Skånskan rapporterar från vänsterpartiets första maj tåg. Här följer hela mitt tal.

Det är härligt att stå här med er idag. Bland er socialister och feminister. Varje dag för vi vår kamp och varje år samlas vi för att gemensamt demonstrera på arbetarrörelsen högtidsdag. Det ger hopp. Hopp om ett annat samhälle, om ett rättvisst samhälle.

För det går att skapa ett samhälle där alla får plats. Ett samhälle där klyftorna minskar. För pengar är det inte ont om i vårt samhälle. Det är bara att titta runt omkring dig. Under borgarnas styre är det många som fått det hemskt mycket bättre. Tyvärr på bekostnad av andra.

Den borgerliga regeringen har genomfört en historisk omfördelning. En omfördelning från fattig till rik och från kvinnor till män.

Det behöver inte vara så. Något har gått fel:

När välfärdsarbetarna får betala de rikas kris med sänkta löner och stressigare arbetsliv

När det blir möjligt att tjäna pengar på att människors sjukdom och arbetslöshet.

När inkomstklyftan mellan män och kvinnor ökar

När rika blir rikare och de fattiga fattigare

Vi i Vänsterpartiet vill se en annan utveckling. Vi vill se ett annat samhälle, ett samhälle som inte har funnits och som inte finns än. Ett samhälle av var och en efter förmåga åt var och en efter behov.

Vi är inga nostalgiker som säger att allt var bra förr. Det var det inte. Mycket var bättre innan den borgerliga regeringen började sin välfärdslakt men det var inte bra. Vi vill mer än så. Vi vill ha ett samhälle där alla får plats. Där samhällets överflöd fördelas rättvist och där alla människor är fria att leva de liv de vill.

För kakan växer hela tiden, men allt mindre av kakan används till vår gemensamma välfärd. Om andelen av BNP som går till den offentliga sektorn inte hade sjunkit hade vi haft 100 miljarder mer till välfärden idag. Utvecklingen går att styra. Det handlar om politiska beslut, inte om naturlagar. Vi vågar ta de besluten.

Vi vet att många tycker som vi. 9 av 10 säger att de kan tänka sig att betala mer skatt om det går till vår gemensamma välfärd.

Vår gemensamma välfärd är under hot. Borgarna säger ett och gör annat.

De säger att de vill behålla modellen med arbetsmarknadens parter samtidigt som de försvagar facket genom höjda avgifter och försämrad a kassa.

De säger att de vill ha kvar en gemensam välfärd samtidigt som de privatiserar, avgiftsbelägger och skapar gräddfiler.

De säger att de vill ha kvar trygghetssystemet samtidigt som de urholkar våra trygghetssystem och öppnar upp för privata försäkringar.

Borgarna ljuger – vi får inte låta oss luras. Vi får inte låta dem skriva vår dagordning. Vi har en egen politik en helt annan vision.

Under 2005-2007 har det försvunnit 44 000 jobb i offentlig sektorn. Skatterna har sänkt med ca 100 miljarder. 100 miljarder är mycket pengar. 100 miljarder motsvarar ca 300 000 jobb.

Det finns alltså pengar. Anställ!

Anställ för att öka kvalitén,

Anställ för att öka rättvisan och

Anställ för att skapa arbetstillfällen där det verkligen behövs

Här i Malmö går vi till val på 2000 nya anställningar i Malmös gemensamma välfärd .

Vänsterpartiet har varit med och styrt Malmö de senaste fyra åren och det märks.

Privatiseringsvågen har inte fått lika stort fäste i vår stad. Här lägger vi hellre skattekronorna på välfärd än på vinster till privata företag.

I Malmö är vi invånare, kort sagt malmöbor, och inte kunder. Vi har rätt att kräva en god välfärd men vi har också skyldighet att förvalta och utveckla den. För det är vi som äger Malmö. Det är vi som är Malmö. Alla vi som bor här. Alla vi som gör staden till det den är. En fantastisk stad, en stad att älska. En kund har bara ansvar för sig själv och får också skylla sig själv om den väljer fel. Och någon kommer att välja fel. Det ligger i valets natur.

Vår strategi är inte att bara försvara de delar av välfärden som finns kvar eller den som fanns innan. Vår strategi måste vara att utveckla vår gemensamma välfärd. Att skapa ett Malmö där alla får plats och där allas åsikter spelar en roll.

I borgarnas samhälle lämnas många utanför. Extra utsatta är de som tvingast fly hit. Asylpolitiken har hårdnat. Människor utvisas till tortyr och förföljelse. Detta är inhumant. Människor som tvingas gå under jorden i Sverige vågar inte alltid sätta sina barn i skolan p.g.a. rädsla för att bli angivna. Ingen ska behöva avstå från vår kommunala välfärd i rädsla för att bli angivna. Personalen i Malmö ska ha tydliga riktlinjer; att här anmäler vi inte papperslösa till polisen. Så länge Sverige har en inhuman flyktingpolitik vill vi göra Malmö till en fristad för papperslösa.

I vänsterpartiets samhälle erbjuds alla en bra välfärd. Det verkliga valet handlar inte om utförare utan om att jag vet att jag kommer få den hjälp eller stöd just jag behöver.

I vårt Malmö är förskolan till för barnen inte som förvaringsplats när föräldrarna jobbar. Därför vill vi att alla barn ska ha rätt till 30 h i veckan i förskolan. Vi vill ha mindre barngrupper och bättre kvalité

I vårt Malmö är bostaden inte en vara på marknaden utan det finns en bostadspolitik som ser till att det finns bostäder som människor har råd att bo. I Malmö vill vi se 30 000 nya bostäder varav de flesta hyresrätter på tio år.

I vårt Malmö tänker vi långsiktigt. Att sparka välfärdens arbetare för att blidka budgetlagarna är ett slöseri.

Välfärdsamhället kommer inte att överleva om vi inte vågar satsa, om vi inte vågar bryta med den enda vägens politik. Vi måste ha visioner.

Det finns pengar – omfördela!

Välfärdens utbyggnad har inneburit mycket för oss kvinnor. Det har gjort att vi har kommit ut på arbetsmarknaden, blivit ekonomiskt självständiga. Men det har också inneburit dubbelarbete och stress. Borgarnas lösningar är pigor. Då kan rika kvinnor få sitt liv att gå ihop medan fattiga kvinnor kan tvingas städa tredubbla skift för att överleva.

En grym klasspolitik som kombineras med en konservativ familjesyn. De som inte lever i traditionella kärnfamiljer ska straffas. För att få ut jämställdhetsbonus måste det finnas två vårdnadshavare. Vårdnadsbidrag kan ingen ensamstående leva på utan förutsätter att du har en familjeförsörjare.

Vi har en socialminister som säger att ett barn mår bäst av att ha en mamma och en pappa. Vilken skymf mot alla oss som lever på andra sätt och mot våra barn som älskar sina föräldrar och oavsett kön och antal.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och vi kommer aldrig att tillåta att samhället drivs tillbaka in i konservativa familjeideal.

Vi fortsätter vår envisa kamp för jämlikhet. Kön ska inte spela någon roll för dina möjligheter och din löneutveckling. Det är inte värdigt ett demokratiskt samhälle:

Vi vill ha ett fungerande välfärdsamhälle som gör det möjligt för kvinnor att arbeta och försörja sig själva. Som ger även kvinnor frihet att forma sina liv som de vill

Vi vill ha ett samhälle där alla familjekonstellationer har samma rättigheter. Där ditt kön inte spelar någon roll för dina möjligheter till ett gott liv.

Vi vill ha 6 h arbetsdag med bibehållen lön. Tid att leva lust att arbeta.

Vi kräver lika lön för lika arbete.

Ja, klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är mycket som går åt fel håll. Men det finns hopp, det visar alla ni här idag. Vi är många som vill ha ett annat samhälle – ett samhälle där alla får plats.

För oss socialister och feminister måste det vara den främsta uppgiften. För oss måste politiken handla om att utplåna ojämlikheten. Att frigöra människan.

Det är det valet handlar om: Jämlikhet och frihet för alla eller frihet för fåtalet på de stora flertalets bekostnad.

Socialism eller barbari.

Hanna Thome

Kommunfullmäktige diskuterade idag Malmös pedagogiska verksamhet från förskola till gymnasieskolan. Vänsterpartiet anser att grunden för all utbildning är förskolan. Förskolan ska vara till för barnen, där barnens rätt till plats inte styrs av föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden. Genom satsningar på förskolan ger vi en bra grund för det livslånga lärandet. Vi kan idag glädjande se att en mängd förskolor engagerat sig i genussatsningen i Malmö. Det är viktigt att redan i förskolan arbeta mot traditionella könsroller.

Anders Skans

Idag diskuterade kommunfullmäktige i Malmö skolfrågor. En fråga som kom upp var de så kallade fristående privata skolorna. Vi kan i betygsredovisning se att de privata skolorna har högre betyg än de kommunala. Kristdemokraten Jan Fransson hävdade att detta visade att de privata har något att lära de kommunala. Problematiken är att de privata skolorna väljer bort elever som är resurskrävande. Det svenska skolsystemet med mycket generösa bidrag till privata skolor leder till att den gemensamma sammanhållna grundskolan har snart helt försvunnit med ett mycket segregerat skolsystem som resultat. Vänsterns lösning är att vi har en mer enhetlig skola där kommunen ska få välja vilka skolor som de kommunala skattepengar ska finansiera.

Anders Skans

I dagens Sydsvenskan kan vi läsa om den rödgröna överenskommelsen på riksplanet om spårbunden trafik. Vid en rödgrön valseger kommer en ny regering att satsa på spårtrafik. Detta gynnar oss i Malmö som då snabbare kan få spårvagnar. Vi i Vänsterpartiet har drivit spårvagnsfrågan i Malmö i årtionden. Malmö behöver ett modernare kollektivtrafik nät för att kunna öka framkomligheten och för att bilismen ska minska. Vi ser nu att en rödgrön regering gör skillnad. En bättre miljö får vi aldrig med ett högerstyre vare sig det är i Malmö, i region Skåne eller på riksplanet. Det behövs en röd politik för att det ska bli grönare.

Anders Skans (V)

I dagens Skånska dagblad kan man läsa att Maud nu öppnar upp för att kommuner och regioner ska få införa biltullar. Bra så långt.

Problemet är att hon vill lägga pengarna man får in på vägbygge. Då var ju inte mycket vunnet. Det är hög tid att ställa om. Samhället behöver mer kollektivtrafik inte fler bilar.

Vi i vänsterpartiet Malmö har precis beslutat om vårt kommunalpolitiska program. Där slår vi fast att vi vill ha avgifter på biltrafiken som ska finansiera spårvagn och annan kollektivtrafik. Stockholm, innan borgana förstörde allt och satsade pengarna på vägar, var ett bra exempel på hur en sådan konstruktion fungerade fördelningspolitiskt utmärkt. Resurserna gick från bil till kollektivtrafik, rik till fattig och män till kvinnor.

Hanna Thomé

Vänsterpartiet Malmö har antagit ett nytt kommunalpolitiskt program. Idag hade vi presskonferens. Här är några utdrag från vad som sas. Snart kan du läsa hela programmet på vår hemsida: www.vansterpartiet.se/malmo

”Det är ett bra och gediget program som vi nu går till val på. Med detta program visar vi hur vi vill göra Malmö till en rättvisare stad. Vi vet att de flesta vill ha en bra välfärd där våra skattepengar går till välfärd och inte till vinster i privata företag. Vi vill därför satsa på en bra fungerande kommunal verksamhet. De som har störst behov ska också få mest medel”, sa Hanna Thomé förstanamn på vänsterpartiets kommunlista inför valet 2010

”En av ödesfrågorna i Malmö är bostadsbristen. Det är roligt att så många vill bo i Malmö, och det behövs krafttag för att alla ska få en bostad. Vår uppgörelse på riksplan ger kommunen mycket bättre förutsättningar att lösa bostadsbristen och vi slår nu fast i vårt kommunalpolitiska program att det under den kommande 10-års perioden behöver byggas minst 30 000 nya bostäder i Malmö, varav de flesta i form av hyresrätter”, sa Anneli Philipson kommunalråd för vänsterpartiet Malmö

”Det blir allt fler barn i Malmö. Då är det viktigt att förskoleutbygganden hänger med. Vi vill inte bara ha nya platser utan även ökad kvalité. Förskolan är inte i första hand till för att föräldrarna ska kunna jobba utan för barnens skull. Vi har en rad förslag i vårt program för hur kvalitén ska utvecklas som t.ex. rätten till 30 timmars förskola för alla barn, en satsning på modersmålet i förskolan och en fortsatt satsning på genuspedagogik”, sa Anders Skans tredjenamn på vänsterpartiets kommunlista inför valet 2010

”Under denna mandatperiod har vi arbetat med att anlägga ett feministiskt perspektiv på kommunens verksamheter till exempel genom genuspedagogik och rätt till heltid. Men det räcker inte enbart med kommunala reformer för att vi ska nå jämställdhet, det behövs också att kvinnor organiserar sig och ställer krav på rättvisa och fördelning av makt och resurser. Vi vill därför att Malmö kommun ska inrätta ett bidrag som speciellt riktar sig till kvinnors organisering”, sa Hanna

” Vi vill satsa på bättre kollektivtrafik och spårvagn i Malmö. Det är helt orimligt att den som använder sig av bil och således tar upp vår gemensamma plats, smutsar ner vår gemensamma luft inte betalar för sig. Vi vill därför avgiftsbelägga biltrafiken in i Malmö och använda pengarna till en förbättrad kollektivtrafik”, sa Morgan Svensson ordförande Vänsterpartiet Malmö.

I Sydsvenskan kan vi läsa det besked vi hade befarat. 12 miljarder mindre till kommuner och landsting i statsbidrag 2011. Det kan inte finnas nåt annat motiv än att man vill montera ner vår gemensamma välfärd.

2007 till 2009 har kommunernas och landstingens personal minskat med 44 000 personer. Detta innebär sämre kvalité och en ökning av arbetslösheten som inte hade behövts.

Det är ju inte precis bara vi vänsterpartister, som ofta anklagas för att vara extrema, som har insett att välfärd också skapar tillväxt. Tom OECD som inte precis kan kallas för en vänsterorganisation slår fast att ett välfärdsamhälle skapar tillväxt. Minskade klyftor och en tryggare ekonomiska framtid för flertalet innebär att att människor vågar tro på framtiden, kreativiteten ökar, kriminaliteten minskar, arbetskraften mår bra, nya idéer lanseras, osv, osv.

En nedmontering av en förhållandevis god välfärd kan inte ha några ekonomiska motiv. Nej det handlar om ren och skär ideologi. Borgarna vill ha ett samhälle med stora klyftor där det stora flertalet kan exploteras för fåtalets vinning. Vi måste sätta stopp för den utvecklingen nu.

Kom igen vi har ett val att vinna.

Hanna Thomé

I skolan och förskolan tas det ut olika former av extraavgifter. Dessa drabbar barn till familjer med en ansträngd ekonomi mycket hårt, torsdagens kommunfullmäktige beslutade att alla dessa avgifter ska upphöra i Malmö. Det är skönt med ett beslut som tar hänsyn till de svagaste i samhället. Detta beslut har stöd i både FNs barnkonvention och av barnorganisationer som Rädda Barnen. Rapporter om barnfamiljers ekonomiska villkor visar att över 30 procent av Malmös barn växer upp i familjer som betecknas som fattiga. För de familjerna är en femtiolapp här och en femtiolapp där till en utflykt en kännbar summa.

De borgerliga politikerna i fullmäktige tycker att det är okey med avgifter även om det utesluter eller pressar de med lägst inkomst. De visar ingen känsla av solidaritet och kan bara tänka utifrån sina egna tjocka plånböcker. De känner inte till verkligheten i Malmö. Det fanns en glasklar politisk skiljelinje där samtliga borgerliga partier visar att de struntar i de svagaste i samhället, medan vi i det röd-gröna styret visar upp en solidaritet med dem som verkligen behöver samhällets stöd. Skolan och förskolan ska numer bekosta all undervisning och även stå för maten vid utflykter.

Anders Skans

Malmö har under flera år gett stöd till forskning om internationella migrationer på Malmö Högskola. På torsdagens kommunfullmäktige beslutades om en förlängning av stödet. De borgerliga partierna sa att de gärna stödjer forskning kring ämnen som är betydelsefulla för Malmö, men de ansåg inte att kunskaper om migrationer var viktiga för Malmö. Var har de huvudet? Påverkas inte Malmö av internationella migrationer, vilken stad har då gjort det? Det är ju självklart att forskning kring internationella migrationer är viktigt för Malmö inte minst för att med kunskap motverka rasistiska fördomar, men det är väl just i det grumliga vattnet som borgarna vill fiska.

Anders Skans

Antalet hushåll med låg inkomst ökar och att den ekonomiska stressen för barnfamiljer ökar enligt malmö stads välfärdsredovisning . Vissa säger att detta bara är ett resultat av en ekonomisk kris men det stämmer inte. Det är en genomtänkt orättvis politik från regeringen. Den borgerliga regeringen gjorde en rad försämringar för barnfamiljer redan innan krisen var känd.

Redan 2007 sänker man taket i föräldraförsäkringen för tillfällig föräldrapenning och vab.

Samma år sänker man SGI för föräldralediga. På detta sätta sparar staten i 1, 1 miljarder per år på barnfamiljer.

Idag lever ca 25 % av alla barn med en ensamstående förälder. Många av dess familjer är fattiga. Regeringens försämringar av ersättning vid vab, sjukförsäkring och deltidsarbetslöshet slår hårt i denna grupp.

Ensamstående tar ut fler vab dagar, har fler sjukdagar och tvingas oftare till deltidsarbete än resten av befolkningen.

Många familjer består inte av två vårdnadshavare ändå utgår familjepolitiken från detta. Jämställdhetsbonus är ett exempel. En satsning av våra skattpengar som endast går till dem som är två föräldrar.

Man kan inte utplåna klyftorna på kommunal nivå men man kan göra en del. Och det har vi i majoriteten i Malmö gjort:

Vi har tagit bort smygavgifterna i skola och förskola

Vi arbetar på att ta fram ett nytt taxesystem i barnomsorgen där de som tjänar minst ska betala mindre del av sin inkomst i taxa

Vi har infört rätt till 30 timmars förskola för barn till arbetslösa

I Malmö fördelar vi resurser till skolorna efter behov och inte enbart efter hur många elever där går. På så sätt styrs resurser från rik till fattig.

Vi tillsätter fler Ung i Sommarjobb och höjer ersättningen

Och när vänsterpartiet kommer till makten i riket vill vi förbättra trygghetssystemen igen. Det är inte de fattigaste barnen som ska betala krisen som finansvalparna åstadkommit.

Hanna Thomé