagemang för miljöfrågorna så är inte enigheten så stor i praktiken. De borgerliga vill inte gå vidare med en av de största frågorna vi har nämligen att begränsa privatbilismen i Malmö. Det går inte att reducera privatbilismen till en fråga om utsläpp. Hur miljövänliga bilarna än blir så bullrar de i alla fall och de tar plats. All den yta som bilarna tar i Malmö kunde användas till grönområden och fler bostäder istället. De borgerliga talar om bilen som ett frihetsobjekt, en frihet att ockupera mark, bullra och släppa ut avgaser är vad det handlar om. En stad som ska byggas miljövänligt ska ha så få transporter som möjligt. Det ska vara nära till service och det ska finnas kollektivtrafik samt cykel- och gångvägar. Malmö behöver fler inte färre gågator. I detta sammanhang är det glädjande att nu den styrande rödgröna majoriteten beslutat satsa på spårvagnar igen. Vi i vänstern har drivit detta i flera årtionden, för ungefär 20 år sedan fanns en utredning om spårvagnar i Malmö, då var vi ensamma att vilja satsa. Nu har fler vaknat, det är positivt. Miljöpolitik är inte neutralt det är vänsterpolitik.

Anders Skans (V)